Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Ledenraad > Vergaderstukken > Vergaderstukken AV 31 januari 2015 > Algemene Vergadering NPO 31 janauri 2015 - punt 5b

Algemene Vergadering NPO 31 janauri 2015 - punt 5b

Protocol lossingen

In dit protocol wordt een stappenplan aangegeven waaraan moet worden voldaan alvorens de duiven worden gelost. Dit protocol geldt voor alle vluchten. Belangrijke spelers in het veld zijn het IWB, de lossingverantwoordelijken en de Meteo Group.

Doel

De stappen in dit protocol dienen om de concoursveiligheid te optimaliseren.

Stap 1

De lossingverantwoordelijke is verplicht, alvorens te lossen, contact op te nemen met het IWB.

Als het IWB een positief advies geeft kan er in principe worden gelost als de omstandigheden op de losplaats zich daar eveneens voor lenen. De lossingverantwoordelijke heeft de verplichting dat;

 • hij, in nauw overleg met de convoyeur op de losplaats, de beslissing neemt al dan niet te lossen.
 • hij, bij buitenlandse lossingen, contact opneemt met de buitenland correspondent (geldt alleen voor de Belgische vluchten)
 • hij de lostijd afstemt met andere (aanwezige) afdelingen
 • hij rekening houdt met aankomende duiven van andere concoursen zulks in overleg met het IWB.

 

Stap 2

De duiven kunnen niet worden gelost zoals oorspronkelijk gepland;

In overleg met het IWB zoeken naar alternatieve mogelijkheden

 • Duiven lossen op een ander tijdstip of overstaan naar de volgende dag.
 • Wijzigen van losplaats. Dezelfde dag of later. Een alternatief zoeken bij voorkeur in de
  door de NPO toegewezen lijn. Tevens in overleg met het IWB.

 • Terug naar huis. Melding bij IWB.

Stap 3

Wie bepaalt of er al dan niet gelost kan worden;

 • Wie bepaalt of er gelost kan worden; De concoursgevende instantie na zwaarwegend advies IWB.
 • Wie bepaalt of er niet gelost kan worden; De concoursgevende instantie na zwaarwegend advies IWB.

Bestuur NPO


Amendementen:

Afdeling 3 Oost-Brabant: Het doel van dit protocol is niet de concoursveiligheid optimaliseren, maar het concoursVERLOOP.
Ten aanzien van stap 1 (buitenlandse lossingen) vragen wij ons af waarom alleen Belgische correspondenten worden genoemd. Er zijn ook in Frankrijk correspondenten.
Stap 3: wij stellen voor om indien er geen advies wordt ingewonnen en er toch wordt gelost de betreffende lossing bij wijze van sanctie niet op teletekst te vermelden. Het voorstel in de huidige vorm is naar onze mening te vrijblijvend.

Afdeling 9 Oost Nederland: In het protocol lossingen missen wij als afdeling afspraken voor het geven van code rood. We stellen voor om deze alsnog toe te voegen.
Code rood kan door het IWB alleen worden afgegeven op de dag van lossing wanneer de weersituatie het onverantwoord maakt om de duiven verantwoord te lossen. Code rood wordt per geplande vlucht aan de afdelingen individueel afgegeven. Wanneer code rood is afgegeven geldt dit niet voor de gehele dag. Wanneer de weersituatie is verbeterd, kan code rood worden opgeheven, zodat de duiven alsnog gelsost kunnen worden. Code rood mag niet meer doordeweeks alleen nog met een advies komen. De afdelingen bepalen zelf of er gehoor wordt gegeven aan het NPO-advies. De weersituatie is voor alle vluchten en voor alle afdelingen in Nederland elk weekend anders. Het kan daarom nooit zo zijn als voor een deel van Nederland het weer niet goed is er een landelijk besluit volgt.

Afdeling 11 Friesland '96:  Wij constateren dat uw voorstellen veel open eindes bevatten en dat we op deze manier slecht kunnen overzien wat de consequenties zijn van uw voorstellen. Daarnaast vragen wij ons af of de organisatie al klaar is voor deze vergaande wijzigingen? In dat geval is het de vraag of je de oude schoenen weg moet doen, voordat je nieuwe hebt.

Zo stelt u bijvoorbeeld dat het IWB uit 3 personen bestaat. Tot op heden weten wij niet anders dan dat het IWB uit 1 persoon bestaat. U heeft ons nog niet meegenomen in deze vergadering, zodat wij niet kunnen oordelen of dit afdoende is om met uw voorstellen mee te gaan. Maar wij vragen ons vooral af of dit niet eerst een jaar moet functioneren om hier überhaupt een oordeel over te kunnen hebben.

Advies Bestuur op amendement Oost Brabant: Bestuur NPO onderschrijft dat niet bedoeld wordt de concoursveiligheid maar het concoursverloop.

Er worden alleen Belgische correspondenten genoemd omdat deze op een ander manier benaderd worden. Deze zijn niet bij de lossing aanwezig. In Frankrijk zijn de correspondenten als het goed is aanwezig bij de lossing om de papieren af te tekenen. 
Bestuur heeft er geen moeite mee om de tekst als volgt aan te passen: 'Belgische correspondenten' wordt 'de betreffende correspondenten'. 

Bij stap 3 wil het bestuur nog niet direct overgaan tot sancties maar eerst kijken hoe het eigenlijk al zou moeten functioneren. In een later stadium kan altijd nog bekeken worden of sancties noodzakelijk zijn. 

Advies Bestuur op amendement Oost Nederland: Het item code rood wordt meegenomen bij de taakomschrijving IWB. De situatie die wordt benoemd heeft te maken met de ontwikkelingen tot de lossingen gedurende de dag. Dit is echt iets anders dan code rood. Als er code rood wordt afgegeven voor een gebied, dan is dat voor een hele dag en niet voor een bepaalde tijd op de dag.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.