Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Ledenraad > Vergaderstukken > Vergaderstukken AV 31 januari 2015 > Algemene Vergadering NPO 31 janauri 2015 - punt 5c

Algemene Vergadering NPO 31 janauri 2015 - punt 5c

Regeling lossingen Marathonvluchten

Het Nationaal vliegprogramma bestaat uit 5 marathon vluchten en daarnaast de ééndaagse
Nationale sectorale fondvlucht en de Nationale sectorale jonge duivenvlucht. Voor de Nationale Sectorale concoursen wordt in de vergadering van maart 2013 het volgende afgesproken;

  1. Middaglossingen voor marathonvluchten kunnen worden gelost vanaf vrijdag van 10.00 uur tot uiterlijk 15.00 uur.
  2. Indien een geplande Marathon middaglossing wijzigt door omstandigheden, dan worden voor de berekening van de Nationale Kampioenschappen de punten toebedeeld aan een vlucht met middaglossing. (berekeningswijze kan worden aangepast)
  3. Bij weersomstandigheden voor een marathonvlucht, indien er een overwegend noord tot noordoosten wind waait en naar verwachting rond het middaguur extreme temperaturen voorkomen, worden de duiven vanaf 10.30 uur gelost. (zie advies ochtendlossing)
  4. Er zal in principe niet gelost worden na 15.00uur tenzij de weersomstandigheden/ calamiteiten dit noodzakelijk maken.
 1. In het geval dat naar verwachting een geplande lossing op marathonvluchten met middaglossing, na vrijdag vanwege slechte weersomstandigheden niet meer realistisch is worden de duiven zo vroeg als mogelijk op vrijdag gelost. Het gehele konvooi dient uiterlijk op donderdagavond op de losplaats aanwezig te zijn en i.v.m. het voeren van de duiven wordt de hoofdconvoyeur zo snel mogelijk van een dergelijk voornemen op de hoogte gesteld. De beslissingsbevoegdheid ligt hiervoor bij de Nationale Lossingscommissie.

In de vergadering van november 2013 wordt besloten om bij een afgesproken middag lossing geen andere lostijd te hanteren dan van 12.00 tot 15.00 uur. De lostijd moet zodanig zijn dat er op de dag van lossing geen duif thuis mag komen. Kan dan niet gelost worden dan blijven de duiven staan en gaan na afloop van de maximale termijn (maandag) weer naar huis.

Toelichting bestuur:

Het afgelopen seizoen zijn we geconfronteerd met een aantal zeer problematische lossingen. Tevens is helder geworden dat de regeling zoals in november 2013 is afgesproken de Nationale Lossingcommissie dusdanig beperkt dat als er wel mogelijkheden zijn om een concours te houden dit teniet wordt gedaan door de strakheid van de regeling. Gevolg de duiven staan onnodig lang in de wagens hetgeen bij veel liefhebbers weerstand oproept. Bovendien wordt de kans op een te houden concours kleiner.
Derhalve is het bestuur van oordeel dat niet langer kan worden volgehouden dat een middaglossing zonder een escape in stand kan worden gehouden. Het belang van de duiven in combinatie met een goed verlopen concours dient zonder meer voorop te staan. De regeling zoals die in november 2013 is aangenomen is voor ons bestuur niet acceptabel.

De regeling wordt vanaf vliegseizoen 2015 als volgt:

In gevolge de afgesproken middaglossingen wordt primair uitgegaan van een lossing tussen 12.00 uur en 15.00 uur tenzij de weersomstandigheden dusdanig zijn dat een middaglossing niet verantwoord lijkt (Zwaarwegend advies IWB).
De Nationale Lossingcommissie kan dan besluiten om in samenspraak met het IWB te komen tot een andere lostijd bijvoorbeeld voor 12.00 uur van die dag.

   1. Uitgangspunt is en blijft dat er altijd wordt ingekorfd en gereden naar de losplaats.
   2. Er wordt in principe uitgegaan van een middaglossing.
   3. Dat er omstandigheden denkbaar zijn, dat er op een ander tijdstip moet worden gelost of naar een andere losplaats kan worden uitgeweken, om het concours door te kunnen laten gaan dit naar het oordeel van de Nationale Lossingcommissie na advies van het IWB.

   4.  Dat deze afweging geldt van vrijdag tot en met de maandag daarop.

   5. Als na de maandag volgens de Nationale Lossingcommissie niet kan worden gelost dan
    draagt de Nationale Lossingcommissie de duiven weer over aan de afdelingen.

Bestuur NPO

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.