Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Ledenraad > Vergaderstukken > Vergaderstukken AV 31 januari 2015 > Algemene Vergadering NPO 31 janauri 2015 - punt 5e

Algemene Vergadering NPO 31 janauri 2015 - punt 5e

Reglementering trainingsduiven

WEDVLUCHTEN GELDEND ALS HET VERPLICHTE SPEL

Artikel 69 (i 139/zo 9/74/77)

  1. Indien door, namens of met goedkeuring van Bestuur NPO, Bestuur Afdeling en/of Bestuur Basisvereniging wedvluchten worden georganiseerd, is een Basislid dat duiven inkorft, verplicht al zijn ingekorfde duiven op één spelniveau in te zetten (behoudens het gestelde in lid 3 van dit artikel). Algemene Vergadering Basisvereniging bepaalt vóór 1 maart voor welke spelvorm deze verplichting geldt. Deze spelvorm wordt het verplichte spel genoemd.
  2. Bestuur Afdeling mag bepalen dat alle duiven die deelnemen aan het verplichte spel, zonder extra kosten voor de deelnemer, kunnen worden opgenomen in de uitslag van ieder spel vanaf het verplichte spel tot en met het afdelingsspel.

Nieuw

  1. Basisleden hebben op alle vluchten, met uitzondering van de nationale/sectorale vluchten, het recht alle duiven of een gedeelte van hun duiven buiten de wedvlucht te houden (trainingsduiven).
  2. Alle ingekorfde duiven voor de wedvluchten zijn vermeld op een uniforme inkorflijst en, òf van een gummiring òf van een elektronische ring voorzien. Alle inkorflijsten worden bewaard overeenkomstig het gestelde in Artikel 22(i89) van dit reglement.
  3. Een Basislid is verplicht voor de wedvlucht waaraan hij deelneemt de door het inkorfcentrum en/ of de organisatoren van deze wedvlucht vastgestelde bedragen te betalen. Voor trainingsduiven mogen deze bedragen niet hoger worden gesteld dan voor in wedstrijdverband deelnemende duiven.
  4. De controle of alle duiven (dus ook de trainingsduiven) geënt zijn ligt bij de vereniging.
  5. Op wedvluchten die uitsluitend zijn opengesteld voor oude duiven mogen geen jonge duiven worden ingekorfd. Ook niet als trainingsduif.
  6. De procedures voor trainingsduiven worden door de afdeling vastgesteld
Realisatie door Four Digits op basis van Plone.