Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Op kantoor krijgen we regelmatig een zelfde type vragen. Om u snel van dienst te zijn, vindt u hier antwoorden op vragen die regelmatig gesteld worden. Ook in Op (de) Hoogte besteden we regelmatig aandacht aan veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen week 41 - 2021

Is een coronatoegangsbewijs noodzakelijk om het verenigingsgebouw te mogen betreden?
In de Op (de) Hoogte van 24 september jl. is in het voorwoord de link naar meer informatie over de gewijzigde maatregelen weergegeven. Klik hier voor de link naar deze nieuwsbrief. Wilt u graag uitgebreide informatie omtrent toegangsbewijzen en de daarvoor geldende maatregelen? Klik dan hier.

Hoe vraag ik als bestuurslid een onderscheiding aan voor een lid van mijn vereniging?
U kunt mailen naar het NPO bureau: info@duivensportbond.nl. Vermeld de gegevens van het lid waarvoor u een onderscheiding wilt aanvragen en de verdiensten die hij/zij voor de betreffende vereniging heeft verricht. Een onderscheiding wordt namelijk niet enkel voor het aantal jaren lidmaatschap toegekend, maar meer voor datgene wat men voor de vereniging (heeft) betekend. Hierbij ook nog de link naar de betreffende informatie op de site: https://www.duivensportbond.nl/over-npo/ereleden


Veelgestelde vragen week 38 - 2021


Wat wordt verstaan onder een fantasienaam?

Onder een fantasienaam verstaan we alles behalve de eigen achternaam. Normaliter is bij ‘Naam op de uitslag’ de achternaam van het lid weergegeven of bij een combinatie minstens van een van de leden de achternaam voluit. Is dit niet het geval, dan spreken we van een fantasienaam of van een commerciële naam. Dit is enkel mogelijk tegen een vastgestelde vergoeding van € 75 per jaar.


Veelgestelde vragen week 37 - 2021


Kunnen de chipringen op alle elektronische constateersystemen worden gebruikt?
Ja, alle soorten chipringen zijn geschikt voor alle elektronische systemen.

Ik krijg een nieuw mailadres, hoe kan ik de nieuwsbrief blijven ontvangen?
Stuurt een mail naar info@duivensportbond.nl waarin u aangeeft wat uw oude mailadres was en wat uw nieuwe mailadres wordt. Vermeld ook uw verenigingslidnummer erbij. U kunt wel zelf uw mailadres wijzigen wanneer u inlogt.


Veelgestelde vragen week 36 - 2021 

Kan ik mutaties doen tijdens de bestelperiode van de ringen?
Nee, dit is niet mogelijk. Zodra de bestelperiode voorbij is, kunnen mutaties weer worden ingevoerd.


Veelgestelde vragen week 35 - 2021


Wanneer kan ik chipringen voor 2022 bestellen?
Halverwege september wordt het bestelprogramma geactiveerd en kunnen de chipringen besteld worden. U kunt het beste de machtiging invullen, dit wordt in november geïncasseerd. De bestelperiode staat ca. twee weken open, in die tijd kan er besteld en gewijzigd worden. We publiceren binnenkort de exacte data. 


We zijn er achter gekomen dat we voor 2022 meer vaste voetringen nodig hebben, hoe komen we hieraan?
Tegelijk met de chipringen wordt het ook mogelijk om vaste voetringen na te bestellen voor 2022. Nabestellen voor 2021 is vanaf dat moment niet meer mogelijk.

Er wordt een duif gemeld die op mijn naam staat. Ik heb deze duif een tijd geleden verkocht of weggegeven en ik weet niet meer aan wie. Wat moet ik nu doen?
Zolang de duif op uw naam staat, bent u verantwoordelijk voor de duif, vooral als u niet kunt aantonen dat een ander inmiddels eigenaar of bezitter is. We raden daarom ook aan om hier een goede administratie van bij te houden en bij het afstaan ervan erop te letten dat de nieuwe eigenaar als zodanig wordt geregistreerd. Deze kan dat via een online overschrijving of de overschrijvingsfunctionaris in zijn vereniging snel regelen. Via de mail die u dan ontvangt heeft u de gegevens van de nieuwe eigenaar. U kunt ook zelf online de overdracht regelen als u het lidnummer van de nieuwe eigenaar kent. Ook dan heeft u de gegevens van de nieuwe eigenaar.

Wordt een duif van u gemeld en heeft u niet genoteerd wie de nieuwe eigenaar is, leg het probleem dan niet bij de melder - die vaak geen duiven heeft – maar werk actief mee aan een oplossing. Bijvoorbeeld via een vereniging bij de melder in de buurt of door hem op te halen en dan zelf op zoek te gaan naar de eigenaar. Alleen doorgeven dat de duif niet meer van u is en dat u niet weet van wie, helpt de melder niet verder.


Veelgestelde vragen week 32 - 2021

Mijn duif zit bij een dierenambulance. Moet ik de kosten betalen? 
Ja. De dierenambulance of andere opvang maakt kosten voor de duif. Men heeft de duif bij een particulier opgehaald, omdat die niet weet wat met de duif te doen. Zolang de duif op uw naam is geregistreerd, bent u de eigenaar en bent u verantwoordelijk voor de duif. Hierbij horen ook de kosten die voor uw duif zijn gemaakt.
 
Moet een dierenambulance duiven ophalen?
De dierenambulance heeft als taak dieren in nood op te halen. Is er een eigenaar bekend van het betreffende dier, dan kunnen zij de kosten hiervoor verhalen op de eigenaar van de duif. Met een aantal dierenambulances is de afspraak gemaakt dat zij geen geringde duiven ophalen, maar dat zij doorverwijzen naar de NPO. Helaas hebben wij niet de mogelijkheid om alle dierenopvangadressen op te sporen, omdat daar geen overkoepelende organisatie van is en dus niet alles is ondergebracht onder één noemer.


Veelgestelde vragen week 31 - 2021


Ik heb nog een wijziging in de bestelling voor de vaste voetringen 2022. Kan dat nog worden aangebracht?
Nee, dat is niet meer mogelijk. De ringen zijn reeds toegedeeld.

Kunnen er weer nabestellingen worden gedaan van ringen van 2021?
Ja, dit is weer mogelijk op de gebruikelijke manier.


Veelgestelde vragen week 28 - 2021


Wie heeft de prijsverhoging van de vaste voetring 2022 bepaald?

De prijsverhoging is goedgekeurd door de afgevaardigden op de NPO Ledenraad.

Waarom is de verhoging van de ringenprijs niet van tevoren bekend gemaakt?
Dit is eerder bekend gemaakt. Het onderwerp stond op agenda van de Ledenraad 13 maart 2021, punt 9G. Deze informatie staat overigens ook op de website van de NPO en in de Op (de) Hoogte van 2 juli is er een stuk aan dit onderwerp gewijd. 

Ik ben ringenadministrateur en heb de ringenbestelling aangepast. Ik heb weer een mail ontvangen. Staat mijn bestelling nu twee maal in het systeem?
Nee, er staat 1 bestelling van uw vereniging. De bestelling is in het systeem aangepast. Alleen de laatst ontvangen mail is geldig. 


Veelgestelde vraag week 27 - 2021


De vaste voetringen voor 2022 moeten in juli worden besteld. Wanneer moeten die zijn betaald? 
De factuur voor deze ringen wordt in oktober verstuurd. Bij de verenigingen die een machtiging hebben afgegeven, wordt het bedrag ook in oktober afgeschreven.


Veelgestelde vragen week 26 - 2021

Ik krijg een melding van een opgevangen duif, maar de duif is niet meer van mij. Wat nu?Zolang een duif op uw naam staat, blijft u verantwoordelijk voor de duif. U dient dan voor een oplossing te zorgen en mag de melder niet laten zitten met de duif. Haal de duif op, laat hem ophalen of geef de gegevens door van een vereniging of liefhebber uit de buurt van de melder. Deze gegevens kunnen ook bij ons opgevraagd worden.

Ik wil chipringen nabestellen. Zijn er genoeg chipringen op voorraad?
De chipringen zijn voldoende op voorraad. Op de Mega-ringen na, deze zijn eind juli weer leverbaar.


Veelgestelde vragen week 25 - 2021

Ik ben ringenadministrateur. Wanneer kan ik de vaste voetringen voor 2022 bestellen?
In juli, dus aankomende maand, kunnen de vaste voetringen voor het nieuwe jaar worden besteld. Zodra bekend is wanneer de bestellijn open gaat, maken wij dit kenbaar aan de ringenadministrateurs van de verenigingen. Ook op onze site en in de nieuwsbrief wordt dit vermeld. De ringenadministrateurs kunnen nu reeds inventariseren hoeveel ringen de leden nodig hebben.
 
Kunnen er nog ringen van 2021 worden nabesteld?
Ja, nabestellingen kunnen nog gewoon worden gedaan.
 
De combinatie is opgeheven, maar er staan nog duiven op dit lidnummer. Hoe krijg ik ze op mijn naam?
U kunt met de eigendomsbewijzen naar de overschrijvingsfunctionaris van uw vereniging gaan. Hij of zij kan ze op uw naam overschrijven. Eventueel kunnen beide leden van deze combinatie een mail sturen naar de NPO waarin men aangeeft welke ringen op wiens naam overgeschreven dienen te worden: info@duivensportbond.nl

Veelgestelde vragen week 24 - 2021

Ik woon in het gebied van het vervoersverbod (vogelgriep). Hoe weet ik wanneer de verboden zijn opgeheven?
Zodra dit bekend is, wordt dit zo snel mogelijk gecommuniceerd via onze website. Ook komt het in Op (de) Hoogte te staan. Voor de nu nog geldende gehele regeling, zie de website van het ministerie van LNV . Deze website kunt u ook in de gaten houden.
 
Ik word gebeld door iemand met de vraag of ik een duif wil komen ophalen. Hoe komt die persoon aan mijn telefoonnummer?
Wij ontvangen veel telefoontjes en mails van mensen die een duif in de tuin of op het balkon hebben zitten. Dat zijn over het algemeen mensen die geen duiven hebben en die niet weten wat ze moeten doen. Wij voorzien deze mensen van advies, maar we geven ook regelmatig de contactgegevens door van de postduivenvereniging of een lid uit hun omgeving. Dit zodat men niet met de duif blijft zitten en de duif bij een postduivenliefhebber terecht komt die de verzorging/melding kan overnemen.


Veelgestelde vragen week 23 - 2021

Ik heb een duplicaat aangevraagd van mijn eigen duif. Kan dat direct worden opgestuurd?
Een duplicaat wordt na 30 dagen verstrekt en kan dus niet direct worden toegestuurd. Het maakt hierbij niet uit of een duif van u zelf is of dat de duif van een andere eigenaar was.
 
Ik heb een duif gemeld, maar de eigenaar reageert niet. Wat nu?
Als eigenaar bent u verplicht te reageren op een melding van uw duif. U dient te laten weten of u de duif ophaalt, laat ophalen of het eigendomsbewijs opstuurt. Kom in ieder geval met een oplossing waar beide partijen tevreden over zijn.

Veelgestelde vragen week 22 - 2021

In mijn mailbox heb ik een aanvraag ontvangen voor goedkeuring van overschrijving van mijn duif. Wat moet ik doen?
U kunt inloggen en naar 'Mijn overschrijvingsaanvragen' gaan. Daar ziet u de betreffende aanvraag staan en die keurt u goed. U stuurt dus geen mail naar het Bureau met de mededeling dat het akkoord is.
 
Ik ontvang een melding van een duif die niet meer van mij is, maar ik weet niet wie de nieuwe eigenaar is. Wat nu?
Kom altijd met een oplossing en laat de melder nooit zitten met de duif. Vaak is het iemand die zelf geen duiven heeft en niet weet wat te doen met de duif. Neem desnoods contact op met het Bureau. Daar kan worden gezocht naar een postduivenvereniging in de buurt van de melder. Die contactgegevens kunt u vervolgens doorgeven aan de melder.

Veelgestelde vragen week 21 - 2021


Hoe kan ik een Belgische duif melden?

Dit kan via de site van de Belgische Bond: www.kbdb.be U ziet daar aan de rechterkant staan ‘Verdwaalde duif?’. Daaronder kunt u kiezen voor Opzoeken of Aanmelden.

 • Kiest u voor Opzoeken, dan kunt u het ringnummer intoetsen waarna het telefoonnummer van de eigenaar in beeld komt. 
 • Kiest u voor Aanmelden, dan vult u onder ‘Gegevens van de aanmelder’ uw gegevens in waarna de duif schriftelijk wordt gemeld aan de eigenaar.

 

De duif die ik kwijt bent, is overgeschreven door een ander lid. Dit wil ik niet en ik wil die duif terug.

Nederlandse duiven worden overgeschreven binnen de vereniging door de overschrijvings-functionaris. Regelmatig wordt er een tikfout gemaakt bij het invoeren van het ringnummer. Hierdoor wordt een verkeerd ringnummer overgeschreven. Wanneer u dit constateert, kunt u hierover contact opnemen met het Bureau waarna het ringnummer wordt teruggezet op uw naam. Het is dus niet zo dat die betreffende duif bij dat lid is, per ongeluk is dat ringnummer overgeschreven. Het is een vergissing.

Veelgestelde vragen week 20 - 2021

 

Mijn duiven zijn overgeschreven naar een ander, maar ik heb geen goedkeuring gegeven? Hoe kan dit?
Het betreffende lid is met de eigendomsbewijzen naar de overschrijvingsfunctionaris van de vereniging gegaan om ze daar op naam over te laten schrijven. In dit geval is er geen goedkeuring nodig van de vorige eigenaar. Voorheen konden de Nederlandse eigendomsbewijzen naar het Bureau worden gestuurd ter overschrijving en nu gebeurt het binnen de vereniging.

Een goedkeuring van de vorige eigenaar is alleen nodig wanneer onderling tussen twee leden online een duif wordt overgeschreven.

Mijn duif is overgeschreven, maar ik heb zelf het eigendomsbewijs. Hoe kan dit?
Door de overschrijvingsfunctionaris is een vergissing gemaakt bij het overschrijven van een duif. Het gebeurt regelmatig dat een onjuist jaartal of ander cijfer wordt ingetoetst waardoor de verkeerde duif wordt overgeschreven. U kunt contact opnemen met het Bureau en dan wordt het ringnummer teruggezet op uw naam.

Veelgestelde vragen week 19 - 2021

 

Bij het inloggen krijg ik de melding dat mijn lidnummer ongeldig is. Hoe kan dit?
Uw volledige verenigingslidnummer dient achter elkaar te worden ingetoetst. Dus geen streepje, punt, spatie of iets dergelijks ertussen.
 
Iemand heeft online een overschrijvingsaanvraag gedaan, maar ik heb daarover geen mail ontvangen. Hoe kan ik de aanvraag nu goedkeuren?
De mail heeft u niet nodig om een aanvraag goed te keuren. U logt in, gaat naar ‘mijn overschrijvingsaanvragen’ en daar staat de aanvraag. Die kunt u vervolgens goedkeuren. Op de NPO website kunt u een beschrijving waarin het overschrijven stap-voor-stap beschreven wordt bekijken of de videoinstructies bekijken.
 
Ik wil ringen nabestellen. Hoe doe ik dat en wat zijn de kosten?
Ringen kunt u nabestellen bij de ringenadministrateur van uw vereniging. Die plaatst de bestelling.
Vaste voetringen: per 20 stuks
Chipringen: per 50 stuks
Ladies League (vaste voetring + chipring): per stuk

De nabestellingskosten zijn € 25,-- per keer (dit geldt niet voor de Ladies League ringen tenzij het een gecombineerde bestelling is met andere ringen).

Veelgestelde vragen week 18 - 2021

Online overschrijven van een ringnummer lukt niet. Wat nu?
U gaat met het eigendomsbewijs naar de overschrijvingsfunctionaris van uw vereniging, die kan het ringnummer overschrijven op uw naam.

Ik heb mijn Nederlandse eigendomsbewijzen retour ontvangen, maar waarom staan ze niet op mijn naam?
Die schrijven wij niet over op ons kantoor. Hiermee kunt u naar uw vereniging gaan. De overschrijvingsfunctionaris van uw vereniging kan die op uw naam overschrijven.
 

Mijn (klein)kind wil een spreekbeurt houden. Heeft u informatie?
We kunnen een informatieboekje en uitdeelmateriaal verstrekken. De volgende gegevens hebben we nodig:

 • naam
 • adres 
 • leeftijd van het kind
 • aantal klasgenootjes 
 • de datum van de spreekbeurt. 


Geeft u ruim van tevoren aan wanneer de spreekbeurt wordt gehouden?

 

Veelgestelde vragen week 17 - 2021


Ik wil graag een promohokje aanvragen. Kom ik hiervoor in aanmerking?

Het promohokje is speciaal ontworpen om nieuwe (jeugd)leden en geïnteresseerden op een voordelige manier in contact te laten komen en kennis te laten maken met de duivensport. Een dergelijk hokje is bedoeld voor personen die niet eerder in aanraking zijn (geweest) met de duivensport, bijv. via een familielid.

Ik heb een mail ontvangen waarin staat dat mijn Nederlandse duif niet is overgeschreven. Wanneer kan ik mijn eigendomsbewijs terug verwachten?

Het streven is het eigendomsbewijs op dezelfde dag naar u terug te sturen, zodat u het alsnog snel kunt laten overschrijven door de overschrijvingsfunctionaris van uw vereniging.

Een duif van mij is overgeschreven naar een ander lid en dat wil ik niet. Ik heb het eigendomsbewijs. Hoe kan dit?

Nederlandse ringnummers worden binnen de vereniging overgeschreven. De ringnummers worden handmatig ingetoetst. Regelmatig komt het voor dat er vergissingen worden gemaakt. Er wordt bijv. een onjuist jaartal of een cijfer niet goed ingegeven waardoor het verkeerde ringnummer wordt overgeschreven. Overkomt u dit, dan kunt U dit doorgeven via de mail: info@duivensportbond.nl waarna het ringnummer wordt teruggezet op uw naam. Het is dus niet zo dat het betreffende andere lid uw duif heeft. Een duif kan enkel worden overgeschreven op naam van een ander lid wanneer het eigendomsbewijs wordt getoond.

Veelgestelde vragen week 16 - 2021

Wanneer meld ik een opgevangen duif?
Wanneer deze langer dan 1 dag bij u verblijft. U dient de duif wel te hebben gevangen zodat het nummer kan worden afgelezen wat op de ring is vermeld. Wanneer de duif vast zit, heeft de eigenaar de mogelijkheid ervoor te zorgen dat de duif weer terug komt op het eigen hok.
 
Kan mijn telefoonnummer worden gewijzigd?
Is uw telefoonnummer gewijzigd of staat het niet juist in de ledenadministratie? Geef dat dan door aan de ledenadministrateur van uw vereniging. De vereniging kan inloggen in de administratie van de NPO en uw gegevens aanpassen. U kunt ook zelf inloggen op mijn.duivensportbond.nl en een account aanmaken. U kunt dan zelf uw gegevens beheren.
 
Hoe kan ik zien welke ringnummers op mijn naam staan?
U kunt inloggen op mijn.duivensportbond.nl en een account aanmaken. U kunt dan bij ‘Mijn ringen’ bekijken welke ringnummers op uw naam zijn geregistreerd.

Veelgestelde vragen week 15 - 2021

Op welke wijze ontvang ik bericht wanneer een opgevangen duif van mij is gemeld?
Wanneer er een duif bij de NPO wordt gemeld, ontvangt de eigenaar hiervan per mail een bericht. Tenzij het mailadres niet bekend is, dan wordt de eigenaar een brief gestuurd. Check in uw mailbox ook altijd de map Spam oftewel ongewenste mail.

Mag ik voor overschrijving van mijn buitenlandse eigendomsbewijzen ook een foto maken?
Ja, dit is mogelijk. U kunt de buitenlandse eigendomsbewijzen opsturen naar het NPO Bureau in Arnhem, maar u mag ook een foto maken van die eigendomsbewijzen en deze per mail sturen naar info@duivensportbond.nl

Welke gegevens moet ik vermelden wanneer ik geld overmaak voor een duplicaat?
Een duplicaat kan online worden aangevraagd. Indien u liever geld overmaakt voor een duplicaat, dient u het (de) betreffende complete ringnummer(s) en uw verenigings/lidnummer te vermelden bij de omschrijving.

Veelgestelde vragen week 14 - 2021 

Er zijn duiven van mij overgeschreven, maar ik heb geen toestemming daarvoor gegeven. Hoe kan dit?

Dit zijn duiven die zijn overgeschreven door de overschrijvingsfunctionaris van de vereniging. Hiervoor hoeft u geen toestemming te geven. Deze toestemming is enkel van toepassing wanneer online een overschrijving wordt aangevraagd.

Veelgestelde vragen week 13 - 2021 

Inloggen lukt niet met combinatie lidnummer. Wat nu? 
Met een combinatienummer kan nooit worden ingelogd. Dit is enkel mogelijk met het individuele verenigingslidnummer. Is het nummer u niet bekend, kunt u dit navragen bij uw vereniging.

Hoe krijg ik Belgische duiven op mijn naam? 
De Belgische eigendomsbewijzen kunnen worden opgestuurd naar het Bureau NPO, Postbus 60102, 6800 JC  Arnhem waar de ringnummers worden geregistreerd en doorgegeven aan de Belgische Bond (KBDB). De KBDB schrijft deze ringnummers over op naam van het betreffende lid.

Veelgestelde vragen week 12 - 2021

Neerlands Postduiven Orgaan: Hoe kan het dat ik het Neerlands Postduiven Orgaan niet ontvang? 

Het Neerlands Postduiven Orgaan is geen officieel orgaan van de NPO. Het wordt niet door ons uitgegeven en verzonden. Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met het Neerlands Postduiven Orgaan. Op www.neerlandspostduivenorgaan.nl vindt u alle (contact)informatie.

Vraag vanuit verenigingsfunctionarissen bij overboeken van ringen: Waarom krijg ik geen gegevens in beeld wanneer ik een verenigingslidnummer invoer?

Dat kan liggen aan de browser waarin u werkt. Kiest u voor een andere browser, bijv. Google Chrome, zal het wel lukken. U krijgt dan de leden van de vereniging in beeld. Voor de gegevens van de leden is een rondje weergegeven. U klikt op het rondje voor het betreffende lid waarna u het ringnummer/de ringnummers kunt invoeren. Ook kunt u het verenigingslidnummer direct invoeren waarna enkel de gegevens van het lid in beeld zijn.

Online overschrijven lukt niet:

Het is nog niet mogelijk voor combinaties om een account aan te maken. Zij kunnen dus niet inloggen met hun combinatienummer. Overschrijvingen kunnen wel door een van de combinatieleden worden goedgekeurd. Ook kunt u uw duiven van de combinatie op uw eigen lidnummer overzetten en andersom.

Als een liefhebber niet actief is, kan hij ook geen account maken. In deze gevallen kunnen de buitenlandse eigendomsbewijzen naar het kantoor in Arnhem (Papendal) gestuurd worden. Met Nederlandse eigendomsbewijzen kunt u terecht bij de overschrijvingsfunctionaris van uw vereniging die ze overschrijft.

Als u een aanvraag of overdracht doet, vult u dan het lidnummer van de andere liefhebber in. Er wordt dan gecontroleerd of de duif inderdaad bij dat lidnummer hoort. Omdat u ingelogd bent is uw nummer al bekend.

Wat moet ik doen als ik niet online kan of wil overschrijven?


Online overschrijven is momenteel nog niet mogelijk voor:

 • leden zonder account
 • overschrijven van of naar inactieve leden
 • overschrijven van buitenlandse eigendomsbewijzen

In deze gevallen kunt u alleen overschrijven door met de eigendomsbewijzen naar de overschrijvingsfunctionaris van uw vereniging te gaan, die de ringnummers overschrijft op uw naam. Enkel buitenlandse eigendomsbewijzen dienen voorlopig nog opgestuurd te worden naar Postbus 60102, 6800 JC te Arnhem.

Voor meer informatie: 
https://www.duivensportbond.nl/inloggen/inloggen-op-mijn-duivensportbond.nl

Ladies League: De ringen van de Ladies League staan nog niet op mijn naam, hoe doe ik dat? 

Dit hoeft u niet zelf te doen, wij doen dit zeer binnenkort op het Bureau. Als u op naam van iemand anders speelt, komt de duif op zijn/haar naam in de gewone uitslagen en wordt speciaal voor de Ladies League competitie de naam van de betreffende dame gebruikt. 

Ladies League: Kan ik nog Ladies League ringen bestellen?

Dit is niet meer mogelijk voor dit jaar.

Overschrijven: Hoe schrijf ik duiven op mijn naam?

Nederlandse ringnummers kunnen worden overgeschreven binnen de vereniging door de overschrijvingsfunctionaris. Deze worden niet meer overgeschreven op het NPO Bureau. Enkel personen, die geen lid meer zijn, kunnen de Nederlandse eigendomsbewijzen opsturen ter overschrijving naar:

NPO
Postbus 60102 
6800 JC te Arnhem

Buitenlandse eigendomsbewijzen dienen voorlopig nog wel naar het NPO Bureau te worden gestuurd ter registratie/overschrijving. Daarbij een briefje met persoonlijke gegevens en de betreffende ringnummers.

Na het verwerken krijgt u een mail met de overgeschreven nummers en ontvangt u de eigendomsbewijzen retour. Dit duurt ongeveer twee weken. U kunt deze informatie ook vinden op onze site onder Service > Ringen.

Tevens kunnen ringen online worden overgeschreven.

Chipclips: Ik heb gladde ringen gekregen, maar ik gebruik chipclips. Kan ik de gladde ringen omruilen voor combiringen?

Nee dat is niet meer mogelijk, er worden geen combiringen meer gemaakt. In 2018 is een actie geweest om ze om te ruilen voor chipringen. Hiervoor zijn destijds alle verenigingen benaderd.

Duplicaat: Hoe vraag ik een duplicaat eigendomsbewijs aan?

 • 1-5 duplicaten: Door in te loggen op onze site kun je zelf een aanvraag invoeren en deze ook meteen via IDeal betalen. De aanvraag is dan direct in behandeling genomen.
 • Vraag je meer duplicaten aan en passen de gegevens niet op de overschrijving, stuur dan een e-mail met deze gegevens naar de ringenadministratie en geef hierin aan dat het te betalen bedrag is overgemaakt. Vermeld in dit e-mailbericht je volledige adres.
 • Heb je (nog) geen account of lukt het niet om deze aan te maken omdat het e-mailadres nog niet bekend is in de administratie, maak dan per kopie dat je wilt aanvragen € 5,00 over op NL51 INGB0000019666 t.n.v. NPO Veenendaal. Bij de overschrijving vermeld je het jaartal, ringnummer en je verenigingslidnummer. 
 • Meer dan 5 kopieën: Vraag je meer dan 5 kopie-eigendomsbewijzen aan? In dat geval geldt vanaf de zesde aanvraag een ander bedrag, namelijk € 2,50. Heb je bijvoorbeeld 10 kopie-eigendomsbewijzen nodig, dan maak je 5x € 5,00 + 5 x € 2,50 = € 37,50 over.


Duplicaten: Hoe lang duurt het voordat ik het duplicaat ontvang?

Als de aanvraag in behandeling is genomen, ontvangt u hiervan per post of per mail bericht. Na 30 dagen is het voor ons mogelijk om een duplicaat uit te draaien. In de tussentijd wordt de aanvraag gepubliceerd in Op de Hoogte en heeft een eventuele voormalige eigenaar kans te reageren als hij bezwaar heeft tegen de verstrekking. 
Als u het duplicaat krijgt toegestuurd, staat de duif ook al op uw naam.
U kunt deze informatie vinden op onze site onder Service > Ringen.

Duplicaten: Geldt de wachttijd van 30 dagen voor een duplicaat ook voor mijn eigen duif? Kan dit niet sneller?

Er wordt in ons programma geen onderscheid gemaakt tussen eigen duiven en duiven die u van een ander heeft gekocht/gekregen. Ook voor uw eigen duif geldt dus een wachttijd van 30 dagen.

Teletekst: We hebben gehoord dat de Teletekstpagina verdwijnt, waar kan ik nu de lossingsberichten en de uitslagen zien?

De actuele lossingen en uitslagen zijn in ieder geval te vinden op onze site, ze staan op de homepage en ook in de menubalk onder het kopje Vluchten bij Wie lost waar en hoe laat en onder Uitslagen Afdelingen. We bekijken nog of er een oplossing te vinden is naast de site voor leden zonder computer of internet. Wanneer er een oplossing is, maken we deze z.s.m. bekend.

 

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.