Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Nationale Dagen > Voorselectie Standaardklasse Olympiade 2019

Voorselectie Standaardklasse Olympiade 2019

Bij uw bezoek aan de Nationale Dagen  één of meerdere duiven ter beoordeling aanbieden. Op beide dagen zijn er Keurmeesters van de N.G.v.K.v.P.  aanwezig om uw duiven te beoordelen en u een indruk te geven of uw duif voor een selectie in januari 2019 in aanmerking kan komen. In verband met het te plaatsen aantal kooien dient u uiterlijk 1 december bij het aan te geven of u van deze gelegenheid gebruik wenst te maken.

Waarom deze voorselectie

Reeds vele jaren is, onder andere door de destijds functionerende Olympiadecommissie, aan de liefhebbers gevraagd hun duiven die voldoen aan de gestelde prijskilometers aan te bieden om via een voorselectie te komen tot een eindselectie voor de toen te organiseren Olympiades. Om de liefhebbers in het hele land in bepaald opzicht tegemoet te komen, werd men vaak gewezen op de mogelijkheid de duif of duiven vooraf te laten keuren door een lid van de Nederlandse Groep van Keurmeester om een indruk te geven of de duif al of  niet in aanmerking zou kunnen komen voor een eindselectie. Ongetwijfeld zal van die mogelijkheid in beperkte mate gebruik zijn gemaakt.

Het is echter voor te stellen dat liefhebbers om de één of andere reden hier nooit aan toegekomen zijn. Immers, het aanbod van de te selecteren duiven was in redelijkheid beschouwd nooit een afspiegeling van hetgeen eventueel door de Nederlandse liefhebbers aangeboden had kunnen worden om zodoende tot een sterke afvaardiging te komen op de achter ons liggende Olympiades.

Nu zijn er zeker duiven welke in het voorbije seizoen, dus voor 2017, reeds aan een gedeelte van de vereiste prijskilometers zijn gekomen en waarvan de eigenaars van mening zijn dat deze duiven voor wat betreft een handkeuring hoog scoren. Deze liefhebbers kunnen nu tijdens de Nationale dagen hun duiven ter keuring aanbieden met het doel hen een indruk te geven wat de kansen/mogelijkheden zijn zodat met de inkorffrequentie van deze duiven in 2018 rekening gehouden kan worden.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.