Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > NPO Pluim

NPO Pluim

De duivensport stimuleren én een goed doel steunen, dat is het idee achter de NPO Pluim.
Twee weten meer dan één... een bekend spreekwoord dat ook in onze mooie sport al vaak bewezen is. We stimuleren graag alle liefhebbers om goede ideeën te delen en samen de sport te verbeteren en/of leuker te maken. Dit gaan we doen met de NPO Pluim!

NPO PluimWat is de NPO Pluim?
Goede ideeën zijn waardevol en kunnen onze sport leuker en aantrekkelijker maken of versterken. Van klein tot groot, we horen jullie ideeën graag en daarom initiëren we de digitale Ideeënbox. Alle ideeën en initiatieven die duivensport mooier maken op gebied van wedstrijden, dierenwelzijn, samenwerking, ontwikkelingen, bijeenkomsten, contacten zijn welkom. 

De NPO Pluim is bedoeld voor iedereen die de duivensport een warm hart toe draagt. Het gaat om ideeën die bijdragen aan de sport en de sport verbeteren of aantrekkelijker maken. Ideeën kunnen worden ingestuurd naar idee@duivensportbond.nl. Tijdens iedere laatste bestuursvergadering van de maand worden alle inzendingen bekeken en beoordeeld. De drie meest aansprekende ideeën worden vermeld in Op (de) Hoogte en op de website én het winnende idee van de maand wordt opgepakt om verder uit te werken / te realiseren.

Keuze van het goede doel
Naast de eervolle vermelding én verbetering van de sport, levert het winnende idee een bijdrage van € 100 op voor een goed doel. Jaarlijks wordt een doel gekozen dat in positieve zin bijdraagt aan de maatschappij. Een keer per jaar wordt een cheque overhandigd aan het goede doel. Voor 2021 is uit alle suggesties vanuit de leden gekozen voor Kika. 

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.