Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Privacy

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Op deze pagina delen we informatie m.b.t. AVG en leggen we uit welke stappen NPO heeft ondernomen en wat verenigingen zelf moeten ondernemen.

Afbeeldingsresultaat voor AVG Voor alle sportverenigingen, groot of klein, betekent de AVG dat er een aantal stappen ondernomen moet worden voor het vastleggen van de verwerking van de persoonsgegevens van de leden. Dat geldt voor de NPO als koepelorganisatie, én voor afdelingen en al onze verenigingen.  Want allemaal hebben we te maken met gegevens van personen die we vastleggen en die we soms delen met derden.

Het hoofdthema voor AVG is vastlegging. Vastleggen hoe we gegevens verwerken, wie we toegang geven tot onze gegevens en vastleggen van overeenkomsten met partijen die mogelijk ook toegang hebben tot de gegevens (denk aan ledenlijsten, UDP bestanden e.d. voor uitslagen).

NPO aan zet
Bij de NPO staan de meeste persoonsgegevens in het programma POLIS (het ledenadministratiesysteem van de NPO dat gebruikt wordt door het NPO-Bureau, de afdelingen en de verenigingen en de afdelingen. De NPO heeft dus het belangrijkste onderdeel voor het bewaren en verstrekken van persoonsgegevens in handen en heeft al diverse stappen gezet om deze gegevens te beschermen. Bijvoorbeeld door ledenlijsten alleen toegankelijk te maken voor functionarissen die daarvoor een inlogcode en wachtwoord moeten gebruiken.

Stappenplan voor verenigingen
Toch is het nodig dat iedere vereniging voor zichzelf nagaat in hoeverre zij gegevens beheert, verwerkt en deelt. Dat kan vaak niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de leden. Om de verenigingen te helpen is er een stappenplan ontwikkeld door de stichting AVG en dit is door NOC*NSF overgenomen. Door het uitvoeren van dit stappenplan voldoet iedere vereniging straks aan de AVG.

AVG-verklaring
Als NPO hebben we voor onze verenigingen licenties besteld, waarmee u kunt deelnemen aan het stappenplan en aan het einde een AVG-verklaring kunt ontvangen. Hiermee kunt u bij een eventuele controle bij door de Autoriteit Persoonsgegevens laten zien dat u voldoet aan de richtlijnen uit de AVG. In het stappenplan vindt u vragen en antwoorden op veelgestelde vragen, voorbeeld formulieren voor verwerkersovereenkomsten en hoe u een privacy policy kunt opstellen. Ook vindt u tips om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Inspanningsverplichting
Deze licenties sturen wij - zo spoedig mogelijk na ontvangst van NOC*NSF - naar alle verenigingen en afdelingen, samen met een link waar het stappenplan te vinden is. We realiseren ons dat het al bijna 25 mei is. Het kan zijn dat u op die datum het stappenplan nog niet geheel doorlopen hebt. De wet berust vooral op een inspanningsverplichting, als u kunt aantonen dat u actie hebt ondernomen en een planning hebt voor nog niet afgewerkte punten. Onderneem zodra u de code hebt ontvangen wel zo snel mogelijk actie, zodat u in ieder geval een start gemaakt heeft.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.