Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Rechtsgang

Rechtsgang

Per 1 januari 2017 is de NPO aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak. Dit instituut verzorgt voor meer dan 60 sportbonden de tuchtrechtspraak en biedt ook mogelijkheden voor geschillenbeslechting via mediation of arbitrage. Zij doet dit ook voor de NPO.

Op de Ledenraadsvergaderingen van 23 mei en 12 december 2016 is besloten dat de behandeling van alle tuchtzaken en geschillen moest worden overgenomen door het ISR, met uitzondering van administratief verzuim, zaken betreffende Oneigenlijk Gebruik van Substanties bij Postduiven en dispensatieaanvragen.

Door de aansluiting van de NPO bij dit gespecialiseerde instituut, zijn ook de centraal vastgestelde ISR reglementen van het ISR van toepassing op de leden van de NPO. Het gaat daarbij om het algemeen tuchtreglement, het reglement seksuele intimidatie en het reglement Matchfixing. Deze zijn allen te vinden op de website van het ISR (www.isr.nl)

Tuchtzaken:

Als u een tuchtzaak aan het ISR wilt voorleggen, kunt u op de site een aangifteformulier downloaden. Hierop vult u uw gegevens in, welke overtreding u geconstateerd heeft (let op dat u daarbij aangeeft welk reglement overtreden wordt) en deze ondertekent u.

Het formulier kan met eventuele bijlagen worden opgestuurd naar:
ISR
Meeuwenlaan 41
1021 HS  Amsterdam

Vervolgens zal –na toetsing van de ontvankelijkheid- de onafhankelijke tuchtcommissie van het ISR de zaak in behandeling nemen. Er volgt dan een proces van hoor- en wederhoor, eventueel ondersteund door de aanklager en onderzoekscommissie die het ISR tot haar beschikking heeft. De tuchtcommissie doet vervolgens uitspraak en bepaalt wie de kosten van de behandeling zal dragen. Natuurlijk staat tegen een besluit van de tuchtcommissie ook nog beroep open bij de beroepscommissie van het ISR.

Geschillen:

Als u een geschil heeft, kunt u een brief of mail sturen met een beschrijving van het probleem. Er wordt dan met u gekeken of dit via arbitrage, bindend advies of mediation behandeld kan worden. De desbetreffende reglementen kunt u op de site van het ISR vinden. Deze reglementen zijn te allen tijde de basis van de behandeling van een zaak.

Ook worden met u de mogelijke kosten doorgesproken. Het is belangrijk dat beide partijen instemmen met de behandeling van het geschil. Centraal staat de wens om geschillen op te lossen, daarvoor zal vooraf een overeenkomst worden gesloten waarin tevens de vorm van geschillenbeslechting is beschreven. 

Contact:

Als u een kwestie heeft, kunt u voor advies over de procedure altijd contact opnemen met het ISR via info@isr.nl of telefoonnummer 020 846 32 31. Het ISR kan u niet adviseren over inhoudelijke aspecten van uw zaak, dit zou de onafhankelijkheid van het instituut in gevaar kunnen brengen.

Uitspraken

De uitspraken van ISR staan geanonimiseerd op haar site en u vindt ze ook onderstaand. Arbitragezaken starten met A, tuchtzaken met T.

zaaknummer

omschrijvingdatum uitspraak
T 2020011 2020-03-01 NPO (fraude met chipring) 27-10-2020
A 2018003 2018-63-03 NPO  (onwaarschijnlijke snelheid) 27-03-2019
A 2018004 2018-63-02 NPO

(onrechtmatig handelen Bestuur NPO)

19-12-2018
T 2018014 2018-63-04 NPO

(intrekken inkorfcentrum)

30-11-2018
T 2018013 2018-63-03 NPO 

(lidmaatschapsnummer)

30-11-2018 

Herstel Uitspraak
T 2018002 2018-63-01 NPO

 (mishandeling door NPO-lid) 

06-07-2018
T 2018004 2018-63-02 NPO 

 (onrechtmatig handelen bestuur) 

13-06-2018
T 2017011 2017-63-03 NPO 

(fraude met chipringen)

27-11-2017
A 2017006 2017-63-02 NPO

 (dispensatie) 

09-11-2017
A 2017003 2017-63-01

(dispensatie)

24-03-2017

 

 

 

  
Realisatie door Four Digits op basis van Plone.