Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Rechtsgang > Uitspraken 2016 > Dossier: vereniging gaat in beroep tegen afwijzen dispensatie
Dossiernummer: B 16.1.710

Dossier: vereniging gaat in beroep tegen afwijzen dispensatie

Bestuur PV gaat in beroep tegen de uitspraak van het Tucht- en Geschillencollege NPO waarin werd bepaald dat Bestuur NPO het verzoek om dispensatie om te mogen concoursen in en te worden opgenomen in de uitslagen van afdeling 3 terecht heeft geweigerd (verzenddatum uitspraak: 19 oktober 2016)


BESLISSING

van het
BEROEPSCOLLEGE VAN DE NEDERLANDSE POSTDUIVENHOUDERSORGANISATIE

Betreffende het beroep tegen de uitspraak van het Tucht- en Geschillencollege NPO
d.d. 7 augustus 2016.


Partijen:

Bestuur NPO
Gevestigd te Veenendaal
verweerster
Gemachtigde: [voorzitter]

Bestuur PV
Gevestigd te [woonplaats].
Klager
Gemachtigde: [raadsman]

Partijen zullen hierna worden aangeduid als Bestuur NPO of verweerster en Bestuur PV of klager.

BESTREDEN UITSPRAAK

De onderhavige zaak betreft een beroep van Bestuur PV tegen de uitspraak van het Tucht- en Geschillencollege NPO d.d. 7 augustus 2016. Het beroepschrift is tijdig ingediend en ontvangen.

Verweerster heeft geen verweerschrift ingediend

De zaak is ter zitting d.d. 11 oktober 2016 door het Beroepscollege NPO behandeld.

Ter zitting zijn verschenen:

  • Bestuur NPO middels gemachtigde [voorzitter] en medebestuursleden
  • Bestuur PV middels gemachtigde [raadsman] met bestuursleden en belangstellenden van PV

 

ONDERZOEK TER ZITTING

Partijen hebben hun standpunten toegelicht aan de hand van een pleitnota. Vervolgens hebben partijen de gelegenheid gehad om op elkaars standpunten ter zitting te reageren.

  • Over de bevoegdheid

Het Beroepscollege is niet gebleken van feiten en omstandigheden die zouden kunnen leiden tot onbevoegdheid van het Beroepscollege. Het Beroepscollege acht zich daarom bevoegd van het beroepschrift kennis te nemen.

  • Over de ontvankelijkheid

Het Beroepscollege stelt vast dat het beroepschrift afkomstig is van een rechtspersoon, zijnde het (bestuur van) PV. Uit artikel 21 lid 12 van de Statuten NPO alsmede uit artikel 21 lid 19 Huishoudelijk Reglement NPO volgt dat slechts Basisleden een verzoek tot dispensatie kunnen indienen. In de onderhavige zaak is het beroep ingesteld door de PV. Het Beroepscollege acht daarom klager niet ontvankelijk in haar verzoek.

  • Over het geschil; standpunten van partijen

Nu klager niet ontvankelijk is komt het Beroepscollege aan een inhoudelijke behandeling niet meer toe.

DE BESLISSING
 

  • Het Beroepscollege verklaart het beroep van klager niet ontvankelijk.
    Het Beroepscollege vernietigt de bestreden beslissing van het Tucht- en Geschillencollege NPO d.d. 7 augustus 2016 en stelt haar uitspraak daarvoor in de plaats. 
  • Het Beroepscollege veroordeelt PV  in de kosten van beide procedures zijnde € 150,- voor de procedure in eerste aanleg en € 250,- voor de beroepsprocedure. 

 

Afschrift van deze beslissing is op 19 oktober 2016 aan de partijen toegezonden.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.