Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Rechtsgang > Uitspraken door rechtsprekende colleges 2015

Uitspraken door rechtsprekende colleges 2015

Hier vind je alle door de aanklager, het tucht- en geschillencollege en beroepscollege behandelde zaken.

2015

onderwerpAanklagerTGCBC

Vernietiging overeenkomst tussen
afdelingen over overgang verenigingen

15.1.701 A B 15.1.701 A

Rechtmatigheid verleende dispensaties 
door Bestuur aan verenigingen Kuststrook 

15.1.701 B B 15.1.701 B

Herzieningsverzoek inzake uitspraak
B 15.1.701 A en B 15.1.701 B

15.1.701 H
Liefhebber verkoopt duif met vervalste
stamkaart
15.2.1002
Leden uit ander samenspel in de uitslag 15.1.503

Verstrekking persoonsgegevens aan
derden door NPO  (privacy)

15.2.704

Bezwaar liefhebber tegen afwijzing
dispensatieverzoek 

15.1.706
Eiser kan geen voetringen voor speciale
race aankopen
15.1.507

Vijf verenigingen willen dispensatie
voor overgang

15.1.708
Vereniging wil ontheffing om elders in te
korven in verband met vervoer Afdeling
15.1.909
Vereniging wil indeling in ander samenspel 
ongedaan maken 
15.1.510 B 15.1.510

Afdeling is niet eens met dispensatie voor
vereniging tussen afdelingen

15.1.1211

Weigering dispensatie omdat deze te laat
is aangevraagd

15.1.712

Geschil over opzegging lidmaatschap door
vereniging 

15.1.713

Vereniging zonder dispensatie vervoert toch
met andere afdeling

15.1.1214

Bestuur NPO dient klacht in over niet
naleven uitspraak Beroepscollege door
afdeling 5

15.2.515

Bestuur NPO dient klacht in over niet
naleven uitspraak Beroepscollege door
afdeling 12 

15.2.1216

Afdeling 12 dient klacht in over niet
naleven 
uitspraak Beroepscollege door
afdeling 5

15.2.517

Afdeling 12 dient klacht in over niet
naleven 
uitspraak Beroepscollege door
Bestuur NPO

15.2.718

Afdeling 5 is het niet eens met uitsluiting voor
nationale kampioenschappen en het 
intrekken van lossingsvergunningen 
als sanctiemaatregel 

15.1.719

Afdeling 12 is niet eens met uitsluiten 
voor nationale kampioenschappen
als sanctiemaatregel

15.1.720

NPO dient klacht in over niet naleven
uitspraak Beroepscollege door afdeling 5 

15.2.521

Bezwaar liefhebber tegen dispensatieverzoek

15.1.722

Handelen in strijd met reglementen (niet
bevorderen duivensport) door Bestuur
NPO

15.1.723

Melding van mogelijke fraude

15.2.124

Basislid maakt bezwaar tegen intrekken
toestemming afdeling om in ander
samenspel mee te mogen doen

15.1.525

Onjuiste procedure bij opzegging
lidmaatschap door vereniging 

15.1.1226

Dierenambulance dient klacht in over
bedreiging door liefhebber na melden
van duif 

15.2.527

Afdeling heeft geschil met Bestuur
NPO over verleende dispensaties tegen
wil van afdeling

15.1.728

Basislid vindt dat punten van uitgestelde 
vlucht moeten meetellen voor
afdelingskampioenschap

15.1.1029 B 15.1.1029

Vermoedelijk vliegen met andermans duif

15.2.1130

Basislid heeft klachten over gang van 
zaken rond lossing

15.1.631

Geschil over opzegging lidmaatschap door
vereniging vanwege kritische vragen

15.1.1032

Geschil met vereniging over (gebrek
aan) medewerking bij gebruik
ander EC-systeem

15.1.433 B 15.1.433

Vermoedelijk vliegen met andermans duif

15.2.934

Afdeling vindt besluit Algemene
Vergadering NPO in strijd met reglementen.

15.1.735 B 15.1.735

Basislid eist herberekening kampioenschappen
in verband met het aantal te tellen vluchten.

15.1.136

Vermoeden van fraude via manipuleren chipringen

15.2.437

Afdeling vraagt college te bepalen dat
besluit AV onrechtmatig is genomen

15.1.738 B 15.1.738

Afdeling is tegen overgang verenigingen
omdat contributie niet is voldaan

15.1.739 

Bezwaar combinatie tegen afwijzing 
dispensatieverzoek 

15.1.740 B 15.1.740

Liefhebber wil ontzegging gevolgd door
opzegging ongedaan laten maken 

15.1.841

 

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.