Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Rechtsgang > Uitspraken door rechtsprekende colleges 2016

Uitspraken door rechtsprekende colleges 2016

Hier vind je alle door de aanklager, het tucht- en geschillencollege en beroepscollege behandelde zaken.

2016

onderwerpAanklagerTGCBC

Vereniging is niet eens met besluitvorming 
op afdelingsvergadering 

16.1.501
Problemen rond vliegen in een andere kring 
en de uitslagen
16.1.902
Basislid is niet eens met afwijzing dispensatie
door Bestuur NPO 
16.1.703
Problemen rond vliegen in een ander
samenspel en de uitslagen
16.1.304 B 16.1.304
Onderzoek Aanklager naar controle
eigendomsbewijzen in een vereniging 
16.2.1105

Vereniging wil dat lid uit ander samenspel
zonder beperkingen daar mee kan spelen 

16.1.906
Basislid krijgt gewonnen prijs feestavond niet 
omdat hij niet aanwezig was op uitreiking 
16.1.1007

Basislid heeft bezwaar tegen overgangen 
van verenigingen naar ander samenspel 

16.1.408
Groep principiële liefhebbers vindt dat 
Afdeling hun principes niet waarborgt 
16.1.809 B 16.1.809

Dispensatie basislid is ingetrokken, vereniging
wil dat dit ongedaan wordt gemaakt 

16.1.710

Vermoedelijk vliegen met andermans duif

16.2.711

Klacht bij afdeling over transport door deze afdeling

16.2.1112

Geschil basislid met CC over niet laten meetellen vluchten

16.1.1114

Vereniging is niet eens met verleende toestemming door afdeling om bij een andere vereniging in te korven

16.1.715

 Verzoek tot dispensatie vanwege gedwongen overgang

16.1.816 B 16.1.816

Verdenking oneigenlijk gebruik van substanties bij postduiven

16.2.617 B 16.2.617

Bezwaar tegen gepubliceerde tussenstand kampioenschappen en verwerpen van reclame

16.1.718

Bezwaar tegen niet laten meetellen van een afdelingsuitslag voor midfondkampioenschap WHZB

16.1.219 B 16.1.219

Bezwaar tegen besluit van WHZB om een vlucht niet te laten meetellen voor de dagfond in verband met te korte afstand 

16.1.1120 B 16.1.1120

Bezwaar tegen uitsluiting verenigingsfuncties
door vereniging  

16.1.421

 Bezwaar betreffende het niet teruggeven van een duif

16.2.422

 Bezwaar tegen tijdelijk verbod Vereniging  (afkoelingsperiode)

16.1.923

 Afwijzing dispensatieverzoek door Bestuur NPO

16.1.724
Realisatie door Four Digits op basis van Plone.