Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Vluchten > Gummiringen > Gummiringen

Gummiringen

Alle gegevens die van belang zijn, staan aan de buitenzijde van de gummiring vermeld. Aan de voorzijde staat een 4-cijferig nummer. Op de poulebrief kan dit in de daarvoor bestemde kolom worden ingevuld.

Aan de achterzijde zijn de volgende gegevens opgenomen:

  • de letters N.P.O. met het jaar van uitgifte;
  • een afdelingsnummer;
  • een lettercombinatie (bijv. AB, BA, CA etc.)

De lettercombinatie wijzigt per 10.000 gummiringen. Door deze codering is geen enkele gummiring gelijk aan een andere gummiring. Het verdient aanbeveling deze lettercombinatie én de kleur van de gummiring bij iedere liefhebber eenmalig op de poulebrief te vermelden.

Bestellen

De afdelingsgummiringen kunnen alleen door de Afdeling bij de NPO besteld worden.

Nationale concoursen

De NC gummiringen bestemd voor de Nationale Concoursen, worden door de NPO aangewezen nationale inkorfcentra bij de NPO besteld. Deze gummiringen worden dan vervolgens naar de controlerende vereniging gezonden. 

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.