Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Vluchten > Nationale Kampioenschappen 2020 > Aandachtspunten nationale kampioenschappen 2019

Aandachtspunten nationale kampioenschappen 2019

Aandachtspunten Nationale Kampioenschappen (aan- en onaangewezen en duifkampioenschappen 2019)

Inleiding

Over het algemeen zijn de regels rond de Nationale Kampioenschappen wel duidelijk, maar om misverstanden te voorkomen laten wij in deze notitie alle zaken nogmaals de revue passeren.

Tijdens de Ledenraden van afgelopen winter zijn deze uitgangspunten al aan de orde geweest, maar wij raden u de aan de notitie aandachtig te lezen.

De nationale kampioenschappen worden berekend door onze nationale rekenaar Compuclub.

 Het landelijk vliegprogramma 2019 bestaat uit de volgende vluchten per discipline:

Disciplineaantal vluchten
Vitesse                                   

 9 vluchten

Midfond                                   7 vluchten
Jonge duiven vitesse  5 vluchten
Jonge duiven midfond   5 vluchten
Eendaagse fond    6 vluchten
Marathon                                 6 vluchten

Bij de Vitesse tellen de resultaten van 6 van de 9 vluchten.
Om tot een correcte berekening van de nationale kampioenschappen te kunnen komen is het nodig dat de samenstelling van de samenspelen aan ons bekend gemaakt wordt. Het is ook zaak dat de “splijtleden” direct worden doorgegeven.

Bij de Midfond tellen de resultaten van 5 van de 7 vluchten.Om tot een correcte berekening van de nationale kampioenschappen te kunnen komen is het nodig dat de samenstelling van de samenspelen aan ons bekend gemaakt wordt.Het is ook zaak dat de “splijtleden” direct worden doorgegeven.

Bij de Jonge duiven Vitesse tellen de resultaten van 4 van de 5 vluchten.Om tot een correcte berekening van de nationale kampioenschappen te kunnen komen is het nodig dat de samenstelling van de samenspelen aan ons bekend gemaakt wordt. Het is ook zaak dat de “splijtleden” direct worden doorgegeven.

Bij de Jonge duiven Midfond tellen de resultaten van 4 van de 5 vluchten.
Om tot een correcte berekening van de nationale kampioenschappen te kunnen komen is het nodig dat de samenstelling van de samenspelen aan ons bekend gemaakt wordt. Het is ook zaak dat de “splijtleden” direct worden doorgegeven.

Bij de Eendaagse fond tellen de resultaten van 5 van de 6 vluchten. 
De resultaten worden uit de afdelingsuitslag gehaald. Bij afdelingen die bij de Eendaagse fondvluchten met een gesplitste uitslag werken wordt de gesplitste uitslag gebruikt. De uitslagen mogen maximaal in tweeën worden gesplitst..

Bij de Marathon kampioenschappen hok tellen de resultaten van 4 van de 6 Nationale/sectorale Marathonvluchten.

Bij de Marathon kampioenschappen duif tellen de resultaten van 3 van de 6 Nationale/sectorale Marathonvluchten.

Het betreft hier de volgende concoursen:


Zoals gebruikelijk worden de resultaten uit de sectorale uitslagen gehaald.

 Alleen Sector I wordt opgesplitst in Sector 1A

(afdeling 1 -. Zeeland ’96 en afdeling 2 - Brabant 2000) en Sector 1B (afdeling 3 - Oost – Brabant en afdeling 4 - Limburg)

Kampioenschappen voor senioren

Voor de senioren kennen wij Nationale kampioenschappen aangewezen, onaangewezen en Nationale Duifkampioenschappen. Deze kampioenschappen zijn verdeeld in zes verschillende categorieën, nl.:

 • Vitesse
 • Midfond
 • Jonge duiven vitesse
 • Jonge duiven midfond
 • Eendaagse fond
 • Marathon


Kampioenschappen voor Jeugd

Voor de jeugd kennen wij drie kampioenschappen een kampioenschap voor jeugdleden die zelfstandig de duivensport beoefenen en een kampioenschap voor jeudleden die in combinatie spelen met een seniorlid en nieuw is jeugdleden 30-. Jeugdleden kunnen meedoen aan de Nationale Hokkampioenschappen en Nationale Duifkampioenschappen. Deze kampioenschappen zijn verdeeld in vijf verschillende categorieën, nl.:

 • Vitesse
 • Midfond
 • Jonge duiven vitesse
 • Jonge duiven midfond
 • Eendaagse fond

Voor de Jeugdkampioenschappen gelden dezelfde voorwaarden als bij de senioren. Dit houdt o.a. in dat dezelfde samenspelen en concoursen tellen.

Jeugdleden zijn leden die voldoen aan art.8 van het Huishoudelijk Reglement van de NPO. Alleen leden die geboren zijn na 31 december 2000 en voor 1 januari 2013 kunnen deelnemen aan de Nationale Jeugdkampioenschappen jeugdleden zelfstandig en jeugdleden in combinatie met seniorlid.

Voor de categorie jeugdleden 30- geldt dat die leden geboren zijn na 31 december 1988 en voor 1 januari 2001

Concoursgroepen

De vluchten moeten in de volgende periode gehouden worden:

Vitesse                                               tussen 13 april en 21 juli
Midfond                                              tussen 11 mei en 28 juli
Eendaagse fond    tussen 25 mei en 4 augustus
 Jonge duiven vitesse   tussen 22 juni en 20 juli
Jonge duiven midfond tussen 27 juli en 15 september
Marathon                                            tussen 14 juni en 4 augustus.

Een concoursgroep is een door de afdeling aangewezen samenspel van meerdere verenigingen. Een concoursgroep bestaat uit tenminste 90 leden.

De afdeling geeft aan Bureau NPO door welke concoursgroepen er voor de Vitesse, Midfond, Jonge duiven Vitesse en Jonge duiven Midfond zijn.

Met uitzondering van de Nationale Concoursen dienen de resultaten van de categorieën Vitesse, Midfond, Jonge duiven en Eendaagse Fond aangeleverd te worden aan de nationale rekenaar.

De resultaten van de Nationale/sectorale Concoursen worden aangeleverd door de Nationale Rekenaar. Binnenkort wordt u hierover nader geïnformeerd.

Puntentelling

Bij alle Nationale Kampioenschappen is de prijsverhouding 1:4. dit geldt voor zowel de aangewezen / onaangewezen kampioenschappen als de duifkampioenschappen.

Voor het onaangewezen kampioenschap gelden de volgende regels:

De punten van alle geconstateerde duiven worden bij elkaar opgeteld en dit totaal wordt gedeeld dat het aantal ingekorfde duiven. Met een minimaal deelgetal van 10 voor de categorieën:

 • Vitesse
 • Midfond
 • Jonge duiven vitesse
 • Jonge duiven midfond

Een minimaal deelgetal van 5 geldt voor de categorieën:

 • Eendaagse fond
 • Marathon


Voor het aangewezen kampioenschap gelden de volgende regels:

 • het gemiddeld aantal punten van 2 geklokte duiven uit de eerste 3 duiven van de inkorflijst
  (de 3 eerst getekenden).
  Dus worden alle 3 getekende duiven op tijd geklokt, dan worden de punten van de eerste 2 geklokte getekenden opgeteld en daarna gedeeld door 2.
  Worden er 2 van de 3 getekende duiven geklokt, dan worden de punten van deze 2 duiven opgeteld en daarna gedeeld door 2. (Dit geldt ook als er maar 2 duiven zijn ingekorfd).
  Wordt er maar 1 van de 3 getekende duiven geklokt, dan worden de door deze duif behaalde punten door 2 gedeeld. (Dit geldt ook als er maar 1 duif werd ingekorfd)

 

Afstandscriteria

Verder gelden de volgende afstandscriteria:

Vitesse                           100 tot 350 kilometer
Midfond                          300 tot 500 kilometer
Eendaagse Fond 500 tot 750 kilometer
Marathon                       vanaf 700 kilometer
Jonge duiven 

100 tot 500 kilometer
rekening houdend met de losplaatsen genoemd
in
 het NPO wedvluchtreglement.

Als de duiven niet op de geplande losplaats gelost kunnen worden (een zogenaamde terugvlucht) dan blijven de bovengenoemde minimale afstanden van kracht om de vlucht mee te laten tellen voor het betreffende kampioenschap met de marge van 5% zoals ook bij de Olympiade criteria van toepassing is.

 

Uitslagen


 • Midfond jonge Duiven

Bij de nationale/sectorale jonge duivenvlucht tellen de resultaten van de afdelingsuitslag. Indien gewenst kan de uitslag gesplitst worden in een A. en B. vluchtgebied. Afdelingen dienen een afdelingsuitslag te maken

 • Eendaagse fond

Hiervoor tellen de resultaten van 5 van de 6 vluchten aangewezen.

De afdeling geeft vooraf op of de resultaten van NPO-vlucht uit de Afdelingsuitslag gehaald worden of dat de punten uit de gespitste uitslag (A. en B. vluchtgebied) worden gehaald.

Afdelingen mogen voor de puntentelling Nationale Kampioenschappen Eendaagse Fond de uitslag splitsen in een A- en B-vluchtgebied. Een afdeling mag maximaal in twee gebieden opgesplitst worden.

Met betrekking tot de uitslag zijn er twee mogelijkheden nl.:

 1. Er wordt één afdelingsuitslag gemaakt, waarbij gewerkt wordt met meerdere kolommen.
 2. Er wordt een uitslag per vluchtgebied gemaakt.

 

 •  Marathon

Voor het Hokkampioenschap tellen de resultaten van 4 van de 6 Nationale/sectorale concoursen. Voor het duifkampioenschappen tellen de resultaten van 3 van de 6 Nationale/sectorale concoursen.

De resultaten worden uit de Nationale/sectorale uitslagen gehaald. De Nationale Rekenaar levert deze punten aan bij Bureau NPO.

Voor de punten voor Nationale kampioenschappen wordt Sector I opgesplitst in Sector 1A (afdeling 1 -. Zeeland ’96 en afdeling 2 - Brabant 2000) en Sector 1B (afdeling 3 - Oost – Brabant en afdeling 4 - Limburg)

Een marathonvlucht met geplande middaglossing die door meteorologische omstandigheden in de ochtend wordt gelost, telt gewoon als marathonvlucht.

Bureau NPO, mei 2019

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.