Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Vluchten > Nationale Kampioenschappen 2020 > Nationale Kampioenschappen 2017

Nationale Kampioenschappen 2017

Op deze pagina de regels voor de Nationale Kampioenschappen voor 2017. Over het algemeen zijn de regels rond de Nationale Kampioenschappen wel duidelijk, maar om misverstanden te voorkomen laten wij in deze notitie alle zaken nogmaals de revue passeren.

De nationale kampioenschappen worden berekend door de nationale rekenaar.

Aantal vluchten die de afdelingen op moeten geven voor de Nationale Kampioenschappen

 • Vitesse: 6 + reserve
 • Midfond: 6 + reserve
 • Jonge duiven: 7 + reserve
 • Eendaagse fond: 5 (Dit is de 1 Nationale Eendaagse fondvluchten aangevuld met                       NPO-vluchten), géén reserve.
 • Marathonkampioenschap Middaglossing: 5 (Dit zijn de Nationale/sectorale Marathonvluchten) 

 

Vitesse en Midfond

Bij de Vitesse en Midfond tellen de resultaten van 5 van de 6 vluchten, en bij de Jonge duiven tellen de resultaten van 6 van de 7 vluchten.

Om tot een correcte berekening van de nationale kampioenschappen te kunnen komen, is het nodig dat de samenstelling van de samenspelen bij de NPO bekend zijn. Ook de 'splijtleden' moeten worden doorgegeven.

Eendaagse Fond

Bij de Eendaagse fond tellen de resultaten van 4 van de 5 vluchten. Omdat niet alle afdelingen zes Eendaagse fondvluchten organiseren is het niet mogelijk om naast de 5 vluchten een reservevlucht aan te wijzen. 

Het is verplicht om de  Nationale/sectorale vlucht Chateauroux (E29)  aan te wijzen. De resultaten worden uit de afdelingsuitslag gehaald. Bij afdelingen die bij de Eendaagse fondvluchten met een gesplitste uitslag werken, wordt de gesplitste uitslag gebruikt.

Marathon

Voor de  hok Marathonkampioenschappen tellen de resultaten van 4 van de 5 Marathonvluchten.

Voor de duif Marathonkampioenschappen tellen de resultaten van 3 van de 5 Marathonvluchten. 

Het gaat hier om de volgende concoursen:

concoursDatumSector 1sector 2sector 3Sector 4
A24  St.Vincent 16 juni '17 St. Vincent St. Vincent St. Vincent St. Vincent
A25 Agen/Perigueux/Ruffec 23 juni '17 Agen Agen Perigueux Ruffec
A27 Dax 7 juli '17 Dax Dax Dax Dax
A28 Bordeaux/Orange 14 juli '17 Bordeaux Bordeaux Orange Orange
A30 Bergerac 28 juli '17 Bergerac Bergerac Bergerac Bergerac

Op de vluchten A24-A27-A30 worden de resultaten uit de sectoruitslagen gehaald. Alleen sector 1 wordt in dit geval gesplitst in 2 groepen. Op de vluchten A25 en A28 worden de resultaten uit de afdelingsuitslag genomen.

Kampioenschappen voor senioren

Voor de senioren kennen wij Nationale kampioenschappen aangewezen, onaangewezen en Nationale Duifkampioenschappen. Deze kampioenschappen zijn verdeeld in vijf verschillende categorieën:

 • Vitesse
 • Midfond
 • Jonge duiven
 • Eendaagse fond
 • Marathonkampioenschap 


Kampioenschappen voor Jeugd

Voor de jeugd kennen wij twee kampioenschappen namelijk een kampioenschap voor jeugdleden die zelfstandig de duivensport beoefenen en een kampioenschap voor jeugdleden die in combinatie spelen met een seniorlid. Jeugdleden kunnen meedoen aan de Nationale Hokkampioenschappen en Nationale Duifkampioenschappen. Deze kampioenschappen zijn verdeeld in drie verschillende categorieën:

 • Vitesse
 • Midfond
 • Jonge duiven

 

Voor de Jeugdkampioenschappen gelden dezelfde voorwaarden als bij de senioren. Dit houdt onder andere in dat dezelfde samenspelen en concoursen tellen.

Jeugdleden zijn leden die voldoen aan art.8 van het huishoudelijk reglement van de NPO. Alleen leden die geboren zijn na 31 december 1998 en voor 1 januari 2010 kunnen deelnemen aan de Nationale Jeugdkampioenschappen.

Concoursgroepen

De data voor de vluchten die tellen voor het kampioenschap zijn aangewezen en moeten in onderstaand aangegeven periode worden gehouden. De volgende weekenden komen hiervoor in aanmerking:

 • Vitesse: 8 april t/m 25 juni
 • Midfond: 13 mei t/m 30 juli
 • Eendaagse fond: 20 mei t/m 6 augustus
 • Jonge duiven: 1 juli t/m 24 september          
 • Marathon: 16 juni t/m 7 augustus

Een concoursgroep is een door de afdeling aangewezen samenspel van meerdere verenigingen. Een concoursgroep bestaat uit tenminste 90 leden.

Bij de Vitesse, Midfond en Jonge duiven kunnen afdelingen per categorie een reservevlucht opgeven. De resultaten van een reservevlucht tellen alleen mee wanneer één van de aangewezen vluchten niet is doorgegaan.

Met uitzondering van de Nationale Concoursen moeten de resultaten van de categorieën Vitesse, Midfond, Jonge duiven en Eendaagse Fond en Marathonvluchten (niet zijnde nationale vluchten) aangeleverd worden aan de nationale rekenaar. De  resultaten van de Nationale Concoursen worden aangeleverd door de Nationale Rekenaar. 

Puntentelling

Bij alle Nationale Kampioenschappen is de prijsverhouding 1:4. dit geldt voor zowel de aangewezen kampioenschappen/onaangewezen kampioenschappen als de duifkampioenschappen.

Onaangewezen kampioenschap

De punten van alle geconstateerde duiven worden bij elkaar opgeteld en dit totaal wordt gedeeld dat het aantal ingekorfde duiven. met een minimaal deelgetal van 10 voor de categorieën Vitesse/Midfond/Jonge duiven.

Voor de categorie Marathonvluchten en de Eendaagse fondvluchten geldt een minimaal deelgetal van 5.

Aangewezen kampioenschap

Het gemiddeld aantal punten van 2 geklokte duiven uit de eerste 3 duiven van de inkorflijst (de 3 eerstgetekenden). Dus worden alle 3 getekende duiven op tijd geklokt, dan worden de punten van de eerste 2 geklokte getekenden opgeteld en daarna gedeeld door 2. Worden er 2 van de 3 getekende duiven geklokt, dan worden de punten van deze 2 duiven opgeteld en daarna gedeeld door 2. (Dit geldt ook als er maar 2 duiven zijn ingekorfd). Wordt er maar 1 van de 3 getekende duiven geklokt, dan worden de door deze duif behaalde punten door 2 gedeeld. (Dit geldt ook als er maar 1 duif werd ingekorfd)

Afstandscriteria

Jonge duiven nemen niet deel aan wedvluchten waarvan de afstand meer bedraagt dan de maximale afstand, die binnen de afdeling waartoe de basisvereniging behoort, is toegestaan. Voor de afdelingen 1 t/m 4 geldt de maximale afstand tot Orleans; voor de afdelingen 5 t/m 7 geldt de maximale afstand tot Ablis, voor de afdelingen 8 en 9 geldt de maximale afstand tot Mantes La Jolie en voor de afdelingen 10 en 11 geldt de maximale afstand tot Morlincourt.

Onderstaand vindt u de kilometergrenzen per categorie op de minimale afstand per afdeling/sector

 • Vitesse: 75 tot 350 kilometer
 • Midfond: 250 tot 500 kilometer
 • Eendaagse Fond: 450 kilometer tot 750 kilometer
 • Marathonvluchten vanaf 700 kilometer
 • Jonge duivenvluchten 75 km tot 500 kilometer rekening houdend met de losplaatsen genoemd in het NPO wedvluchtreglement.

Voor de NPO-kampioenschappen gelden de vluchten per categorie op de aangewezen data. Als de duiven niet op de geplande lospaats gelost kunnen worden ( een zogenaamde terugvlucht ) dan blijven de bovengenoemde afstandscriteria van kracht, om de vlucht mee te laten tellen voor het betreffende kampioenschap.

Vitesse (Jeugd en in combinatie met senior)

 

Hiervoor tellen de resultaten van 5 van de 6 vluchten op de vastgestelde data. Vluchten op andere data tellen niet mee.

De afdeling geeft aan Bureau NPO door welke concoursgroepen er voor de Vitesse zijn.

Midfond (Jeugd en in combinatie met senior)

Hiervoor tellen de resultaten van 5 van de 6 vluchten op de vastgestelde data. Vluchten op andere data tellen niet mee.
De afdeling geeft aan Bureau NPO door welke concoursgroepen er voor de Midfond zijn.

Jonge duiven (Jeugd en in combinatie met senior)

Hiervoor tellen de resultaten van 6 van de 7 vluchten op de vastgestelde data.
De afdeling geeft aan Bureau NPO door welke concoursgroepen er voor de Jonge duiven zijn
.
Bij de nationale/sectorale jonge duivenvlucht tellen de resultaten van de afdelingsuitslag. Indien gewenst kan de uitslag gesplitst worden in een A en B vluchtgebied. Afdelingen dienen een afdelingsuitslag te maken

Eendaagse fondvluchten
(1 Nationale/sectorale vluchten + 4 NPO-vluchten)

Hiervoor tellen de resultaten van 4 van de 5 vluchten Een vlucht wordt hiervan door de NPO aangewezen. Dit is de vlucht Chateauroux van 22 juli.
Wanneer een Nationale eendaagse fondvlucht vanuit Chateauroux wordt afgelast, dan wordt deze ingehaald in het weekend van 5/6 augustus 2017.
De afdeling geeft vooraf op of de resultaten van NPO-vlucht uit de Afdelingsuitslag gehaald worden of dat de punten uit de gespitste uitslag (A en B vluchtgebied) worden gehaald.
Afdelingen mogen voor de puntentelling Nationale Kampioenschappen Eendaagse Fond de uitslag splitsen in een A en B vluchtgebied. Met betrekking tot de uitslag zijn er twee mogelijkheden:

 

 • Er wordt één afdelingsuitslag gemaakt, waarbij gewerkt wordt met meerdere kolommen.
 • Er wordt een uitslag per vluchtgebied gemaakt ) maximaal twee.

 

Marathonkampioenschap

Voor het Hokkampioenschap tellen de resultaten van 4 van de 5 Marathonvluchten. Voor het duifkampioenschappen tellen de resultaten van 3  van de 5 Marathonvluchten.
De resultaten worden op de Nationalevluchten uit de sectoruitslagen gehaald. De Nationale Rekenaar levert deze punten aan bij Bureau NPO. Op de andere Marathonvlcuhten worden de resultaten gehaald uit de afdelingsuitslag en de afdeling leveren deze aan bij de nationale rekenaar.
Voor de punten voor Nationale kampioenschappen wordt Sector I opgesplitst in Sector Ia (afd. Zeeland ’96 en Brabant 2000) en Sector Ib (afd. Oost-Brabant en Limburg)

Een marathonvlucht met geplande middaglossing die door meteorologische omstandigheden in de ochtend wordt gelost, telt gewoon als marathonvlucht.

Bureau NPO, april 2017.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.