Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Vluchten > Vliegschema 2020- Definitief

Vliegschema 2020- Definitief

Weekend  WeekVitessemidfondJong   eendaagse fondmarathon          ZLU
16/17 mei 20    
23/24 mei 21        
30/31 mei 22    
06/07 juni 23          
13/14 juni 24

  

 

.  
20/21 juni 25     M25        
27/28 juni 26  M26        
04/05 juli 27          E27    
11/12 juli 28 M28           
17/18/19 juli 29         E29 St.Vincent  
24/25/26 juli 30 M30    J30     A30 (SEC.)
01/02 aug. 31     J31

 Issoudun

   
07/08/09 aug. 32     M32 J32   DAX
14/15/16 aug. 33      J33    E33 Bergerac
22/23 aug. 34    
29/30 aug. 35      J35
05/06 sept. 36    
12/13 sept. 37       J37  
19/20 sept. 38
26/27 sept. 39

St Vincent, Dax, Bergerac en Issoudun zijn Nationale vluchten en inkorven in NIC, dit laatste geld ook voor de sectorale vlucht A30.


Nationaal Vliegschema 2020 definitief

 

Het vliegseizoen 2020 is een bijzonder jaar. Leek het vliegen met duiven een paar weken geleden nog ver weg op dit moment mogen we weer in competitie verband met elkaar spelen. Dat heeft het (nieuwe) NPO bestuur ertoe bewogen om, in overleg met de afdelingen, voor 2020 alsnog een Nationaal vliegprogramma vast te stellen.

Bij het vaststellen van dit Nationale vliegprogramma hebben we rekening gehouden met de bijzondere omstandigheden. Zo heeft de overheid er bij ons op aangedrongen geen te druk Nationaal vliegprogramma vast te stellen. Dat betekent dat we meerdere vluchten per weekend zoveel mogelijk vermijden. Ook verloopt de opstart van het vliegseizoen verschillend per afdeling en zijn er regionale verschillen in vervoercapaciteit. Verder hebben we kennis genomen van de voorlopige programma’s van de afdelingen en gezocht naar de grootste gemene deler.

Er is voor 2020 geen Nationaal vliegprogramma voor de Vitesse vastgesteld. De opstart verloopt verschillend per afdeling en we komen daarmee in tijdsnood. Vitesse vluchten later in het seizoen te plannen vinden we ongewenst omdat dit zou leiden tot meer vluchten in een weekend. Het Natour programma vullen de afdelingen zelf in. De afdelingen roepen we op zoveel mogelijk dit Nationaal vliegprogramma te volgen. Er zullen afdelingen zijn die ervoor kiezen om naast dit Nationale vliegprogramma nog extra vluchten te programmeren. Dat is toegestaan wanneer dit op verstandige wijze gebeurt met in acht neming van de geldende voorschriften

   
Midfond 300 kilometer tot 500 kilometer
Eendaagse Fond 500 kilometer tot  750 kilometer
Marathonvluchten

vanaf 700 kilometer

Jonge duivenvluchten vanaf 100 kilometer tot 500 kilometer, rekening houdend met de losplaatsen genoemd in het NPO Wedvluchtreglement.

Als de duiven niet op de geplande losplaats gelost kunnen worden (een zogenaamde terugvlucht) dan blijven de bovengenoemde minimale afstanden van kracht om de vlucht mee te laten tellen voor het betreffende kampioenschap met de marge van 5% zoals ook bij de Olympiade criteria van toepassing is. Deze 5% is niet van toepassing bij de Marathon.


Nationale Kampioenschappen 2020

 

Bij de Midfond tellen de beste resultaten van 4 van de 5 vluchten. Om tot een correcte berekening van de nationale kampioenschappen te kunnen komen is het nodig dat de samenstelling van de samenspelen aan ons bekend gemaakt wordt. Het is ook zaak dat de “splijtleden” direct worden doorgegeven.

Bij de Jonge duiven tellen de beste resultaten van 5 van de 6 vluchten. Om tot een correcte berekening van de nationale kampioenschappen te kunnen komen is het nodig dat de samenstelling van de samenspelen aan ons bekend gemaakt wordt. Het is ook zaak dat de “splijtleden” direct worden doorgegeven.

 

Bij de Eendaagse fond tellen de resultaten van 3 van de 4 vluchten. 
De resultaten worden uit de afdelingsuitslag gehaald. Bij afdelingen die bij de Eendaagse fond vluchten met een gesplitste uitslag werken wordt de gesplitste uitslag gebruikt. De uitslagen mogen maximaal in tweeën worden gesplitst.

 

Bij de Marathon kampioenschappen hok tellen de resultaten van 3 van de 4 Marathonvluchten. Voor het duifkampioenschap tellen 2 prijzen, als er 3 worden behaald tellen de eerste twee.

 

Puntentelling

Bij alle Nationale Kampioenschappen is de prijsverhouding 1:4. dit geldt voor zowel de aangewezen / onaangewezen kampioenschappen als de duifkampioenschappen.

Voor het onaangewezen kampioenschap gelden de volgende regels:

De punten van alle geconstateerde duiven worden bij elkaar opgeteld en dit totaal wordt gedeeld dat het aantal ingekorfde duiven. Met een minimaal deelgetal van 10 voor de categorieën:

 • Midfond
 • Jonge duiven

Een minimaal deelgetal van 5 geldt voor de categorieën:

 • Eendaagse fond
 • Marathon


Voor het aangewezen kampioenschap gelden de volgende regels:

 • het gemiddeld aantal punten van 2 geklokte duiven uit de eerste 3 duiven van de inkorflijst (de 3 eerst getekenden).
  Dus worden alle 3 getekende duiven op tijd geklokt, dan worden de punten van de eerste 2 geklokte getekenden opgeteld en daarna gedeeld door 2.
  Worden er 2 van de 3 getekende duiven geklokt, dan worden de punten van deze 2 duiven opgeteld en daarna gedeeld door 2. (Dit geldt ook als er maar 2 duiven zijn ingekorfd).
  Wordt er maar 1 van de 3 getekende duiven geklokt, dan worden de door deze duif behaalde punten door 2 gedeeld. (Dit geldt ook als er maar 1 duif werd ingekorfd)

 

Wijzigingen en voorbehoud

 1. Het Nationale vliegprogramma en Nationale kampioenschappen zijn onder bijzondere omstandigheden tot stand gekomen. Het is niet uitgesloten dat door veranderende omstandigheden in de toekomst het Nationale vliegprogramma en of kampioenschappen worden aangepast.
 2. Er kunnen zich in het vliegseizoen onverwachte situaties voordoen door bijvoorbeeld weersomstandigheden, afgelasting van vluchten, epidemieën, vervoersverboden en andere niet nader genoemde omstandigheden welke impact hebben op een regulier verloop van de wedvluchten. In die gevallen kan het NPO bestuur besluiten de regels, al dan niet tijdelijk, aan te passen.
 3. Er kunnen zich in het vliegseizoen onvoorziene omstandigheden voordoen door herindeling van samenspelen, vorming van nieuwe samenspelen, niet langer beschikbaar zijn van uitslagen en andere niet nader genoemde omstandigheden welke een onbedoelde impact hebben op een eerlijk verloop van de Nationale kampioenschappen. In die gevallen kan het NPO bestuur besluiten de regels, al dan niet tijdelijk, aan te passen.
 4. Aanpassing omvat ook het al dan niet tijdelijk herindelen van spelverbanden.
 5. De besluiten van het NPO bestuur zijn bindend in deze. Het NPO bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gederfde materiele of immateriële schade als gevolg van genomen besluiten.
 6. Wijzigingen van het Nationale vliegprogramma en of Nationale kampioenschappen worden gepubliceerd in Op De  Hoogte.  
Realisatie door Four Digits op basis van Plone.