Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Vluchten > Nationaal Vliegprogramma 2021- Definitief

Nationaal Vliegprogramma 2021- Definitief

Nationaal vliegprogramma vastgesteld op de ledenraad van 28-11-2020.
Weekend  WeekVitessemidfondDagfongmarathonjong   Natour
20-03-2021 11
27-03-2021 12
03-04-2021 13
10-04-2021 14 100
17-04-2021 15 140
24-04-2021 16 180
01-05-2021 17 240
08-05-2021 18 300
15-05-2021 19 340
22-05-2021 20 275     Afd.
29-05-2021 21     320 Sector  
05-06-2021 22 275     Afd.
12-06-2021 23       400   St. Vincent  
19-06-2021 24 300 Sector Sector
26-06-2021 25     340    
03-07-2021 26     Issoudun    Sector 80-140
10-07-2021 27     400     Dax 80-140
17-07-2021 28     Sector    80-140
24-07-2021 29         100-140
31-07-201 30 reserve Afd. Bergerac 150
07-08-2021 31 250
14-08-2021 32 300 Natour
21-08-2021 33 350 Natour
28-08-2021 34           Sector  400 Natour
04-09-2021 35          250 Natour
11-09-2021 36     Sector  400 Natour
18-09-2021 37      
25-09-2021 38    

Afstanden in dit vliegprogramma zijn indicatief

A21 is optioneel en kan worden ingevuld door de sectoren en afdelingen.

Er zijn 5 Natourvluchten welke worden ingevuld door de Afdelingen.

Afdelingen worden nadrukkelijk opgeroepen geen extra wedvluchten te plannen.

Dit vliegprogramma geldt voor 1 jaar. Het is de intentie van het NPO bestuur om het Nationale vliegprogramma voor een langere periode (3-5 jaar) vast te stellen. Echter door Covid hebben we dit najaar niet of slechts beperkt kunnen vergaderen. Hopelijk kunnen we in het najaar 2021 wel een brede dialoog voeren over het gewenste nationale vliegprogramma en dat vervolgens voor 3 of 5 jaar vastleggen.

 

Uitgangspunten Landelijk Vliegprogramma

 • Uniformiteit en dus voor iedere liefhebber zo veel mogelijk gelijke kansen.
 • Minder vluchten dan seizoen 2019, om daardoor zowel de liefhebbers als de vrijwilligers minder te belasten.
 • Voldoende mogelijkheden tot spel(vreugde) voor alle disciplines.
 • Opbouwmogelijkheden voor iedere speldiscipline
 • In verband met de logistiek de ruimte om bij uitzondering op zondag te kunnen concoursen, zoals gebruikelijk bij sommige Afdelingen.
 • De 6e Dagfond vlucht E30 is een reserve vlucht en wordt wat invulling betreft overgelaten  aan de Afdelingen waarbij samenwerking om tot een sectorlossing te komen de voorkeur heeft.
 • Eerste 3 vluchten voor de jonge duiven zijn wedvluchten, om daarmee ook de deelname te bevorderen en door de beperkte afstanden voldoende instapmogelijkheden te bieden.
 • Natour in stand houden als spelmogelijkheid voor oude en jonge (opleer) duiven.

 

Grand Prix kalender Nationale vluchten

 

Week     Naam                              Losplaats                        Speltype              Opmerkingen

23          Grand Prix Pyreneeën   St Vincent                        Marathon

24          Grand Prix Parijs             Sector                               Dagfond

25          Grand Prix TGV               Sector*                             Midfond              Ledenraad voorjaar ‘21

26          Grand Prix Issoudun      Issoudun                          Dagfond

27          Grand Prix du Soleil       Sector*                             Midfond               Ledenraad voorjaar ‘21

30          Grand Prix Bergerac       Bergerac                           Marathon

34          Grand Prix Talenten       Sector                               Jong

36          Grand Prix Najaar           Sector                               Jong

 

* Het NPO Bestuur gaat een nieuwe Sector indeling uitwerken samen met de afdelingen. Als er mogelijkheden komen om in de nieuwe sector indeling de Midfond vluchten M25 en M27 te vervliegen, dan zal dit worden voorgelegd aan de voorjaars Ledenraad in 2021.

  

Afspraken en kampioenschappen:

 1. Start officiële vliegseizoen 10/11 april. Einde officiële vliegseizoen 11/12 september.
 2. Vitesse vluchten, 5 van de 6 tellen. Start Vitesse 10/11 april. Einde Vitesse 5/6 juni. Om tot een correcte berekening van de nationale kampioenschappen te kunnen komen, is het nodig dat de samenstelling van de samenspelen aan ons bekend gemaakt wordt. Het is ook zaak dat de “splijtleden” direct worden doorgegeven.
 3. Midfond vluchten, 6 van de 7 vluchten tellen. Start Midfond 8/9 mei. Einde Midfond 10/11 juli. Om tot een correcte berekening van de nationale kampioenschappen te kunnen komen, is het nodig dat de samenstelling van de samenspelen aan ons bekend gemaakt wordt. Het is ook zaak dat de “splijtleden” direct worden doorgegeven.
 4. Dagfond vluchten, 4 van de 5 vluchten (E20, E22, E24, E26, E28) tellen. Start Dagfond 22/23 mei. Einde Dagfond uiterlijk 31 juli/1 aug. De resultaten worden uit de afdelingsuitslag gehaald. Bij afdelingen die bij de Eendaagse fond vluchten met een gesplitste uitslag werken, mag de gesplitste uitslag gebruikt worden. De uitslagen mogen maximaal in tweeën worden gesplitst. Uitsluitend indien een van de meetellende vluchten vervalt voor de dagfond, dan mag de reserve vlucht E30 worden meegeteld voor de kampioenschappen en de Olympiade.
 5. Marathon vluchten starten op vrijdag 11 juni met de Nationale vlucht St. Vincent.  Op St. Vincent zijn geen jaarlingen toegestaan. Op de overige Marathon vluchten zijn wel jaarlingen toegestaan. Er tellen 3 vluchten voor het duifkampioenschap en 4 van de 5 voor de  hok kampioenschappen. De Sectoren mogen optioneel een Sector vlucht (A21) inplannen op vrijdag 28 mei. Deze vlucht telt niet mee voor de nationale kampioenschappen en de Olympiade.
 6. Jonge duiven programma start 3 /4 juli. Einde Jonge duiven programma 11/12 september. Voor het nationaal kampioenschap tellen 6 van de 8 vluchten in de periode van 24/25 juli tot 11/12 september. Op de jonge duiven vluchten zijn alleen jonge duiven toegestaan. Om tot een correcte berekening van de nationale kampioenschappen te kunnen komen, is het nodig dat de samenstelling van de samenspelen aan ons bekend gemaakt wordt. Het is ook zaak dat de “splijtleden” direct worden doorgegeven.
 7. Bij alle Nationale Kampioenschappen is de prijsverhouding 1:4. dit geldt voor zowel de aangewezen / onaangewezen kampioenschappen als de duifkampioenschappen.
 8. Voor het onaangewezen kampioenschap gelden dezelfde regels als in voorgaande jaren:        de punten van alle geconstateerde duiven worden bij elkaar opgeteld en dit totaal wordt gedeeld door het aantal ingekorfde duiven. Met een minimaal deelgetal van 10 voor de categorieën Vitesse, Midfond en Jonge duiven. Een minimaal deelgetal van 5 geldt voor de categorieën Eendaagse fond en Marathon.
 9. Voor het aangewezen kampioenschap gelden de volgende regels:                                            het gemiddeld aantal punten van 2 geklokte duiven uit de eerste 3 duiven van de inkorflijst (de 3 eerst getekenden). Dus, worden alle 3 getekende duiven op tijd geklokt, dan worden de punten van de eerste 2 geklokte getekenden opgeteld en daarna gedeeld door 2. Worden er 2 van de 3 getekende duiven geklokt, dan worden de punten van deze 2 duiven opgeteld en daarna gedeeld door 2. (Dit geldt ook als er maar 2 duiven zijn ingekorfd). Wordt er maar 1 van de 3 getekende duiven geklokt, dan worden de door deze duif behaalde punten door 2 gedeeld. (Dit geldt ook als er maar 1 duif is ingekorfd).
 10. Kilometergrenzen per categorie op de minimale afstand per Afdeling/Sector bij de berekening van de Nationale Kampioenschappen.   
  categorieAfstanden
  Vitesse 100 tot 350 km
  Midfond 300 tot 500 km
  Dagfond 500 tot 750 km
  Marathon vanaf 700 km
  Jonge duiven minimale afstand 100 kilometer en maximale afstand rekening houdend met de losplaatsen genoemd in het NPO wedvluchtreglement
 11. Als de duiven niet op de geplande losplaats gelost kunnen worden (een zogenaamde terugvlucht), dan blijven de bovengenoemde minimale afstanden van kracht om de vlucht mee te laten tellen voor het betreffende kampioenschap met een marge van 5% zoals ook bij de Olympiade criteria van toepassing is.
 12. Voor de Olympiade tellen respectievelijk minimumafstanden van 100, 300 en 500 km met 5% marge. Vluchten onder de 95, 285 en 475 km tellen dus niet meer voor die discipline voor de Olympiade, eventueel wel voor een andere discipline.
 13. Om iedereen gelijke kansen te geven, tellen in 2021 alleen de vluchten van het Nationale vliegprogramma inclusief Natour en het ZLU programma en exclusief A21 voor de Olympiade.  Uitsluitend indien een van de meetellende dagfond vluchten vervalt, mag de reserve vlucht E30 worden meegeteld voor de Olympiade.
 14. Extra vluchten, taartvluchten etc. tellen niet mee voor de Olympiade. Deze afspraak gold reeds voor 2020 en geld met terugwerkende kracht ook voor de vluchten vervlogen in 2019.

 

Wijzigingen en voorbehoud

 

 1. Het Nationale vliegprogramma en Nationale kampioenschappen 2021 zijn in  bijzondere omstandigheden tot stand gekomen. Het is niet uitgesloten dat door veranderende omstandigheden in de toekomst het Nationale vliegprogramma en of kampioenschappen worden aangepast.
 2. Er kunnen zich in het vliegseizoen onverwachte situaties voordoen door bijvoorbeeld weersomstandigheden, afgelasting van vluchten, epidemieën, vervoersverboden, veranderende wet- en regelgeving en andere niet nader genoemde omstandigheden welke impact hebben op een regulier verloop van de wedvluchten. In die gevallen kan het NPO bestuur besluiten de regels, al dan niet tijdelijk, aan te passen.
 3. Als de duiven niet op de geplande losplaats gelost kunnen worden (een zogenaamde terugvlucht), dan kan het NPO bestuur in bijzondere omstandigheden besluiten af te wijken van de kilometergrenzen voor de respectievelijke spelonderdelen.
 4. Er kunnen zich in het vliegseizoen onvoorziene omstandigheden voordoen door herindeling van samenspelen, vorming van nieuwe samenspelen, niet langer beschikbaar zijn van uitslagen en andere niet nader genoemde omstandigheden welke een onbedoelde impact hebben op een eerlijk verloop van de Nationale kampioenschappen. In die gevallen kan het NPO bestuur besluiten de regels, al dan niet tijdelijk, aan te passen.
 5. Aanpassing omvat ook het al dan niet tijdelijk herindelen van spelverbanden.
 6. De besluiten van het NPO bestuur zijn bindend in deze. Het NPO en haar bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gederfde materiële of immateriële schade als gevolg van genomen besluiten.
 7. Wijzigingen van het Nationale vliegprogramma en of Nationale kampioenschappen worden gepubliceerd in Op de  Hoogte en de NPO site. 

 

Het NPO bestuur

 

 

 

 

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.