Vogelgriep vastgesteld: Bad Bentheim

Vogelgriep vastgesteld: Bad Bentheim

Woensdagavond 2 juli hebben wij het bericht ontvangen dat er vogelgriep is vastgesteld in het Duitse Bad Bentheim. Dit is in het grensgebied bij Denekamp en de Lutte. Helaas zijn er maatregelen die Nederlandse liefhebbers in de regio treffen. 

Sinds 21 april 2021 gelden er EU regels bij uitbraken van vogelgriep die consequenties hebben voor de duivenliefhebbers en inkorflokalen binnen de drie- en tien kilometer zone. De consequenties zijn:

  • Er mogen geen vogels (dus ook geen duiven) vervoerd worden binnen de drie- en tien kilometer zone. De liefhebbers die wonen binnen deze gebieden kunnen niet inkorven voor wedvluchten of africhtingen en tentoonstellingen. 
  • Gelegenheden waarbij vogels worden samengebracht, zijn verboden binnen de drie- en tien kilometer zone. Lokalen binnen dit gebied kunnen dus niet gebruikt worden voor inkorvingen en tentoonstellingen.
     

Meer informatie

Let op!

Houd altijd het overzicht op de kennispagina "Vogelgriep” in de gaten. Hier zijn de uitbraken vermeld.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft op haar site de Dierziektenviewer. Dat is een kaart waarop kunt u zien of en waar vervoersmaatregelen zijn door een uitbraak bij bedrijven. Deze werkt op straatniveau. Door uw postcode en huisnummer in te typen kunt per huisadres kijken of u binnen de zone valt.

Dierziektenviewer

INFORMATIE VOOR LEDEN

Informatie voor leden