Vogelgriep

Vogelgriep

Vanaf 21 april 2021 zijn de EU regels van kracht. Door deze regels zijn er bij uitbraken van vogelgriep ook consequenties voor de duivenliefhebbers en inkorflokalen binnen de drie- en tien-kilometer zone. De consequenties zijn:

  • Er mogen geen vogels (dus ook geen duiven ) vervoerd worden binnen de drie- en tien-kilometer zone. De liefhebbers die wonen binnen deze gebieden kunnen niet inkorven voor wedvluchten of africhtingen en tentoonstellingen. 
  • Gelegenheden waarbij vogels worden samengebracht zijn verboden binnen de drie- en tien-kilometer zone. Lokalen binnen dit gebied kunnen dus niet gebruikt worden voor inkorvingen en tentoonstellingen.
     

Overzicht actuele uitbraken vogelgriep

Hierna vermelden we de meest recente uitbraken. Check altijd het complete overzicht op de pagina Vogelgriep in ons Kenniscentrum. 

De uitbraken zijn ook te zien op het kaartje van de Dierziektenviewer

 

Meest recente uitbraken
 

Geen.

 


LET OP!

Ook voor gebieden waarvoor uitbraken gemeld zijn die niet meer in dit bericht staan, kunnen maatregelen gelden waaraan ieder zich dient te houden. Controleer daarom altijd het overzicht van alle uitbraken op de speciale Vogelgrieppagina in het Kenniscentrum op onze website. 

INFORMATIE VOOR LEDEN

Informatie voor leden