Digitale edities van Het Spoor

Digitale edities van Het Spoor

Zolang deze crisis duurt wordt Het Spoor op deze website geplaatst en met Op (de) Hoogte meegestuurd. De nieuwe editie (editie 36) van Het Spoor vindt u hier(onder). Ook editie 28 tot en met 35 zijn via de buttons hieronder te raadplegen.Klik op één van onderstaande buttons om edities 28 tot en met 35 van Het Spoor te raadplegen: 

Editie 28
Editie 29
Editie 30
Editie 31
Editie 32
Editie 33
Editie 34 
Editie 35
 

Problemen Bezorging PostNL
Door wijzigingen in systemen en processen en personeelsproblemen in de sorteercentra is de postbezorging ernstig verstoord. Met name in het zuiden van het land zijn de problemen groot en zullen de komende weken ook nog niet opgelost zijn! Een groot aantal liefhebbers hebben nu al twee weken achtereen geen Spoor der Kampioenen mogen ontvangen. Ook nagezonden boekjes komen niet aan.

U zult begrijpen dat wij contact hebben met PostNL, maar absoluut niet bij machte zijn om hier invloed op uit te oefenen. Hoe vaak we ook bellen; vriendelijk, boos, meelevend. Het helpt allemaal niets. Normaal stap je in dergelijke situaties naar de concurrent; alleen die is er niet op postgebied.

Hopelijk hebben zij de organisatie weer snel onder controle. Concreet betekent dit dat u de komende weken niet hoeft te bellen indien u geen Spoor ontvangt, want ook al zouden we een boekje nazenden; ook deze komt niet aan. PostNL heeft toegezegd dat alle post die is blijven liggen alsnog wordt nagezonden! Dus als het goed is moeten deze bij u aankomen.

Zolang de problemen voortduren zullen wij het digitale Spoor meesturen in de mail van de NPO Op de Hoogte. Op deze manier doen we toch onze uiterste best om uw duivenkrant bij u te krijgen.

Hoofdredacteur Spoor der Kampioenen Gerrit Knol

 

INFORMATIE VOOR LEDEN

Informatie voor leden