Eerste resultaten GPS-Tracking

Eerste resultaten GPS-Tracking

Het Spoor der Kampioenen heeft de eerste resultaten gepubliceerd en deze resultaten zijn ook via Op (de) Hoogte van 19 mei gedeeld. Ook op de website mogen deze eerste resultaten niet ontbrekeken. 

  

 

INFORMATIE VOOR LEDEN

Informatie voor leden