Eerste resultaten vluchtdashboard

Eerste resultaten vluchtdashboard

Dit jaar wordt voor het eerst de inkorf- en wedvlucht data verwerkt in het zogenaamde vlucht- en fraudedashboard. Dedata worden maandagnacht verwerkt de informatie is dinsdag beschikbaar. De eerste resultaten zijn vanaf nu beschikbaar. De verwerking van de data is nog niet 100% op orde. Dit komt door foutief aangeleverde bestanden. We onderzoeken hoe dit verbeterd kan worden. Tevens wordt op basis van de eerste resultaten het dashboard en de verwerking van de data geoptimaliseerd.

We delen we de eerste resultaten/inzichten:

 • Het aantal duiven dat niet op naam staat was op de eerste vlucht (V16) 13.372 duiven en is afgenomen tot 6.520 duiven bij vlucht M21.
 • Het aantal duiven met een niet bestaand ringnummer was op vlucht V17 1.694 duiven en is afgenomen tot 1.062 duiven bij vlucht M21.
  Niet bestaande ringnummers zijn ringnummers die niet bekend zijn in de NPO Cloud, dit zijn veelal buitenlandse duiven.
 • Het aantal duiven zonder ingevoerde ent datum was op de vlucht V17 41.143 duiven en is afgenomen tot 22.278 duiven bij vlucht M21.
   

     

De afname is gerealiseerd vanwege:

 • Aanpassing door verenigingen en liefhebbers als gevolg van notificatie via NPO Cloud. Deze notificatie ontvangen vereniging binnen enkele minuten nadat ze de D en W bestanden verstuurd hebben naar Compuclub. Compuclub stuurt deze bestanden door naar de NPO Cloud voor verwerking.
 • Niet meer inkorven van duiven.
   

Eerste resultaten van het fraude dashboard
In het fraude dashboard worden de resultaten gepresenteerd van analyse op inkorftijd tussen deelnemers en duiven, aantal invlieg- en wedstrijdduiven en de getekende duiven.

De resultaten zijn dat:

 • Er verenigingen zijn waarbij het verschil tussen de eerste en tweede liefhebber 2,5 – 3,5 uur is. De betreffende liefhebbers staan niet hoog in de uitslag en daarom lijkt hier geen sprake van fraude.
 • Er verenigingen zijn waarbij het aantal wedvlucht duiven in D en W bestand verschillend zijn. Dit wordt veroorzaakt door invliegduiven die bv in D bestand als invlieg duif staan en in W bestand als wedstrijdduif.


Uit een reclame is gebleken dat het voorkomt dat duiven handmatig ingevoerd worden in bestanden. Als dit gebeurd ontbreken essentiële gegevens voor de basis fraude controle zoals het controle getal. Bij de genoemde voorbeelden lijkt geen sprake van fraude maar meer van handelen naar de situatie. We zullen dit blijven monitoren.

INFORMATIE VOOR LEDEN

Informatie voor leden