Rapport 'Sport met dieren'

Rapport 'Sport met dieren'

De Raad voor Dieren Aangelegenheden (RDA) heeft ons laten weten dat hun rapport “Sport met dieren” komende dinsdag 2 mei wordt gepubliceerd. We kennen de inhoud van het rapport niet maar het is wel zeker dat de duivensport ook aan bod komt. Het is te verwachten dat de RDA zich in het rapport kritisch zal uitlaten over sport met dieren en dus ook over de duivensport. Hoe kritisch, zal blijken komende dinsdag.

In 2022 heeft het NPO Bestuur, ondersteund door de WOWD, gesproken met de RDA. Die gesprekken verliepen in een constructieve sfeer en van de gesprekken is een verslag gemaakt. Wel moeten we opmerken dat relatief kort na de gesprekken met de RDA de vlucht uit Narbonne resulteerde in negatieve publiciteit voor de duivensport. Uiteraard hebben die vlucht geduid richting RDA inclusief de maatregelen om herhaling te voorkomen.

Het is dus afwachten hoe het RDA-rapport de duivensport zal duiden. In voorbereiding op mogelijke reacties en vragen zal de NPO een stuk publiceren op haar website over duivenwelzijn. Het stuk is te vinden op de NPO-website onder Duivensport / Welzijn duiven. In dit stuk worden alle maatregelen en middelen om verantwoord met duiven te spelen nog eens op een rijtje gezet. Bij vragen uit de media of andere belangstellenden kunt u hiernaar verwijzen.

Verder vragen wij u vriendelijk eventuele vragen door media door te verwijzen naar de NPO-voorzitter Ben Geerink. De NPO voorzitter is komende week beschikbaar om media te woord te staan en het RDA-rapport te duiden.  

Op wat langere termijn is te verwachten dat het RDA-rapport ook politieke aandacht zal krijgen zoals bijv. door vragen uit de Tweede Kamer aan LNV. Wij zullen uiteraard ook onze diensten en zienswijze aanbieden aan LNV en of politiek in deze fase. Tot slot; we zullen het RDA-rapport, na bestudering, duiden en een actieplan opstellen afhankelijk van de inhoud.

INFORMATIE VOOR LEDEN

Informatie voor leden