Toelichting toepassing Hitteprotocol 9-9-23

Toelichting toepassing Hitteprotocol 9-9-23

In dat soort situaties buigt het NPO Bestuur zich op woensdag over het al dan niet uitroepen van het Hitteprotocol. Het NPO Bestuur wordt daarbij geadviseerd door het IWB en in voorkomende gevallen, zoals dit weekend, ook door de WOWD. Het Hitteprotocol kent verschillende gradaties, zo kan het bijvoorbeeld van toepassing zijn op het vervoer, maar niet op de vlucht.

Gezien de te verwachten temperaturen is het Hitteprotocol uitgeroepen voor het vervoer. Dat betekent minder duiven per mand en de bovenste rijen in de vrachtwagens blijven vrij.

Voor de vluchtdag, 9 september, draait het wat het Hitteprotocol betreft om de te verwachten temperaturen en windrichting. De verwachte lossingscondities voor zaterdag 9 september waren verder goed. De verwachting op woensdagochtend was voor zaterdag 9 september koele temperaturen in de ochtend, welke kunnen oplopen tot de toetswaarde van 29 graden in de middag in het vlieggebied. De verwachte windrichting was zuid tot zuidwest. De verwachting voor zaterdag 9 september was dus een randgeval.

Op woensdag is de beslissing met betrekking tot het Hitteprotocol voor de vluchtdag op 9 september genomen. Het Hitteprotocol voorziet hoe om te gaan met randgevallen zoals verwoord in artikel 2.3 van het Hitteprotocol (bijgesloten). Om tot een beslissing te komen volgt dan overleg met het IWB en WOWD waarbij alle voors en tegens worden afgewogen.

Te denken valt daarbij aan de verwachte lossingscondities, de afstand van de vlucht(en), het temperatuurverloop gedurende de vlieguren, waar de duiven verwacht worden te zijn in het vlieggebied, en of we te maken hebben met onervaren (Natoer) of inmiddels ervaren duiven (sectorvluchten jonge duiven).

Alles wegende heeft het NPO Bestuur besloten om:

  • Het Hitteprotocol uit te roepen voor het vervoer, dus minder duiven in de mand en de bovenste rijen vrij.
  • Geen nadere beperkingen op te leggen voor de vluchten.
  • De afdelingen de mogelijkheid te geven vluchten in te korten.

En zo is geschied.

Het Hitteprotocol is van kracht voor het vervoer en de afdelingen hebben in overleg de wat langere vluchten ingekort. Toepassing van het Hitteprotocol is vaak rechttoe rechtaan en soms, zoals artikel 2.3 aangeeft, is het maatwerk. Het NPO Bestuur hoopt dat deze nadere toelichting duidelijkheid verstrekt over de genomen besluiten en de gevolgde procedure.

Het NPO Bestuur

Hitteprotocol

2.3 Hitteprotocol blijft soms maatwerk

Het Hitteprotocol Duivensport treedt niet per definitie landelijk in werking. Weersomstandigheden kunnen geografisch sterk uiteenlopen tussen bijvoorbeeld west- en oost-Nederland of tussen het Franse, Belgische en Nederlandse lossingsgebied. Het kan daarom voorkomen dat het Hitteprotocol van toepassing is voor sommige wedvluchtorganiserende instanties, regio’s of wedvluchten terwijl andere geen rekening hoeven te houden met deze veiligheidsmaatregelen. Verder kan een Hitteprotocol niet in alle voorkomende situaties voorzien; het protocol zou dan te omvangrijk worden en zijn doel als praktische handzame tool voorbijschieten. Ook met het Hitteprotocol in de hand blijft het nodig om kritisch te blijven nadenken, informatie af te wegen, en in redelijkheid en naar de geest van het protocol tot een beslissing te komen om al dan niet maatregelen toe te passen bij omstandigheden met hoge temperaturen. In er situaties waarin dit protocol niet voorziet beslist het NPO bestuur.

Hitteprotocol versie 2.0

INFORMATIE VOOR LEDEN

Informatie voor leden