Update vogelgriep

Update vogelgriep

Per 21 april 2021 zijn er nieuwe EU regels van kracht. Door de nieuwe regels zijn bij uitbraken van vogelgriep ook consequenties voor de duivenliefhebbers en inkorflokalen binnen de drie en tien kilometer zone.

 De consequenties zijn:

  • Er mogen geen vogels (dus ook geen duiven ) vervoerd worden binnen de drie en tien -kilometer zone De liefhebbers die wonen binnen deze gebieden kunnen niet inkorven voor wedvluchten of africhtingen en tentoonstellingen. 
  • Gelegenheden waarbij vogels worden samengebracht zijn verboden binnen de drie en tien kilometer zone. lokalen binnen dit gebied kunnen dus niet gebruikt worden voor inkorvingen en tentoonstellingen.

 

Recent: 

De meeste recente uitbraken zijn:

 

Let op!

Ook voor gebieden waarvoor uitbraken gemeld zijn die niet meer in dit bericht staan, kunnen maatregelen gelden waaraan ieder zich dient te houden. Controleer daarom altijd het overzicht van alle uitbraken op de kennispagina "Vogelgriep”. 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft op haar site de Dierziektenviewer. Dat is een kaart waarop kunt u zien of en waar vervoersmaatregelen zijn door een uitbraak bij bedrijven. 
Deze werkt op straatniveau. Door uw postcode en huisnummer in te typen kunt per huisadres kijken of u binnen de zone valt.

Dierziektenviewer

 

 

 

INFORMATIE VOOR LEDEN

Informatie voor leden