ZLU stopt na vlucht Perpignan

ZLU stopt na vlucht Perpignan

Mededeling van het ZLU Bestuur:

De afgelopen jaren en vooral de laatste weken hebben wij als Bestuur ZLU de nodige negatieve ongenuanceerde kritiek te verwerken gehad enerzijds over de snelheidsberekening van Agen en anderzijds over de gebeurtenis rond duiven van de vereniging uit Beek. Ten aanzien van de snelheidsberekening blijven wij bij ons besluit dat de NFO18A wordt toegepast en inzake de gedupeerde liefhebbers zullen wij dit op een correcte wijze afhandelen. 

Negenennegentig procent van deze kritiek is in onze optiek niet terecht. Opbouwende kritiek is welkom echter is deze zeer spaarzaam. 

Het Bestuur ZLU bestaat uit vrijwilligers die sinds jaar en dag pro deo, naar eer en geweten,  hun nek uitsteken voor de Nederlandse duivensport. De ZLU biedt de liefhebbers die lid zijn van de NPO een nationaal concour dat ver over onze landsgrenzen heen bekendheid geniet. Vele Nederlandse liefhebbers hebben dankzij de ZLU naamgemaakt en hebben daarvan de vruchten kunnen plukken. 

Helaas moeten wij nu concluderen dat het vertrouwen in de ZLU door velen is opgezegd. Wij hebben na uitvoerig intern overleg besloten om na Perpignan te stoppen met onze activiteiten. Wij realiseren ons terdege dat de liefhebbers, die ons goed gezind zijn,  helaas de dupe worden van ons besluit. Wij zullen de vluchten die voor 2024 op het programma staan afwerken. Wij hopen dat de Nationale Inkorfcentra hun medewerking tot en met de laatste vlucht Perpignan blijven verlenen.

Na ruim 60 jaar ZLU komt er een einde aan ons tijdperk. Na Perpignan zullen wij jullie nader informeren hoe wij e.e.a. afhandelen. 

Bestuur ZLU

INFORMATIE VOOR LEDEN

Informatie voor leden