Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Informeel overleg concept vliegprogramma 2020

Informeel overleg concept vliegprogramma 2020

Er is contact geweest tussen de Afdelingen, Secties en Platforms en het NPO Bestuur om bij elkaar te komen voor informeel overleg over het concept vliegprogramma 2020. Dit om eventuele verduidelijkingsvragen en mogelijke problemen op voorhand met elkaar te kunnen afstemmen.

Dit geeft de afdelingen dan weer de mogelijkheid om de leden in de algemene ledenvergaderingen een eenduidig programma voor te leggen. Eventuele amendementen kunnen dan met afstemming en goedkeuring van de leden tijdig ingediend worden voor de Ledenraad van 25 januari 2020.

In eerste instantie hebben we gekeken of het mogelijk was om zaterdag 21 december bijeen te komen. Vijf van de 17 vertegenwoordigingen hebben hier positief op gereageerd. Helaas bleek de wens om op zo kort mogelijke termijn te overleggen, niet haalbaar te zijn op 21 december. Het voorstel is daarom nu om maandag 6 januari 2020 bij elkaar te komen, locatie Zaal Verploegen in Wijchen, aanvang 20:00 uur. 

Klik hier voor het concept vliegprogramma.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.