Informatie voor leden

WIE LOST WAAR?

Klik hier om de actuele lossingsinformatie te raadplegen.

Informatie voor leden

Op de website van de NPO is alle relevante en actuele informatie met betrekking tot de duivensport terug te vinden. Op deze pagina vindt u informatie over de afdelingen in Nederland en linkjes naar de betreffende afdelingen. Daarnaast vindt u hier linkjes naar informatie over wedvluchten en wat daar allemaal mee samenhangt

De onderwerpen die u op deze pagina kunt vinden, zijn:

 

Afdelingen en verenigingen

Nederland is onderverdeeld in elf afdelingen. Om deel te kunnen nemen aan wedvluchten is het verplicht om lid te zijn van een vereniging. Verenigingen zijn via de Afdeling aangesloten bij de NPO. Klik hier voor een overzicht van de Afdelingen in Nederland.

Activiteiten in het land

Afdelingen en verenigingen organiseren regelmatig activiteiten voor leden van de eigen vereniging, afdeling waarbij ook leden van andere afdelingen en verenigingen én geïnteresseerden welkom zijn. Op dit moment zijn de volgende activiteiten bij ons bekend:

28 oktober 2023

  • Feestmiddag/kampioenenhuldiging Stg. Marathon Noord (SMN)
    aanvang 14.00 uur
    Klik hier voor meer informatie.
     

Organiseert uw afdeling/vereniging een activiteit? Stuur ons per mail informatie, dan nemen we de activiteit op op onze website en in Op (de) Hoogte.

Wedvluchten

In aanloop  naar het nieuwe vliegseizoen wordt de informatie op deze pagina toegevoegd. Onder meer de volgende informatie komt beschikbaar: 

Chipringen

Om een duif die thuiskomt na een wedvlucht te kunnen constateren is een chipring of een gummiring, nodig. Chipringen worden het meest gebruikt. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van de toegelaten clips en chipringen.

Overzicht toegelaten clips en chipringen - actueel overzicht volgt binnenkort 

Let op!

Clips en chipringen die niet afkomstig zijn van de NPO, mogen niet gebruikt worden. Gummiringen worden alleen nog gebruikt bij vluchten die georganiseerd worden door de Z.L.U en wanneer iemand geen Electronisch ConstateerSysteem (ECS) heeft. 

Bestellen van ringen

Jaarlijks kunnen verenigingen vaste voetringen en chipringen bestellen via het NPO Bureau. Wanneer er buiten deze periode om ringen nabesteld worden, dan wordt er € 25 in rekening gebracht voor de extra handelingen, meerkosten voor verpakken en het versturen van de chipringen. Wanneer een liefhebber gedurende het jaar meer dan 100 ringen bestelt, wordt voor elke ring extra een toeslag van € 0,50 berekend.

Overschrijven van chipringen

In alle clips en chipringen staat het verenigingslidnummer om diefstal te voorkomen. De ringen kunnen dus alleen binnen de eigen vereniging gebruikt worden. Bij het overgaan naar een andere vereniging moet het verenigingslidnummer gewijzigd worden. Dit kan zonder kosten door de vereniging geregeld worden.

Garantie

De leveranciers van chipringen geven een gemiddelde levensduur aan van de chipringen van vijf jaar. Aan deze verwachte levensduur kan geen daadwerkelijke garantie worden ontleend. De NPO geeft echter wel een garantie dat de ringen die geleverd worden, ook daadwerkelijk functioneren. Blijkt bij de uitgifte door de vereniging dat bij de registratie of bij het beschrijven van de ring met het verenigingslidnummer een ring niet functioneert, dan wordt deze ring door de NPO gratis vervangen. Gebruikte ringen worden niet vervangen en ringen, die ter vervanging aangeboden worden, worden getest of ze daadwerkelijk niet functioneren.

INFORMATIE VOOR LEDEN

Informatie voor leden