Statuten en reglementen

WIE LOST WAAR?

Klik hier om de actuele lossingsinformatie te raadplegen.

Statuten en reglementen

Op grond van de wet moeten de grondregels van een vereniging worden vastgelegd in statuten. Zo vind je in de statuten bijvoorbeeld terug wat het doel is van de vereniging, wat de wijze van benoeming van bestuurders is en hoe de algemene vergadering bijeen moet worden geroepen. De bepalingen in de statuten zijn bindend voor alle leden en organen van de vereniging. Regels over de dagelijkse gang van zaken (meer praktische zaken) worden vastgelegd in reglementen. Reglementen mogen niet in strijd zijn met de statuten én statuten mogen niet in strijd zijn met de wet.

Statuten

Reglementen

Overig

INFORMATIE VOOR LEDEN

Informatie voor leden