Commissies en vrijwilligers

WIE LOST WAAR?

Klik hier om de actuele lossingsinformatie te raadplegen.

Commissies en vrijwilligers

De duivensport en NPO kunnen niet functioneren zonder de inzet van heel veel vrijwilligers in diverse commissies. Op deze pagina een overzicht van de verschillende commissies. 
 

Commissie Losplaatsen

Om wedvluchten te kunnen organiseren kun je natuurlijk niet zonder geschikt vervoer en zonder plaatsen waar postduiven gelost kunnen worden. Deze vrijwilligers bezoeken met enige regelmaat lossingsplaatsen om te beoordelen of ze (nog) geschikt zijn voor het lossen van wedstrijdduiven. Ook bij het wijzigen van het reglement lossingen en vervoer, wordt deze commissie ingeschakeld.

Commissie ECS

De commissie ECS is de commissie die het bestuur NPO begeleidt in keuzes die gemaakt moeten worden voor de systemen en aan welke eisen ze moeten voldoen per seizoen.

Automatiseringscommissie

De automatiseringscommissie NPO is de commissie die het bestuur NPO adviseeert inzake de NPO-Cloud en leden- en ringenadministratiesystemen. 

Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek Welzijn Duiven (WOWD)

Deze werkgroep heeft als doel het bestuur van de NPO gevraagd en ongevraagd advies te geven over welzijnszaken bij postduiven. Bijgehouden wordt wat er aan wetenschappelijk onderzoek wordt gepubliceerd en de werkgroep doet soms ook zelf onderzoek. Klik op onderstaande link voor de website van de WOWD. website WOWD

Nederlandse Groep van Keurmeesters (NGvK)

De Nederlandse Groep van Keurmeesters (NGvK), bij liefhebbers ook bekend als GvK, verricht de keuringen voor tentoonstellingen, tafelkeuringen en neemt deel aan forums en paneldiscussies. Voor meer informatie kunt u bellen met Theo te Pas, secretaris van de Groep van Keurmeesters van Postduiven op telefoonnummer 06-21401260.

Nationale Lossingscommissie

Tijdens het vliegseizoen wordt een aantal Nationale vluchten gehouden. De NPO is de organisator en dat betekent dat het moment van lossing wordt bepaald door de leden van de Nationale Lossingscommissie. In nauw overleg met de mensen op de lossingsplaats en het Instituut Wedvluchtbegeleiding (IWB) wordt het best mogelijke lossingstijdstip bepaald.

Instituut Wedvlucht Begeleiding (IWB)

Het IWB begeleidt alle door de afdelingen en de NPO georganiseerde wedstrijden inclusief trainingsvluchten. Bij het houden van vluchten wordt advies gegeven aan de lossingverantwoordelijke personen van een afdeling of aan de Nationale Lossingcommissie. Alvorens het IWB advies geeft aan de lossingverantwoordelijken is er frequent en nauw overleg met de meteorologen van de ondersteunende meteo dienst. 

Klik hier voor meer informatie over de taken en bevoegdheden van het IWB.

Financiële Begeleidings- en Controle Commissie (FBCC)

De Financiële Begeleidings- en Controle Commissie (FBCC) is het financiële geweten van de NPO. De leden van deze commissie doen de jaarlijkse controle van de financiële administratie en moeten dan ook decharge verlenen aan het financiële jaarverslag. Maar ook bij andere financiële aangelegenheden wordt deze commissie gebruikt als adviescommissie. De leden van de commissie worden benoemd door de Algemene Vergadering van de NPO.

De FBCC-leden

  • J. Bosman
  • J. Geurts
  • Th. van den Homberg
  • J. van Kemenade
  • W. van Laar
     
Controleurs Oneigenlijk Gebruik van Substanties bij Postduiven

Om het oneigenlijk gebruik van substanties bij postduiven tegen te gaan worden jaarlijks dopingcontroles uitgevoerd. Deze controles dragen bij aan eerlijke competities en het welzijn van de duiven. De controleurs volgen een opleiding hiervoor en ontvangen een certificaat als zij het bijbehorende examen goed afleggen. Daarnaast vindt er jaarlijks bijscholing en een evaluatie plaats. Controles kunnen bij iedereen en op elk moment plaatsvinden.

Aanklager

Op dit moment heeft de NPO één aanklager. Dit kunnen er echter ook meerdere zijn. De aanklager wordt ingeschakeld bij zaken die met het Oneigenlijk Gebruik van Substanties bij Postduiven (doping) te maken hebben. Hij kan een zaak seponeren, een  schikkingsvoorstel  doen of de zaak neerleggen bij het Tucht- en Geschillencollege.

Tucht- en Geschillencollege

Sinds 2017 is de bevoegdheid tot het opleggen van maatregelen overgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak in Amsterdam. Een uitzondering is gemaakt voor zaken die te maken hebben met het Oneigenlijk Gebruik van Substanties bij Postduiven (doping). Deze zaken kunnen worden voorgelegd aan de Aanklager NPO. Deze kan na onderzoek betreffende persoon voordragen voor een tuchtmaatregel bij het Tuchtcollege. Deze behandelt de zaak en doet uitspraak. 

Beroepscollege

Heeft het Tuchtcollege uitspraak gedaan inzake een dopingzaak, maar is één van de partijen het niet met de uitspraak eens, dan kan hier beroep tegen worden aangetekend. Niet dezelfde mensen nemen de kwestie dan nog een keer in behandeling. Er moet dan een andere partij naar kijken en dat is het Beroepscollege. De leden van het Beroepscollege worden benoemd door de Algemene Vergadering van de NPO.

Dispensatiecommissie

Voor het beoordelen van dispensatieverzoeken is er een dispensatiecommissie in het leven geroepen. In het huishoudelijk reglement zijn de kaders aangegeven waarbinnen de commissie haar werk doet. 

INFORMATIE VOOR LEDEN

Informatie voor leden