Ereleden NPO

WIE LOST WAAR?

Klik hier om de actuele lossingsinformatie te raadplegen.

Ereleden NPO

Leden die zich intensief verdienstelijk hebben gemaakt op één van deze niveaus, hebben recht op een onderscheiding. We kennen de bronzen, zilveren en gouden speld.

Overzicht van alle NPO Ereleden

Criteria voor het krijgen van een onderscheiding

De NPO kent drie onderscheidingen, namelijk de bronzen, zilveren en gouden speld. Voor alledrie geldt dat elk lid van de NPO hiervoor in aanmerking kan komen. Natuurlijk moet de beoogde vrijwilliger dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Een lidmaatschap van bijvoorbeeld 25 jaar, is geen reden voor het toekennen van een speld.

Voorwaarden op een rij

Voor een Bronzen speld moet een lid zich minimaal negen jaar hebben ingezet op verenigingsniveau, dus voor de leden van de basisvereniging. Het kan hierbij gaan om heel diverse taken zoals bestuurdersactiviteiten, het organiseren van tentoonstellingen, bardiensten, maar ook het schoonmaken van het clubgebouw.

De Zilveren speld wordt toegekend wanneer activiteiten op afdelingsniveau hebben plaatsgevonden. Wanneer een lid zich minimaal negen jaar heeft ingezet voor de leden van de afdeling, kan een onderscheiding worden aangevraagd. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een bestuurdersfunctie, convoyeur, vervoerscommissie, lossingscommissie en ledenwerving. 

De Gouden speld wordt toegekend aan iemand die zich minimaal negen jaar op landelijk niveau verdienstelijk heeft gemaakt. Ben je bijvoorbeeld kiesman geweest of heb je zitting gehad in één van de commissies van de NPO, in dat geval kom je in aanmerking voor deze onderscheiding. 

 

Een onderscheiding aanvragen

Wil je een onderscheiding voor iemand aanvragen, stuur dan een e-mail naar bestuur NPO. Het bestuur beoordeelt of de onderscheiding wordt toegekend. Bij een positief besluit krijg je als aanvrager binnen 30 dagen bericht. 

Een bronzen of zilveren speld wordt meestal opgestuurd. Iemand van de vereniging of afdeling zorgt ervoor dat deze wordt uitgereikt. De gouden speld wordt door de voorzitter van de NPO of een plaatsvervangend bestuurslid uitgereikt.

INFORMATIE VOOR LEDEN

Informatie voor leden