Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws

Nieuws

NPO Update 25 maart 2020

NPO Update 25 maart 2020

Maandag 23 maart 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen afgekondigd om het rondwarende coronavirus te beteugelen.

Lees verder...

Opleren van duiven in België verboden

Opleren van duiven in België verboden

Door de lock-down in België als gevolg van het Coronavirus het vanaf 18-3-2020 12.00 uur verboden om in België duiven op te leren.

Lees verder...

Impact Coronavirus op duivensport (update d.d. 16 maart 15:50 uur)

Impact Coronavirus op duivensport (update d.d. 16 maart 15:50 uur)

In verband met de landelijk afgekondigde maatregelen heeft ook het NPO Bestuur nieuwe maatregelen met betrekking tot de duivensport genomen.

Lees verder...

Ledenraad 14 maart 2020 verplaatst i.v.m. Coronavirus

Ledenraad 14 maart 2020 verplaatst i.v.m. Coronavirus

Op dit moment is de hele wereld in de ban van het Coronavirus. Het RIVM geeft richtlijnen uit voor Nederland en voor inwoners van Noord-Brabant gelden strengere regels. Het NPO Bestuur heeft inmiddels van meerdere afgevaardigden uit Noord-Brabant bericht ontvangen dat zij ziek zijn of last hebben van verkoudheid en/of hoesten. Daarnaast komen er vanuit het hele land vragen binnen over het wel/niet doorgaan van de Ledenraad van zaterdag 14 maart.

Lees verder...

Impact Coronavirus op duivensport (laatste update 12-3-2020 15.35 uur)

Impact Coronavirus op duivensport (laatste update 12-3-2020 15.35 uur)

Op dit moment is de hele wereld in de ban van het Coronavirus. Het RIVM geeft richtlijnen uit voor Nederland en voor inwoners van Noord-Brabant gelden strengere regels.

Lees verder...

Eerste hulp bij overschrijven

We merken op het kantoor dat er veel vragen komen over het online overschrijven. Nu 1 april nadert, sturen ook veel mensen hun eigendomsbewijzen op naar kantoor.

Lees verder...

Vanwege voorjaarsvakantie geen Op (de) Hoogte

Vanwege voorjaarsvakantie geen Op (de) Hoogte

Vanwege de voorjaarsvakantie verschijnt er geen Op (de) Hoogte op vrijdag 21 februari 2020.

Lees verder...

BENZING M3 toegelaten

Nieuw type Benzing klok.

Lees verder...

Ophokplicht commercieel gehouden vogels geldt niet voor postduiven

Met ingang van vandaag, 12 februari 2020, heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor heel Nederland een ophokplicht ingesteld voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden.

Lees verder...

In de media: Genemuiden Actueel volgt PV De Snelvliegers

In de media: Genemuiden Actueel volgt PV De Snelvliegers

Genemuiden Actueel geeft een inkijkje in het leven van de duivenliefhebber en de duivensport in het algemeen.

Lees verder...

6e Golden Classic gaat van start

6e Golden Classic gaat van start

PV De Luchtbode organiseert 6e editie Golden Classic Marathon. De Golden Classic Marathon wordt georganiseerd om kweker en koper bij elkaar te brengen, om samen de prachtige duivensport te beleven.

Lees verder...

Voorwoord Ledenraad 25 januari 2020

Via onderstaande link kunt u het voorwoord - waarmee de Ledenraad van 25 januari geopend is - teruglezen.

Lees verder...

Ledenraad 25 januari 2020

Ledenraad 25 Januari 2020 Dorpshuis in Asperen Aanvang 09:00 uur

Lees verder...

Concept vliegprogramma 2020 gereed

Op 6 januari jl. is er een informeel overleg geweest over het concept vliegprogramma.

Lees verder...

Informeel overleg concept vliegprogramma 2020

Er is contact geweest tussen de Afdelingen, Secties en Platforms en het NPO Bestuur om bij elkaar te komen voor informeel overleg over het concept vliegprogramma 2020. Dit om eventuele verduidelijkingsvragen en mogelijke problemen op voorhand met elkaar te kunnen afstemmen.

Lees verder...

Nieuws met betrekking tot ECS

Op 1 november jongstleden heeft u in Op (de) Hoogte kunnen lezen over de ontwikkelingen en voortgang met betrekking tot ECS. Het tweede rondetafelgesprek met alle partijen en de individuele gesprekken waren toen gevoerd. Donderdag 19 december heeft er overleg plaatsgevonden met de ECS Leveranciers, de ECS Commissie en het NPO Bestuur en wij zijn verheugd dat we u - zoals beloofd vóór kerst - kunnen informeren over de stappen die gezet zijn. Het proces gaat daarmee een volgende fase in.

Lees verder...

Kopij  eerste editie Op (de) Hoogte 2020

Kopij eerste editie Op (de) Hoogte 2020

De eerstvolgende editie van ODH verschijnt op vrijdag 10 januari 2020. Kopij kan worden aangeleverd tot en met 9 januari 12.00 uur.

Lees verder...

Profielen NPO Bestuur

In maart 2020 vinden er bestuursverkiezingen plaats.

Lees verder...

Brief aan alle liefhebbers in Nederland

Brief aan alle liefhebbers in Nederland

Het NPO Bestuur heeft via mail een digitale brief aan alle liefhebbers gestuurd waarvan een actueel mailadres bekend is.

Lees verder...

Foto's Nationale Dagen staan online

Foto's Nationale Dagen staan online

Tijdens de Nationale Dagen zijn vele foto's gemaakt die een goede indruk geven van de diverse activiteiten.

Lees verder...

Nieuwe datum Ledenraad

Nieuwe datum Ledenraad

In overleg tussen afdelingen en NPO Bestuur is afgesproken om de geplande Ledenraad van 21 december te verplaatsen.

Lees verder...

Presentatie Ledencongres 30 november 2019

Zaterdag 30 november vond het Ledencongres plaats tijdens de Nationale Dagen 2019.

Lees verder...

Uitslagen Keizer van van de Show op de Nationale Dagen NPO

Uitslagen Keizer van van de Show op de Nationale Dagen NPO

De resultaten van de tentoonstelling van de Keizer van de Show zijn bekend. Onderstaand treft u deze aan:

Lees verder...

Livestreams Nationale Dagen

Livestreams Nationale Dagen

De sectievergaderingen, het Ledencongres en de huldiging van de kampioenen zijn via livestream te volgen.

Lees verder...

Stukken Ledenraad online

De definitieve agenda en de bijbehorende stukken zoals deze op 22 november jl. naar de afgevaardigden zijn verstuurd, zijn nu ook online te vinden.

Lees verder...

Uitslagen Ladies League

De uitslagen van de Ladies League zijn bekend.

Lees verder...

Ledencongres 30 november 2019

Tijdens de Nationale Dagen vindt ook het Ledencongres plaats.

Lees verder...

Plattegrond Nationale Dagen 2019

De plattegrond voor de Nationale Dagen 2019 is beschikbaar.

Lees verder...

Extra Sectie Ledenraad Vitesse-Midfond en Jonge Duiven

Zoals afgesproken op de Sectie Ledenraadvergaderingen van 5 oktober jl. nodigen wij jullie hierbij uit voor een Extra Sectie Ledenraadvergadering op zaterdag 30 november (tijdens de Nationale Dagen). Tijdens deze Extra Sectie Ledenraadvergadering zullen de aanwezige leden beslissen hoe de besturen van de secties Vitesse-Midfond en Jonge Duiven dienen te stemmen tijdens de ALV NPO van 21 december op alle ingekomen voorstellen van de Afdelingen, Secties en Platforms.

Lees verder...

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.