Onze organisatie

WIE LOST WAAR?

Klik hier om de actuele lossingsinformatie te raadplegen.

Onze organisatie

De duivensport is goed georganiseerd in Nederland. Op deze pagina leggen we uit hoe de sport georganiseerd is en wie wat doet:

NPO Bestuur
NPO Bureau
Ledenservice
Ledenraad
Afdelingen
Verenigingen
Commissies en vrijwilligers

NPO Bestuur

Het NPO Bestuur wordt gekozen en is verantwoordelijk voor:

 • Coördinatie van het Nationaal vliegprogramma
 • Coördinatie van de Nationale kampioenschappen
 • Opstellen, voorstellen, goedkeuring van Ledenraad verkrijgen en uitvoeren van beleid en vervolgens het evalueren van de beleidsuitvoering
 • Faciliteren van de uitvoerende organen van de NPO met ondersteuning
 • Verzorgen Nationale regelgeving waar die op nationaal niveau geregeld moet zijn
 • Verbinding met de Rijksoverheid (bijv. informatievoorziening en lobbyen ten aanzien van vogelgriep, vervoersvoorschriften, ophokplicht etc.)
 • Verbinding met de FCI en haar commissies (bijv. eenheid in lijsten met verboden stoffen, dopingcontroles, dopingprotocollen, deelnamevoorwaarden Olympiade, diergeneeskunde/veterinaire ontwikkelingen etc.)
 • Bewaken concoursveiligheid (inventariseren fraudes, oorzaken daarvan, technische mogelijkheden tot fraude maar ook technische mogelijkheden bij fraudebestrijding en het doen van voorstellen tot bestrijden van oorzaken en mogelijkheden)
 • ECS-keuring en toelating
 • Organiseren van veterinaire impulsen voor preventie en bestrijding van ziekten bij duiven
 • Organiseren van rechtspraak voor de duivensport. 


Klik op onderstaande button voor de porteuilleverdeling van het NPO Bestuur
Portefeuilleverdeling


NPO Bureau

Het NPO Bureau ondersteunt het NPO Bestuur en heeft de volgende eigen taken/verantwoordelijkheden:

 • de ringenadministratie (vaste voetringen, chipringen etc.)
 • bestellen en uitleveren van de ringen
 • opvangadministratie verdwaalde duiven
 • beheer centrale hokken
 • verstrekken lossingsvergunningen
 • beheer ledenadministratie
 • beheer losplaatsentabel
 • communicatie en public relations (nieuwsbrieven, website)
 • administratieve ondersteuning bestuur en commissies. 

 

Ledenraad

De Ledenraad NPO bestaat uit het bestuur van de NPO, stemgerechtigde leden die afgevaardigden worden genoemd en adviserende leden. De Ledenraad is openbaar, tenzij vooraf anders aangegeven. Alle basisleden mogen bij de vergadering aanwezig zijn. In de wet of in de Statuten NPO is geregeld waarover het NPO bestuur besluiten kan nemen. Gaat het over andere zaken, dan besluit de Ledenraad. Samen met de medewerkers op kantoor en commissies bereidt het bestuur de besluiten voor. Alleen de kiesmannen (afgevaardigden) mogen over een besluit stemmen.

Onder de adviserende leden worden verstaan twee leden van het Beroepscollege, twee leden van de Financiële Begeleidings- en Controlecommissie en verder genodigden van het NPO Bestuur (leden van commissies en andere personen).


Afdelingen

De Afdelingen vormen al decennia de ruggengraat van de Nederlandse duivensport. Ze verzorgen met name de praktische kant van het spelen met postduiven. Vervoer, lossingen, wedstrijd inrichting, regio-indelingen, aansturing verenigingen en kampioenschappen zijn core business voor de Afdelingen. Naast deze taken hebben ze ook een rol in de bestuurlijke invulling van de duivensport. De Afdelingen vertegenwoordigen hun leden via kiesmannen in de Ledenraad, het hoogste orgaan in de organisatie.  Er zijn 11 afdelingen in Nederland. 

 

Verenigingen

Wanneer je mee wilt doen aan wedvluchten moet je lid zijn van een bij de NPO aangesloten vereniging. Via de Afdeling waar jouw woonplaats toebehoort, kun je navragen welke vereniging in jouw buurt actief zijn en hoe je met hen in contact kunt komen. Klik hier voor het overzicht van de Afdelingen in Nederland.
 

Commissies en vrijwilligers

De duivensport kan niet functioneren zonder de inzet en medewerking van heel veel vrijwilligers. Klik op onderstaande button voor meer informatie over de diverse commissies en vrijwilligers die actief zijn binnen de sport. 

Meer informatie over commissies en vrijwilligers

INFORMATIE VOOR LEDEN

Informatie voor leden