Geschillen, tuchtzaken en uitspraken

WIE LOST WAAR?

Klik hier om de actuele lossingsinformatie te raadplegen.

Geschillen, tuchtzaken en uitspraken

Per 1 januari 2017 is de NPO aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak. Dit instituut verzorgt voor meer dan 80 sportbonden de tuchtrechtspraak en biedt ook mogelijkheden voor geschillenbeslechting via mediation of arbitrage. Zij doet dit ook voor de NPO.

Op de Ledenraadsvergaderingen van 23 mei en 12 december 2016 is besloten dat de behandeling van alle tuchtzaken en geschillen moest worden overgenomen door het ISR, met uitzondering van administratief verzuim, zaken betreffende Oneigenlijk Gebruik van Substanties bij Postduiven en dispensatieaanvragen.

Door de aansluiting van de NPO bij dit gespecialiseerde instituut, zijn ook de centraal vastgestelde ISR reglementen van het ISR van toepassing op de leden van de NPO. Het gaat daarbij om het algemeen tuchtreglement, het reglement seksuele intimidatie en het reglement Matchfixing. Deze zijn allen te vinden op de website van het ISR (www.isr.nl)

Tuchtzaken:

Als u een tuchtzaak aan het ISR wilt voorleggen, kunt u op de site een aangifteformulier downloaden. Hierop vult u uw gegevens in, welke overtreding u geconstateerd heeft (let op dat u daarbij aangeeft welk reglement overtreden wordt) en deze ondertekent u.

Het formulier kan met eventuele bijlagen worden opgestuurd naar:
ISR
Utrechtseweg 47a
1213 TL  Hilversum
Of per e-mail naar aanklager@isr.nl

Vervolgens zal –na toetsing van de ontvankelijkheid- het ISR de zaak verder onderzoeken en behandelen. Er volgt dan een proces van hoor- en wederhoor, ondersteund door de aanklager en onderzoekscommissie die het ISR tot haar beschikking heeft. Als de aanklager besluit om de zaak aanhangig te maken bij de tuchtcommissie, zal deze commissie na een schriftelijke en mondelinge behandeling, uitspraak doen. Daarbij bepaalt zij ook wie de kosten van de behandeling zal dragen. Natuurlijk staat tegen een besluit van de tuchtcommissie ook nog beroep open bij de beroepscommissie van het ISR.

Geschillen:

Als u een geschil heeft met een ander lid of lid vereniging binnen de NPO, kunt u dit voorleggen bij het ISR en kan arbitrage of mediation een oplossing zijn om dit op te lossen. Arbitrage wordt uitgevoerd op basis van het reglement dat u op de site van het ISR kunt vinden. De reglementen zijn te allen tijde de basis van de behandeling van een zaak. Er zijn kosten verbonden aan de behandeling van deze geschillen. Deze zullen vooraf met u worden doorgesproken.

Contact:

Als u een kwestie heeft, kunt u voor advies over de procedure altijd contact opnemen met het ISR via info@isr.nl of telefoonnummer 085 066 09 60. Het ISR kan u niet adviseren over inhoudelijke aspecten van uw zaak, dit zou de onafhankelijkheid van het instituut in gevaar kunnen brengen.

Uitspraken

De uitspraken van ISR staan geanonimiseerd op haar site en u vindt ze ook onderstaand. Arbitragezaken starten met A, tuchtzaken met T.

2023

Zonder dossiernummer: Schikking in Tuchtzaak 1
Onderwerp: Fraude tijdens wedvlucht
Datum: 07-03-2023

Zonder dossiernummer: Schikking in Tuchtzaak 2
Onderwerp: Fraude tijdens wedvlucht
Datum: 07-03-2023

2022

Dossiernummer: A 2022002 2022-63-02 NPO
Onderwerp:  vernietiging besluiten ledenraad afdeling
Datum uitspraak: 14-10-2022

Dossiernummer: A 2022001 2022-63-01 NPO
Onderwerp:  opzegging lidmaatschap en gebruik fantasienaam
Datum uitspraak: 06-04-2022

Oudere zaken kunt u vinden in dit document

INFORMATIE VOOR LEDEN

Informatie voor leden