Transportformulieren

WIE LOST WAAR?

Klik hier om de actuele lossingsinformatie te raadplegen.

Transportformulieren

Zoals inmiddels misschien al wel bij u bekend is, geldt er in de Europese Unie sinds afgelopen oktober een nieuwe verordening (2020/688) omtrent het transport van dieren tussen de verschillende lidstaten van de EU.

Samengevat betekent dit wanneer u duiven via één of meerdere grenzen tussen EU-lidstaten wilt (laten) transporteren, u dient te voldoen aan de volgende eisen:

  • Alle duiven die u wilt transporteren dienen 21 dagen (3 weken) vóór transport in quarantaine te gaan (dit kan op een centraal punt of bij de liefhebber thuis). 

  • Wanneer u de duiven vanuit Nederland gaat vervoeren naar een andere EU-lidstaat dient u een exportkeuring aan te vragen bij de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit). Meer informatie over de keuringen vindt u hier

  • Wanneer de duiven in orde bevonden worden door de dierenarts van de NVWA zal er een TRACES-certificaat afgegeven worden met daarop de gegevens omtrent het transport. Dit certificaat dient de duiven tijdens het transport te vergezellen.
     
  • De duiven dienen tevens voorzien te zijn van een geldige entverklaring tegen paramyxovirose (anders wordt er geen TRACES-certificaat afgegeven).
     

Voorbeeld

Om u een idee te geven van hoe deze nieuwe wetgeving toegepast wordt, volgt hieronder een voorbeeld:

Een Nederlandse liefhebber gaat naar een duivenbeurs in België. Hij koopt daar duiven. Deze duiven dienen na het sluiten van de koop door de verkoper mee terug naar huis genomen te worden en 21 dagen in quarantaine gehouden te worden. Vervolgens mogen, nadat het FAVV (vergelijkbaar met de NVWA in Nederland) een exportkeuring heeft uitgevoerd bij de verkoper en de duiven in orde bevonden zijn, de duiven getransporteerd worden naar hun bestemming in Nederland.

Uitzondering voor wedvluchten

Voor wedvluchten met duiven is door de EU een uitzondering gemaakt onder de noemer ‘sportevenement’ en gaat bovenstaande niet op. Echter als één van uw duiven verloren gaat tijdens de vlucht en gemeld wordt in een andere EU-lidstaat is deze quarantaineplicht wel van kracht. De duif die u op wilt halen, zal dus eerst 21 dagen in quarantaine moeten blijven en er zal wettelijk gezien een TRACES-certificaat aangevraagd moeten worden om de duif weer naar Nederland te kunnen vervoeren.

Het zelf africhten van uw duiven over de grens wordt ook gezien als ‘sportevenement’ en heeft dus géén quarantaineplicht. Wel dient u een zogenaamde eigenverklaring ingevuld te hebben en deze samen met een entverklaring tegen paramyxovirose bij u te hebben. Deze documenten kunt u via onderstaande links downloaden.


Wij willen u via deze weg informeren over hoe de huidige wetgeving in elkaar steekt zodat u niet voor verassingen komt te staan als u van plan bent duiven over de grens te vervoeren.

INFORMATIE VOOR LEDEN

Informatie voor leden