Informatiepagina Vogelgriep

WIE LOST WAAR?

Klik hier om de actuele lossingsinformatie te raadplegen.

Informatiepagina Vogelgriep

Vogelgriep, ook wel aviaire influenza of vogelpest genoemd, wordt veroorzaakt door griepvirussen. Vogelgriep is zeer besmettelijk voor vogels. Vogelgriep kan door veel verschillende griepvirussen(virustypen) worden veroorzaakt. Sinds 21 april 2021 zijn er nieuwe EU-regels van kracht, die ook impact hebben voor duivenliefhebbers en inkorflokalen binnen de drie en tien kilometer zone. De consequenties zijn:

  • Er mogen geen vogels (dus ook geen duiven ) vervoerd worden binnen de drie- en tien-kilometer zone Liefhebbers die wonen binnen deze gebieden kunnen niet inkorven voor wedvluchten of africhtingen en deelname aan tentoonstellingen.  
  • Gelegenheden waarbij vogels worden samengebracht zijn verboden binnen de drie- en tien-kilometer zone. Lokalen binnen dit gebied kunnen niet gebruikt worden voor inkorvingen en tentoonstellingen.


De Rijksoverheid heeft speciale informatiepagina met specifieke uitleg over vogelgriep in relatie tot postduiven.

Informatiepagina vogelgriep / postduiven 

Waar gelden maatregelen?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft op haar site de Dierziektenviewer. Dat is een kaart waarop kunt u zien of en waar vervoersmaatregelen zijn door een uitbraak bij bedrijven. Deze kaart werkt op straatniveau. Door uw postcode en huisnummer in te typen kunt per huisadres kijken of uw locatie binnen de zone valt.

Klik op het kaartje om naar de Dierziektenviewer te gaan: 

Overzicht actuele uitbraken vogelgriep

Meest recente uitbraken:

 

Let op!

Controleer altijd het overzicht van alle uitbraken van vogelgriep, ook voor uitbraken die minder recent zijn, kunnen nog maatregelen gelden

Overzicht vogelgriepuitbraken (inclusief status) 

INFORMATIE VOOR LEDEN

Informatie voor leden