Rapport ‘Plezier voor mens en dier’

WIE LOST WAAR?

Klik hier om de actuele lossingsinformatie te raadplegen.

Rapport ‘Plezier voor mens en dier’

Het rapport ‘Plezier voor mens en dier’ van de Raad voor Dierenaangelegenheden is verschenen. Hierin komt ook de duivensport aan bod. We kunnen door op de ingeslagen weg.

Dinsdag 2 mei 2023 is het Rapport ‘Plezier voor mens en dier’ van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) verschenen. In het onderzoek van de RDA en het rapport komt ook de duivensport aan bod. Ruud Tombrock (Forumvoorzitter RDA): “Sporten, spellen en evenementen met dieren zijn belangrijk in onze samenleving. We zien dat mensen die betrokken zijn bij sport en ontspanning met dieren hun activiteit koesteren en soms een innige band onderhouden met het dier. In een aantal gevallen wordt dat al vertaald in structurele maatregelen voor dierenwelzijn. De verschillen blijken echter groot. Het belang van het dier moet altijd voorop staan. Hiervoor zijn nu principes uitgewerkt, zogenaamde aanbevelingen die helpen bij het opstellen en uitvoeren van dierenwelzijnsplannen.”

Deze leidende principes vormen ook de basis voor ons Beleidsplan ‘Toekomstbestendige duivensport’, zoals dat al enkele jaren geleden is vastgesteld.

Aan de slag

De RDA zegt in de zienswijze niet dat bepaalde vormen van sport of vermaak met dieren meteen zouden moeten worden afgeschaft. De RDA geeft aan dat aandacht voor het dier en de dialoog, en plannen maken voor verbetering belangrijk zijn. Vervolgens kan er worden bekeken wat ervan de plannen terechtkomt en volgen er consequenties als men niet verandert. We gaan als NPO Bestuur aan de slag om – in samenwerking met onze WOWD - het gevraagde Dierenwelzijnsplan op te stellen.

Door op de ingeslagen weg

Met het beleidsplan en de leidende principes als basis kunnen we als duivensport door op de ingeslagen weg, waarbij we vanuit zelfregulering maatregelen nemen om de duivensport op een verantwoorde en binnen maatschappelijke omstandigheden te kunnen blijven beoefenen. Daarnaast is het belangrijk om in te zetten op het vergroten en versterken van het bewustzijn richting duivenliefhebbers, omdat de toenemende aandacht voor dierenwelzijn consequenties kan hebben voor onze sport wanneer het welzijn van onze duiven niet gewaarborgd is. En tot slot blijft aandacht nodig voor goed vervoer, zo veel mogelijk risicoloze lossingen en nadenken over onderwerpen zoals het aantal vluchten per seizoen.

Tot slot

Binnen de huidige aanbevelingen van de Raad zien we voldoende mogelijkheden om de duivensport te kunnen blijven beoefenen. Er is werk aan de winkel, maar dat is niet erg. We zijn al een eind op weg!

Publieksuitgave - Plezier voor mens én dier?

Zienswijze - Plezier voor mens én dier?

Podcast Dierenraad: Plezier voor mens én dier?

INFORMATIE VOOR LEDEN

Informatie voor leden