Duplicaat eigendomsbewijs aanvragen

WIE LOST WAAR?

Klik hier om de actuele lossingsinformatie te raadplegen.

Duplicaat eigendomsbewijs aanvragen

Met het eigendomsbewijs dat hoort bij de vaste voetring kunt u aantonen dat een duif van u is. Als u dit bewijs in bezit heeft, kan de duif op uw naam geregistreerd worden en mag de duif op de hoklijst. Het kan gebeuren dat u een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat u een vreemde duif hebt die u wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd.

Zelf aanvragen

Door in te loggen op mijn.duivensportbond.nl kunt u een aanvraag invoeren en deze ook via IDeal betalen. De aanvraag is dan direct in behandeling. Heeft u (nog) geen account of lukt het niet om deze aan te maken omdat het e-mailadres nog niet bekend is in de administratie, maak dan per kopie dat u wilt aanvragen € 5,00 over op NL51 INGB0000019666 t.n.v. NPO. Bij de overschrijving vermeldt u het jaartal, ringnummer en uw verenigings-lidnummer. 

Wanneer u meer duplicaten aanvraagt en de gegevens niet op de overschrijving passen, stuur dan een e-mail met deze gegevens naar de ringenadministratie en geef hierin aan dat het te betalen bedrag is overgemaakt. Vermeld in dit e-mailbericht uw volledige adres. Vraagt u meer dan 5 kopie-eigendomsbewijzen aan? In dat geval geldt vanaf de zesde aanvraag een ander bedrag, namelijk € 2,50.

Heeft u bijvoorbeeld 10 duplicaten nodig, dan maakt u 5x € 5,00 + 5 x € 2,50 = € 37,50 over.

Behandeling aanvraag

Eén keer in de week worden alle aanvragen van die week in de administratie verwerkt. Een aanvraag waarvan de betaling nog niet is ontvangen, wordt niet in behandeling genomen.

De aanvrager ontvangt een kaart en ook de eventuele vorige eigenaar ontvangt bericht. De aanvragen worden gepubliceerd op onze website. De vorige eigenaar kan gemotiveerd bezwaar maken tegen het uitgeven van een duplicaat. Het is dan wel de bedoeling dat de eigenaar de duif gaat ophalen (of afspraken maakt over het ophalen van de duif).

Als er na 30 dagen geen bezwaar is gemaakt, wordt een duplicaat geprint en wordt deze opgestuurd naar de aanvrager. De duif staat dan automatisch ook op naam van de juiste eigenaar.

INFORMATIE VOOR LEDEN

Informatie voor leden