Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws met betrekking tot ECS

Nieuws met betrekking tot ECS

Op 1 november jongstleden heeft u in Op (de) Hoogte kunnen lezen over de ontwikkelingen en voortgang met betrekking tot ECS. Het tweede rondetafelgesprek met alle partijen en de individuele gesprekken waren toen gevoerd. Donderdag 19 december heeft er overleg plaatsgevonden met de ECS Leveranciers, de ECS Commissie en het NPO Bestuur en wij zijn verheugd dat we u - zoals beloofd vóór kerst - kunnen informeren over de stappen die gezet zijn. Het proces gaat daarmee een volgende fase in.

Korte terublik
Afgelopen maanden hebben de zes ECS leveranciers aan NPO Bestuur en de ECS Commissie hun visie, mogelijkheden en toekomstbeeld met betrekking tot ECS gepresenteerd. Deze gesprekken zijn zeer openhartig geweest, zo hebben alle partijen ook vertrouwelijke bedrijfsinformatie gedeeld. Aansluitend heeft het NPO Bestuur de vragenlijst van alle leveranciers en de ECS Commissie beantwoord. 

Specificaties op hoofdlijnen vastgesteld
Deze input heeft geleid tot het opstellen van specificaties op hoofdlijnen. In het overleg van donderdag 19 december is er uitgebreid gesproken over de specificaties en zijn deze vastgesteld met de afspraak om de specificaties gedurende de rest van het proces steeds verder te verfijnen. Op 12 februari 2020 staat een volgend overleg gepland met daarbij de afspraak om periodiek (1 keer per 4-8 weken) samen te komen om stapsgewijs  meer gedetailleerde specificaties en mogelijkheden uit te werken. Hierbij wordt gekeken naar nieuwe mogelijkheden en ervaringen van 25 jaar ECS.

Ook is besloten om de reguliere geplande update van 2021 uit te stellen, In plaats daarvan richten we ons gezamenlijk om in 2022 of 2023 liefhebbers de keuze te kunnen bieden tussen:

  • reguliere update huidig ECS systeem
  • overstap naar nieuw ECS systeem

Het uitstellen van de geplande update van 2021 zorgt dat we de kosten - ongeacht de variant waar liefhebbers te zijner tijd voor kiezen - beheersbaar houden. 

Benutten van nieuwe mogelijkheden
Om bij te blijven is het noodzakelijk om te veranderen, want "als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg". Om onze sport te laten profiteren van nieuwe mogelijkheden én om deze toegankelijk te maken voor nieuwe doelgroepen is vernieuwen noodzakelijk. Liefhebbers die echter de huidige mogelijkheden voldoende vinden, blijven de kans houden om hun bestaande ECS-systeem te blijven gebruiken, mits ze blijven voldoen aan de vernieuwde eisen voor 2022/2023. In het verleden waren er ongeveer iedere vijf jaar nieuwe eisen waaraan de systemen moesten voldoen en dit verandert nu niet.

We kijken terug op een constructief en opbouwend overleg en kijken uit naar de volgende stap(pen) in 2020. Uiteraard houden we u ook in 2020 op de hoogte van de voortgang. 

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.