Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws

Nieuws

Tussenarrest in zaak PV

In de hoger beroepsprocedure met PV heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 23 juni 2015 een tussenarrest gewezen.

De vordering van PV in deze procedure bestaat uit drie onderdelen;

 1. Een post van ruim € 3.000,00 voor rekengeld (1 cent per ingekorfde duif) voor het jaar 2011;
 2. een post van € 100,00 voor kosten van het ophalen van CD’s met vluchtbestanden van afdeling 5 bij de NPO in Veenendaal;
 3. een post van ruim € 25.000,00 voor kosten van het berekenen en verwerken van de Nationale Kampioenschappen in 2011.

Het Gerechtshof heeft de zaak op de eerste twee punten definitief afgedaan.

Volgens PV heeft afdeling 5 gemanipuleerde bestanden ingestuurd, is de NPO de overeenkomst dus niet nagekomen, en heeft de NPO daarom geen recht op de korting als genoemd in art. 7 van het contract en moet ruim € 3.000,00 rekengeld betalen.

De gevorderde vergoeding van € 100,00 voor het ophalen van CD’s heeft het Gerechtshof afgewezen. De NPO heeft betwist opdracht te hebben verstrekt voor het ophalen van CD’s.

Het Gerechtshof heeft de beslissing over de vordering van ruim € 25.000,00 voor het berekenen en verwerken van de van de Nationale Kampioenschappen in 2011 tegen een vergoeding van € 70,- excl. BTW per uur aangehouden. De NPO heeft de grondslag en omvang van deze vordering betwist. PV moet nu bewijzen dat de NPO, bij monde van haar toenmalig directeur G. de Jongh, hiervoor een ‘losse’ opdracht heeft verstrekt, althans dat PV een dergelijke opdracht destijds uit (o.a.) de gedragingen van NPO heeft mogen afleiden.

Er zullen getuigen worden gehoord. Als de NPO weet wie dat zijn, wordt dat medegedeeld en uiteraard houden wij u van het verdere verloop van deze zaak op de hoogte.

Hokbezoek bij Gerard en Bas Verkerk in Reeuwijk

Ik en mijn vader zijn 13 april op hokbezoek geweest bij Gerard en Bas Verkerk. Ik won dit hokbezoek op de jeugddag tijdens de Nationale Manifestatie.

Na een uurtje rijden kwamen we aan in Reeuwijk, we werden hartelijk ontvangen door Bas en Gerard. We hebben daar wat over de duiven gekletst onder het genot van een bak koffie en iets lekkers. Toen gingen we de hokken in. Prachtige hokken met super grote rennen. Toen hebben we alle kweekhokken afgelopen. Daar heb ik super duiven in mijn handen gehad de ene naar de andere topper o.a. de 3 olympiade duiven die dit jaar in Budapest hebben gezeten, 'de Bulldozer', beste dagfondduif van afdeling 5 enz. Ze zagen er stuk voor stuk prachtig uit en zaten allemaal perfect bij. Nadat we alles gezien en gehoord hadden gingen we weer terug naar binnen en hebben nog even gekletst over de duifjes en zijn toen naar huis gegaan.

Bas en Gerard nogmaals bedankt en we komen zeker nog een keer kijken.

Groetjes Rowdy Hoevenaars

Het warme weer en de Nationale Concoursen

Bestuur NPO wil in verband met het te verwachten weer de Nationale vluchten van dit weekend aanpassen. Hier een overzicht van de genomen maatregelen. Benadrukt wordt dat de liefhebber altijd zelf de beslissing neemt om wel of geen duiven in te korven. Geadviseerd wordt om in ieder geval geen jaarlingen in te korven.

A. Nationale Marathon Dax, Cahors, Bordeaux


De stations worden gewijzigd. Alle sectoren, dus 1 t/m 4 gaan naar Bergerac. 

De reden voor de wijziging van de stations is dat Bergerac westelijker gelegen is, waar de temperaturen iets gematigder zijn.

De duiven worden gewoon vanavond ingemand.

Verwachting weer op vrijdag:
Windverwachting 3 beaufort Zuidoost (info Meteo)
Temperatuur 39-42 graden

Verwachting weer op zaterdag:
Temperatuur ca. 32-36 graden
Wind 3 beaufort Zuid Oost

Besluit bestuur NPO:

 1. Rijden naar de nieuwe losplaatsen Bordeaux en Bergerac.
 2. De duiven kunnen vanaf vrijdag gelost worden. De weersomstandigheden zijn bepalend voor het tijdstip van lossing.
 3. duiven minder in de mand

 

B. Chateauroux Nationaal concours

Verwachting weer op zaterdag:
Temperatuur ca. 32-36 graden
Wind 3 beaufort Zuid Oost

Lossing zaterdagmorgen 4 juli zo vroeg mogelijk

Veenendaal 30 juni 2015

Bestuur NPO

Update weersomstandigheden 3 en 4 juli

Er is veel rumoer ontstaan rond de verwachte weersomstandigheden gerelateerd aan de geplande vluchten. We houden de ontwikkelingen nauwkeurig bij. Hier de laatste stand van zaken.

Bestuur NPO heeft de WOWD om advies gevraagd. Dit advies is dinsdag 30 juni aan bestuur NPO verstrekt en houdt in:

 • Jonge duiven lossen op basis van de weersverwachting (29 juni) is niet verantwoord volgens de gegevens van de 'Risico Tabel lossingen' opgenomen in het eindrapport 'Wis en Was-onderzoek'.
 • Oude duiven advies mandoppervlak van 350 cm2 per duif. En iedere 4 uren water geven conform het vervoersreglement.
 • Kiezen voor lossingplaatsen op de westlijn
 • Liefhebbers moeten zorgvuldig kijken naar de conditie van de duiven.

 

Bestuur NPO vermeldt met grote nadruk, dat de berichtgeving (uit naam van de WOWD) zoals die op een aantal sites is weergegeven, niet klopt.

Advies IWB woensdag 1 juli 12.29 uur

 • Zaterdag 4 juli zijn de vliegomstandigheden in Frankrijk dusdanig dat er vanuit Chateauroux niet gevlogen kan worden. Ook een kortere afstand (fond) ligt niet in de rede. Daarom is besloten de Nationale wedvlucht Chateauroux niet door te laten gaan. Deze Nationale Wedvlucht wordt zaterdag 18 juli vervlogen.
 • Zondag 5 juli zijn de vliegcondities beter doch niet optimaal. Afdelingen die willen concoursen kunnen dit doen maar het advies is maximaal 7 á 8 uren vliegen.
 • Zaterdag 4 juli zijn afdelingen zelf verantwoordelijk voor hun concoursen. Advies bestuur NPO is vitesse-afstanden.

 

Veenendaal 1 juli
Frank Marinus

Nationaal Chateauroux

Donderdag 16 juli aanstaande is het inkorven voor de nationale wedvlucht Chateauroux. De afdelingen 10 en 11 hebben de leden echter bericht dat zij op woensdagavond gaan inkorven. Bestuur NPO heeft besloten dat, wanneer dat gebeurt, deze duiven worden uitgesloten van de Nationale wedvlucht.

Afdeling 10 heeft ook nog gemeld dat de geplande eendaagse fondvluchten vanuit Etampes en Lorris op donderdagavond worden ingekorfd. Afdeling 11 heeft alleen een vlucht vanuit Chateauroux.

De nationale wedvlucht Chateauroux telt voor de Nationale Kampioenschappen.
De vluchten van afdeling 10 vanuit Etampes en Lorris tellen niet mee voor de nationale kampioenschappen 2015.

12 verenigingen zonder NPO-lidmaatschap

De 12 verenigingen die over wilden van afdeling 12 naar afdeling 5 hebben op 7 juli jl. besloten het lidmaatschap bij afdeling 12 op te zeggen. Zij hebben dit op 8 juli aan afdeling 12 medegedeeld. Dit houdt voor de leden in dat zij per 8 juli 2015 geen lid meer zijn van de NPO.

Dit resulteert erin dat zij per 8 juli 2015 niet meer opgenomen mogen worden in de uitslagen van internationale wedvluchten,  nationale wedvluchten en afdelingswedvluchten.

Wij zijn genoodzaakt dit door te geven aan de instanties voor wie dit van belang is. Het betreft de leden van de verenigingen:

Vereniging
1501 Tot Ieders Genoegen 's Gravenzande                                        
1502 De Hoogvliegers De Lier
1503 Het Westen Delft
1505 De Snelvlieger Delft
1532 Steeds Sneller Monster
1533 De Ooievaar Monster
1534 Gevleugelde Vrienden Poeldijk
1543 De Dobbevliegers Pijnacker/ Nootdorp
1545 De Blauwband Sassenheim
1548 De Voorhouter Voorhout
1554 Samen Sterk Wateringen
1558 De Reisduif Den Hoorn

Bestuur NPO

 

 

 

PUBLICATIE eindvonnis arbiter

Inzake de arbitrageprocedure met PV heeft de arbiter op 7 augustus jl. een eindvonnis gewezen, waarvan PV u inmiddels op de hoogte heeft gesteld, door de tekst integraal rond te sturen.

Een vonnis rondsturen zonder het geven van een korte toelichting kan leiden tot misverstanden, reden waarom Bestuur NPO een korte toelichting op het vonnis geeft. Voorts is het van belang om u op de hoogte te brengen van de inhoud van het vonnis, omdat het contract met PV nog tot 31 januari 2016 loopt.

De vorderingen in de procedure

In de arbitrageprocedure heeft PV de arbiter verzocht (1) voor recht te verklaren dat de gesloten overeenkomst tussen NPO en PV ziet op de nationale wedvluchten en op alle vluchten die meetellen voor het nationale kampioenschap, derhalve ook de voor het nationale kampioenschap meetellende vluchten die niet door de NPO als wedvluchtorganiserende instantie worden georganiseerd, maar wel door de afdelingen zijn aangemeld als vluchten die meetellen voor het nationale kampioenschap.

Verder heeft PV de arbiter gevraagd (2) voor recht te verklaren dat verenigingen D en W bestanden dienen in te sturen door middel van het bij de verenigingen aanwezige uploadstation, bij gebreke waarvan de deelnemer niet voorkomt in de uit te rekenen uitslag.

Ook verzocht PV de arbiter (3) voor recht te verklaren dat de NPO gehouden is aan PV de ontwikkelingskosten van het rekenprogramma te vergoeden indien PV deze niet heeft kunnen terugverdienen gedurende de contractduur van de overeenkomst, alsmede (4) de NPO te gebieden op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 per overtreding, de overeenkomst volledig na te komen.

Verder wilde PV graag dat de arbiter (5) de NPO zou verbieden, op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 per overtreding, de uitslagen van de vluchten die meetellen voor het nationale kampioenschap door een derde rekenaar, niet zijnde PV, te laten uitrekenen, (6) en werd verzocht de NPO te veroordelen tot vergoeding van de door PV ten gevolge van de toerekenbare tekortkoming geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet.

Ook werd (7) verzocht de NPO te veroordelen tot betaling aan PV van een bedrag van € 13.765,92 aan buitengerechtelijke incassokosten, en tot slot werd verzocht (8) aan de arbiter om de NPO te veroordelen in de kosten van de procedure.

Als tegenvordering had de NPO € 3.403,92 gevorderd, vermeerderd met rente en incassokosten, wegens onverschuldigde betaling van rekengeld van € 0,01 per ingekorfde duif aan PV.

Verloop van de procedure

De arbiter was met de NPO eens, dat de stellingen die PV aan zijn vorderingen ten grondslag heeft gelegd, niet eenduidig uit de schriftelijke overeenkomst volgden. Daarom heeft de arbiter aan PV een drietal bewijsopdrachten gegeven. De schriftelijke overeenkomst was derhalve onvoldoende om de standpunten van PV te kunnen volgen, en daarmee de vorderingen van PV toe te kennen. In het kader van de gegeven 3 bewijsopdrachten (kort gezegd bewijzen dat er D & W-bestanden moeten worden ingestuurd niet alleen op de nationale wedvluchten, maar ook op de wedvluchten die tellen voor de nationale kampioenschappen, en bewijzen dat de NPO investeringskosten aan PV zou moeten terugbetalen als PV die niet tijdens de looptijd van het contract zou hebben terugverdiend) heeft PV 4 getuigen laten horen.

Als getuigen zijn gehoord de heer Compier zelf, alsmede de heren A.J. de Jong en J. van der Aa (voormalig bestuursleden van de NPO, de bestuursleden ten tijde van het sluiten van het contract met PV), alsmede de voormalig directeur van de NPO, de heer G. de Jongh. Kort gezegd hebben deze getuigen verklaard dat er andere/aanvullende mondelinge afspraken zouden zijn gemaakt, die niet schriftelijk zijn vastgelegd in het schriftelijk gesloten contract.

NPO heeft in de contra-enquête haar bestuursvoorzitter D. Buwalda en bureaumanager F. Marinus onder ede laten horen. Ook zijn diverse schriftelijke bewijsstukken in het geding gebracht.

Beslissingen arbiter

Na het horen van getuigen is de arbiter de mening toegedaan dat het voormalige bestuur NPO inderdaad met PV nadere mondelinge afspraken zou hebben gemaakt, die niet zo in het schriftelijke contract staan opgenomen, en aan die destijds vermeend gemaakte (mondelinge) afspraken zijn het huidige Bestuur NPO en alle NPO-leden gebonden.

De arbiter heeft derhalve geoordeeld dat (1 en 2) de gesloten overeenkomst tussen NPO en PV ziet op de nationale wedvluchten en op alle vluchten die meetellen voor het nationale kampioenschap, derhalve ook de voor het nationale kampioenschap meetellende vluchten die niet door de NPO als wedvluchtorganiserende instantie worden georganiseerd, maar wel door de afdelingen zijn aangemeld als vluchten die meetellen voor het nationale kampioenschap, en dat deugdelijke nakoming van de overeenkomst (o.a.) vereist tijdige toezending door de verenigingen van de originele D en W bestanden, door middel van het bij de verenigingen aanwezige uploadstation en voorts dat niet deugdelijk aangeleverde D en W bestanden en onjuist aangeleverde bestanden (bestanden anders dan de originele D en W bestanden) er toe leiden dat de deelnemer niet voorkomt in de uit te rekenen uitslag.

Volgens de arbiter is niet bewezen dat (3) partijen zijn overeengekomen dat NPO de ontwikkelingskosten die PV niet heeft kunnen terugverdienen gedurende de looptijd van de overeenkomst, aan PV zal vergoeden. De getuigen van PV hebben volgens de arbiter op dit punt wisselende verklaringen afgelegd en ook over de hoogte van de kosten bestaat volgens de arbiter geen eenduidig beeld (er werden door de getuigen bedragen genoemd, uiteenlopend van € 275.000,00 tot ruim € 500.000,00). Het gevorderde op dit onderdeel is afgewezen.

De vordering tot nakoming van de overeenkomst (4) is toegewezen, echter zonder enige vorm van dwangsom. De vordering (5) van PV de NPO te verbieden de uitslagen van de vluchten die meetellen voor het nationale kampioenschap door een andere rekenaar te laten uitrekenen is afgewezen, omdat uit niets is gebleken dat de NPO derden dergelijke opdrachten zou geven, en dus zijn ook de daarbij gevorderde dwangsommen afgewezen.

PV heeft (6) de arbiter gevraagd de NPO te veroordelen om schade te vergoeden, die PV zou hebben geleden, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. De arbiter heeft die vordering toegewezen. Dat betekent dat PV mogelijk geleden schade in een nieuwe procedure zal moeten claimen, onderbouwen en aantonen.

De door PV gevorderde (7) buitengerechtelijke kosten ad € 13.792,65 zijn toegewezen tot een bedrag ad € 904,00, en zijn dus voor € 12.888,65 niet toegewezen. De vordering (8) om de NPO de kosten van de procedure te laten betalen (kosten zijn voorgeschoten door PV) is toegewezen tot een bedrag ad € 22.200,32.

De tegenvordering van NPO heeft de arbiter afgewezen, omdat volgens de arbiter NPO de overeenkomst, bestaande uit het schriftelijke contract, alsmede de destijds vermeend gemaakte (mondelinge) afspraken, niet correct is nagekomen.

Wat betekent de uitspraak voor de leden NPO?

De uitspraak van de arbiter houdt in, dat door de verenigingen tijdig de originele (juiste) D en W bestanden moeten worden ingestuurd aan PV, door middel van het bij de verenigingen aanwezige uploadstation. Hiervoor dient men in te loggen op de website van PV. Op de site van PV vindt men in de linker bovenhoek de “inlogknop”. Men logt dan in door het invullen van de van PV verkregen username en wachtwoord. Daarna klikt men op de knop “upload UDP” en men zoekt het bestand en voegt het bestand toe. Daarna klikt u op de knop “verzend” en wordt het bestand ingestuurd. Bent u nog niet in het bezit van een username en wachtwoord, dan dient u deze bij PV aan te vragen. Let op dat onjuiste en niet tijdige inzending tot gevolg kan hebben dat dan duiven van u(w vereniging) niet in de uitslagen worden opgenomen.

Het voormalig bestuur maakte kennelijk afspraken, die thans hebben geleid tot de huidige uitspraak. De gevolgen van de uitspraak kunnen directe gevolgen hebben voor alle NPO-leden, reden waarom wij u verzoeken goede nota te nemen van deze uitspraak. Waar mogelijk zal het huidige NPO-bestuur u met raad en daad bijstaan wat betreft alle vragen die bij u leven, maar bedenkt u vooraf wel dat het huidige NPO-bestuur zich natuurlijk dient te houden aan de uitspraak van de arbiter.

Het vervolg

Tegen de uitspraak van de arbiter staat geen hoger beroep open. Nieuwe procedures kunnen wel worden gestart. Op dit moment is het zo dat het contract met PV is opgezegd, en dat contract eindigt dus per 31 januari 2016. Er lopen nog onderhandelingen met PV, hetgeen wellicht mogelijk maakt dat partijen elkaar vinden in een deal, zodat verdere procedures overbodig worden. Bestuur NPO houdt u op de hoogte.

Bestuur NPO

Buitengewone Algemene Vergadering

Op woensdag 9 september 2015 om 19.30 uur wordt in Zaal Verploegen, Woeziksestraat 100 te Wijchen een Buitengewone Algemene Vergadering NPO gehouden. Op de agenda deze avond de status quo die is ontstaan tussen de afdelingen 5 en 12 en PigeonVillage.

Vacature Tucht- en Geschillencollege NPO

We zijn op zoek naar kandidaten voor het Centrale Tucht- en Geschillencollege.

Sinds ongeveer twee jaar kent de NPO nog één centraal Tucht- en Geschillencollege.Wordt een tucht- of geschil voorgelegd, dan  wordt uit de leden van het Centrale College een behandelend kamer samengesteld en deze kamer oordeelt over de tuchtzaak of het geschil. Op dit moment zijn acht personen lid van dit college. Door het aantal leden uit te breiden, kan de kamer uit wisselende personen worden samengesteld. En het totaal aantal zittingen per persoon per jaar worden beperkt.

Op dit moment worden er zo’n 30 zittingen per jaar gehouden.

Kennis

U heeft een juridische opleiding of heeft een meer dan gemiddelde kennis van juridische zaken door opleiding of ervaring. Enige kennis van de duivensport is vereist. Ook niet-leden zijn van harte welkom en benoembaar.

De functie wordt niet betaald, maar uiteraard worden gemaakt onkosten wel vergoed.

Belangstelling?

Hebt u belangstelling voor deze functie? Maak dit dan kenbaar door uw motivatie en kort CV te sturen naar NPO, Postbus 908, 3900 AX  Veenendaal of secretariaat@npoveenendaal.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Frank Marinus, Bureaumanager NPO, (06) 51134302 of finadministratie@npoveenendaal.nl.

Bestuur NPO

Vacatures Reglementencommissie NPO

We zijn op zoek naar leden voor de Reglementencommissie van de NPO. Deze commissie adviseert het bestuur over Statuten, Huishoudelijk Reglement, en de andere reglementen die de NPO kent.

Wat doet een lid van de reglementencommissie?

Op dit moment wordt het wedvluchtreglement totaal herzien. Van de commissieleden wordt verwacht dat zij voorgestelde reglementswijzigingen van advies voorzien.

In het algemeen kan de commissie reglementswijzigingen indienen en via bestuur NPO voorleggen aan de Algemene Vergadering NPO.

De commissie komt een paar keer per jaar bij elkaar. Moment en locatie worden bepaald door de commissieleden onderling.

Profiel

Een lid van de reglementencommissie beschikt over goede adviesvaardigheden, heeft een onafhankelijke instelling, is kritisch en stelt zich (pro)actief op. Bij voorkeur hebben de commissieleden een juridische opleiding of werkervaring in deze richting.

De functie wordt niet betaaald, maar uiteraard worden gemaakte onkosten vergoed.

Belangstelling?

Hebt u belangstelling voor deze functie? Maak dit dan kenbaar door uw motivatie en kort CV te sturen naar NPO, Postbus 908, 3900 AX  Veenendaal of secretariaat@npoveenendaal.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Frank Marinus, Bureaumanager NPO, (06) 51134302 of finadministratie@npoveenendaal.nl.

Bestuur NPO

Vacatures Financiële Begeleidings- en Controlecommissie

Voor de Financiële Begeleidings- en Controlecommissie (FBCC) bestaat op dit moment nog uit vier personen, maar zou uit vijf personen moeten bestaan. Gestreefd wordt naar een bezetting van zeven personen. We zijn daarom op zoek naar geschikte kandidaten.

Zoals de naam van de commissie al aangeeft, begeleidt en controleert zij het geldelijk beheer en de financiële administratie van de NPO en de onder haar verantwoordelijkheid functionerende commissies of instellingen. Dit houdt ook in dat de commissie Bestuur NPO adviseert. 

De leden van de FBCC worden benoemd door de Algemene Vergadering NPO voor de duur van drie jaar (maximaal drie termijnen). 

Profiel

Een lid van de FBCC beschikt over goede adviesvaardigheden en stelt zich onafhankelijk op. Bij voorkeur hebben de commissieleden een financiële opleiding of werkervaring in deze richting.

De functie wordt niet betaald, maar uiteraard worden gemaakte onkosten vergoed.

Belangstelling?

Hebt u belangstelling voor deze functie? Maak dit dan kenbaar door uw motivatie en kort CV te sturen naar NPO, Postbus 908, 3900 AX  Veenendaal of . 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Frank Marinus, Bureaumanager NPO, (06) 51134302 of

Vacature Aanklager NPO

Op dit moment heeft de NPO één Aanklager, de heer Krijgsman. Bestuur NPO en de Aanklager zijn van mening dat het noodzakelijk is dat er een of meer extra Aanklagers worden benoemd. Dit om de taken te kunnen verdelen.

Wat doet de Aanklager

De functionele taken van de Aanklager zijn vastgelegd in het Reglement Rechtspleging artikel A6:

 1. De functie van Aanklager kan door meerdere personen worden uitgeoefend.
 2. De Aanklager ziet toe op de naleving van de Statuten en Reglementen NPO
 3. De Aanklager is bevoegd om zaken in behandeling te nemen die betrekking hebben op een verdenking van een tuchtrechtelijk vergrijp. Bij de uitoefening van de functie is geen sprake van een beperking in werkgebieden.
 4. De Aanklager is bevoegd ten aanzien van een naar zijn oordeel tuchtrechtelijk vergrijp binnen een termijn van zes weken:
 • een zaak te seponeren;
 • een Lid NPO een schikkingsvoorstel te doen;
 • een Lid NPO wiens zaak zich naar het oordeel van de Aanklager niet leent voor een schikkingsvoorstel voor te dragen voor een tuchtmaatregel bij het betreffende college;
 • tegen een besluit als bedoeld onder c is geen beroep mogelijk.
 1. Handelt de Aanklager in strijd met het bepaalde in artikel A2 lid 3 dan staat rechtstreeks beroep open bij het Beroepscollege.

Profiel

De nadruk ligt vooral op de onafhankelijkheid ten opzichte van de organisatie. U hoeft als individu niet goed in een bepaalde groep te passen.

U beschikt over de volgende eigenschappen:

 • onafhankelijke persoonlijkheid;
 • hoge mate van integriteit;
 • aantoonbare Juridische ervaring (bij voorkeur op het gebied van Strafrecht);
 • kennis van de postduivenhobby;
 • besluitvaardig;
 • oplossingsgericht;
 • gevoel voor verhoudingen;
 • pragmatische grondhouding;
 • stressbestendig;
 • bij voorkeur geen lid van de NPO.

Een eventuele vergoeding kan in overleg worden overeengekomen.

Wilt u reageren? Stuur dan een e-mail met CV en motivatie naar 

Verslag Buitengewone Algemene Vergadering - 9 september 2015

Na het voorwoord, waarin voorzitter Buwalda het vooral heeft over onderling vertrouwen, wordt gestemd over het al dan niet behandelen van de notulen van 9 maart jl. van de 21 aanwezige kiesmannen stemmen er 9 voor om het niet te behandelen, 7 zijn tegen en 5 onthouden zich van stemming. De notulen worden daarom in de reguliere oktobervergadering behandeld.

Lees het volledige voorwoord

Dan komt het punt aan de orde waarvoor de vergadering door verschillende afdelingen bijeen is geroepen, namelijk de status quo tussen afdeling 5 en 12. Door meerdere kiesmannen is bij bestuur NPO geageerd tegen de publicatie rond de besluitvorming op de Algemene Vergadering van 2 juni. Volgens deze kiesmannen ‘maakt alles wat er gezegd is die avond geen deel uit van wat er uiteindelijk besloten is’.  Het voorstel moet opnieuw in stemming gebracht worden, zo vindt men.

BAV 9 september zaal

Voorzitter Buwalda geeft aan dat het bestuur zich heeft laten informeren en een standpunt heeft ingenomen. Vooralsnog blijft het bestuur op het standpunt staan dat de procedure van de besluitvorming juist is geweest. ‘De rol van de voorzitter wordt aangemerkt als eenmansactie. Dat is niet waar. Dit soort opmerkingen gaan een eigen leven leiden. In onze weergave van de feiten is precies beschreven hoe de stemming is gegaan. Kennelijk kwam het u niet goed uit. Althans voor de indieners van dit voorstel. U moet de beschikking van de rechter nog eens goed lezen’, aldus de voorzitter.

Buwalda voegt nog toe dat het bestuur vreest dat de consequenties van het voorstel niet goed te overzien zijn. Het leidt volgens het bestuur mogelijk weer tot een gang naar de rechter en de juridische aansprakelijkheid zal gedragen moeten worden door de 12 afdelingen. Bestuur NPO gaat daarom niet mee met de wens naar een nieuwe stemming. De uitspraak van de burgerrechter moet worden gerespecteerd. ‘Als we naar de status quo kijken, zo zegt de voorzitter, ‘dan denk ik dat het helder is dat het voor alles beter was geweest als de situatie zich in der minne had geschikt. Het mocht niet zo zijn.’

Voorzitter Buwalda vraagt aan de kiesmannen uit te leggen waarom deze actie op touw gezet is. Hij wil weten wat hiermee wordt beoogd en wat het rendement zou moeten zijn.

Kiesman Van der Veer (7) mist hun brief bij de stukken. Hij vermeldt verder dat er op 2 juni bandopnames zijn gemaakt en dat dit niet vooraf gemeld is. ‘Dat hoort niet’.

Over de status quo zegt hij dat er door hem geen voorbehoud is gemaakt hangende het kort geding. Die aanvulling is op de vergadering niet zo vastgesteld. Alle kiesmannen die voor gestemd hebben, hebben gereageerd dat er niet gestemd is voor een voorbehoud kort geding.

Voorzitter Buwalda is het hiermee niet eens. Er is naar zijn zeggen geen kiesman in de zaal die kan beweren dat wat hij heeft gezegd niet gezegd is. ‘Anders draaien we de band hier ook nog een keer af.’

Kiesman Zeeman (11) geeft aan hoe de procedure zou moeten zijn. ‘Degene die het voorstel indient, kan het voorstel tijdens de vergadering wijzigen.’

Kiesman Van der Veer zegt dat het rendement niet meer te behalen valt, maar dat ze wel gesteld hebben dat het voorstel niet goed gepresenteerd en niet goed gecommuniceerd is.

Voorzitter Buwalda trekt hieruit de conclusie dat men gewoon hun gelijk wil halen.

Kiesman Van Kemenade (3) vindt dat gerechtelijke uitspraken gerespecteerd moeten worden. Hij snapt niet wat de bedoeling is. ‘Willen we meer wijsheid in pacht hebben dan de rechtelijke uitspraken?’ Er is bovendien een herzieningscommissie aan de gang en er is nog een commissie van wijzen.

Volgens kiesman Pasman (8) wordt door het voorstel niet opnieuw in stemming te brengen voorbij gegaan aan het feit dat de kiesmannen van vijf of zes afdelingen in de volle overtuiging zijn dat ze ervan uit zijn gegaan dat over het ingediende voorstel is gestemd.

Kiesman Vos (5) vindt niet dat de discussie moet zijn of bestuur NPO het fout heeft gedaan of niet. Alle kiesmannen die voor gestemd hebben, hebben het vorige keer blijkbaar niet goed begrepen. Afdeling 5 wil de status quo in ere hersteld hebben omdat zij nog een aantal wegen te gaan heeft. Ze wil de mogelijkheid open houden om bij de voorzieningenrechter ook in beroep te kunnen gaan. ‘Als we dat nu corrigeren, dan helpen we mee om het probleem wat er is opgelost te krijgen. Dus wij vragen wel degelijk stemming over dit onderwerp’, zo eindigt Vos zijn betoog.  Juridische consequenties gaan de NPO niet aan, zo verzekert hij. Er komt volgens hem hooguit een verlenging en die schaadt de NPO niet.

Voordat er opnieuw over de status quo gestemd gaat worden, zegt voorzitter Buwalda nogmaals dat volgens bestuur NPO de juridische consequenties niet zijn te overzien. ‘Het zou zo kunnen zijn dat de hele organisatie mede verantwoordelijk kan worden gesteld.’

Er wordt eerst gestemd over het al dan niet opnieuw in stemming brengen van het voorstel. Hiervoor is een meerderheid. De status quo wordt vervolgens met 12 stemmen voor,  8 tegen en 1 onthouding aangenomen.

Kiesman Kok (12) is van mening dat een tweederde meerderheid nodig is bij het wijzigen van een werkgebied. Voorzitter Buwalda handhaaft de stemming omdat dit geen wijziging van een werkgebied is.

NPO-bestuurslid Jan Wijnen geeft aan terug te treden. Hij verlaat de vergadering.

Hierna komt de stand van zaken met PigeonVillage aan de orde.

In de afgelopen periode zijn twee groepen aan de slag gegaan en zijn er onderhandelingen met Cees Compier gevoerd.

Kiesman Van Kemenade (3) zat in de laatste commissie. Hij meldt dat hen gevraagd is om te proberen tot een schikking te komen. De datum van het eerste gesprek werd vastgesteld door Compier, hij gaf ook aan dat de advocaat van de NPO er niet bij mocht zijn, maar dat het gesprek wel op het kantoor van de advocaat van Compier plaatsvond. ‘Zo was de start’, aldus Van Kemenade. Er is volgens hem naar oplossingen gekeken. Een nieuw contract was een van de oplossingen. Het door de commissie gedane voorstel heeft Compier afgewezen en hij heeft ook aangegeven dat hij een vergoeding van de ontwikkelingskosten wil. De afwijzing is door de commissie met bestuur NPO besproken en dat heeft geleid tot het opzeggen van het huidige contract om de handen vrij te hebben.

PigeonVillage is niet met een tegenvoorstel gekomen. Compier wil nog steeds D- en W-bestanden. De arbiter heeft ondertussen ook uitspraak gedaan. Compier mag een aparte procedure starten voor de schade die hij denkt geleden te hebben.

Het advies van de commissie is dat op deze weg doorgaan niet tot succes leidt. Er zou een schikking moeten komen, anders kan het nog wel 10 jaar duren. De heer Van Buiten, ook lid van de commissie, voegt hier nog aan toe dat, als ervoor gekozen wordt om weer opnieuw richting PigeonVillage te gaan, hij van de kiesmannen graag wil weten wat maximaal aan de schikking gespendeerd kan worden.

Voorzitter Buwalda geeft aan dat het eigenlijk altijd om het punt van de D- en W-bestanden gaat. Hij wil, naar aanleiding van de getuigenverklaringen die bij de arbiter door oud-bestuursleden zijn gedaan, van de kiesmannen weten hoe ze staan in het maken van mondelinge afspraken. Als er belangrijke mondelinge afspraken worden gemaakt, dan mag je volgens hem toch verwachten dat die op papier worden gezet.

De vraag komt of het oude bestuur nog aansprakelijk kan worden gesteld. Volgens Buwalda is dat jaren geleden al formeel gebeurd en loopt dat nog steeds.

Er zijn eigenlijk twee denkbare scenario’s, namelijk het aangaan van een nieuw contract of het verlies nemen. Voorzitter Buwalda vindt wel dat als er een nieuw contract wordt aangegaan het zeker moet zijn dat de afdelingen ook doen wat er afgesproken is.

Kiesman Van der Veer (7) vindt het helder dat in de afspraken een terugverdienperiode was opgenomen. Het contract heeft hij nooit gezien, maar hij weet wel dat wat PigeonVillage gebouwd heeft klopt. Ook voorzitter Buwalda denkt dat het technisch goed in elkaar lijkt te zitten. Van der Veer geeft nog wel aan dat het programma niet gebouwd is op U-bestanden.

Afdeling 7 is nog steeds van mening dat geprobeerd moet worden de schade te beperken. De U-bestanden is volgens Van der Veer geen haalbare stap. Hij vindt dat gepoogd moet worden een contract aan te gaan met het insturen van D- en W-bestanden.

Volgens de kiesmannen moet wel duidelijk zijn dat de Algemene Vergadering gaat bepalen hoe het contract ingevuld gaat worden. ‘Het moet een contract zijn waar wij ons met zijn allen in kunnen vinden’, zo verwoordt kiesman De Vrede (5).

Buwalda geeft aan dat aan vier mensen (de commissie en Frank Marinus) gevraagd wordt om een principevoorstel te maken. Dat stuk gaat rond naar de kiesmannen, hun opmerkingen worden verwerkt en de herziene versie wordt goedgekeurd door de kiesmannen.

Met 17 stemmen voor en 4 onthoudingen wordt deze procedure afgesproken.

Alvorens naar de rondvraag te gaan komt voorzitter Buwalda nog even terug op het terugtreden van bestuurslid Jan Wijnen. ‘Het bestuur vervalt nu in het afhandelen van lopende zaken. Dat is heel jammer. Er moet nu een bestuursverkiezing worden gehouden. Er is al een advertentie voor bestuursleden uitgegaan. Wij vragen dringend aan u met bestuurskandidaten te komen. Nieuw elan, nieuw bloed.

Het moet niet zo zijn, dat het weer zover is dat er een heel nieuw bestuur moet optreden. 2016 wordt een cruciaal jaar. Binnen drie maanden hebben we een vergadering waarbij de bestuursverkiezing aan de orde komt.’

Omdat geen van de kiesmannen gebruik maakt van de rondvraag, eindigt hiermee de vergadering.

Verontruste marathonspelers

Bestuur NPO heeft berichten ontvangen van verontruste marathonspelers. Zij vrezen dat afstanden van fondvluchten zullen worden ingekort. Dit idee wordt mede ingegeven door berichtgeving via de social media en personen die zich bezig houden met het schrijven van columns.

Echter, niets van deze berichtgeving is aan de orde of op feiten gebaseerd. Ons bestuur werkt hard aan voorwaarden om onze sport zo goed mogelijk te bedrijven. Dit doen wij samen met de WOWD en de daarvoor aangestelde functionarissen als het gaat om de vliegveiligheid van concoursen.  Bestuur NPO ziet geen aanleiding om het beleid met betrekking tot de marathonvluchten aan te passen.  Dit geldt ook voor de afstanden ondanks dat in een aantal columns wat anders is vermeld. 

Alle berichtgeving die hierover is verschenen kan naar de prullenbak worden verwezen.

U heeft via uw kiesmannen alle gelegenheid om samen met ons bestuur mee te denken aan de verdere ontwikkeling van onze sport.

Wij hopen  de marathonspelers met bovenstaande voldoende gerustgesteld te hebben.

Met vriendelijke sportgroet,

Bestuur NPO

Software Elektronische Constateersystemen wijzigt in 2016

In 2011 is afgesproken dat er vijf jaar lang niks aan de software van de Elektronische Constateersystemen zou wijzigen. Er zijn in deze vijf jaar wel weer zaken aan het licht gekomen die opgelost moeten worden. Daarom wordt voor het begin van het seizoen 2016 voor alle ECS-systemen een nieuwe softwareversie verspreid.

softwareIn de afgelopen maanden zijn de eisen voor de nieuwe software vastgesteld en besproken met de leveranciers van systemen. Op dit moment wordt door de leveranciers de laatste hand gelegd aan de wijziging van de software.  Het is de bedoeling de wijzigingen in de maand oktober te testen en dat de tests voor de Nationale Dagen (21 en 22 november 2015) zijn afgerond. De leveranciers hebben dan voldoende tijd om de updates door te voeren. De systemen worden tegelijkertijd ook weer gekeurd en voorzien worden van goedkeuringsstickers.


Chipringen

In 2016 mag een aantal chipringen niet meer gebruikt worden. Het gaat hierbij om de SID 500, de SID 600 en de VR1Nu zullen deze benamingen u niets zeggen we zullen proberen een korte uitleg te geven.

SID 500

Dit Is de eerste ring die geleverd is heeft de kleur grijs. De opdruk op de ring is 'NPO SID 500'.            

SID 600

Dit is een zwarte ring met opdruk 'NPO 600'. Een beperkt aantal is zwart met opdruk Tipes 600,

VR1

Dit is een zwarte ring met de opdrukken 'NPO' en 'VR1'.

Lees hier meer over het vervallen van deze chipringen

Controleer alle ringen die je in gebruik hebt voor het begin van het seizoen 2016. Het kan anders voorkomen dat je het volgende seizoen duiven niet in kunt manden. 

Met de leveranciers is overeengekomen dat, op verzoek van de liefhebber, het systeem alleen softwarematig opengesteld kan worden voor het gebruik van de ringen van de betreffende leveranciers. 

Hieraan zijn door de NPO wel voorwaarden verbonden:

 1. De beperking voor het gebruik van alleen chipringen van de eigen leverancier mag alleen op verzoek van de liefhebber.
 2. Er moet een korting gegeven worden op de aanschaf van een nieuw systeem of de update.
 3. De liefhebber moet de mogelijkheid hebben om deze blokkade voor het gebruik van bepaalde chipringen terug te kunnen laten draaien. (Dit zal niet kosteloos zijn).


Wij weten op dit moment niet welke leveranciers dit ook gaan doen.   Liefhebbers die hier gebruik van willen maken moeten er wel rekening mee houden dat het mogelijk is dat de ringen die zij nu in gebruik hebben niet meer gebruikt kunnen worden.   

Bestuur NPO

Van elke uitslag een certificaat

Van alle uitslagen van de Nationale vluchten van 2015 zijn certificaten te downloaden! Bij de eerste 10 geëindigd in een sector? Print dan je certificaat!

Certificaat

 

Vanaf volgend seizoen zijn ook van alle uitslagen die de afdelingen aanleveren de resultaten op zo'n certificaat te printen. 

Wil je al een certificaat van een vlucht van dit jaar? met een link naar de juiste gegevens. We bekijken dan of het om een vlucht gaat die voorheen op teletekst gestaan zou hebben. Is dat het geval, dan komt de uitslag alsnog op de site en kun je er een certificaat van printen.

Ga naar de sectoruitslagen om een certificaat te downloaden!

Vervallen chipringen

Vorige week publiceerden we het bericht dat een aantal chipringtypes het volgend seizoen niet meer gebruikt mag worden. Het gaat hierbij om de SID 500, SID 600 en VR1. We willen graag verduidelijken waarom deze keuze is gemaakt.

Chipringen

Eerst nog kort om welke chipringen het gaat

SID 500

Dit Is de eerste ring die geleverd is heeft de kleur grijs. De opdruk op de ring is 'NPO SID 500'.            

SID 600

Dit is een zwarte ring met opdruk 'NPO 600'. Een beperkt aantal is zwart met de opdruk TIPES 600.

 

VR1

Dit is een zwarte ring met de opdrukken 'NPO' en 'VR1'.

Argumenten

Het allerbelangrijkste argument om de ringen buiten gebruik te stellen is het veiligheidsaspect. Het wel/niet kunnen klonen van de chipringen is een van de belangrijkste veiligheidsitems geweest in de discussie rondom de chipringen. Berucht en beroemd is in dit verband de UCR 2 chipring. In Nederland in grote getale verkocht en hiervan zijn duizenden klonen (blauwe ringen) in omloop.

Alle argumenten op een rij:

 1. Alle drie de ringen zijn op een eenvoudige manier te klonen.
 2. De SID500 en de VR1 ring zijn niet beschrijfbaar en hebben maar 64 bits (niet veilig) beschikbaar voor het geheime getal.
 3. De SID500 heeft een afwijkende methode om het geheime getal te genereren. Deze methode kost onnodig veel softwareruimte in de EC-systemen.
 4. De SID600 is zeer moeilijk beschrijfbaar en levert daardoor veel problemen op bij bijvoorbeeld het koppelen.
 5. De productie van deze ringen is in het jaar 2000 gestopt, de levering aan de leden in 2001. De verwachte levensduur van deze ringen is ruim overschreden..

Controleer alle ringen die je in gebruik hebt voor het begin van het seizoen 2016. Het kan anders voorkomen dat je het volgende seizoen duiven niet in kunt manden. 

Bestuur NPO

Algemene Vergadering NPO - 31 oktober 2015

Aanstaande zaterdag 31 oktober, wordt om 10.00 uur in Zaal Verploegen in Wijchen een Algemene Vergadering NPO gehouden. Dit is de jaarlijkse najaarsvergadering. Omdat het bestuur dan op 3 leden komt, is de bestuursverkiezing een belangrijk agendapunt. We hopen dat zich nieuwe bestuurskandidaten melden. De agenda en bijbehorende stukken lees je hieronder.

1. Opening

2. Appèl der kiesmannen

3. Vaststelling notulen Algemene Vergadering NPO d.d. 9 maart 2015

4. Bestuursverkiezing

5. Begroting 2016

6. Voorstellen Bestuur

7. Voorstellen Afdelingen


8. Mededelingenmap

9. Rondvraag

10. Sluiting

Chipringen SID500, SID600 en VR1 uit de roulatie. We leggen uit waarom!

In de jaren negentig van de vorige eeuw zijn de eerste Elektronische Constateersystemen voor postduiven op markt gekomen. De chipringen die toen werden gebruikt, waren uitgerust met eenvoudige, destijds in de handel verkrijgbare, transponders. Al snel had men in de gaten dat dit geen veilige manier was om duiven te constateren.

Op een beurs in Duitsland werd gedemonstreerd hoe je op een simpele manier, met behulp van een kopie van de chipring (het zogenaamde zwarte doosje), op ieder willekeurig moment duiven kon constateren.

De eerste grote rel in het elektronisch constateren was daar en het elektronisch constateren met deze chipringen werd verboden.

De fabrikanten van EC-systemen moesten met spoed op zoek naar een ‘veilige’ transponder voor in de chipringen. In samenwerking met AEG werd een transponder ontwikkeld waarvan een deel van het transpondernummer variabel was. Deze transponder werd toegepast in de SID500 chipring en later ook in de SID600 chipring. In deze chipringen waren 64 bits beschikbaar voor het variabele deel van het transpondernummer, het zogenaamde geheime getal. Het geheime getal wordt bij elke inkorving vervangen door een nieuw getal waardoor op de transponder op elke wedvlucht een ander nummer heeft.

Met de technische kennis die men op dat moment had, was men van mening dat deze werkwijze voldoende bescherming bood tegen het kopiëren van chipringen en het manipuleren van de wedvluchten.

Er volgde al snel een felle discussie over de veiligheid van deze chipringen. Een geheim getal van 64 bits is veel te weinig en levert voor een hacker weinig problemen op. Het voorspellen van het geheime getal zou zelfs mogelijk zijn en dan wordt het manipuleren van een wedvlucht een fluitje van een cent. Dat kan zelfs op een zodanige manier dat dit niet te traceren is met de huidige apparatuur en programma’s.


De discussie rondom de SID500 en de SID600 is voor de NPO een van de redenen geweest om in 2001 te stoppen met het leveren van deze chipringen. Met een verwachte levensduur van 4 à 5 jaar zou het probleem met deze chipringen zichzelf dan oplossen in de daaropvolgende 5 jaren.

Echter, nu, na 15 jaar, zijn er nog steeds SID500 en SID600 ringen in omloop. De kwaliteit van deze ringen is, voor liefhebbers dikwijls onzichtbaar, teruggelopen zodat het verstandig is deze ringen niet meer te gebruiken. De aanschafprijs van deze chipringen is ruimschoots terugverdiend. Het probleem met de 64 bits chipringen is dan  uit de wereld en de discussie hierover kan eindelijk worden gesloten.

Gelet op de enorm snelle toename in de ontwikkeling van geavanceerde technieken op softwarematige toepassingen is het onverantwoord voor de veiligheid en betrouwbaarheid van de concoursen om met chipringen met deze simpele transponders door te gaan.

De NPO levert nu nog alleen chipringen waarin het geheime getal bestaat uit 256 bits. Ook de manier waarop het geheime getal in de chipring wordt geschreven is anders dan bij de SID500 en SID600 chipring. De veiligheid van het concours is met deze chipringen beter gewaarborgd en dat is wat wij met z’n allen willen.

Overigens kunnen verenigingen vanwege het buitengebruik stellen van deze chipringen tot 31 december andere chipringen nabestellen zonder dat hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht. 

Veenendaal,
16 oktober 2015

Schikking getroffen met PigeonVillage

Begin deze week is er overleg geweest over PigeonVillage. Dit heeft ertoe geleid dat er op donderdag een akkoord is gesloten met een voor beide partijen aanvaardbare minnelijke schikking.

Op maandag 12 oktober is er allereerst overleg geweest met de kiesmannen NPO. Zij hebben gesproken met de heer Compier en zijn advocaat de heer Schippers. Daarna is er een bespreking geweest tussen bestuur NPO en de kiesmannen. Uitkomst van dit laatste overleg was dat bestuur NPO een laatste ultieme poging zou doen om tot een schikking te komen.

Op dinsdag 13 oktober heeft bestuur NPO de met de kiesmannen afgesproken acties gestart. Dit leidde ertoe dat er op donderdag een akkoord was met een voor beide partijen aanvaardbare minnelijke schikking.

Bestuur NPO

Doe mee aan de Nationale Tentoonstelling 2015

Op 21 en 22 november 2015 worden voor de Nederlandse duivenliefhebbers weer de Nationale Dagen in de Expo Houten georganiseerd. Alle leden van de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (NPO) kunnen aan deze tentoonstelling deelnemen met onbevlogen duiven.

Inschrijven kan met oude en jonge onbevlogen duiven. De indeling van de klassen is als volgt:

 • oude doffers,
 • jonge doffers,
 • oude duivinnen en
 • jonge duivinnen.

Tevens kun je deelnemen met een viertal. Dit viertal bestaat uit een oude doffer, oude duivin, jonge doffer en een jonge duivin. 

De duiven moeten vrijdag 20 november 2015 tussen 15.00 uur en 17.00 uur worden ingezet. 

Download het inschrijfformulier en bijbehorend reglement

De inschrijvingen dienen uiterlijk 11 november 2015 te zijn ingediend bij het secretariaat van de Tentoonstellingscommissie.

De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 22 november om circa 14.00 uur.

Graag tot 21 en 22 november in de Expo te houten!

 

Secretaris TT commissie, 
B.G. Prasing

Uitspraak herzieningsverzoek afdeling 5 Zuid-Holland

Op 22 september jl. heeft een zitting van het Beroepscollege plaatsgevonden over het herzieningsverzoek van afdeling 5 Zuid-Holland. Dit verzoek ging over de uitspraak van het Beroepscollege op 8 april jl. in de kwestie tussen afdeling De Kuststrook en afdeling 5 Zuid-Holland. Hieronder treft u de uitspraak aan die op 19 oktober jl. naar de partijen is verzonden.

In de uitspraak motiveert het Beroepscollege dat hen “is gebleken dat de ingediende stukken en het behandelde ter zitting betrekking hebben op onvrede met de uitspraak waarvan herziening wordt verzocht en in het bijzonder de gevolgen daarvan. (…..) Dat alles maakt echter niet dat er sprake is van een grond voor herziening zoals beschreven in artikel A26 Reglement Rechtspleging NPO. Het Beroepscollege stelt vast dat er door partijen geen nieuwe feiten of omstandigheden zijn aangebracht op grond waarvan het Beroepscollege, als deze feiten of omstandigheden ten tijde van de behandeling bekend waren geweest, tot een andere uitspraak zou zijn gekomen.”

Het Beroepscollege wijst het verzoek af.

De volledige uitspraak die op 19 oktober jl. aan partijen is verzonden kunt u hier lezen.

Verslag bijeenkomst FCI-commissie Directeur

Op 16 oktober jl. heeft de Commissie Directeur van de FCI vergaderd. NPO-bestuurslid Leo Mackaay was hierbij vertegenwoordigd. Hij verzorgde dit verslag.

logo fciVoorzitter Dr. Jose Tereso opent de vergadering en heet iedereen welkom . Hij verontschuldigt zich nog dat hij bij de vergadering van maart verhinderd was.

Appèl stemgerechtigde leden:  Verhinderd waren de heer Rodrigues Jacintho van Portugal, de heer Katsuhiro Uchiyama van Japan, de heer Pedro Montalvo van Mexico, de heerMarius Tunduc van Roemenië ende heer  Vladimir Samodelov van Rusland.

De financiën worden toegelicht door Jean-Pierre Nell van Zwitserland en deze worden akkoord bevonden.

Wereldkampioenschappen 2015 zijn op 12 september 2015 georganiseerd door Roemenië en dit was een moeilijke vlucht. De duiven werden in Hongarije gelost en de Roemeense organisatie had er geen weet van dat er op die dag een Navo oefening was. Er werd aan Leo Mackaay gevraagd waarom er geen inzending van de Nederlandse Federatie was. Het is waarschijnlijk aan de aandacht ontschoten.

Wereldkampioenschappen 2016 worden georganiseerd door België op maandag 15 augustus 2016. Ook op die dag wordt de Belgium Master georganiseerd. Men gaat een nieuw hok bouwen voor het WK en de duiven kunnen tot uiterlijk 28 februari 2016 ingezonden worden.

De Olympiade 2017 in België wordt gehouden in Brussel. Er is voldoende parkeergelegenheid. De KBDB is druk bezig met de voorbereidingen van het evenement.

De Olympiade 2019 in Polen wordt gehouden in Kielce van 25 t/m 27 januari. Er is een nieuwe locatie die recentelijk is gebouwd en ruim van opzet is.

Verslagen van de diverse commissies

Standaard

De opleiding keurmeesters wordt voortaan alleen nog maar in maart gehouden. De reden is dat dan de duiven in een betere staat zijn en volledig voorzien zijn van een nieuw verenpak. De heer Peter Janssen, die inmiddels 15 jaar in de FCI zitting heeft, is teruggetreden en de vergadering heeft Aike Jan Veninga van Nederland gekozen tot zijn opvolger. Verder zijn nog twee commissieleden benoemd een kandidaat uit Slowakije (naam volgt) en Konrad Meierhofen uit Duitsland. Op de Olympiade in België zal de controlecommissie er extra op letten of alle documenten met prestaties juist zijn. Van de Poolse federatie hebben wij een USB stick gekregen die door de keurmeesters gebruikt gaan worden bij het keuren. Zo kunnen alle resultaten direct in de computer komen en een juiste analyse gemaakt worden. De Poolse teksten worden vertaald in het Frans, Engels en Duits en er worden tien tablets gekocht.  Verder kunnen alle landen deze vastgestelde criteria in hun eigen land gebruiken. Gekozen is met een meerderheid dat er 2 eindstanden komen, te weten  voor de 10 oude duiven en daarnaast voor de 4 jonge duiven.

Statuten

De heer Horst Menzel is op het Congres te Boedapest aangesteld om de bestaande statuten te vernieuwen. Hij heeft een en ander toegelicht op de zitting in Halle. De landen kunnen tot eind januari 2016 wijzigingen indienen en op de FCI vergadering van maart 2016 zullen deze behandeld worden. Op het congres in Brussel 2017 worden deze uiteindelijk goedgekeurd.

Veterinair

De enquête over verliezen en duivenziekte waar veel Nederlandse liefhebbers aan hebben deelgenomen is een eerste analyse van en die is besproken met een laboratorium in Hannover en hier zal nog nadere informatie van komen, afwachten. Verder heeft een Belgische student werkzaam op de Universiteit te Newcastle Engeland aangeboden de navigatie te onderzoeken van een duif. Afgesproken  wordt dat de Engelse Federatie dit met de Universiteit zal bespreken. Wordt vervolgd. Het congres met dierenartsen van de Oekraïense Federatie wordt niet door de FCI  georganiseerd, omdat er al een dergelijk evenement is in Duitsland. Vanuit alle delen uit Europa wordt gemeld dat er veel verliezen van jonge duiven zijn geweest.

Sport

Het voorstel voor de afstanden om voor de olympiadeduiven een minusgrens van 5% te hanteren, wordt aangenomen, en gaat in in 2019 op de Olympiade in Polen. Hierdoor zullen leden die de kortste afstand van een wedvlucht hebben niet/minder gedupeerd worden.

De subcommissie FCI voetringen is druk in onderhandeling met de leveranciers. De opzet is dat alle landen dezelfde prijs krijgen en dat zal zeker tot de mogelijkheden horen. In 2017 zullen de landen hun ringenopgave via de FCI in dienen te sturen. Er wordt nog onderzocht of de ringen in een bepaald land worden geleverd, het moet echter wel een land zijn waar de belastingen laag zijn. In maart is het de bedoeling dat de commissie een totaalbeeld kan schetsen. De onderhandelingen met de ringenleveranciers moeten dan afgerond zijn. De cyclus van de kleuren zal om de vijf jaar zijn

Solidariteit

De commissie gaat landen informerenn dat zij mechanische klokken gratis krijgen. Zij moeten dan wel transport en invoerrechten zelf betalen. Er wordt afgesproken met de omringende landen rondom Duitsland meedoen aan het vredesconcours in Berlijn. De landen krijgen hierover nog verdere informatie.

Europa

De Franse bond gaat met de jagersvereniging een gesprek aan om absoluut niet op postduiven te jagen. Een ieder was geschokt van de foto’s en artikel dat op een site stond. De Belgen hebben met het Belgische ministerie duidelijke afspraken gemaakt. Verder blijft het onacceptabel dat Belgische leden in buurlanden spelen met hun duiven. Zij hebben hun reglement aangepast, dat als het hok in België is dan moeten zij automatisch in België spelen. Alle landen van de commissie hebben zich hieraan geconformeerd.  

Doping

Alle landen moeten een uniform FCI dopingbeleid voeren. De controles worden in een drietal laboratoria gedaan. Nederland wordt vertegenwoordigd door Patrick DeRijcke.  Op dit moment zijn de gehanteerde normen verschillend en daar moet zeker verandering in komen.

GrandPrix

De éénhoksraces in de diverse landen worden geüpdate en concluderend kan men spreken over een moeizaam jaar. Het weer heeft niet meegezeten en hierdoor is in sommige landen niet optimaal afgericht. De wereldkampioensrace in Roemenië is zwaar geweest, daardoor zijn teveel duiven achtergebleven. De organisaties van alle landen hebben fantastische hokken en aan de begeleiding schort het zeker niet. In Mira Portugal werden de duiven in optimale conditie ingekorfd, de eindrace was door de noordoostenwind zwaar. Prijzen waren uiteindelijk verdiend. De commissie wil niet tornen aan het criteria en voorlopig vasthouden aan vluchten tot maximaal 500 km. Voor 2016 hebben zich veel landen gericht tot de commissie en in maart 2016 wordt een en ander besloten.

Diverse stukken van Roemenië

Aan alle landen is een schrijven gezonden voor deelname aan de mini Olympiade in januari 2016. De landen kunnen duiven inzenden voor de categorieën Sport en Standaard. In Roemenië zijn drie bonden en deze willen allemaal meedoen aan de FCI evenementen, echter reglementair kan dit niet en dat wordt dus ook niet geaccepteerd. Op het minicongres in januari 2016 zal de president van de commissie Solidariteit met de drie Roemeense partijen een onderhoud hebben.

De volgende FCI vergaderingen zijn op 2,  3 en 4 maart 2016 

Duiven verkopen tijdens Nationale Dagen

Al jaren worden de Nationale Dagen gekenmerkt door een relatief vaste groep liefhebbers die duiven ter verkoop aanbieden. Ook dit jaar, op 21 en 22 november 2015, worden weer door verschillende liefhebbers duiven verkocht. Dit jaar wordt op zaterdag en zondag ook weer een zaalveiling houden zonder opbieden via internetveiling.

De meeste duivenverkopers bieden tijdens de Nationale Dagen duiven voor schappelijke prijzen aan. En behalve voor directe verkoop bieden de Nationale Dagen ook tal van mogelijkheden voor promotie. 12 kooien huur je al voor €60,- en 24 kooien voor slechts €120,-  (prijzen excl. BTW). Reserveduiven kun je laten verblijven in vaksmanden onder de kooien.

Internetveiling combineren met een duivenverkoop-stand

Met een klein bedrag aan standhuur kun je je internetverkoop ondersteunen door de te verkopen duiven hier te tonen en in de hand te laten keuren. Bovendien kunt je vanuit je verkoopstand reclame maken voor de op handen zijnde internetverkoop en eventueel al kooporders aannemen of zelfs al direct online invoeren!

Zaalveiling

We gaan weer een zaalveiling houden zonder opbieden via internet. De sfeer van een ouderwetse zaalveiling met ‘bieden en loven’ zal het evenement zeker extra sfeer geven. Geïnteresseerden kunnen  of even bellen met Pieter Kos (06) 50280525.

En verder ... 

zijn de voorbereidingen voor de Nationale Dagen natuurlijk al geruime tijd in volle gang. De eerste gesprekken bij Expo Houten vonden al aan het begin van de zomer plaats.

De zijkant van het complex is verbouwd, vooral voor exposanten makkelijk want met de nieuwe laaddeuren kan er veel makkelijker opgebouwd worden. Ook zijn er 150 parkeerplaatsen aan de zijkant van het complex bijgekomen en zijn er meer invaliden parkeerplaatsen.

Veel inschrijvingen van bedrijven die op de beurs staan, zijn binnen. Zoals het er nu naar uitziet belooft het weer een leuk evenement te worden met een breed scala aan duivensportproducten die geëxposeerd worden tijdens het evenement. Waaronder ook weer enkele nieuwe exposanten! Na het vliegseizoen zijn de verkopende duivenliefhebbers van de laatste jaren benaderd en ook uit die groep weer volop inschrijvingen. Kortom, de voorbereidingen verlopen voorspoedig!

Bedrijven of duivenliefhebbers die nog standruimte willen huren  of telefonisch informatie aanvragen bij Pieter Kos (06) 50280525.

Nationale Kampioenschappen 2015

De uitslagen van de Nationale Kampioenschappen 2015 staan online. Tot en met 8 november is reclame op de uitslagen mogelijk. Daarna worden ze definitief

Je kunt je eventuele reclame.

De prijsuitreiking is voor zowel de jeugd als de senioren op zaterdag 12 december in Verploegen Zaal- en congrescentrum in Wijchen. Verdere informatie hierover volgt nog.

Bekijk de uitslagen.

College doet uitspraak in geschil over status quo in Zuid-Holland

De Algemene Vergadering NPO heeft op 9 september een besluit genomen over de status quo in Zuid-Holland. Afdeling Kuststrook is van mening dat dit besluit in strijd is met statuten en de uitspraak van de kort geding rechter omdat het een grenswijziging van de unieke werkgebieden betreft.

Het Tucht- en Geschillencollege "stelt in alle redelijkheid vast dat verweerder (Bestuur NPO) het besluit van de ALV niet had mogen honoreren en dat de uitspraak van het Beroepscollege en het vonnis van de voorzieningenrechter, zolang er geen bodemprocedure is gevoerd, gerespecteerd dienen te worden" zo staat in de uitspraak die naar de partijen verstuurd is.

De volledige tekst van de uitspraak leest u hier.

Geen contract meer met PigeonVillage

Voor 2016 ligt er geen contract meer met rekenaar PigeonVillage.

Zoals wij vorige week lieten weten, is er een schikking getroffen. Beide partijen zijn de in deze schikking gemaakte afspraken nagekomen.

Een extra prijsje met een opdracht voor de jeugddag

Wil je kans maken op een extra prijsje tijdens de jeugddag? Maak dan een mooie, spannende of grappige tekening. De tekening moet gaan over postduiven maar ook over één of meer van de elementen.

Logo jeugddag 2015

Thema van de jeugddag dit jaar is namelijk de ‘4 elementen’.  Deze elementen zijn 

aarde, lucht, vuur en water!

Misschien best een beetje lastig om daar een tekening over te maken, maar laat je fantasie maar even werken. Dan komt het vast wel goed!

Je kunt jouw tekening scannen en voor 15 november e-mailen naar secretariaat@npoveenendaal.nl. Per post opsturen kan ook: NPO Nationale Jeugddag, Postbus 908, 3900 AX Veenendaal.

 

Degene die de origineelste tekening maakt, krijgt tijdens de Jeugddag op 21 november een leuk prijsje.

Succes!

En natuurlijk kun je je nog opgeven voor de jeugddag!

Wijziging werkgebied afdeling 5/12 aangenomen

Zonder veel op het verleden in te gaan is in de Algemene Vergadering NPO van afgelopen zaterdag de problematiek van afdeling 5/12 aan de orde geweest en is uiteindelijk een gebiedswijziging aangenomen.

Zoals bekend is vanaf een juli 2015 een commissie van de NPO bezig geweest om het vastgelopen fusieproces tussen de afdeling 5 en de afdeling 12 vlot te trekken. Hoewel het aanvankelijk leek te slagen is het toch op het laatste moment niet gelukt. Zij hebben dan ook op zaterdag 31 oktober de opdracht teruggegeven aan bestuur NPO. 

Omdat bestuur NPO in de weken voorafgaand aan de AV al signalen kreeg dat het de commissie niet ging lukken, is besloten om voor de AV nog voorstellen te lanceren. Deze voorstellen zijn gedaan op verzoek van de eerder genoemde commissie en de afdelingen 1 , 5 en 7 t/m 11.

Doel van deze voorstellen dat de leden in staat zouden zijn de sport te beoefenen bij die afdeling waar zij de meeste beleving ondervinden. Het was nodig om hiervoor een nieuw werkgebied vast te stellen. En er moest een aanpassing van artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement plaatsvinden waarin tot nu toe was geregeld dat er in één werkgebied maar één afdeling actief mag zijn. 

De gevolgen van de wijzigingen

Het werkgebied van afdeling 5 en afdeling 12 smelten samen tot één werkgebied.

Door artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement te wijzigen, kunnen in één werkgebied de twee afdelingen actief blijven. 

Beide voorstellen zijn aangenomen met 19 stemmen voor en 2 stemmen tegen.

 Praktische gevolgen voor leden en verenigingen

 1. De leden staat het vrij lid te worden van een vereniging van een afdeling naar keuze.
 2. De verenigingen zijn vrij om te bepalen in welke afdeling zij de sport wensen voort te zetten.
 3. Leden die lid zijn van een vereniging aangesloten bij een afdeling en die nu over willen naar een vereniging die aangesloten is bij de andere afdeling in het werkgebied moeten zich voor 31 december 2015 aanmelden bij de nieuwe vereniging en afmelden bij de oude vereniging. De vereniging moet ervoor zorgen dat er een melding gedaan wordt aan de afdeling.
 4. Verenigingen die bij de andere afdeling hun sport willen voort zetten melden dit bij de nieuwe afdeling.

 

Nog vragen? .

Bestuur NPO

Belangrijke besluiten genomen in de Algemene Vergadering van 31 oktober

Op de agenda van de najaarsvergadering deze keer een aantal belangrijke punten. Zou het lukken om achter het conflict tussen de afdelingen 5 en 12 voorgoed een punt te zetten? Helaas moet voorzitter Buwalda alweer in zijn voorwoord melden dat er geen kandidaten voor het NPO-bestuur zijn. Een kwalijke zaak. Er moet bestuurd worden.

AV 31102015 zaal

Als alle 21 kiesmannen aanwezig zijn, opent voorzitter Dirk Buwalda de vergadering.

De notulen van 9 maart zijn tijdens de vorige buitengewone algemene vergadering niet aan de orde geweest, dus worden nu behandeld. Over hoe lang de combiring en chipclips nog gebruikt gaan worden, blijkt niet bij iedereen duidelijkheid te bestaan. Secretaris Leo Mackaay geeft aan dat de combiring nog tot en met 2020 wordt toegestaan door de FCI. De NPO levert nog gewoon chipclips. Voor jonge duiven zijn vanaf 2021 clips niet meer te gebruiken, voor oude duiven nog wel.

Aan de pilot die gehouden zou worden met de afdelingen 5, 8 en 9 is het bestuur niet toegekomen door de kwestie rondom de rekenaar. En door de problemen in Afdeling 5 is daar anders geconcoursed dan verwacht.

De notulen worden hierbij vastgesteld en opgemerkt wordt nog dat de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 9 september nog volgen.

Bestuursverkiezing

Zoals voorzitter Buwalda in zijn voorwoord al aangaf had hij gehoopt vandaag met kandidaten te kunnen komen. Op dit moment zijn er twee mensen die misschien tot het bestuur willen toetreden, helaas nog geen kandidaten. Bestuurslid Wim Jongh trekt zich in deze vergadering terug als bestuurder en daarmee bestaat het bestuur nu uit drie personen.

Bestuursleden AV31102015Voorzitter Buwalda geeft aan dat de vijf bestuursleden het misschien niet altijd met elkaar eens waren, maar ze hebben elkaar met argumenten wel altijd gevonden. ‘Ze hadden het goed met zijn vijven’. Er zat alleen één kink in de kabel, drie bestuurders waren ook voorzitter van een afdeling. Statutair kon dat niet en er is een statutenwijziging gekomen. ‘We zijn begonnen uit nood’. Wim Jong en ook Jan Wijnen, die op 9 september zijn functie heeft neergelegd, worden door de voorzitter heel hartelijk bedankt

Nogmaals doet de voorzitter een oproep voor bestuurskandidaten. Mogelijk komt er een extra vergadering om deze te benoemen.

Verkiezing FBCC

Voor de FBCC, de commissie die samen met de penningmeester voor gezond financieel beleid zorgt, zijn gelukkig wel twee kandidaten. John Bosman en Jan van Kemenade worden met applaus benoemd.

Begroting 2016

Onlangs is er een schikking getroffen met PigeonVillage. Penningmeester Ton Geitenbeek geeft aan dat in de verwachting van 2015 deze schikking niet is verwerkt. Als punt van zorg komen de Centrale Hokken aan de orde. Duiven die medicatie hebben ontvangen mogen niet de voedselketen in. Binnenkort volgt er weer een overleg met de centraal hokbeheerders.

Naar aanleiding van het bekijken van de organisatiestructuur wordt ook gevraagd of naar de bureaukosten gekeken kan worden. De penningmeester geeft aan al heel kritisch naar de bestuurskosten en de kosten van de FCI te hebben gekeken. Waar mogelijk wordt geprobeerd de FCI te laten betalen. Naar de efficiency op kantoor wordt continu gekeken.

De kiesmannen geven aan beter geïnformeerd te willen worden over de ontwikkelingen op het gebied van dierenwelzijn.

De begroting wordt door de vergadering aangenomen.

Vliegschema

Er is een vliegschema gemaakt op data. Startdatum en einddatum zijn voor alle disciplines genoemd en verder hebben de afdelingen ruimte gekregen voor eigen invulling. Er kan een reservevlucht aangegeven worden. En geprobeerd is aan zoveel mogelijk wensen tegemoet te komen.

In Limburg komen de leden in de problemen met het Nationaal Kampioenschap omdat ze daar twee weken eerder beginnen. Maar aangegeven wordt dat het de verantwoordelijkheid van de afdeling is als zij vinden dat er eerder begonnen moet worden dan in de rest van Nederland.

Voorzitter Buwalda zegt toe in het bestuur te gaan bekijken hoe ze de mening van de leden kunnen mobiliseren en daar het vliegschema op kunnen baseren.

Een aantal wensen van afdelingen om het programma te wijzigen passeren de revue maar de voorzitter is streng. Er zijn geen amendementen binnen gekomen. Er is wel begrip voor de wijzigingen,  maar voor deze vergadering zijn ze te laat.

Afdeling 8 heeft wel een amendement ingediend en wel om de vitessevluchten een week later te laten beginnen. Het amendement wordt met 4 stemmen voor en 17 tegen niet aangenomen.

Het amendement van Afdeling 2 om de marathonvluchten een week naar voren te schuiven wordt door de afdeling zelf teruggetrokken. En zo wordt het vliegschema aangenomen.

Voorstel commissie Afdeling 5 en 12

Bram Scherpenzeel geeft namens de ingestelde commissie 5 en 12 een uiteenzetting. De commissie is in door bestuur NPO benaderd om te bekijken hoe ze afdeling 5 en 12 samen konden brengen. Conclusie is nu dat ze niet anders kunnen dan de opdracht terug te geven.

Voorzitter Buwalda bedankt de commissie, maar geeft tegelijkertijd aan hiermee weer terug bij af te zijn. Bestuur NPO heeft zich daarom juridisch laten informeren door twee advocaten. Hij wil nu geen discussie over de historie. Er zijn twee wijzigingen voorgesteld. De eerste wijziging is de tekst van het huishoudelijk reglement artikel 3. De tweede wijziging betreft het werkgebied. In Zuid-Holland kunnen dan twee afdelingen bestaan. Beide voorstellen worden met 19 stemmen voor en 2 tegen aangenomen.

De leden van het gebied kunnen nu zelf beslissen bij welke afdeling ze lid willen zijn.

De organisatie

Na de lunch geeft mevrouw Olfers een presentatie over de organisatieontwikkeling. ‘Onze toekomst borgen’ dat is het doel.

Mevrouw Olfers geeft aan betrokken te zijn bij meerdere organisaties. Ze kent inmiddels 50 bonden. Zo heeft ze bijvoorbeeld de wandelbond geholpen om een organisatieontwikkeling door te maken. Het lijkt haar dat de NPO toe is aan rust. Ze heeft zelden een organisatie gezien waarin zoveel conflicten zijn. Door de vele conflicten en tientallen rechtszaken is er geen tijd voor beleid. Gezien al die conflicten gaat het niet meer over de duivenliefhebber. Het moet in de toekomst weer gaan over ledenaanwas, verbetering van de dienstverlening, positief met elkaar omgaan, NOC-NSF en de financiële inrichting.  Er moeten stuurgroepen en projectteams komen en dat kan alleen met de hulp van de kiesmannen.

Voorzitter Buwalda noemt het kernpunt nog een keer:  ‘Als je wilt ontwikkelen dan moet je dat vanaf de basis doen’.  Vandaag moet er een intentieverklaring afgegeven worden. ‘Willen we hiermee verder of  niet?’  ‘Als u ja zegt, dan is de eerste stap om een groep te formeren om stappen te zetten samen met de kiesmannen. Niets doen, kan niet!’, aldus de voorzitter.

Met 16 stemmen voor en 5 stemmen tegen wordt het aangenomen.

Het bestuur gaat een datum plannen en uit elke afdeling zal zich iemand aanmelden voor het nemen van verdere stappen.

Juridisch adviseur

Door de afdelingen 1, 5, 7, 8, 9, 10 en 11 was een voorstel ingediend om afscheid te nemen met de juridisch adviseur van de NPO. Voorzitter Buwalda geeft aan erg geschrokken te zijn van dit voorstel. Het gaat over een persoon en over kwalificaties. Een goede argumentatie is bovendien niet aan de orde. Het bestuur wil er niet dieper op ingaan en vraagt de indieners het voorstel terug te trekken.  Kiesman Van der Veer geeft aan dat hij als commissie die van doen heeft gehad met PV, diverse stukken heeft gezien en die hebben ertoe bijgedragen dat dit voorstel is opgesteld.’Ik heb stukken gelezen, dat er een schade zou kunnen ontstaan van 400.000 of 500.000 euro. Wij zijn van mening dat je dan moet aansturen op een schikking. De schikking is aangestuurd door de kiesmannen’.

Na een schorsing van 5 minuten  wordt gemeld dat het voorstel wordt teruggetrokken.’De gevoeligheid begrijpen we. Ook met het aannemen van plan van Olfers zijn we hiertoe gekomen. Daarin zit ook rechtspraak’.

Vluchtsimulator

Afdeling 7 heeft een voorstel ingediend voor het onderzoeken van de wedvluchtresultaten en aan de hand daarvan een lossingsmodel en vluchtsimulator te ontwíkkelen. Voorzitter Buwalda meldt dat de WOWD het een sympathiek voorstel vindt.  Zij wil een plan maken hoe te komen tot een bepaald resultaat. Verder onderzoek is zeker aan de orde. Er komt een voorstel. Het bestuur is met dit soort initiatieven.

Inkorven in andere vereniging

Afdeling 6 heeft een oud voorstel van afdeling 9 uit de kast gehaald. Dit voorstel om leden de mogelijkheid te geven in een andere vereniging in te korven heeft het destijds niet gehaald. Het is een terechte constatering dat het aantal leden en verenigingen terugloopt. Wel iets om op alle fronten in beslissingen mee te nemen. Zeker moet echter zijn dat de concoursveiligheid niet in het geding komt. Toegezegd wordt om eraan te gaan werken, maar in ieder geval niet voor 2016.

En verder nog ...

Tijdens de rondvraag zegt kiesman Zeeman de vaststellingsovereenkomst te willen ontvangen die met PigeonVillage is opgesteld. Voorzitter Buwalda vindt het belangrijk om te melden dat het niet aan de NPO ligt dat er verder niet over gepubliceerd is. ’Wat we hebben gepubliceerd hebben we verantwoord gevonden en is wel bewust’.

Er wordt nog duidelijkheid gevraagd over de elektronische systemen en chipringen. Voorzitter Buwalda legt uit dat we voor het keuren van de systemen een termijn van 5 jaar hebben afgesproken. Eén keer in de vijf jaar komt er een update. Niet vaker. De systemen die er nu zijn, die móeten nog 5 jaar bruikbaar zijn. Om een en ander te verduidelijken zal er nog een keer over worden gepubliceerd.

Het jachtseizoen in Frankrijk staat op de agenda van de FCI.

Voorzitter Buwalda komt tot slot nog terug op het educatieve plan. ‘In september gaan we de boer op hebben we gezegd’. In eerste instantie was bedacht dat het via het bureau kon met ondersteuning van een externe. Het was de bedoeling om een stappenplan op deze vergadering te etaleren, maar dit is niet gelukt. Het bestuur gaat nu een aantal plannen.

Voorzitter Buwalda sluit de vergadering!

Jelle op bezoek bij Anne van Meerkerk

Al een paar jaar kunnen jeugdleden een hokbezoek bij bekende liefhebbers winnen. Tijdens de jeugddag worden deze hokbezoeken onder groot enthousiasme verloot door André van de Wiel. Ook dit jaar staat dat weer te gebeuren op zaterdag 21 november. Afgelopen november won Jelle een hokbezoek bij Anne van Meerkerk. Hier zijn verslag!

Anne van Meerkerk en Jelle

Ik ben samen met mijn vader combinatielid van de postduivenvereniging in Lemmer. Ik ben op mijn achtste begonnen met duiven toen vlogen we nog alleen op mijn vaders naam. Maar op mijn tiende werd het al snel  'Comb. D en J van den Berg'. Nu ben ik 12 jaar en heb ik in november een hokbezoek van Anne van Meerkerk gewonnen. Dat heb ik natuurlijk met beide armen aangenomen.

Hok Anne van MeerkerkToen we daar op een zondag kwamen werden we hartelijk ontvangen met wat te drinken en een koek en hebben we elkaar een beetje leren kennen. Toen dat voorbij was gingen we de hokken in. Bij de hokken liet Anne de duivinnen er eerst uit en die begonnen direct al heel hard te trainen. Toen gingen we het hok in, het werd al snel duidelijk dat die duiven geen stakkers waren. We kregen eerst de doffers in de handen. Dat waren hele mooie duiven ook de uitstraling vanaf hun bak vond ik geweldig. We liepen door naar een ander hok daar zaten twee duiven een donker kras en een rode, het waren twee doffers dat kon je direct zien. Ik vroeg Anne waarom die apart zaten hij zei dat ze niet wilden koppelen. Hij zei: 'als je die rode mooi vindt mag je hem wel mee nemen als cadeau' Ik wou hem natuurlijk wel hebben en dat mocht ook van mijn vader dus die ging mee naar Lemmer.

Weer buiten zagen we een hele grote kropper zitten het was een doffer en heet Gerrit. Hij wordt gebruikt als lokker en hij luisterde perfect. Anne liep met hem op zijn schouder naar een klein schuurtje waar een bak aan de wand hing daar moest hij in daarnaast stond een volière met allemaal kwekers. Ik vond dat het er veel waren maar ik kwam er later achter dat hij in zijn vlieghok ook nog kweekhokken had. Daar zaten zijn beste kwekers. Ik heb ze allemaal in mijn handen gehad en het waren prachtige duiven en ze waren ook nog eens super mak. Toen dat klaar was zijn we weer naar binnen gegaan daar kregen we nog wat te drinken en toen hebben we nog heel lang over duiven gepraat.

Daarna zijn we weer richting Lemmer gegaan met die rode duif. Bij het eerste wegrestaurant hebben we nog lekker gegeten en direct gekeken wat die rode duif nou gepresteerd had en we kwamen er al snel achter dat die al een paar eersten in het ACG had. Dus we hadden er weer een goede kweker bij we hebben hem nu een tijdje op de kweek en er komen hele mooie jongen uit dus maar hopen dat ze net zo goed vliegen als hun vader.

Jelle van den Berg

Nieuw aspirant lid NOOK

Bij de stichting N.O.O.K. heeft zich een aspirant lid gemeld, namelijk Jos Thielen.

 

Eventuele bezwaren schriftelijk melden aan:
L. Snel
K.Ataturkstraat 94
3573 PB Utrecht

Voor informatie over de NOOK kan men terecht bij:
R. den Dulk
Arnhemseweg 34
6731 BT Otterlo
Email: Roeldulk@gmail.com

Uitslagen controles OGS

In september heeft nog een ronde controles op het Oneigenlijk Gebruik van Substanties bij Postduiven plaatsgevonden. De uitslagen zijn bekend.

Deze ronde werd in combinatie met de Duitse Bond gedaan, die ook een aantal monsters in het laboratorium in Utrecht liet testen. Alle monsters werden negatief getest. Dat houdt in dat er geen stoffen werden gevonden die er niet in thuis horen.

De gecontroleerde duiven waren van de volgende liefhebbers:

naamwoonplaatsdatum controleuitslag
M. Georges Landgraaf 13 september 2015 negatief
P.H. Baadjou Eijgershoven 13 september 2015 negatief
R.W. Grift Soest 13 september 2015 negatief
A. Vogel-vd Pol Soest 12 september 2015 negatief

Bekijk het overzicht van alle liefhebbers waarvan duiven in 2015 zijn getest.

Bestuur NPO

Toelating EC systemen 2016-2021

In de afgelopen weken zijn op het bureau door de commissie de EC-systemen getest. De testen zijn inmiddels voor 5 van de 6 systemen afgerond.

De volgende systemen hebben inmiddels toelating ontvangen.

 • Mega
 • Tipes
 • Unikon
 • Atis
 • Tauris

Tauris is toegelaten . In 2016 wordt er door Tauris nog een backupsysteem ontwikkeld. Dit zal in 2016 aan de liefhebbers worden aangeboden.

Alleen bij Bricon zijn de testen nog niet afgerond.Wij hopen dat ook het laatste systeem in de komende weken kan worden toegelaten. 

De leveranciers van de toegelaten systemen hebben van ons al bericht ontvangen dat zij kunnen beginnen met het verzorgen van de updates. 

De kosten voor de update zijn bij de systeemleveranciers op te vragen. Volgende week is het de bedoeling met een uitgebreidere publicatie te komen met onder andere welke softwareversies er per systeem in omloop komen.

Bureau NPO

Frank Marinus

Opleiding tot dopingcontroleur 2016

Er start weer een opleiding voor dopingcontroleurs binnen de duivensport. Al enige tijd wordt er binnen de NPO gewerkt met gecertificeerde controleurs die garant staan voor kwalitatief goede en betrouwbare controles. De opleiding staat er borg voor dat de deelnemers voldoende kennis en vaardigheden verwerven om hun taak als controleur te vervullen. De opleiding wordt afgesloten met een examen. Als het examen wordt afgesloten met een voldoende, verkrijgt men een certificaat en kan men worden benoemd tot 'controleur oneigenlijk gebruik van substanties bij postduiven'.

De opleiding staat in principe voor alle leden en ook niet-leden open die van onbesproken gedrag zijn en beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Natuurlijk zijn de deelnemers aan de opleiding integer. Ook de reeds benoemde controleurs zijn van harte welkom hun kennis op te komen frissen.

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen: 

 1. Kennis van de reglementen die samenhangen met het Oneigenlijk Gebruik van Middelen bij Postduiven
 2. Internationale samenwerking op het gebied van bestrijding van doping
 3. Kennis van dopingproducten en de effecten
 4. Vaardigheden bij het nemen van monsters
 5. Administratie rond het nemen van mestmonsters

 

De opleiding wordt gegeven op zaterdag 9 januari 2016 van 09.30 uur tot 16.30 uur. Dit jaar vindt de cursus plaats bij een postduivenvereniging in Tilburg. Na aanmelding ontvangen deelnemers vooraf alle benodigde informatie, inclusief schriftelijk materiaal behorende bij de cursus. Op de cursusdag zelf ontvangt men eveneens schriftelijk materiaal om zich op het examen voor te bereiden.

Op zaterdag 30 januari 2016 zijn er in de ochtend/ middag individuele examens waarvoor de deelnemers tijdig een oproep ontvangen. Het examen zal worden afgenomen door de docenten en een gecommitteerde van het BestuurNPO. De examens worden eveneens in Tilburg afgenomen.

 

Toelatingen Elektronische Constateersystemen 2016-2021 - Update

In de jaren negentig van de vorige eeuw zijn de eerste Elektronische Constateersystemen voor postduiven op markt gekomen. De chipringen die toen werden gebruikt, waren uitgerust met eenvoudige, destijds in de handel verkrijgbare, transponders. Al snel had men in de gaten dat dit geen veilige manier was om duiven te constateren.

Op een beurs in Duitsland werd gedemonstreerd hoe je op een simpele manier, met behulp van een kopie van de chipring (het zogenaamde zwarte doosje), op ieder willekeurig moment duiven kon constateren.

Chipringen

Er bereiken ons nog vragen over welke ringen volgend jaar niet meer gebruikt kunnen worden. Het betreft uitsluitend de ringen waar 500 of 600 of VR1 op staat. In de computerbestanden zijn deze ringen te herkennen doordat zij of met 7A, 7F of 14 beginnen.   Zwarte ringen die een opdruk hebben van 601, 602 of 603 blijven gewoon bruikbaar. Dit geldt ook voor ringen die een andere kleur hebben dan zwart of grijs.

Het overschrijven van het verenigingsnummer in de chipringen is vrij gegeven. Dit houdt in dat de chipringen niet meer naar de NPO gestuurd hoeven te worden.  Het eventuele nieuwe verenigingsnummer wordt dus voortaan in de nieuwe vereniging in de ringen geschreven.

Toegelaten systemen

De toelating van de EC systemen is voor alle systemen rond. De volgende software nummers zijn voor 2016 toegelaten:

SysteemSoftwareversie
Unikon 3.46
Tipes MC1100 en MC 2100 2.16
Inkorfantennes ESA + ESA 4000 2.40
Tipes Centrale 2.16
Tipes Centrale+ 3.16
Mega 6.1.H
Tauris Maxx en Tauris Compact+ 8.8
Tauris World en Tauris Compact XL 9.0
Atis Top 05.26
Benzing M1 04.04
Benzing Clubsysteem 4.2
Dockingstation 01.13
Bricon Speedy NL 2.01
Bricon X-treme NL 2.01
Bricon Little NL 22

Veenendaal,
26 november 2015

Bijeenkomst Controleurs Oneigenlijk Gebruik van Substanties

Op 22 november heeft op de Nationale Dagen een bijeenkomst plaatsgevonden met een aantal aanwezige controleurs op het Oneigenlijk Gebruik van Stoffen. Het doel van de bijeenkomst wat het bespreken van de controles van het afgelopen seizoen, het opfrissen van kennis over de stoffen en het bijgepraat worden over nieuwe ontwikkelingen.

DucaresPatrick Derycke legde uit dat men in de verschillende landen aan het overleggen is om in FCI-verband tot een regelgeving te komen, waardoor in alle landen op dezelfde wijze en hetzelfde niveau gecontroleerd gaat worden. Landen die nog niet aan controles doen, zullen aangespoord worden dit alsnog te doen. Omdat nog niet iedere bond even ver is (Nederland, België en Duitsland hebben momenteel het meest geregeld op dit gebied) zal dit enige tijd kosten. Het streven is om dit in 2017 rond te hebben.

Er zijn dit jaar minder controles geweest dan voorheen. Dit heeft te maken met de hogere kosten die eraan verbonden zijn. Omdat de uitslagen veel nauwkeuriger zijn en zelfs sporen van stofjes getraceerd kunnen worden, zal een uitslag niet zonder meer als positief of negatief gegeven worden maar moet deze worden beoordeeld aan de hand van standaardwaarden. Daarom zal aan de liefhebbers vanaf 2016 informatie worden gevraagd betreffende medicatie en voer in de weken voorafgaand aan de controle.

Hierna gaf de heer Van Baak van Ducares BV (het laboratorium dat de mestmonsters controleert) aan de controleurs en het ondertussen gearriveerde Bestuur NPO een interessante presentatie over het laboratorium en haar samenwerking met de NPO.

Hij liet onder andere zien wat men doet met de ontvangen monsters, hoe de waarden in de monsters gemeten worden en hoe de resultaten bepaald worden. Bovendien had hij een aantal aanbevelingen voor de procedure en konden de controleurs en andere aanwezigen hierover vragen stellen. Hierna werd de informatieve bijeenkomst afgesloten.

Hokbezoekschenkers voor de jeugd bedankt!

Tijdens de Nationale Jeugddag vielen weer veel jeugdleden in de prijzen. De Open Keuring was weer een succes. De jeugdleden krijgen uitleg van de keurmeester over hun meegebrachte duiven. De mooiste duiven krijgen uiteraard een prijsje.

Jeugddag ND 2015Aan het einde van de dag konden alle deelnemers ook weer een hokbezoek winnen. Gelukkig zijn weer veel liefhebbers bereid een jeugdlid bij hun in het hok te ontvangen.

Comb.Elkhuizen Alblasserdam
J. Doldersum & Zoon Almelo
Comb van Essen/Sieben Baarn
Henri Hoeks Bovensmilde
Interpalomas Lofts Breda
Jaap Draaijer Brummen
J. den Hartog en Zn. Culemborg
Berth Knaven Didam
Jan Timmermans Donkerbroek
Peter van de Merwe Dordrecht
G. & G. Damen Dorst
P.Veenstra Drachtstercompagnie
R.M. Hidding Emmen
Comb.v.Wanrooy Geffen
Maarten Huijsmans Hoogerheide
Arnold Kok IJsselmuiden
Comb. Kroese/Helmholt Leek
v.d.Wiel&Schreuder Luijksgestel
Cor en Yvonne Kleijn Middelharnis
Comb. Verweij-de Haan Mijdrecht
D. de Hoogh & Zn Oosterhout
Comb. H & E de Ruig Oude Bildtzijl
Gebr.Borgmans Reusel
Comb. Limpt-de Prut Reusel
Rob Roks Rucphen
Gebr. Scheele Terneuzen
M. v.d. Donck Voorburg
Beute & Zn Wilhelminaoord
Eppe Bodde jr Winschoten
D.A. de Voogd Yerseke

Kantoor Veenendaal rondom Kerst en Nieuwjaar gesloten

Alle ringen voor 2016 staan klaar voor verzending. De pakketjes worden op 21 december verzonden naar de verenigingen. De medewerkers zijn op 22 en 23 december nog bereikbaar voor vragen.

Van donderdag 24 december t/m zondag 3 januari is het kantoor in Veenendaal vervolgens gesloten. 

Wij wensen u hele fijne feestdagen en alvast een sportief 2016!

Een Kerstwens van de voorzitter

Ook dit jaar weer een kerstgroet van uw bestuursvoorzitter. We hebben een roerig jaar achter de rug. Ik heb in mijn werkzame leven nog nooit zo vaak te maken gehad met tucht- en geschillenzaken, beroepscollege en rechtszaken. Is dit nu het beleven van een sport die zo mooi en spannend kan zijn. Is dit het sportplezier. Nee dat is het niet! Het is wijs om met een relativerend oog te kijken naar al dit gekrakeel. Voor 2016 nemen we ons voor om plezier te beleven aan onze sport, te houden van onze duiven, intensief de voorbereiding voor de kweek en de wedvluchten van onze duiven te doen. Te accepteren dat er dingen gebeuren die we liever niet zien doch waar we geen hoofdzaak meer van moeten maken.

Laat ons denken aan de kerstgedachte. Voor de gelovige liefhebbers onder ons is Kerst het vieren van de geboorte van Jezus Christus, de zoon van God, het vredefeest, zich openbarend in medemenselijkheid en liefde voor elkaar. Ook liefde voor onze duiven. De duif is het symbool voor vrede op aarde. Voor de niet gelovige liefhebbers onder ons geldt precies hetzelfde. Laat deze denkwijze een leefwijze voor ons worden als liefhebbers van een prachtige sport . Strijdend in  wedvluchten, vrienden nadien.

We hopen binnenkort te komen met nieuws  over de ontwikkelingen  van onze organisatie. Elke afdeling heeft een vertegenwoordiger aangewezen die samen met een deskundige op het gebied van verenigingsrecht zullen trachten te komen tot een stappenplan om te komen tot een goed bestuurbare organisatie. Dat is dringend nodig nu steeds duidelijker wordt dat er een spanningsveld is tussen de autonomie van afdelingen en de bestuurbaarheid van onze organisatie op landelijk niveau. De laatste jaren is veel nagedacht over de structuur, de communicatielijnen, de beslissingsbevoegdheid als het gaat om PR en communicatie, indeling van vlieggebieden, logistieke afstemming en samenhang van vervoer van duiven, kostenbeheersing en facilitaire zaken. Commissies hebben zich hierover gebogen en uitstekende rapporten geschreven. Simpel gezegd “alles is al een keer bedacht”. Hopelijk komen we met deze commissie zover dat we in 2016 een belangrijke stap kunnen maken in de ontwikkeling van onze organisatie.

Fijne en knusse dagen hebben we gehad tijdens onze manifestatie in Houten. Geen wanklank gehoord, veel bezoekers en veel standhouders. Ook onze buitenlandse gasten waren vol lof over de organisatie en entourage. De prijsuitreiking van onze Nationale Kampioenen in al haar disciplines te Wijchen werd druk bezocht. Een volle zaal en veel ‘melkers praat’. Dat is waar het om moet gaan.

Naast de plannen voor de ontwikkeling van onze organisatie houdt ons bestuur zich met velerlei zaken bezig. Zo moet er worden gewerkt aan de deskundigheidsbevordering van de leden van het tucht en geschillen college, is er overleg met de leden van de dopingcommissie, in januari komen de evaluaties met de lossing coördinatoren, het IWB, overleg met de WOWD etc. Ook de ontwikkeling van het automatiseringstraject vraagt de nodige aandacht. De leden van ons bestuur worden tevens verwacht op de komende buitenlandse manifestaties in januari en februari. Daarnaast vraagt de voorbereiding van het FCI congres in maart (Halle België) de nodige aandacht. Afstemming, met name op Europees niveau, van beleid op het gebied van de farmacie, doping perikelen, kampioenschap systemen, eenduidig beleid op het gebied van keuringen van duiven en de status van de duif als wedstrijddier zijn belangrijke kernpunten. Verder werken we samen met de Stichting Verantwoord Huisdieren Bezit. Voorzitter van deze Stichting is onze (oud) directeur de heer Ton Ebben. Deze Stichting doet ontzettend goed werk op het gebied van het houden van huisdieren in al haar facetten. Voor het behoud van onze sport is het van wezenlijk belang dat bij beleidsvormende en bepalende  organen (politiek) duidelijk is en wordt dat wij verantwoord omgaan met de mogelijkheden van onze duif in wedstrijdverband. De onderzoeken van onze Wetenschappelijke werkgroep (de WOWD) dragen in belangrijke mate bij in het bewustzijn van derden als het gaat om voorwaarden en middelen om onze sport op verantwoorde manier uit te kunnen oefenen. Zelfregulerend vermogen van een organisatie is van cruciaal belang. Daarbij mogen we ook blij zijn met de ontwikkeling van de deskundigheid van ons 'Instituut Wedvluchtbegeleiding'. Ook dit winterseizoen gaan we verder werken aan de deskundigheid van alle mensen die te maken hebben met lossingen van onze duiven.

Zoals u ziet is er veel werk te doen. Dat doen we graag. Er is echter een probleem als het gaat om beschikbare vrijwilligers. Ons bestuur is onderbemand. Via advertenties en oproepen proberen we mensen bereid te vinden een zetel te bemannen in het NPO bestuur. Een prachtige klus. Hopelijk voelen mensen zich geroepen om samen met ons als zittend bestuur de komende jaren onze organisatie een nieuw gezicht te geven.

Nog een dikke week dan is het kerst. Ik wens u samen met degenen die u lief zijn een hele fijne en gezegende kerst.

Franeker 13 december 2015

Dirk Buwalda, bestuursvoorzitter.                                                       

Geen Nederlandse afvaardiging tentoonstelling Roemenië

Eind van deze maand wordt in Roemenië een internationale tentoonstelling gehouden. Gezien eerdere ervaringen met deelname aan deze tentoonstellingen, heeft Bestuur NPO besloten geen Nederlandse afvaardiging te sturen.

Mocht je het evenement willen bezoeken, kijk dan even op de site van de Roemeense bond voor meer informatie.

Wie zet de NPO mee op de kaart?

Bestuur NPO heeft al enige tijd het plan om verenigingen te bezoeken om de leden meer bekend te maken met wat de NPO nu werkelijk doet. Het ontbreekt echter aan personele capaciteit om hier werkelijk invulling aan te geven. Daarom zijn we op zoek naar twee of drie vrijwilligers die deze taak op zich willen nemen.

Wat moet u doen?

Medewerkers en bestuur NPO hebben een plan gemaakt. In dat plan staat welke informatie overgedragen moet worden aan afdelingen en verenigingen. De bedoeling is dat de vrijwilligers dit gaan doen. Natuurlijk wordt de informatie vooraf met de vrijwilligers besproken en is inbreng mogelijk. 

De eisen

U bent zelfstandig, ondernemend, resultaatgericht en communicatief vaardig.

Het is voor u geen probleem om voor een wat groter publiek het woord te doen en u kunt informatie duidelijk en enthousiast overbrengen.  Natuurlijk weet u zelf ook hoe de postduivenhobby in elkaar steekt!

Verder bent u in de gelegenheid om in de avonduren en weekenden informatiebijeenkomsten te houden.

Het is de bedoeling om gedurende de komende maanden de informatie verder voor te bereiden. De informatiebijeenkomsten vinden plaats na het vliegseizoen.

Uiteraard worden gemaakte onkosten vergoed.

Interesse?

Hebt u interesse? Maak dit dan kenbaar door uw motivatie en CV te sturen naar NPO t.a.v. Carmen van Schaijk, Postbus 908, 3900 AX  Veenendaal of .

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Carmen van Schaijk, Manager PR en Communicatie, (0318) 559700 of c.vanschaijk@npoveenendaal.nl.

Bestuur NPO

Nationale Dagen 2016

Het lijkt nog ver weg maar met de organisatie van de Nationale Dagen 2016 is een begin gemaakt. Het weekend van 2015 is geëvalueerd. Het was een zeer geslaagd weekend. Het bezoekersaantal was hoger dan in 2014. Er heerste een uitstekende sfeer. En op zondag was er nog extra gezelligheid door het optreden van Henk Klos.

Het aantal duiven dat aan de tentoonstelling deelnam, was wat teleurstellend. De tentoonstellingscommissie heeft echter al ideeën om dat aantal voor dit jaar op te krikken. Dus daar wordt aan gewerkt.

De jeugddag was weer een groot succes. Omdat het soms lastig is om een grote groep kinderen een hele dag goed te begeleiden, gaat de jeugdcommissie aan dat punt extra aandacht besteden. Het thema voor 2016 is al bepaald, maar houden we nog heel even geheim.

Afgelopen jaar is de postduivenveiling weer aan het evenement toegevoegd. In 2016 wordt hieraan zeker een vervolg gegeven. De bedoeling is om op zowel de zaterdag als de zondag duiven te gaan veilen. Geen internetverkoop, maar duiven die alleen in dit weekend te koop zijn.

Verder is het de bedoeling om de bezoekers nog wat extra’s te gaan bieden op informatief gebied. Leuke bijeenkomsten, interessante sprekers. Er wordt druk gebrainstormd. Heb je een idee? Laat het ons gerust weten (secretariaat@npoveenendaal.nl)!

Het weekend vindt in 2016 plaats op zaterdag 19 november en zondag 20 november. Wederom in Expo Houten. Zet dit weekend dus alvast op de kalender! Aan andere organisaties het verzoek in dit weekend geen activiteiten te plannen,

Vacature Controleurs duivenwagens

Alle duivenwagens moeten beschikken over een keuringsbewijs. Dit bewijs wordt uitgegeven door Bestuur NPO en heeft een geldigheid van 3 jaar. Omdat de keuringsbewijzen verlopen, zijn we op zoek naar drie personen met kennis van zaken die de keuringen willen uitvoeren.

Als controleur rapporteert  u aan bestuur NPO over de staat van de duivenwagens en adviseert u over het verlenen van een keuringsbewijs.

De functie wordt niet betaald, maar uiteraard worden gemaakte onkosten vergoed.

Belangstelling?

Beschikt u over de benodigde technische kennis en hebt u belangstelling voor deze functie? Maak dit dan kenbaar door uw motivatie en kort CV te sturen naar NPO, Postbus 908, 3900 AX  Veenendaal of secretariaat@npoveenendaal.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Frank Marinus, Bureaumanager NPO, (06) 51134302 of finadministratie@npoveenendaal.nl.

Wereldkampioenschap in België

Op 15 augustus 2016 wordt een FCI Wereldkampioenschapsrace georganiseerd. Omdat in januari 2017 in België de Olympiadevoor postduiven wordt gehouden, staat het hok voor dit Wereldkampioenschap ook in België, en wel in Nevele. Voor de eindvlucht op 15 augustus worden de duiven gelost op een afstand van 400 tot 450 kilometer.

Uit elk land dat bij de FCI is aangesloten, mogen maximaal 25 duiven deelnemen in de categorie senioren en 15 duiven in de categorie jeugd. 

Bestuur NPO heeft besloten dat elk NPO-lid zich voor dit Wereldkampioenschap kan aanmelden. Bij meer dan 25 en 15 aanmeldingen, wordt geloot. 

Wat je moet weten over het aanleveren van de duiven:

 • In totaal mogen 25 duiven van seniorleden en 15 duiven van jeugdleden deelnemen.
 • Elke deelnemer mag één duif inzenden.
 • De deelnemer levert de duif op maandag 7 maart zelf op het kantoor in Veenendaal aan, of regelt dat de duif aangeleverd wordt. Eventuele kosten komen voor eigen rekening.
 • De duif is voorzien van het originele eigendomsbewijs en eventueel stamkaart.
 • De duif die wordt aangeleverd is op 7 maart geënt tegen het paramyxovirus. De enting heeft minimaal 10 dagen voor aanlevering plaatsgevonden. Het entingsbewijs wordt met de duif meegeleverd. De kosten voor enting komen voor rekening van de liefhebber.
 • De duif is op 7 maart ongeveer 30 dagen oud en zeker niet ouder dan 45 dagen.
 • Kosten voor vervoer van de duiven van Veenendaal naar Nevele komen voor rekening van de NPO.

 Wil je in aanmerking komen voor deelname? Vul dan het formulier inDoe dit voor 2 februari. Op 4 februari maken we bekend wie voor deelname in aanmerking komen.

Nederlands team WK in Nevele bekend!

Gisteren, donderdag 4 februari, is uit de ruim 90 aanmeldingen voor het WK een selectie gemaakt. Dit is gebeurd door loting. Aan alle aanmelders is een nummer toegekend en via een online programma zijn de deelnemers getrokken. 25 Senioren mogen Nederland vertegenwoordigen. Voor de categorie jeugd zijn we niet aan het maximale aantal deelnemers van 15 gekomen. Hier mogen alle 8 aanmelders meedoen.

Het team van Senioren

Gebr. Dekker Terneuzen 
M. v/d Pol & Zn Opheusden
Comb. Mantel   Burgum
S. Schoonen & Zoon Bergen op Zoom
A. Jochemsen & Zn Bennekom
C. Hommersom & Roy Ochten
Comb. A. Janssen & Zn Ochten
D. Steeghs Uden
J. Snijders Hoogeveen
Gebr. Van Eck Rijswijk
Bas van Beveren Vlaardingen
J.W. Hardam  Alblasserdam
H. van Boxmeer Sint Oedenrode
Smeets-Penris Urmond
Comb.v.d.Wiel-Schreuder Luyksgestel
G. Baarda Pingjum
Gebr. Van Langen De Lutte
Reedijk & Jongekrijg   Puttershoek
Combinatie Loef   Herwen
Leo Jansen Herwen
Combinatie Üngör & Zoon Glane
Berth Knaven Didam
Bart Kroon Ter Aar
Henk Simonsz Hantumeruitburen
H. van Zomeren IJzendoorn

Het team van jeugdleden

Joe Lute Bruinenberg Glanerbrug
Bjorn Gerritsen Rheden
Melvin Moes Zaandam
Rowdy Hoevenaars Uden
Roel Stevens jr. Borculo
Janine Gielen Maasdam
Lennart Krijgsman Rijssen
Dian Stoffer Wilsum

De deelnemers leveren hun duif op 7 maart op het kantoor in Veenendaal aan. Een dag later worden ze door een koerier naar het hok in Nevele gebracht. De duiven worden hier uitgebreid getraind en voorbereid voor de eindrace op 15 augustus!

Wij wensen het team alvast veel succes!

Algemene Vergadering NPO - 12 maart 2016

Vandaag, zaterdag 12 maart wordt in Wijchen de Algemene Vergadering gehouden. Deze begint om 10.00 uur. 19 kiesmannen van 11 afdelingen zijn aanwezig. Belangrijk punt op de agenda is de verkiezing van het nieuwe bestuur.

Datum en tijd: zaterdag 12 maart 2016, 10:00 uur. 

Plaats: Zaal Verploegen, Woeziksestraat 100, Wijchen

Agenda

1. Opening
2. Appél der kiesmannen
3. Vaststellen notulen Algemene Vergadering d.d. 31 oktober 2015
4. Vergaderdata Algemene Vergaderingen 2017
5a. Jaarverslag 2015
5b. Financieel Verslag 2015
6. Verslag FBCC en dechargeverklaring
7. Statutenwijziging
8. Voorstellen Bestuur
9. Voorstellen Afdelingen
10. Verkiezingen

a. Verkiezing Bestuur
b. Verkiezing Beroepscollege NPO
c. Verkiezing FBCC

11. Mededelingenmap
12. Rondvraag
13. Sluiting 

NPO bestuur en oud NPO bestuur komen tot overeenstemming

Het NPO-bestuur heeft de voormalige NPO-bestuurders, de heren Van der Aa, De Jong, Kokke, Laan en De Vries in 2012 persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de geleden en te lijden schade inzake het contract met PigeonVillage. Het huidige NPO bestuur deelt bij monde van voorzitter Dirk Buwalda mede dat de aansprakelijkstelling jegens de oude NPO-bestuurders onvoorwaardelijk wordt ingetrokken aangezien er geen sprake is gebleken van gevoerd wanbeleid. De jarenlange discussie die heeft geleid tot diverse gerechtelijke procedures is nu ten einde.

De discussie vond haar oorsprong in 2009 toen het aanbod tot overname van Compuclub, mede door de hoge daaraan verbonden personeelskosten, in 2010 werd afgewezen. 

In 2010 zijn Rekenbureaus officieel uitgenodigd tot het uitbrengen van offertes voor het nationale rekenen, waarbij uiteindelijk drie rekenaars een offerte hebben ingediend. De commissie die deze offertes heeft beoordeeld, kwam eind 2010 unaniem tot de conclusie dat PigeonVillage de beste aanbieding had en bracht dit advies uit aan het NPO-bestuur. Deze volgde het advies van de commissie op en sloot in februari 2011 het contract, wat binnen haar statutaire bevoegdheden lag,met PigeonVillage. Gedurende de Algemene Ledenvergadering van juni 2011 werd het NPO bestuur geheel vervangen door een nieuw bestuur. 

Vanaf het aantreden in 2011 tot en met 2014 hebben gesprekken tussen NPO bestuur en PigeonVillage over interpretaties van de uitvoering van het contract geleid tot gerechtelijke procedures tot de arbiter aan toe. In het voorjaar 2015 is in de uitspraak van de arbiter de NPO in het ongelijk gesteld. Gedurende het najaar 2015 heeft het NPO-bestuur, op aandringen van de kiesmannen, een schikking getroffen met PigeonVillage.

Het huidige NPO-bestuur heeft bij monde van zijn voorzitter en in aanwezigheid van zijn voorganger, Albert de Jong, en van zijn beoogde opvolger Maurice van der Kruk op 26 februari, verklaard dat, gelet op het bovenstaande, de persoonlijke aansprakelijkheden van de voormalige bestuursleden, hierboven genoemd, onvoorwaardelijk zijn ingetrokken en maakt hiermee de weg vrij voor het nieuwe bestuur. Namens de voormalige bestuurders heeft oud-voorzitter Albert de Jong dit geaccepteerd.
Tevens heeft Maurice van der Kruk de intentie uitgesproken dat hiermee de bestuurlijke aansprakelijkstellingen tot het verleden behoren.

Bezoek de NPO dit weekend op de Voorjaarsbeurs

Op zaterdag 5 en zondag 6 maart is ook de NPO weer aanwezig tijdens de jaarlijkse Voorjaarsbeurs en Expo Houten. Op beide dagen is het mogelijk je eigendomsbewijzen op naam te laten registreren.

Voorjaarsbeurs NPO-standNederlandse eigendomsbewijzen van na 2009

Heb je alleen eigendomsbewijzen van 2009 of later en gaat het om allemaal Nederlandse duiven, dan is het niet nodig om ze vooraf op een formulier te zetten. Zorg dat je je verenigingslidnummer weet en breng alle eigendomsbewijzen mee die op naam gezet moeten worden. Bij de stand van de NPO worden ze gescand en maandag wordt het bestand met gescande eigendomsbewijzen verwerkt in de administratie.

Eigendomsbewijzen van voor 2009 en buitenlandse eigendomsbewijzen

Wil je duiven op je naam zetten van voor 2009 of heb je bijvoorbeeld buitenlandse duiven? Dan is het handig om vooraf een formulier in te vullen of ze zelf op een papier te schrijven.

Duplicaten aanvragen

Ben je een eigendomsbewijs kwijt? Of mocht je een vreemde duif houden maar heb je het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar gekregen? In dat geval is het mogelijk om een kopie-eigendomsbewijs aan te vragen.

Per kopie dat je wilt aanvragen, betaal je € 5,00. Heb je meer dan vijf kopieën nodig?  In dat geval geldt vanaf de zesde aanvraag een ander bedrag, namelijk € 2,50. Zorg dat je contant kunt afrekenen. Er is maar beperkt wisselgeld aanwezig in de stand.  

Chipringen niet meebrengen

Het omzetten van chipringen kan met ingang van 2016 in de eigen vereniging gebeuren. Breng geen chipringen mee naar de beurs. Dat is niet meer nodig!

Lange rijen?

Het komt wel eens voor dat de rijen bij de stand wat langer zijn. Vooral aan het begin van de dag. We zijn de hele dag aanwezig, dus is het druk? Loop eerst een rondje en kom op een rustiger moment terug!

We zien je graag in Expo Houten! Standnummer 114. 

Nieuw aspirant lid NOOK

Bij de stichting N.O.O.K. heeft zich een aspirant lid gemeld, namelijk Comb Koopman-Nobel.

 

Eventuele bezwaren schriftelijk, binnen vier weken, melden aan:
L. Snel
K.Ataturkstraat 94
3573 PB Utrecht

Voor informatie over de NOOK kan men terecht bij:
R. den Dulk
Arnhemseweg 34
6731 BT Otterlo
Email: Roeldulk@gmail.com

Nieuw bestuur gekozen tijdens Algemene Vergadering

Voorzitter Dirk Buwalda opent om 10.00 uur de Algemene Vergadering. Hij noemt het in zijn voorwoord een bijzondere vergadering omdat er een nieuw bestuur aan gaat treden en daarmee kijkt hij ook terug op zijn jaren als voorzitter van de NPO.

Bestuur AV12032016Lees het voorwoord van de voorzitter.

Bij deze vergadering zijn 11 afdelingen aanwezig. In totaal worden zij vertegenwoordigd door 19 kiesmannen.

Notulen vorige vergadering

Naar aanleiding van de notulen en actielijst van de vorige vergadering geeft kiesman Jacobs (afdeling 8) aan dat de totale actielijst niet is toegevoegd. Afgesproken was dat er een overzicht gemaakt zou worden van alle acties uit eerdere vergaderingen met daarbij richtlijnen wanneer acties worden afgerond.

De pilot van afdeling 5 waarin gekeken wordt naar de verschillen in kampioenschappen wanneer men veel of weinig duiven inkorft, komt nog aan de orde. Hierover kan bericht worden dan het zo ver is dat de inventarisatie is gedaan. De conclusies zijn er nog niet. Dit wordt zo spoedig mogelijk uitgewerkt, nadat de bureaumanager weer terug is op kantoor. Hij pakt dit dan samen met de medewerker Wedvluchtondersteuning Jurgen Menkhorst op en ze zorgen ervoor dat dit schriftelijk naar de kiesmannen komt.

Kiesman Van Dijk (afdeling 11) is erg verbolgen over het feit dat hij een vraag heeft gesteld over de afstanden voor het Nationaal Vliegprogramma en dat daar niets mee is gedaan. Op najaarsvergadering 2014 is toegezegd dat hiervoor geen ‘midden’-afstanden zijn maar dat er minimumafstanden zouden komen. Dat zou gepubliceerd worden. Dat is niet gebeurd en ook voor het nieuwe seizoen niet, terwijl dit op 1 februari met grote spoed zou gebeuren. Op de actielijst van de vorige vergadering staat dat het gereed is, maar dat is niet zo. Voorzitter Buwalda kan nu niet zien wat er precies gebeurd is. Van Dijk noemt het wel zijn verantwoordelijkheid dat het uitgevoerd had moeten worden.

Kiesman Van der Veer (afdeling 7) heeft eenzelfde soort vraag. De Statuten zouden worden gewijzigd op het punt ‘onverenigbaarheid van functies’. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Benadrukt wordt nog dat het puur om het nakomen van afspraken gaat.

Voorzitter Buwalda stipt zelf nog het onderwerp ‘inkorven in een andere vereniging’. Het geeft hele grote problemen wanneer niet goed wordt afgesproken wie als eerste de W-bestanden instuurt. Als dit verkeerd gaat, wordt het W-bestand overschreven. Maar als er heel nauwgezet afspraken worden gemaakt, kan het dus wel. Nog voor het vliegseizoen krijgen de afdelingen op papier hoe dat werkt.

De notulen van 31 oktober worden verder ongewijzigd vastgesteld.

Vergaderdata 2017

De data voor de reguliere Algemene Vergaderingen in 2017 worden vastgesteld op 11 maart 2017 en 4 november 2017.

Jaarverslagen

Zowel het jaarverslag van de secretaris als het financiële jaarverslag van 2015 staan op de agenda. Over het jaarverslag van de secretaris hebben de kiesmannen geen vragen. Dit wordt zo vastgesteld.

Voor wat betreft het financiële jaarverslag licht penningmeester Geitenbeek toe dat er een grote overschrijding is voor wat betreft de juridische kosten.

Er zijn ook meevallers, maar die zijn er alleen maar door dingen die het bestuur zich had voorgenomen te doen, maar die niet zijn uitgevoerd.

Het automatiseringsproject loopt. Het nieuwe programma zou rond 1 mei in gebruik genomen moeten worden en dan gaat er ook afgeschreven worden. De personeelskosten liggen in de lijn.

Kiesman Van der Veer (afdeling 7) vraagt of bij het securityonderzoek dat is gedaan, ook rekening is gehouden met de kantoorkosten die hiervoor zijn gemaakt. En hij is benieuwd naar de aanleiding en de resultaten. De penningmeester geeft aan dat er een vermoeden was van een lek, dit is niet gevonden. Alle procedures etc. zijn aangescherpt en wordt nu verder gemonitord. Het gebouw is onderzocht op afluisterapparatuur.

Kiesman Wijnen (afdeling 3) wil nog duidelijkheid over de openstaande debiteuren. In het verslag van de FBCC staat dat € 14.000,- nog niet is voldaan. Het zijn vorderingen op de afdelingen 5 en 12. Penningmeester Geitenbeek legt uit dat de leden zijn gaan switchen en uiteindelijk hebben die 300 leden geen contributie betaald. Ook over de lossingvergunningen ontstond een discussie. Er zal een afboeking plaatsvinden van ongeveer € 5000,-. Het overige bedrag is betaald, er is schoon schip gemaakt.

Hiermee wordt het financiële jaarverslag vastgesteld.

Voor wat betreft het verslag van de FBCC benadrukt de voorzitter nogmaals dat er goed is gekeken naar de taken en bevoegdheden. Ook dit verslag wordt vastgesteld en er wordt decharge verleend onder applaus.

Statutenwijziging

Op de agenda staat ook een statutenwijziging. De bedoeling was om dat deze vergadering vast te stellen. Voorzitter Buwalda licht kort toe dat het de bedoeling is dat de rechtspleging door externen gaat worden bekeken. Kwalitatief is dat een goede zaak. Bekeken wordt nog of voor doping nog wel eigen rechtspraak blijft gelden. Hij noemt ook nog het punt van de toegankelijkheid van de rechtspraak. Gekeken naar de financiële ontwikkeling, is er een fors drempelverhogend effect.

‘We willen dat alles formeel wordt voorgelegd, volgens de juiste weg. We hebben dit punt daarom nog even laten liggen’, aldus de voorzitter.

De heer Geitenbeek vult nog aan dat de conceptstatuten dinsdag met mevrouw Olfers worden besproken en dat er daarna direct verder actie volgt.

Nationale Kampioenschappen jeugd

Door het bestuur van de NPO is voorgesteld om bij de Nationale Jeugdkampioenschappen voor de jeugd de categorie ‘Jeugdleden in combinatie met seniorlid’ te laten vervallen.

Kiesman Laban (afdeling 1) zegt door dit voorstel onaangenaam verrast te zijn. ‘We vinden het toch wat kort door te bocht om het af te schaffen. De Zeeuwse jeugdcommissie heeft een brief rondgestuurd’. Hij vindt dat ook jeugdcommissies van andere afdelingen geraadpleegd moeten worden en het voorstel teruggenomen moet worden.

Voorzitter Buwalda noemt de brief een ontroerend geheel en hij vindt het inderdaad verstandig om eerst de afdelingsjeugdcommissies te vragen. Het gaat nader bekeken worden en het voorstel wordt voor nu teruggetrokken.

Nationaal Vliegschema 2017

Bestuur NPO stelt een vliegprogramma voor 2017 voor conform 2016. Kiesman Wijnen (afdeling 3) vindt het een probleem dat je in dat programma 3 of 4 vluchten per weekend hebt en dat is volgens hem te ondervangen. Hij wil graag aandacht voor het marathonprogramma in combinatie met eendaagse fond.

Het kan niet wachten tot de najaarsvergadering.

Kiesman Jacobs (afdeling 8) vindt het belangrijk om de enquête die gehouden gaat worden af te wachten. Leden kunnen daarin aangeven waar de voorkeur ligt.

Er ontstaat discussie of deze resultaten dan wel snel genoeg bekend kunnen zijn.

Kiesman Van de Vrede (afdeling 5) stelt voor om van alle afgevaardigden een avond in juni een kiesman aan tafel te zetten. ‘Dan is er zo een vliegprogramma’.

Het idee is er om de enquête en een overleg met afdelingen te combineren. Er ligt nu een concept. Nu wordt er geen vliegprogramma vastgesteld. In samenspraak met het nieuwe bestuur wordt bekeken.

Vlieggebieden

Door Afdeling Zeeland ’96 heeft het voorstel ‘Praktijkgericht hanteren sectorgrenzen op marathonvluchten’ ingediend. Zij stellen voor om samenwerking tussen afdelingen bij eventuele calamiteiten zonder meer toe te staan, zonder dat er verdere consequenties aan zijn verbonden.

Bestuur NPO heeft hierop gereageerd dat het praktisch niet uitvoerbaar is.

Kiesman Laban (afdeling 1) is teleurgesteld over het preadvies. Er komen steeds minder duiven, de concoursen worden ook te klein, dus samenwerking moet bevorderd worden. De voorzitter geeft echter aan dat er nu niks mee gedaan kan worden.  Het is een kwestie van ontwikkelen van beleid. Het moet ook meegenomen worden in een volgend overleg.

Trainingsduiven

Door Afdeling Brabant 2000 is voorgesteld om de regeling voor trainingsduiven af te schaffen en weer de oude regeling ‘invliegduiven’ in te voeren.

Kiesman Van der Veer (afdeling 7) geeft aan dat in zijn afdeling trainingsduiven voldoen. Hij ziet wel dat er zich in verenigingen problemen voor kunnen doen. Het probleem zou verder uitgediept moeten worden. Met nu stemmen wordt het probleem niet opgelost, is zijn mening.

Ook kiesman Jacobs (afdeling 8) geeft aan dat er in zijn afdeling naar volle tevredenheid gebruik gemaakt wordt van trainingsduiven. Kiesman Pasman (afdeling 8) geeft aan tegen het voorstel te zijn.

Besloten wordt het voorstel nu niet in stemming te brengen. Er gaat nader bekeken worden wat de consequenties zijn als je ermee ophoudt en naar welke alternatieven er zijn.

Dispensatie

De afdelingen 7 en 8 stellen voor om het reglement aan te passen als het gaat om het verlenen van dispensatie. Hiervoor is wel eerst een statutenwijziging nodig.

De voorzitter geeft aan dat Bestuur NPO liever niet in een dispensatieverzoek betrokken wordt. De afdelingen moeten het samen oplossen en als dat niet kan is er de weg naar het Tucht- en Geschillencollege. Het bestuur vindt verder dat je niet teveel in verbijzondering moet treden in de statuten als het gaat om dispensatie.

Kiesman Jacobs (afdeling 8) licht toe dat het in de praktijk onduidelijk is op welke basis wel of geen dispensatie toegekend mag worden. Om daar meer uniformiteit te krijgen lijkt het van belang om enkele uitgangspunten vast te stellen. Het geeft ook duidelijkheid richting leden. Nu wordt de ene keer wel dispensatie gegeven en de andere keer niet. Het kan om dezelfde redenen gaan. Het is niet toetsbaar.

Als er wordt gestemd, wordt een wijziging van statuten artikel 21 lid 12 met

19 stemmen voor aangenomen.

Voor het inkaderen van de 3 extra punten die zouden moeten worden toegevoegd aan artikel 13 van het Huishoudelijk reglement wordt ook gestemd. Kiesman Van der Veer (afdeling 7) noemt het een tijdelijke maatregel. ‘We moeten de situatie nu bevriezen en tot overeenstemming komen over werkgebieden. Je moet uitgaan van een nulsituatie. Anders ga je weer een valse start maken. We willen komen tot unieke vlieggebieden.’

Het amendement wordt met 12 stemmen voor, 2 tegen en 5 onthoudingen aangenomen.

Ook artikel A5 van het reglement Rechtspleging wordt gewijzigd. Komt een overgang van een basislid bij het Tucht- en Geschillencollege, dan mag in de behandelende kamer geen lid zitting nemen dat lid is in één van de betreffende afdelingen.

Nationale Jongeduivenvlucht

Afdeling Oost Nederland had voorgesteld om de Nationale Jonge duivenvlucht af te schaffen. Kiesman Bosman (afdeling 9) geeft echter direct aan dat dit voorstel wordt teruggetrokken. Er vindt nu overleg plaats om te zoeken naar een alternatief voor St.Quentin. Hij wil wel graag weten of de afdeling, als ze daar niet kunnen lossen, de mogelijkheid heeft om naar Peronne te gaan. Secretaris Mackaay geeft aan dat problemen altijd direct gemeld moeten worden bij de Franse bond. Zij zoeken dan naar een vervangende losplaats.

Voorzitter Buwalda concludeert dat het enige dat nu afgesproken kan worden is elkaar tijdig te informeren.

Verkiezing Bestuur NPO

Volgens voorzitter Buwalda zijn er wel wat punten te noemen waarom eerder geen nieuwe bestuurskandidaten opstonden. Met 5 bestuursleden is het een wat penibele situatie en daarom is hij blij dat er nu de mogelijkheid is om naar 7 zetels te gaan.

Verder heeft hij het over het feit dat Leo Mackaay als secretaris actief wilde blijven. ‘Daarover is heel veel ruis ontstaan’. De voorzitter geeft aan dat er veel overleg is geweest over dit punt en dat Leo Mackaay nu bereid is zich terug te trekken als secretaris. Hij blijft dan aan als commissaris met als enige functie de contacten met de FCI.

Kiesman Wijnen (afdeling 3) kijkt terug naar de roerige periode waarin de NPO nog steeds verkeert. Er is destijds een gezamenlijk voorstel gedaan om een nieuw bestuur te vormen. Hij heeft er moeite mee dat er nu een viertal afdelingen buitenspel zijn gezet. Dat stelt hem heel erg teleur. Hij wil ook graag weten waarom dat is gebeurd.

Voorzitter Buwalda geeft aan dat Bestuur NPO met de heer Voorn, de kandidaat die door Afdeling 3 is aangedragen een gesprek heeft gehad. Toen duidelijk werd dat hij zelf als voorzitter afscheid zou nemen, zijn afdelingen samen kandidaten gaan zoeken. Of de anderen buitenspel zijn gezet, daarvan hoeft de Algemene Vergadering niets te vinden. Volgens kiesman Wijnen zijn er anderen die hier antwoord op kunnen geven. Hij wenst het nieuwe bestuur veel succes, maar vermeldt er wel bij dat hij zich niet kan vinden in de manier waarop een en ander gegaan is. Hij wil van de penningmeester weten wat zijn standpunt is aangaande het als bestuurslid aanblijven van Leo Mackaay. In het voorwoord van de afdelingsvergadering van Afdeling Midden Nederland is te lezen dat er een nieuw bestuur rondom hem geformeerd is en dat hij niet zou blijven wanneer de heer Mackaay zou blijven.

De heer Geitenbeek reageert hierop met dat hij niet gezegd heeft vandaag op te stappen.

Ook kiesman Roks (afdeling 4) vindt niet dat wat er gebeurd is de schoonheidsprijs verdient.

Kiesman Pasman (afdeling 8) wil graag blije gezichten zien. ‘We moeten weer een voltallig bestuur krijgen’. Kiesmannen hebben volgens hem best eerder mensen benaderd. Maar niemand wilde. ‘Dan kom je in klein comité bij elkaar en besluit je het samen te proberen. En dan kun je wel tot een bestuur komen. Dat heeft niets te maken met anderen buiten spel zetten. We moeten niet overal spoken willen zien’.

Roks (4): Het verdient niet de schoonheidsprijs. Wij wisten van niets en het stond al op alle sites van andere afdeling.

Kiesman Van de Vrede (afdeling 5) zegt dat de deur per direct openstaat voor alle andere afdelingen. ‘Het is chiquer en unieker om gezamenlijk de volgende stappen te zetten.’

Nieuw Bestuur AV12032016

Kiesman Van der Veer (afdeling 7) vindt het een groot compliment waard dat Leo Mackaay terug wil treden om de weg te openen voor anderen.

Het woord is hierna aan Maurice van der Kruk.

Er wordt gestemd over Maurice van der Kruk als voorzitter. Hij wordt met 17 stemmen voor en 2 onthoudingen gekozen. Hans van Dijk wordt als secretaris gekozen met 17 stemmen voor en 2 onthoudingen.

De overige kandidaten worden met applaus benoemd.

Beroepscollege AV12032016


Verkiezing Beroepscollege NPO

De heren De Vries en Planting treden af. Gezien de ontwikkelingen voor de toekomst voor wat betreft de rechtspraak, zijn er nu geen nieuwe kandidaten. Wout de Vries en Sietze Planting worden door voorzitter Buwalda toegesproken. Zij ontvangen een attentie en een mooie bos bloemen.

 Verkiezing FBCC

Jan van Gent was aftredend en herkiesbaar als lid van de FBCC. Hij wordt herbenoemd.

Buitenlandse leden

Ooit is afgesproken bij het toelaten van leden uit het buitenland om de grens van 10 kilometer te hanteren. Aan mevrouw Olfers is om advies gevraagd. Nu weten we hoe we het zouden moeten hanteren. De Belgen hebben een stuk uitgedaan wat niet helemaal correspondeert met dit. Dit zijn twee meningen. We kunnen hier lang en breed over praten. We  moeten met de Duitsers en Belgen in gesprek. Het vraagt dus nadere besluitvorming.

Positieflijsten dieren

Ton Ebben is uitgenodigd om namens de PVH, waar de NPO ook lid van is, de positieflijst voor dieren toe te lichten. Hij geeft aan dat het geen uitgemaakte zaak is dat er altijd met postduiven gevlogen kan blijven worden. ‘Daar moeten we wel aan blijven werken’. En de positieflijst is volgens hem maar één ding als het gaat om bedreigingen die de dierhouders hebben.

Men is van mening dat wanneer het niet volstrekt zeker is dat je een dier welzijn kan bieden, je dat dier niet kunt houden. Dat zou betekenen dat er een lijst komt met 20 tot 25 dieren die je nog wel mag houden. Alle zoogdieren moeten dit jaar behandeld zijn.

De vraag is welke voorwaarden ze gaan verbinden aan het houden van postduiven. Op het ministerie vinden ze het onzin dat er gevlogen wordt met duiven.

Ton Ebben doet een oproep aan iedereen: ‘Wees alsjeblieft voorzichtig met je kritieken! Laat de zaken over aan de WOWD. Zij moeten bepalen wat wel en geen welzijn is. Dan kunnen we er op het ministerie met gezag over praten’.

Tijdens de rondvraag meldt kiesman Jacobs (afdeling 8) dat bij sommige elektronische constateersystemen sinds de laatste update de SMS-functie is verdwenen. Hij vraagt of er met de leveranciers afspraken waren gemaakt over het behouden van bestaande functionaliteiten.

De heer Hanegraaf antwoordt als adviseur elektronische systemen dat de genoemde SMS-functie geen eis van de NPO was, maar een service van de fabrikant. Het is een besluit van de fabrikant geweest om deze optie bij de update te laten vervallen.

Afscheid Dirk Buwalda

Afscheid Dirk Buwalda

Na bijna vijf jaar neemt voorzitter Buwalda afscheid als voorzitter van de NPO. Ton Geitenbeek benadrukt nog een keer hoeveel tijd en inzet hij voor de organisatie heeft geleverd.
Dirk heeft voor alle aanwezigen een rode roos met daaraan de tekst ‘Positief uitdragen van onze sport’.

Hiermee eindigt deze Algemene Vergadering. 

Wegens overlijden kantoor gesloten

Vanwege het overlijden van Rina Marinus, onze oud-collega en vrouw van bureaumanager Frank Marinus, is het kantoor in Veenendaal aanstaande vrijdag 18 maart de hele dag gesloten.

Rina

Nieuwe Controleurs Oneigenlijke Stoffen benoemd

Vier kandidaten hebben met goed gevolg het examen voor controleur oneigenlijk gebruik van stoffen bij postduiven afgesloten. Zij zijn inmiddels officieel benoemd.

Eerder dit jaar, op 9 januari, werd in Tilburg de cursus gegeven voor Controleurs Oneigenlijke Stoffen. Er was veel nieuws te vertellen over de ontwikkelingen rondom het verwerken van de monsters en de uitslagen van het laboratorium. Behalve nieuwe cursisten, waren ook bestaande controleurs aanwezig om hun kennis opte frissen. Zeker een goede zaak!

Hierna kregen de cursisten de tijd om de stof goed te leren. Op 30 januari en 5 maart jl. zijn de examens afgenomen door Patrick Derycke en Marjan van Berkel.

Hoewel de stof niet eenvoudig was en eisen hoog lagen, hebben vier kandidaten het examen met goed gevolg afgesloten en zijn ze benoemd tot controleur oneigenlijk gebruik van stoffen bij postduiven.  Kans dus dat je deze heren het komend seizoen tegenkomt.

Nieuwe controleurs OGS

De nieuwe controleurs zijn (van links naar rechts) Jacco van der Kleijn, Rob Duurland, Domien van Acker en Marco Moerland. 

Gefeliciteerd met deze prestatie!

 

FCI commissie directeur op 4 maart bij elkaar geweest

In het Belgische Halle is van 2 tot en met 4 maart weer door de diverse commissies van de FCI vergaderd. Hier het verslag van de Commissie Directeur.

Verslagen

De vorige bijeenkomst was op 16 oktober 2015. Het verslag wordt voor wat de commissie standaard betreft op enkele punten gewijzigd.

Door de penningmeester wordt het financieel jaar toegelicht. Enkele landen moeten contributie afdragen en deze worden aangeschreven. In hoofdlijnen ziet het er goed uit. Ten opzichte van 2014 zijn de kosten iets opgelopen, dit komt door de vertalingen van de Statuten. Iedereen gaat akkoord met het jaarverslag.

WK en Olympiade

Door de heer van Bockstaele worden de ontwikkelingen van de wereldkampioenenrace die op 15 augustus 2016 wordt gehouden toegelicht. De Belgium Master wordt op diezelfde dag gehouden. De meeste landen hebben hun duiven ingezonden en er is nog plaats voor maximaal 1 of 2 landen. Binnen 14 dagen worden alle landen door de KBDB over het programma.

Voor de Olympiade in Brussel zijn de voorbereidingen in volle gang. Vanaf Zaventem luchthaven kan men de trein nemen en binnen 10 minuten is men bij het hotel en het beurscomplex.

In 2017  wordt het wereldkampioenschap worden gehouden in Portugal. Informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Commissie Sport

De subcommissie voetringen doet verslag over de laatste ontwikkelingen en is nog steeds wachtende op de prijzen van George Huang. Zoals al eerder werd geadviseerd is de subcommissie van mening niet langer te wachten. Een delegatie heeft in China met hem afspraken gemaakt en deze worden wederom niet nagekomen. De president van commissie Sport wil ze nog een laatste kans geven. Er zal worden onderzocht of er bij de twee gecertificeerde andere leveranciers voldoende capaciteit beschikbaar is om eventueel het volledige kwantum van de FCI in te vullen.

Gekeken wordt naar de mogelijkheden voor een compatibele FCI Hitag S voor alle landen. Deze ring krijgt dan een FCI geheimcode zodat deze ringen niet gekopieerd  kunnen worden.

Op de Olympiade en One loft races worden alleen jonge duiven toegestaan met een officiële FCI voetring.

Men heeft voorgesteld om de combiring tot 2018 toe te laten en daarna niet meer. Nederland heeft hiertegen bezwaar gemaakt en verwijst naar eerdere afspraken.

Verder worden alle landen verzocht een aantal vragen te beantwoorden over de voetringen.

Men zal wederom in 2016 een race naar Berlijn en Londen organiseren, beiden op één dag en wel 6 augustus 2016. Nederland heeft kenbaar gemaakt dat de datum niet gunstig is, omdat wij zelf midden in het vliegseizoen zitten. Ergens in september zou wel kunnen. Ook liever niet beide vluchten op één dag. Informatie wordt zo spoedig mogelijk toegezonden.

De categorie E wordt het aantal deelnemers teruggebracht van 50 naar 20

Voor de marathon wordt op voorstel van Roemenië de minimum afstand opgetrokken naar 800 km. Dit wordt met ruime meerderheid akkoord bevonden.

Commissie Standaard

De cursus in Halle werd aan 10 personen gegeven en hiervan waren 4 deelnemers uit Nederland. Van alle deelnemers slaagden er 5 en de andere 5 zullen in 2017 een nieuwe poging kunnen doen op de Olympiade in Brussel of Halle.

Met de Chinese delegatie is overeengekomen in november 2016  een cursus in China te geven. Informatie wordt hen toegezonden en wordt in het Chinees vertaald. Verder volgt er een cursus in Spanje en Engeland in januari 2017.

De landen moeten voor 1 juli hun kandidaten opgeven die op de Olympiade willen keuren. In oktober wordt dan een definitieve keuze gemaakt.

De landen dienen aan het FCI secretariaat op te geven dat zij in hun land dopingbeleid uitvoeren.

Voor de Olympiade te Polen 2019 zullen 6 jonge duiven ingezonden dienen te worden, 3 doffers en 3 duivinnen. Hierdoor zullen er 3 extra keurmeesters aangewezen worden, welke samen met de 2 reserves een team van vijf vormen.

Op de Olympiade is het verplicht gesteld dat jonge duiven een officiële FCI ring hebben.

Op de Olympiade in Boedapest heeft een Engelse combinatie geen juiste gegevens verstrekt. Zij behaalden zowel in de Sport- als Standaardklasse goede resultaten. De Engelse duivenbond heeft hen geschorst voor alle toekomstige Olympiades en deze straf is door de FCI overgenomen.

Veterinair

Zoals al eerder werd aangegeven waren er onderzoeken naar jonge duivenziektes. In Hannover is dit onderzocht. De resultaten zijn nog niet officieel. Wel werden de resultaten in grote lijnen door Dr. Rubbenstroth in een powerpointpresentatie toegelicht. Dit werd een uitvoerige presentatie met verhelderende stellingen. De presentatie wordt de bonden toegezonden. De studie is nog niet afgerond.

Europa

Van de jachtpartij op duiven (foto op internet)  kunnen de Fransen niet achterhalen wie hier aansprakelijk voor is. Zij zijn er voor 90 % van overtuigd dat dit niet in Frankrijk heeft plaatsgevonden.

De Duitse bond heeft extra nota’s gekregen van de Franse bond, omdat zij op losplaatsen niet aanwezig waren. De Franse bond moet tijdig geïnformeerd worden als een vlucht niet doorgaat of wijzigt.

De werking van NF14-factor voor internationale vluchten is toegelicht Frans Huynen en de commissie van Henk Geerink komen met voorstellen. Toegezegd is dat deze in het najaar door Frans Huynen in een powerpointpresentatie zullen worden uitgelegd.

Voor de dopingcontroles op de internationale vluchten moet ieder land een persoon opgeven die in de weekenden bereikbaar is. Samen met een Belgische vertegenwoordiger wordt dan de winnaar van de Internationale vlucht worden gecontroleerd. Voor Nederland is Patrick Derijcke opgegeven.

De Franse bond geeft aan dat landen kunnen opgeven met hoeveel auto’s men komt en zij zullen hen dan informeren over een geschikte losplaats.

Aan de KBDB hebben wij nogmaals verzocht een goed alternatief voor Asse Zellik te krijgen. Van Bockstaele gaf aan er eentje gevonden te hebben. Ook Mons is gevraagd. (inmiddels locatie doorgegeven met coördinaten)

Doping

De KBDB heeft een nieuw dopingreglement gemaakt en zij doen op jaarbasis 120 controles. Inmiddels hebben zij vanuit Zuid Afrika veel rapporten gehad en vanuit deze wetenschap een reglement opgemaakt. De bedoeling is dat er een FCI reglement komt, die voor alle landen verplicht wordt. Dit reglement is aan Patrick Derijcke gezonden, de Nederlandse vertegenwoordiger en specialist op dopinggebied.

De landen moeten lobbywerk verrichten in hun eigen land en zoeken naar Europarlementariërs  die hen in Brussel kunnen vertegenwoordigen. Roemenië heeft inmiddels een kandidaat en het zou goed zijn om met meerdere landen samen op te trekken. Duivensport wordt op elk ministerie belastend gevonden en wij moeten hier op gepaste wijze tegenin gaan.

Jeugd

Het blijft voor alle landen een moeilijk onderwerp. Aan alle landen wordt gevraagd meer inzet te tonen. De internetsite van de FCI zal hiervoor optimaal gebruikt gaan worden, Daniël Krajcik (Slowakije) verzorgt één en ander . Motto is Jeugd heeft de toekomst.

Grand Prix

In 2016 worden 23 One Loft races gehouden. Bijna alle FCI controleurs zijn benoemd op een enkele na. Afgesproken is dat iedere winnaar een FCI decoratie krijgt ter herinnering. In oktober worden de kosten hiervan besproken. Martha van Geel had al eerder aangegeven te stoppen, maar had toen geen opvolger. De vacature is inmiddels ingevuld en in januari 2017 stopt zij definitief.

Statuten

De ingezonden stukken van landen zijn door de commissie Horst Menzel en Arthur Knapen bekeken. Voorgesteld wordt deze met elkaar door te nemen. Niet alles is voor wijziging acceptabel, maar na een uitvoerige discussie wordt afgesproken dat de commissie het gaat verwerken in de statuten. Verder wordt afgesproken met een kleiner comité bijeen te komen en misschien is een tweede keer ook wel noodzakelijk.  Afgesproken wordt om 19 en 20 mei 2016 in Halle te vergaderen, hierbij wordt ook verwacht dat Nederland aanwezig is. Overigens zal besluitvorming op het FCI congres in Brussel 2017 plaatsvinden.

Het ingediende voorstel van België om simultaan de commissievergaderingen te vertalen wordt nog niet geaccepteerd. Het is afwachten hoe de bevindingen op het congres zijn, daar wordt het wel toegepast. Ook financieel wordt bekeken of het voor de toekomst haalbaar is. Het voordeel is overigens wel dat alle vertegenwoordigers een dag minder hoeven te  vergaderen.

De volgende FCI vergaderingen zijn op 3, 4 en 5 oktober 2016.

Oproep: Televisieprogramma Nederland Verhuist

Ga jij zelf verhuizen of ken je andere duivenliefhebbers die gaan verhuizen? In het programma 'Nederland Verhuist' willen ze Nederlanders gaan volgen die binnen Nederland verhuizen. Ook iemand die met zijn postduiven verhuist, staat op hun verlanglijstje.

Het programma 'Nederland Verhuist' (Avrotros/NPO1) zal een registratie maken van wat er bij een verhuizing speelt en zal dieper ingaan op iemands persoonlijke verhaal rondom de verhuizing. Alle verhalen hebben een persoonlijk karakter en iedereen krijgt ruim de tijd en gelegenheid zijn persoonlijk verhaal te vertellen.

Ze volgen iemand tijdens een aantal van tevoren afgesproken opnamedagen (2/3 opnamemomenten in totaal, afhankelijk van het verhaal). Ze komen naar de oude én de nieuwe woning. Momenten waarop de filmers langskomen zijn bijvoorbeeld een paar dagen voor de verhuizing, de verhuizing zelf en de eerste avond in het nieuwe huis. 

Logo AvrotrosHet programma wordt vanaf 4 juli uitgezonden, vanaf 19.30 uur op NPO1. Opnames lopen tot half juli. 

Ga jij zelf verhuizen of ken je andere duivenliefhebbers die gaan verhuizen? Laat het weten via marlous.hallers@tuvalu.nl of 035-7630063!

Nederlandse duiven in Nevele voor WK

Op dinsdag 8 maart zijn de Nederlandse duiven die mee doen aan het Wereldkampioenschap in België, naar het hok in Nevele gebracht. 40 in totaal, waarvan er 15 meedoen aan het Wereldkampioenschap voor de jeugd.

Duiven wkVolgens de organisatie zijn er nu in totaal 848 duiven aanwezig (600 voor het Wereldkampioenschap en 248 voor het Wereldkampioenschap Jeugd). De duiven komen uit de volgende landen:

Zwitserland, Oostenrijk, Italië, Bulgarije, Duitsland, Nederland, Polen, België, Slovenië, Denemarken, Frankrijk, Hongarije, Argentinië, Kroatië, Letland, Noorwegen, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Roemenië, Portugal, Verenigd Koninkrijk, Malta, Griekenland.

Binnenkort wordt gestart met het opleerprogramma. De duiven trainen samen met de deelnemers aan de Belgian Master. Het exacte programma is nog niet bekend. Op 15 augustus is dan de eindvlucht!

Op 15 augustus zijn er dan prijzen te winnen in de volgende klassementen:

 • Individueel
 • Landenklassementen
 • As-duif

Hierna worden de eerste 30 van het Wereldkampioenschap en de eerste 10 van de jeugd direct verkocht. De andere worden verkocht via een internetveiling.

Houd de speciale website in de gaten voor de meest actuele informatie!

Het Nederlandse team:

NaamWoonplaatsRingnummer
J.W. Hardam Alblasserdam NL 16-1518098
A. Jochemsen & Zn Bennekom NL 16-1207137
S. Schoonen & Zoon Bergen op Zoom NL 16-1593130
Comb. Mantel Burgum NL 16-1847830
Gebr. Van Langen De Lutte NL 16-1173601
Berth Knaven Didam NL 16-1274905
Combinatie Loef Herwen NL 16-1288241
Leo Jansen Herwen NL 16-1305799
J. Snijders Hoogeveen NL 16-4783801
H. van Zomeren IJzendoorn NL 16-1335178
C. Hommersom & Roy Ochten NL 16-1334794
Comb. A. Janssen & Zn Ochten NL 16-1334644
M. v/d Pol & Zn Opheusden NL 16-1335272
G. Baarda Pingjum NL 16-4281201
Gebr. Van Eck Rijswijk NL 16-1450607
Smeets-Penris Urmond NL 16-1795821
Henk Simonsz Hantumeruitburen NL 16-1051012
Bas van Beveren Vlaardingen NL 16-1510809
Reedijk & Jongekrijg Puttershoek NL 16-1555332
Bart Kroon Ter Aar NL 16-1558201
Comb.v.d.Wiel-Schreuder Luyksgestel NL 16-1684625
H. van Boxmeer Sint Oedenrode NL 16-1703049
Gebr. Dekker Terneuzen NL 16-3614759
D. Steeghs Uden NL 16-3643272
Combinatie Üngör & Zoon Glane NL 16-1155071

 Jeugd

naamwoonplaatsringnummer
Luca Baakman Beek NL 16-1274263
Dylan Hilbrands Finsterwolde NL 16-4780261
Corjan Tiggelman Middelharnis NL 16-1489945
Lennart Krijgsman Rijssen NL 16-1086666
Lennart Krijgsman Rijssen NL 16-1190951
Jochem Bruinsma Kampen NL 16-1098232
Dian Stoffer Wilsum NL 16-1119209
Roel Stevens jr. Borculo NL 16-1139085
Roel Stevens jr. Borculo NL 16-1139088
Joe Lute Bruinenberg Glanerbrug NL 16-1155704
Joe Lute Bruinenberg Glanerbrug NL 16-1155705
Bjorn Gerritsen Rheden NL 16-1296322
Melvin Moes Zaandam NL 16-1410015
Janine Gielen Maasdam NL 16-1555562
Rowdy Hoevenaars Uden NL 16-4025133

Goede vrijdag kantoor gesloten

De tijd is weer aangebroken dat er op korte termijn een aantal Nationale Feestdagen op elkaar volgen. Morgen, Goede Vrijdag, is de eerste dag dat het kantoor in Veenendaal de gehele dag is gesloten. Hieronder een overzicht van alle dagen.
DatumNationale Feestdag
Vrijdag 25 maart 2016 Goede Vrijdag
Maandag 28 maart 2016 Pasen
Woensdag 27 april 2016 Koningsdag
Donderdag 5 mei 2016 Hemelvaart
Vrijdag 6 mei 2016 Dag na Hemelvaart
Maandag 16 mei 2016 Pinksteren

Het bestuur stelt zich voor

Het nieuwe bestuur van de NPO is direct nadat ze op 12 maart jl. gekozen zijn, met veel enthousiasme aan de slag gegaan. Met regelmaat verschijnt een verslag van waar ze mee bezig zijn op deze site en in overige media.

Het eerste verslag van de bestuursvergadering van 15 maart jl. is nu te lezen.

En natuurlijk wil het bestuur zich graag aan iedereen voorstellen. Dat doen ze hier!

Interessante cursusdag bij MeteoGroup

Op 18 maart heeft een groep van lossingscoördinatoren zich bij MeteoGroup in Wageningen verzameld om daar up to date gehouden te worden over alle ins en outs van het weer.

MeteoGroup 18 maart

Op deze dag werd er gediscussieerd met het IWB (Arie van Dam en Kees Elzinga) en Klaas Drost van MeteoGroup . Punten van verbetering ten aanzien van het begeleiden van de wedstrijden met postduiven kwamen aan de orde.

Kees Elzinga

Daarnaast werd er ook een minicursus over het weer gegeven, zodat de weertermen voor iedereen duidelijk zijn. Zo weten alle betrokkenen waarover ge

praat wordt in het vliegseizoen. De diverse soorten fronten, wolken, inversies en computermodellen werden behandeld.


Op deze dag werden ook enkele tegenvallende vluchten besproken aan de hand van gegevens die werden verkregen uit weerballonnen en weerkaarten op desbetreffende dagen. Doel daarvan is dat er door het analyseren van deze gegevens nog beter gelet kan worden op het waarborgen van kwalitatief goede vluchten met een nog hoger thuiskom-percentage.

Arie van Dam

Aan het eind van de dag werd er nog een korte rondleiding gegeven door de weerkamer zodat de aanwezigen een indruk kregen van wat er bij MeteoGroup allemaal gedaan wordt en waaruit het werk bij dit bedrijf nog meer bestaat.

Pieter op bezoek bij Pieter

Het eerste verslag dat we deze keer binnen kregen van de hokbezoeken door jeugdleden, is van Pieter Buren uit Wehl. Zoals elk jaar konden de deelnemers aan de jeugddag, ook afgelopen november, weer hokbezoeken winnen. Door deel te nemen aan verschillende onderdelen op die dag, voor een deel leerzame activiteiten maar ook leuke spellen, maken ze de speelkaart vol. Met een volle speelkaart, maak je kans op een bezoek bij een liefhebber met aanzien!

Pieter en Pieter

Hallo ik ben Pieter Buren en ik ben 12 jaar en woon in Wehl.
Ik heb sinds 3 jaar postduiven en ben zelfstandig lid. Mijn vader heeft dus geen duiven.
Wij zijn in november naar de beurs in Houten geweest en heb toen een hokbezoek gewonnen en heb Pieter Veenstra uitgekozen.

Hokbezoek Pieter Veenstra 1

Op zaterdag 25 maart zijn mijn vader en ik  met de auto naar Pieter Veenstra geweest en hebben onderweg ook nog twee duiven losgelaten.
We werden ontvangen door Pieter Veenstra en de hokverzorger Ruud Hoedeman en zijn we naar binnen gelopen en even gekletst en gedronken. Er kwamen ook nog twee mensen van PIPA.
Nadat we wat hadden gekletst en gedronken gingen we met de hokverzorger en de jongste zoon van Pieter Veenstra naar de hokken
Ze hebben me heel veel laten zien en duiven laten voelen en heel veel dingen verteld waar ik veel van geleerd heb.

Hokbezoek Pieter Veenstra 2Ik heb een hele leuke middag gehad en vond het heel bijzonder om er rond te mogen kijken in zo’n mooi hok met zulke goede en mooie duiven. Ter afsluiting hebben we in huis nog wat gedronken en gepraat en zijn daarna naar buiten gelopen om een foto te maken samen met Pieter Veenstra.
Toen we naar buiten liepen vertelde de hokverzorger dat Pieter Veenstra eigenlijk nooit duiven weg gaf. Maar na dat we de foto’s hadden gemaakt kreeg ik toch een jonge duif mee naar huis.

Ik wil Pieter Veenstra en de hokverzorger ontzettend bedanken voor de leuke middag en de duif. Ik vond het geweldig!

Pieter Buren, Wehl

Jouw hokbezoek?

Natuurlijk willen we allemaal weten hoe de hokbezoeken geweest zijn. Dus, ben jij op hokbezoek geweest? en vooral leuke foto’s.

Veel duiven nog snel op naam

Zo vlak voor het vliegseizoen willen velen nog even snel de duiven op naam zetten. Op het kantoor in Veenendaal proberen de medewerkers de aanvragen zo snel mogelijk af te handelen.

Overschrijvingen

Duiven kunnen het hele jaar door op naam gezet worden. Als de duif op de juiste eigenaar staat, dan kan deze, mocht hij onverhoopt in het verkeerde hok terecht komen, snel weer terugbezorgd worden.

Tijdens de voorjaarsbeurs was de NPO ook aanwezig en toen zijn zo'n 11.000 ringen en series op naam gezet. Dat zijn er heel wat.

Maar nu het vliegseizoen van start gaat, zijn er nog veel leden die nog snel de duiven op naam willen hebben.

Normaal duurt het registreren een paar dagen als de eigendomsbewijzen worden opgestuurd. Nu kan het voorkomen dat je twee tot drie weken moet wachten. we proberen de aanvragen zo snel mogelijk weer terug te sturen.

Telefoonnummer en E-mailadres 

Natuurlijk is het van belang dat je telefoonnummer en e-mailadres goed in de ledenadministratie staan. Je kunt dit controleren door een ringnummer van een duif waarvan je zeker weet dat deze op je eigen naam staat in de zoekmachine in te geven. 

Je kunt dan zien of het goede telefoonnummer verschijnt. Komt er ook een formulier tevoorschijn, dan is er ook een e-mailadres bekend.

Kloppen de gegevens niet of wil je een e-maildres doorgeven, met je lidnummer en de juiste gegevens naar het kantoor. 

ScannerNog duiven op naam zetten?

Ook duurt het nu misschien wat langer vooredat een aanvraag is afgehandeld, wij adviseren toch  om dit te doen. Lees wat je hiervoor moet doen.

Heb je veel eigendomsbewijzen om over te schrijven en wil je deze niet opsturen? Je kunt dan tijdens kantooruren naar Veenendaal komen. Maak hiervoor wel even een afspraak (0318-559700).

Welke Elektronische constateersystemen zijn er en wat kunnen ze wel en niet

De diverse fabrikanten van Elektronische constateersystemen hebben ongeveer in maart 2015 de eis van het toevoegen van een back-up-functie EN een ‘printen zonder printer’-functie gekregen. Op dit moment voldoen niet alle leveranciers hier aan, op 1 januari 2017 wel. Niet alle systemen konden hier volgens de fabrikanten aan voldoen, omdat het niet bij alle systemen technisch mogelijk zou zijn. Er is daarom besloten om dit voor de systemen waarbij het technisch niet mogelijk is, dit voorlopig niet mee te nemen in de goedkeuring. Dit kan omdat het een extra optie is, en niet persé nodig is voor een veilig concours.

Backup systeem

Aan alle fabrikanten is de eis gesteld dat de liefhebber de mogelijkheid moet hebben om toch elektronisch zijn duiven bij aankomst te kunnen registreren als zijn klok met inkorfgegevens kapot is gegaan tussen inkorven en verwachte tijdstip van aankomst. Dit constateren moet dus op vergelijkbare wijze gaan, alsof de originele inkorfklok werd gebruikt. Dus inclusief alle ingebouwde controles ten aanzien van de concoursveiligheid.

Hoe de leverancier dit oplost is aan de leverancier. Het is mogelijk om dit in software of in de hardware te implementeren. De liefhebber moet zich wel realiseren dat sommige geïmplementeerde oplossingen nogal wat tijd kosten. Het is aan de liefhebber en/of vereniging of zij willen investeren in de door de fabrikant gekozen oplossing. Niet alle back-up oplossingen zijn standaard (gratis) beschikbaar voor iedere liefhebber.

Printen via de PC

Tot nu toe werden de inkorf- en aankomstgegevens geprint via een zogenaamde DOS printer. Het systeem werd direct aan de printer gekoppeld en zo kan men rechtstreeks printen, zonder tussenkomst van een PC.

Inmiddels is dit achterhaald. De zogenaamde DOS printers die hiervoor nodig zijn, zijn steeds moeilijker te krijgen. Vandaar dat de eis is gekomen om de afdruk ook te kunnen maken via de PC. Daarna kan de uitdraai gemaakt worden via iedere printer die aan de PC hangt.

Deze mogelijkheid van printen is nodig als men een defecte printer heeft. Het is aan de liefhebber en/of vereniging of zij willen investeren in deze mogelijkheid. Niet alle ‘printen-zonder-printer’ oplossingen zijn standaard (gratis) beschikbaar voor iedere vereniging.

Informatie per systeem


TauRIS

 • Back-up systeem

TauRIS heeft dit nu niet. TauRIS heeft de toezegging gedaan om dit voor seizoen 2017 wel geïmplementeerd te hebben. Dit gaat via een tweede klok die separaat aangeschaft moet worden.

 • Printen via de PC

Dit is gedaan via een applicatie op de PC.

 

Bricon

 • Back-up systeem

Dit is door Bricon gedaan via een softwareoplossing. Dit kan niet in de vereniging gedaan worden.

 • Printen via de PC

Dit is gedaan via een applicatie op de PC.

 

Tipes

 • Backup systeem

Tipes heeft dit via de hardware opgelost.

 1. Master/Slave optie. Tijdens het inkorven worden de ingekorfde duiven geregistreerd door twee klokken. Beide klokken hebben dus dezelfde gegevens. Gaat één van beide klokken stuk, kan men altijd nog de duiven registreren.
 2. Speciale inkorfantenne met de back-up optie geactiveerd.

Het is aan de liefhebber en aan de vereniging of men hier gebruik van wil maken. Bij optie 1. dient de liefhebber een tweede klok te kopen. Bij optie 2 dient er een speciale inkorfantenne (ESA 4000) te zijn i.p.v. de standaard inkorfantenne (ESA 400).

 • Printen via de PC

Dit is gedaan via een applicatie op de PC.

 • Algemeen

Met ingang van seizoen 2016 heeft Tipes de allereerste systemen, ('Junior-, prof- en profplus klok') teruggetrokken.
Met ingang van seizoen 2016 heeft Tipes de communicatiesnelheid aangepast. Daardoor zijn de huidige Tipes serieel/parallel convertors, nodig voor het printen, niet meer te gebruiken. Als oplossing kan men een andere serieel/parallel convertor aanschaffen, of rechtstreeks naar de parallelle printer printen (MC2100) of via de inkorfantenne naar de PC printen (MC1100).

Benzing

 • Back-up systeem

Dit is door Benzing opgelost in de hardware. De liefhebber moet een ‘docking-station’ aanschaffen.

Dit docking-station is te gebruiken als doorklokker, maar ook als back-up systeem. De liefhebber doet dit dus zelf.

 • Printen via de PC

Dit is gedaan via een applicatie op de PC.

 • Algemeen

Met ingang van seizoen 2021 wordt ATIS Top niet meer ondersteund door Benzing.

Unikon

 • Backup systeem

Unikon heeft dit opgelost via software. De klokgegevens kunnen worden gekopieerd naar een tweede klok, zonder tussenkomst van de PC of leverancier. De liefhebber/vereniging kan dit dus zelf doen. Dit kan echter alleen indien er ingekorfd wordt met een Champ+ datalogger en met gebruik van Champ opslagmodulen.

 • Printen via de PC

Bij Unikon kan dit alleen als er gebruik wordt gemaakt van een Champ+ inkorfdatalogger en de liefhebbers minstens Champ-modulen hebben. Eventueel met oud model datalogger. Naast dat men een speciaal programma op de PC moet hebben, moet deze PC ook verbonden zijn met internet.

 • Algemeen

Unikon heeft aangegeven dat de profi en de profi-plus modellen in 2021 en daarna niet meer ondersteund worden. Unikon verwacht dan ook dat met ingang van seizoen 2021 de verenigingen over moeten gaan op Champ+ dataloggers en dat de verenigings-PC een internetverbinding heeft.
De liefhebbers zullen waarschijnlijk minimaal een Champ opslagmodule moeten aanschaffen. Deze kan wel gebruikt blijven worden met de ‘oude’ dataloggers.

Mega

 • Backup systeem

Mega heeft dit opgelost via software. De klokgegevens worden op de PC opgeslagen. Met behulp van een speciaal programma kan er een nieuwe klok met inkorfgegevens gemaakt worden. Dit speciale programma is alleen bij de fabrikant beschikbaar, en kan dus niet in de vereniging worden gedaan.

 • Printen via de PC

‘Printen zonder printer’ is bij mega ingebouwd in de zogenaamde communicatie DLL. De applicatiesoftware moet hiervoor worden aangepast zodat printen via de PC mogelijk is.

Bekijk het overzicht van de toegelaten softwareversies voor 2016

Vliegseizoen 2016 officieel van start!

Het officiële startschot van het vliegseizoen 2016 heeft geklonken. Dit is het moment waar wij allemaal weer naar uitkeken en van genieten. De ene liefhebber zit al direct met zijn ploeg duiven op scherp, de ander houdt zijn kruit nog een paar weken droog of wacht tot het spel van de marathonvluchten aanbreekt.

Maurice van der KrukHet wekelijkse ritueel van de voorbereiding van onze duiven is weer begonnen. Het door de week heen toewerken naar de optimale conditie tijdens de inkorfdag, of liever nog een dag of 2-3 later tijdens de vluchtdag.

Met het verzetten van de klok naar zomertijd en de lente, die nu echt bezig is om haar doorbraak te doen, is er ook de mogelijkheid om de duiven ‘s avonds te laten trainen. En wat is nu mooier dan een ploeg doffers te zien klapperen en een ploeg duivinnen door de lucht te zien snijden!

De komende weken zullen wij vast nog wat opstartperikelen hebben bij het inkorven nu alle systemen zijn voorzien van de nieuwe software. Het motto hier is ‘blijf vooral kalm en geef degenen die de werkzaamheden verrichten de ruimte om het op te lossen’. 
Lukt dat op dat moment niet, zorg dan voor een noodmaatregel en communiceer daar vooral over met de verantwoordelijken op verenigings-, regio en afdelingsniveau.

Inkorven, laden, ophalen van de manden, klokken stellen, inlezen, uitlezen, uitslagen maken, doen wij met elkaar. 

Daarna zijn uw duiven in handen van onze convoyeurs, chauffeurs en lossingsverantwoordelijken. Op hun schouders rust de lastige taak om het thuiskompercentage een heel seizoen lang hoog te houden.
En wij weten dat niets veranderlijker is dan het weer. En alle computermodellen en expertise ten spijt, komt er ook een kleine factor ‘geluk’  bij kijken. Wij gaan uit van doordacht handelen en met elkaar de bevindingen delen,  ‘meten is weten’ en leren uit het verleden. 
Om het postduivenwelzijn te vergroten zijn, naast lossingsprotocollen, ook vervolgonderzoeken gepland naar het drinkgedrag van duiven in transport onder leiding van de WOWD.

Het vluchtprogramma 2016, de kampioenschappen en bijbehorende richtlijnen zijn allemaal tijdens de afgelopen jaren en het afgelopen vergaderseizoen (nogmaals) vastgesteld. Mocht u gaandeweg dit seizoen aanlopen tegen de (bekende) problemen, breng dit dan vooral onder de aandacht en voer daarover de dialoog.
Dat maakt het in het komend vergaderseizoen een stuk eenvoudiger om direct na het seizoen te beginnen met de gezonde discussie over wat wij kunnen verbeteren.

Komende maand ontvangt u de enquête die door de werkgroep ‘De route naar een krachtige bond’ onder begeleiding van mevrouw Olfers is samengesteld. 

Graag uw aandacht hiervoor om deze in te vullen en te retourneren, zodat wij van u en de andere 18.499 leden weten hoe u de sport beleeft en op welke onderdelen u graag behoud en op welke onderdelen u graag verandering of nieuwe initiatieven ziet.

2016 is ook het tweede jaar van de seizoenen die tellen voor de punten voor klasseringen voor de Olympiade 2017 in Brussel. Degenen die eerder hebben deelgenomen aan een Olympiade weten wat dat inhoud en waarom je die zeker niet mag missen. 
Denk nu niet ‘daar kom ik nooit voor in aanmerking’, want een topduif met een mooi seizoen maakt je kanshebber. En niet alleen de sportklasse telt hierbij! Ik reken op u in een mooie afvaardiging in ons sportklasse én standaardklasse team in Brussel volgend jaar januari.

Vele handen maken licht werk, ook in de tweede helft van het seizoen. De welbekende derde helft is toch het gezelligst wanneer wij met zijn allen het werk hebben afgerond en dan nog een kaartje kunnen leggen, of een drankje nemen. Of vooruitblikken naar die ene mooie vlucht van het seizoen 2016!

Zie ze allemaal thuis te krijgen, in goede conditie en met mooie resultaten en blijf vooral genieten.

Veel spelplezier en succes!

Maurice van der Kruk

Voorzitter NPO

Duivensport op de agenda van het Vlaams Parlement

(Bron: Pipa.be) Op woensdag 13 april vond een commissievergadering plaats voor het departement leefmilieu, natuur, ruimtelijk ordening, energie en dierenwelzijn in het Vlaams Parlement. Het duivensportseizoen 2016 was één van de agendapunten. Het is duidelijk dat de dienst dierenwelzijn zich meer en meer bekommert om het welzijn van onze duiven.

Vlaams parlement

De rampvlucht uit Chateauroux van 8 augustus 2015 heeft dit beslist nog in de hand gewerkt, waardoor de duivensport vanuit een andere ooghoek wordt opgevolgd.
Mevrouw Sabine Vermeulen (NVA) interpelleerde minister Ben Weyts over het vluchtseizoen 2016, en de maatregelen die de KBDB ging treffen. Leest u even mee:

Vraag om uitleg over het sportduivenseizoen 2016

Mevrouw Sabine Vermeulen richt het woord tot minister Ben Weyts:

Minister, het nieuwe sportduivenseizoen is begonnen. Dat wordt gevlogen volgens het vluchtprogramma 2016. Op het vluchtprogramma van 2015 waren een aantal opmerkingen gekomen van de dienst Dierenwelzijn, die niet werden opgevolgd door de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond (KBDB). Aangezien de KBDB het vluchtprogramma enkel ter kennis moet geven aan de dienst en aldus de opmerkingen als vrijblijvend beschouwt, kan de KBDB die opmerkingen negeren.

Heeft de dienst het vluchtprogramma 2016 in volledige en duidelijke vorm ontvangen? Werd er melding gemaakt voor welke duiven – jonge, oude, jaarlingen – de vluchten worden georganiseerd en werd er melding gemaakt van het aantal kilometers per vlucht? Welke opmerkingen werden bij deze editie geformuleerd door de dienst Dierenwelzijn?

Op een vorige vraag om uitleg, over de rampvlucht vanuit Châteauroux, antwoordde u dat er een evaluatievergadering zou volgen tussen uw diensten en de KBDB, na afloop van het vluchtseizoen. U rekende erop dat de KBDB een degelijke oplossing zou uitwerken om dergelijke rampvluchten in de toekomst te vermijden. Heeft dat overleg plaatsgevonden? Welke oplossing heeft de KBDB ondertussen voorgesteld? Als er sprake is van een lossingscomité, zoals de duivenliefhebbers zelf vragen, op welke manier is dat door de KBDB uitgewerkt en wie zit er dan in dat lossingscomité? Als er geen oplossing is uitgewerkt door de KBDB, wat zal dan uw beleid zijn ten aanzien van de KBDB?

Minister, vorige zomer hadden we te maken met een paar hittedagen waarop geplande duivenvluchten toch plaatsvonden en de dieren dus werden getransporteerd. Voor de inkorving hanteren de provinciale afdelingen andere reglementen, waardoor het bijvoorbeeld voorkomt dat de duiven uit uw provincie, Vlaams-Brabant, vroeger aanwezig moeten zijn en dag en nacht in de hitte in de vrachtwagen moesten blijven. Heeft de KBDB ondertussen al een uniformiteit ingevoerd in de provinciale reglementen, zodat er een algemene regel geldt voor alle provincies, die bijgevolg ook beter controleerbaar is door de dienst Dierenwelzijn? Indien dat niet zo is, zult u de KBDB daar verder over aanspreken?

Antwoord van minister Ben Weyts:

Vlaams-Brabanders zijn inderdaad vroege vogels. Ik kan daarvan getuigen, want ik heb al wat vergaderingen achter de rug.

De KBDB heeft ondertussen de vluchtkalender voor 2016 bezorgd aan mij en de dienst Dierenwelzijn. Ik ben er alleszins tevreden over dat het aantal nationale vluchten voor jonge duiven is teruggebracht naar vier, zoals dat vroeger trouwens het geval was. De vluchten voor de jaarlingen op Agen en Montélimar vinden redelijk vroeg op het jaar plaats, maar dat was vorig jaar ook al zo. Ik heb daarover ook geen klachten ontvangen. De vlucht naar Montauban is nu vroeger gepland, maar nu ook alleen maar voor de oudere duiven, dus niet voor de jonge. Ik waardeer de inspanning die de KBDB heeft gedaan om het vluchtprogramma te verlichten en het dus diervriendelijker te maken.

Daartegenover staat wel de immobiliteit van de bond in verband met enkele andere hangende dossiers, zoals – inderdaad – het vervoer en de lossingsmodaliteiten, waarover ik toch heel duidelijke vragen gesteld zijn op een evaluatievergadering in juni vorig jaar, en nadien nog per mail. Daarop is er de belofte van de bond gekomen om een veterinaire commissie op te richten, die deskundig wetenschappelijk advies zou verlenen over de lijst van dopingproducten, en ook een lossingscomité, dat altijd concreet zou beslissen over de lossingen.

Omdat ik ter zake geen vooruitgang zag, heb ik dan in december een dwingende brief naar de bond geschreven en de voorzitter uitgenodigd voor overleg. Op mijn kabinet heeft er een gesprek met de voorzitter plaatsgevonden, maar ik moet zeggen dat dat niet zo overtuigend was. Daarom heb ik die vragen ook hernomen. Daarop is er vervolgens vrij recent een schriftelijk antwoord gekomen, dat grotendeels bestond uit het hernemen van de eerder verstrekte antwoorden na de rampvlucht uit Châteauroux. Ik heb tot nu toe dan ook geen enkele indicatie dat de KBDB de provinciale reglementen zou willen harmoniseren. Ik heb daar nog geen formele bevestiging van gekregen. Dit is dan zo’n beetje de maand van de laatste kans, denk ik, om alsnog te kunnen komen tot een vergelijk wat dat betreft. Anders zouden we regelgevend moeten optreden, wat trouwens complex is. De regelgeving met betrekking tot duiven, met de wet ter zake en de eraan aangebrachte wijzigingen, is helemaal niet eenduidig. Die regelgeving heeft trouwens een militaire voorgeschiedenis. Dat is dus een vrij complexe materie. Ik hoop dat het ook niet zover moet komen, maar ultiem ben ik daar wel toe bereid, als dat echt nodig is om zaken te doen op het vlak van het dierenwelzijn. Een voorbeeld is die uniformiteit waarnaar u verwijst. Er worden andere praktijken gehanteerd. Sommige dieren moeten veel langer in kooien ter plaatse worden gehouden, met alle gevolgen van dien. Als we dan ultiem regelgevend moeten optreden, dan moet dat maar.

Repliek van mevrouw Sabine Vermeulen:

Minister, ik dank u voor uw antwoord. De vluchten voor jonge duiven zijn inderdaad van zes naar vier gebracht. Dat is inderdaad een eerste stap naar een toegeving. Bij de KBDB weet men immers dat de dienst Dierenwelzijn over hun schouder aan het meekijken is. Dat is een nieuw gegeven voor hen. Ze zijn het niet gewoon dat die dienst hen plots ook in de gaten begint te houden. Dat is een eerste mooi manoeuvre dat ze hebben gedaan.

Er is volgens mij nog wel heel veel werk aan de winkel. In het vluchtprogramma van 2005 waren er immers maar 20 vluchten ingepland, en tien jaar later zitten we aan 32 vluchten. Ik weet wel waarom die vluchten erbij zijn gekomen, maar we laten het dan aan de KBDB over om een antwoord te formuleren op de vraag hoe het komt dat dat vluchtprogramma toch nog zo zwaar blijft. U had het mooi over de immobiliteit van de KBDB. Ik zou het inderdaad ook niet beter kunnen omschrijven. Die vereniging is inderdaad zeer immobiel als het erover gaat antwoorden te geven, niet alleen aan u, maar ook aan de liefhebbers. Ik hoop dus dat er nog heel veel kan veranderen. Ik hoop dat ze, nu het vluchtseizoen is begonnen, snel antwoorden beginnen te geven wat dat lossingscomité en die inkorvingen betreft. Ik blijf ervoor pleiten dat dienst Dierenwelzijn en uzelf echt over de schouder van de KBDB blijven meekijken.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.