Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws

Nieuws

Goede vrijdag kantoor gesloten

De tijd is weer aangebroken dat er op korte termijn een aantal Nationale Feestdagen op elkaar volgen. Morgen, Goede Vrijdag, is de eerste dag dat het kantoor in Veenendaal de gehele dag is gesloten. Hieronder een overzicht van alle dagen.
DatumNationale Feestdag
Vrijdag 25 maart 2016 Goede Vrijdag
Maandag 28 maart 2016 Pasen
Woensdag 27 april 2016 Koningsdag
Donderdag 5 mei 2016 Hemelvaart
Vrijdag 6 mei 2016 Dag na Hemelvaart
Maandag 16 mei 2016 Pinksteren

Het bestuur stelt zich voor

Het nieuwe bestuur van de NPO is direct nadat ze op 12 maart jl. gekozen zijn, met veel enthousiasme aan de slag gegaan. Met regelmaat verschijnt een verslag van waar ze mee bezig zijn op deze site en in overige media.

Het eerste verslag van de bestuursvergadering van 15 maart jl. is nu te lezen.

En natuurlijk wil het bestuur zich graag aan iedereen voorstellen. Dat doen ze hier!

Interessante cursusdag bij MeteoGroup

Op 18 maart heeft een groep van lossingscoördinatoren zich bij MeteoGroup in Wageningen verzameld om daar up to date gehouden te worden over alle ins en outs van het weer.

MeteoGroup 18 maart

Op deze dag werd er gediscussieerd met het IWB (Arie van Dam en Kees Elzinga) en Klaas Drost van MeteoGroup . Punten van verbetering ten aanzien van het begeleiden van de wedstrijden met postduiven kwamen aan de orde.

Kees Elzinga

Daarnaast werd er ook een minicursus over het weer gegeven, zodat de weertermen voor iedereen duidelijk zijn. Zo weten alle betrokkenen waarover ge

praat wordt in het vliegseizoen. De diverse soorten fronten, wolken, inversies en computermodellen werden behandeld.


Op deze dag werden ook enkele tegenvallende vluchten besproken aan de hand van gegevens die werden verkregen uit weerballonnen en weerkaarten op desbetreffende dagen. Doel daarvan is dat er door het analyseren van deze gegevens nog beter gelet kan worden op het waarborgen van kwalitatief goede vluchten met een nog hoger thuiskom-percentage.

Arie van Dam

Aan het eind van de dag werd er nog een korte rondleiding gegeven door de weerkamer zodat de aanwezigen een indruk kregen van wat er bij MeteoGroup allemaal gedaan wordt en waaruit het werk bij dit bedrijf nog meer bestaat.

Pieter op bezoek bij Pieter

Het eerste verslag dat we deze keer binnen kregen van de hokbezoeken door jeugdleden, is van Pieter Buren uit Wehl. Zoals elk jaar konden de deelnemers aan de jeugddag, ook afgelopen november, weer hokbezoeken winnen. Door deel te nemen aan verschillende onderdelen op die dag, voor een deel leerzame activiteiten maar ook leuke spellen, maken ze de speelkaart vol. Met een volle speelkaart, maak je kans op een bezoek bij een liefhebber met aanzien!

Pieter en Pieter

Hallo ik ben Pieter Buren en ik ben 12 jaar en woon in Wehl.
Ik heb sinds 3 jaar postduiven en ben zelfstandig lid. Mijn vader heeft dus geen duiven.
Wij zijn in november naar de beurs in Houten geweest en heb toen een hokbezoek gewonnen en heb Pieter Veenstra uitgekozen.

Hokbezoek Pieter Veenstra 1

Op zaterdag 25 maart zijn mijn vader en ik  met de auto naar Pieter Veenstra geweest en hebben onderweg ook nog twee duiven losgelaten.
We werden ontvangen door Pieter Veenstra en de hokverzorger Ruud Hoedeman en zijn we naar binnen gelopen en even gekletst en gedronken. Er kwamen ook nog twee mensen van PIPA.
Nadat we wat hadden gekletst en gedronken gingen we met de hokverzorger en de jongste zoon van Pieter Veenstra naar de hokken
Ze hebben me heel veel laten zien en duiven laten voelen en heel veel dingen verteld waar ik veel van geleerd heb.

Hokbezoek Pieter Veenstra 2Ik heb een hele leuke middag gehad en vond het heel bijzonder om er rond te mogen kijken in zo’n mooi hok met zulke goede en mooie duiven. Ter afsluiting hebben we in huis nog wat gedronken en gepraat en zijn daarna naar buiten gelopen om een foto te maken samen met Pieter Veenstra.
Toen we naar buiten liepen vertelde de hokverzorger dat Pieter Veenstra eigenlijk nooit duiven weg gaf. Maar na dat we de foto’s hadden gemaakt kreeg ik toch een jonge duif mee naar huis.

Ik wil Pieter Veenstra en de hokverzorger ontzettend bedanken voor de leuke middag en de duif. Ik vond het geweldig!

Pieter Buren, Wehl

Jouw hokbezoek?

Natuurlijk willen we allemaal weten hoe de hokbezoeken geweest zijn. Dus, ben jij op hokbezoek geweest? en vooral leuke foto’s.

Veel duiven nog snel op naam

Zo vlak voor het vliegseizoen willen velen nog even snel de duiven op naam zetten. Op het kantoor in Veenendaal proberen de medewerkers de aanvragen zo snel mogelijk af te handelen.

Overschrijvingen

Duiven kunnen het hele jaar door op naam gezet worden. Als de duif op de juiste eigenaar staat, dan kan deze, mocht hij onverhoopt in het verkeerde hok terecht komen, snel weer terugbezorgd worden.

Tijdens de voorjaarsbeurs was de NPO ook aanwezig en toen zijn zo'n 11.000 ringen en series op naam gezet. Dat zijn er heel wat.

Maar nu het vliegseizoen van start gaat, zijn er nog veel leden die nog snel de duiven op naam willen hebben.

Normaal duurt het registreren een paar dagen als de eigendomsbewijzen worden opgestuurd. Nu kan het voorkomen dat je twee tot drie weken moet wachten. we proberen de aanvragen zo snel mogelijk weer terug te sturen.

Telefoonnummer en E-mailadres 

Natuurlijk is het van belang dat je telefoonnummer en e-mailadres goed in de ledenadministratie staan. Je kunt dit controleren door een ringnummer van een duif waarvan je zeker weet dat deze op je eigen naam staat in de zoekmachine in te geven. 

Je kunt dan zien of het goede telefoonnummer verschijnt. Komt er ook een formulier tevoorschijn, dan is er ook een e-mailadres bekend.

Kloppen de gegevens niet of wil je een e-maildres doorgeven, met je lidnummer en de juiste gegevens naar het kantoor. 

ScannerNog duiven op naam zetten?

Ook duurt het nu misschien wat langer vooredat een aanvraag is afgehandeld, wij adviseren toch  om dit te doen. Lees wat je hiervoor moet doen.

Heb je veel eigendomsbewijzen om over te schrijven en wil je deze niet opsturen? Je kunt dan tijdens kantooruren naar Veenendaal komen. Maak hiervoor wel even een afspraak (0318-559700).

Welke Elektronische constateersystemen zijn er en wat kunnen ze wel en niet

De diverse fabrikanten van Elektronische constateersystemen hebben ongeveer in maart 2015 de eis van het toevoegen van een back-up-functie EN een ‘printen zonder printer’-functie gekregen. Op dit moment voldoen niet alle leveranciers hier aan, op 1 januari 2017 wel. Niet alle systemen konden hier volgens de fabrikanten aan voldoen, omdat het niet bij alle systemen technisch mogelijk zou zijn. Er is daarom besloten om dit voor de systemen waarbij het technisch niet mogelijk is, dit voorlopig niet mee te nemen in de goedkeuring. Dit kan omdat het een extra optie is, en niet persé nodig is voor een veilig concours.

Backup systeem

Aan alle fabrikanten is de eis gesteld dat de liefhebber de mogelijkheid moet hebben om toch elektronisch zijn duiven bij aankomst te kunnen registreren als zijn klok met inkorfgegevens kapot is gegaan tussen inkorven en verwachte tijdstip van aankomst. Dit constateren moet dus op vergelijkbare wijze gaan, alsof de originele inkorfklok werd gebruikt. Dus inclusief alle ingebouwde controles ten aanzien van de concoursveiligheid.

Hoe de leverancier dit oplost is aan de leverancier. Het is mogelijk om dit in software of in de hardware te implementeren. De liefhebber moet zich wel realiseren dat sommige geïmplementeerde oplossingen nogal wat tijd kosten. Het is aan de liefhebber en/of vereniging of zij willen investeren in de door de fabrikant gekozen oplossing. Niet alle back-up oplossingen zijn standaard (gratis) beschikbaar voor iedere liefhebber.

Printen via de PC

Tot nu toe werden de inkorf- en aankomstgegevens geprint via een zogenaamde DOS printer. Het systeem werd direct aan de printer gekoppeld en zo kan men rechtstreeks printen, zonder tussenkomst van een PC.

Inmiddels is dit achterhaald. De zogenaamde DOS printers die hiervoor nodig zijn, zijn steeds moeilijker te krijgen. Vandaar dat de eis is gekomen om de afdruk ook te kunnen maken via de PC. Daarna kan de uitdraai gemaakt worden via iedere printer die aan de PC hangt.

Deze mogelijkheid van printen is nodig als men een defecte printer heeft. Het is aan de liefhebber en/of vereniging of zij willen investeren in deze mogelijkheid. Niet alle ‘printen-zonder-printer’ oplossingen zijn standaard (gratis) beschikbaar voor iedere vereniging.

Informatie per systeem


TauRIS

 • Back-up systeem

TauRIS heeft dit nu niet. TauRIS heeft de toezegging gedaan om dit voor seizoen 2017 wel geïmplementeerd te hebben. Dit gaat via een tweede klok die separaat aangeschaft moet worden.

 • Printen via de PC

Dit is gedaan via een applicatie op de PC.

 

Bricon

 • Back-up systeem

Dit is door Bricon gedaan via een softwareoplossing. Dit kan niet in de vereniging gedaan worden.

 • Printen via de PC

Dit is gedaan via een applicatie op de PC.

 

Tipes

 • Backup systeem

Tipes heeft dit via de hardware opgelost.

 1. Master/Slave optie. Tijdens het inkorven worden de ingekorfde duiven geregistreerd door twee klokken. Beide klokken hebben dus dezelfde gegevens. Gaat één van beide klokken stuk, kan men altijd nog de duiven registreren.
 2. Speciale inkorfantenne met de back-up optie geactiveerd.

Het is aan de liefhebber en aan de vereniging of men hier gebruik van wil maken. Bij optie 1. dient de liefhebber een tweede klok te kopen. Bij optie 2 dient er een speciale inkorfantenne (ESA 4000) te zijn i.p.v. de standaard inkorfantenne (ESA 400).

 • Printen via de PC

Dit is gedaan via een applicatie op de PC.

 • Algemeen

Met ingang van seizoen 2016 heeft Tipes de allereerste systemen, ('Junior-, prof- en profplus klok') teruggetrokken.
Met ingang van seizoen 2016 heeft Tipes de communicatiesnelheid aangepast. Daardoor zijn de huidige Tipes serieel/parallel convertors, nodig voor het printen, niet meer te gebruiken. Als oplossing kan men een andere serieel/parallel convertor aanschaffen, of rechtstreeks naar de parallelle printer printen (MC2100) of via de inkorfantenne naar de PC printen (MC1100).

Benzing

 • Back-up systeem

Dit is door Benzing opgelost in de hardware. De liefhebber moet een ‘docking-station’ aanschaffen.

Dit docking-station is te gebruiken als doorklokker, maar ook als back-up systeem. De liefhebber doet dit dus zelf.

 • Printen via de PC

Dit is gedaan via een applicatie op de PC.

 • Algemeen

Met ingang van seizoen 2021 wordt ATIS Top niet meer ondersteund door Benzing.

Unikon

 • Backup systeem

Unikon heeft dit opgelost via software. De klokgegevens kunnen worden gekopieerd naar een tweede klok, zonder tussenkomst van de PC of leverancier. De liefhebber/vereniging kan dit dus zelf doen. Dit kan echter alleen indien er ingekorfd wordt met een Champ+ datalogger en met gebruik van Champ opslagmodulen.

 • Printen via de PC

Bij Unikon kan dit alleen als er gebruik wordt gemaakt van een Champ+ inkorfdatalogger en de liefhebbers minstens Champ-modulen hebben. Eventueel met oud model datalogger. Naast dat men een speciaal programma op de PC moet hebben, moet deze PC ook verbonden zijn met internet.

 • Algemeen

Unikon heeft aangegeven dat de profi en de profi-plus modellen in 2021 en daarna niet meer ondersteund worden. Unikon verwacht dan ook dat met ingang van seizoen 2021 de verenigingen over moeten gaan op Champ+ dataloggers en dat de verenigings-PC een internetverbinding heeft.
De liefhebbers zullen waarschijnlijk minimaal een Champ opslagmodule moeten aanschaffen. Deze kan wel gebruikt blijven worden met de ‘oude’ dataloggers.

Mega

 • Backup systeem

Mega heeft dit opgelost via software. De klokgegevens worden op de PC opgeslagen. Met behulp van een speciaal programma kan er een nieuwe klok met inkorfgegevens gemaakt worden. Dit speciale programma is alleen bij de fabrikant beschikbaar, en kan dus niet in de vereniging worden gedaan.

 • Printen via de PC

‘Printen zonder printer’ is bij mega ingebouwd in de zogenaamde communicatie DLL. De applicatiesoftware moet hiervoor worden aangepast zodat printen via de PC mogelijk is.

Bekijk het overzicht van de toegelaten softwareversies voor 2016

Vliegseizoen 2016 officieel van start!

Het officiële startschot van het vliegseizoen 2016 heeft geklonken. Dit is het moment waar wij allemaal weer naar uitkeken en van genieten. De ene liefhebber zit al direct met zijn ploeg duiven op scherp, de ander houdt zijn kruit nog een paar weken droog of wacht tot het spel van de marathonvluchten aanbreekt.

Maurice van der KrukHet wekelijkse ritueel van de voorbereiding van onze duiven is weer begonnen. Het door de week heen toewerken naar de optimale conditie tijdens de inkorfdag, of liever nog een dag of 2-3 later tijdens de vluchtdag.

Met het verzetten van de klok naar zomertijd en de lente, die nu echt bezig is om haar doorbraak te doen, is er ook de mogelijkheid om de duiven ‘s avonds te laten trainen. En wat is nu mooier dan een ploeg doffers te zien klapperen en een ploeg duivinnen door de lucht te zien snijden!

De komende weken zullen wij vast nog wat opstartperikelen hebben bij het inkorven nu alle systemen zijn voorzien van de nieuwe software. Het motto hier is ‘blijf vooral kalm en geef degenen die de werkzaamheden verrichten de ruimte om het op te lossen’. 
Lukt dat op dat moment niet, zorg dan voor een noodmaatregel en communiceer daar vooral over met de verantwoordelijken op verenigings-, regio en afdelingsniveau.

Inkorven, laden, ophalen van de manden, klokken stellen, inlezen, uitlezen, uitslagen maken, doen wij met elkaar. 

Daarna zijn uw duiven in handen van onze convoyeurs, chauffeurs en lossingsverantwoordelijken. Op hun schouders rust de lastige taak om het thuiskompercentage een heel seizoen lang hoog te houden.
En wij weten dat niets veranderlijker is dan het weer. En alle computermodellen en expertise ten spijt, komt er ook een kleine factor ‘geluk’  bij kijken. Wij gaan uit van doordacht handelen en met elkaar de bevindingen delen,  ‘meten is weten’ en leren uit het verleden. 
Om het postduivenwelzijn te vergroten zijn, naast lossingsprotocollen, ook vervolgonderzoeken gepland naar het drinkgedrag van duiven in transport onder leiding van de WOWD.

Het vluchtprogramma 2016, de kampioenschappen en bijbehorende richtlijnen zijn allemaal tijdens de afgelopen jaren en het afgelopen vergaderseizoen (nogmaals) vastgesteld. Mocht u gaandeweg dit seizoen aanlopen tegen de (bekende) problemen, breng dit dan vooral onder de aandacht en voer daarover de dialoog.
Dat maakt het in het komend vergaderseizoen een stuk eenvoudiger om direct na het seizoen te beginnen met de gezonde discussie over wat wij kunnen verbeteren.

Komende maand ontvangt u de enquête die door de werkgroep ‘De route naar een krachtige bond’ onder begeleiding van mevrouw Olfers is samengesteld. 

Graag uw aandacht hiervoor om deze in te vullen en te retourneren, zodat wij van u en de andere 18.499 leden weten hoe u de sport beleeft en op welke onderdelen u graag behoud en op welke onderdelen u graag verandering of nieuwe initiatieven ziet.

2016 is ook het tweede jaar van de seizoenen die tellen voor de punten voor klasseringen voor de Olympiade 2017 in Brussel. Degenen die eerder hebben deelgenomen aan een Olympiade weten wat dat inhoud en waarom je die zeker niet mag missen. 
Denk nu niet ‘daar kom ik nooit voor in aanmerking’, want een topduif met een mooi seizoen maakt je kanshebber. En niet alleen de sportklasse telt hierbij! Ik reken op u in een mooie afvaardiging in ons sportklasse én standaardklasse team in Brussel volgend jaar januari.

Vele handen maken licht werk, ook in de tweede helft van het seizoen. De welbekende derde helft is toch het gezelligst wanneer wij met zijn allen het werk hebben afgerond en dan nog een kaartje kunnen leggen, of een drankje nemen. Of vooruitblikken naar die ene mooie vlucht van het seizoen 2016!

Zie ze allemaal thuis te krijgen, in goede conditie en met mooie resultaten en blijf vooral genieten.

Veel spelplezier en succes!

Maurice van der Kruk

Voorzitter NPO

Duivensport op de agenda van het Vlaams Parlement

(Bron: Pipa.be) Op woensdag 13 april vond een commissievergadering plaats voor het departement leefmilieu, natuur, ruimtelijk ordening, energie en dierenwelzijn in het Vlaams Parlement. Het duivensportseizoen 2016 was één van de agendapunten. Het is duidelijk dat de dienst dierenwelzijn zich meer en meer bekommert om het welzijn van onze duiven.

Vlaams parlement

De rampvlucht uit Chateauroux van 8 augustus 2015 heeft dit beslist nog in de hand gewerkt, waardoor de duivensport vanuit een andere ooghoek wordt opgevolgd.
Mevrouw Sabine Vermeulen (NVA) interpelleerde minister Ben Weyts over het vluchtseizoen 2016, en de maatregelen die de KBDB ging treffen. Leest u even mee:

Vraag om uitleg over het sportduivenseizoen 2016

Mevrouw Sabine Vermeulen richt het woord tot minister Ben Weyts:

Minister, het nieuwe sportduivenseizoen is begonnen. Dat wordt gevlogen volgens het vluchtprogramma 2016. Op het vluchtprogramma van 2015 waren een aantal opmerkingen gekomen van de dienst Dierenwelzijn, die niet werden opgevolgd door de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond (KBDB). Aangezien de KBDB het vluchtprogramma enkel ter kennis moet geven aan de dienst en aldus de opmerkingen als vrijblijvend beschouwt, kan de KBDB die opmerkingen negeren.

Heeft de dienst het vluchtprogramma 2016 in volledige en duidelijke vorm ontvangen? Werd er melding gemaakt voor welke duiven – jonge, oude, jaarlingen – de vluchten worden georganiseerd en werd er melding gemaakt van het aantal kilometers per vlucht? Welke opmerkingen werden bij deze editie geformuleerd door de dienst Dierenwelzijn?

Op een vorige vraag om uitleg, over de rampvlucht vanuit Châteauroux, antwoordde u dat er een evaluatievergadering zou volgen tussen uw diensten en de KBDB, na afloop van het vluchtseizoen. U rekende erop dat de KBDB een degelijke oplossing zou uitwerken om dergelijke rampvluchten in de toekomst te vermijden. Heeft dat overleg plaatsgevonden? Welke oplossing heeft de KBDB ondertussen voorgesteld? Als er sprake is van een lossingscomité, zoals de duivenliefhebbers zelf vragen, op welke manier is dat door de KBDB uitgewerkt en wie zit er dan in dat lossingscomité? Als er geen oplossing is uitgewerkt door de KBDB, wat zal dan uw beleid zijn ten aanzien van de KBDB?

Minister, vorige zomer hadden we te maken met een paar hittedagen waarop geplande duivenvluchten toch plaatsvonden en de dieren dus werden getransporteerd. Voor de inkorving hanteren de provinciale afdelingen andere reglementen, waardoor het bijvoorbeeld voorkomt dat de duiven uit uw provincie, Vlaams-Brabant, vroeger aanwezig moeten zijn en dag en nacht in de hitte in de vrachtwagen moesten blijven. Heeft de KBDB ondertussen al een uniformiteit ingevoerd in de provinciale reglementen, zodat er een algemene regel geldt voor alle provincies, die bijgevolg ook beter controleerbaar is door de dienst Dierenwelzijn? Indien dat niet zo is, zult u de KBDB daar verder over aanspreken?

Antwoord van minister Ben Weyts:

Vlaams-Brabanders zijn inderdaad vroege vogels. Ik kan daarvan getuigen, want ik heb al wat vergaderingen achter de rug.

De KBDB heeft ondertussen de vluchtkalender voor 2016 bezorgd aan mij en de dienst Dierenwelzijn. Ik ben er alleszins tevreden over dat het aantal nationale vluchten voor jonge duiven is teruggebracht naar vier, zoals dat vroeger trouwens het geval was. De vluchten voor de jaarlingen op Agen en Montélimar vinden redelijk vroeg op het jaar plaats, maar dat was vorig jaar ook al zo. Ik heb daarover ook geen klachten ontvangen. De vlucht naar Montauban is nu vroeger gepland, maar nu ook alleen maar voor de oudere duiven, dus niet voor de jonge. Ik waardeer de inspanning die de KBDB heeft gedaan om het vluchtprogramma te verlichten en het dus diervriendelijker te maken.

Daartegenover staat wel de immobiliteit van de bond in verband met enkele andere hangende dossiers, zoals – inderdaad – het vervoer en de lossingsmodaliteiten, waarover ik toch heel duidelijke vragen gesteld zijn op een evaluatievergadering in juni vorig jaar, en nadien nog per mail. Daarop is er de belofte van de bond gekomen om een veterinaire commissie op te richten, die deskundig wetenschappelijk advies zou verlenen over de lijst van dopingproducten, en ook een lossingscomité, dat altijd concreet zou beslissen over de lossingen.

Omdat ik ter zake geen vooruitgang zag, heb ik dan in december een dwingende brief naar de bond geschreven en de voorzitter uitgenodigd voor overleg. Op mijn kabinet heeft er een gesprek met de voorzitter plaatsgevonden, maar ik moet zeggen dat dat niet zo overtuigend was. Daarom heb ik die vragen ook hernomen. Daarop is er vervolgens vrij recent een schriftelijk antwoord gekomen, dat grotendeels bestond uit het hernemen van de eerder verstrekte antwoorden na de rampvlucht uit Châteauroux. Ik heb tot nu toe dan ook geen enkele indicatie dat de KBDB de provinciale reglementen zou willen harmoniseren. Ik heb daar nog geen formele bevestiging van gekregen. Dit is dan zo’n beetje de maand van de laatste kans, denk ik, om alsnog te kunnen komen tot een vergelijk wat dat betreft. Anders zouden we regelgevend moeten optreden, wat trouwens complex is. De regelgeving met betrekking tot duiven, met de wet ter zake en de eraan aangebrachte wijzigingen, is helemaal niet eenduidig. Die regelgeving heeft trouwens een militaire voorgeschiedenis. Dat is dus een vrij complexe materie. Ik hoop dat het ook niet zover moet komen, maar ultiem ben ik daar wel toe bereid, als dat echt nodig is om zaken te doen op het vlak van het dierenwelzijn. Een voorbeeld is die uniformiteit waarnaar u verwijst. Er worden andere praktijken gehanteerd. Sommige dieren moeten veel langer in kooien ter plaatse worden gehouden, met alle gevolgen van dien. Als we dan ultiem regelgevend moeten optreden, dan moet dat maar.

Repliek van mevrouw Sabine Vermeulen:

Minister, ik dank u voor uw antwoord. De vluchten voor jonge duiven zijn inderdaad van zes naar vier gebracht. Dat is inderdaad een eerste stap naar een toegeving. Bij de KBDB weet men immers dat de dienst Dierenwelzijn over hun schouder aan het meekijken is. Dat is een nieuw gegeven voor hen. Ze zijn het niet gewoon dat die dienst hen plots ook in de gaten begint te houden. Dat is een eerste mooi manoeuvre dat ze hebben gedaan.

Er is volgens mij nog wel heel veel werk aan de winkel. In het vluchtprogramma van 2005 waren er immers maar 20 vluchten ingepland, en tien jaar later zitten we aan 32 vluchten. Ik weet wel waarom die vluchten erbij zijn gekomen, maar we laten het dan aan de KBDB over om een antwoord te formuleren op de vraag hoe het komt dat dat vluchtprogramma toch nog zo zwaar blijft. U had het mooi over de immobiliteit van de KBDB. Ik zou het inderdaad ook niet beter kunnen omschrijven. Die vereniging is inderdaad zeer immobiel als het erover gaat antwoorden te geven, niet alleen aan u, maar ook aan de liefhebbers. Ik hoop dus dat er nog heel veel kan veranderen. Ik hoop dat ze, nu het vluchtseizoen is begonnen, snel antwoorden beginnen te geven wat dat lossingscomité en die inkorvingen betreft. Ik blijf ervoor pleiten dat dienst Dierenwelzijn en uzelf echt over de schouder van de KBDB blijven meekijken.

Postduivensport in 'Hallo Nederland'

In het programma 'Hallo Nederland' van omroep Max, komen elke dag actuele, ontroerende en verrassende verhalen van eigen bodem aan de orde. Deze week ook de postduivensport.

Hallo Nederland Maurice

Hallo Nederland Bas

Bas Verkerk en voorzitter Maurice van der Kruk is gevraagd wat te zeggen over de toekomst van de postduivensport. Afgelopen dinsdag was de uitzending te zien op NPO 1.

Bekijk hier de uitzending.  Het item begint op ongeveer 10:50.

Kantoor gesloten

Hou er rekening mee dat het kantoor in Veenendaal op onderstaande dagen is gesloten:
Woensdag 27 april 2016 Logo Koningsdag
Donderdag 5 mei 2016 Hemelvaart
Vrijdag 6 mei 2016 Dag na hemelvaart
Maandag 16 mei 2016 Pinksteren

Wij wensen iedereen een hele fijne en gezellige Koningsdag!

Enquête 'Naar een krachtige bond' komt eraan

Er wordt op dit moment door de stuurgroep en bestuur NPO een laatste hand gelegd aan de landelijke enquête. Dit weekend wordt de definitieve versie vastgesteld. Via deze enquête krijgen alle leden de kans om hun mening te geven over allerlei onderwerpen.

Hoe denk je bijvoorbeeld over onze organisatie, de NPO. En wat vind je van je afdeling en je vereniging? Naar welke discipline gaat je voorkeur uit en zou je een ander soort competitie willen?

Begin mei is de enquête te vinden op npoveenendaal.nl. Als lid ontvang je hierover nog persoonlijk bericht. Is er in de ledenadministratie een e-mailadres bekend, dan komt dit bericht in je e-mailbox. De anderen ontvangen de enquête per post. Ken je iemand waarvan wij het e-mailadres mogelijk nog niet hebben, , zodat wij het adres nog toe kunnen voegen.

Gedurende de periode dat de enquête ingevuld kan worden, zal tussendoor steeds bekend gemaakt worden hoeveel respons er op dat moment binnen is. Ook  de uitkomsten van de enquête houden we iedereen volledig op de hoogte.

Wij rekenen er op dat iedere liefhebber de tijd wil nemen om de enquête in te vullen.

Alvast dank voor alle response namens de stuurgroep en bestuur NPO.

Maurice van der Kruk

Advies IWB goed opgevolgd

Het seizoen is nu een aantal weken onderweg en met de beperkte lossingsmogelijkheden in België voor de lossingsverantwoordelijken een uitdaging om tot de juiste besluitvorming te komen.

De afgelopen weken hadden wij helder weer met vooral sterke wind vanuit het zuiden en ging het de duiven op bijna alle plaatsen eenvoudig af. Dit weekend worden maximum temperaturen verwacht van 8 graden. Verder een NNO wind kracht 3-4.

Het IWB adviseert daarom een maximum vliegduur aan te houden van 3 uur voor de verste afstand voor de eerste duiven.
Dat betekent bij 70 km/uur rond de 210 km. Voor een aantal afdelingen staan al vluchten met deze afstand op het programma. Voor een aantal stond een grotere afstand geprogrammeerd.

De afdelingen die een verdere vlucht op het programma hebben staan hebben deze nu aangepast naar vlucht van kortere afstand.

Duivenwelzijn staat voorop en het doet ons deugd dat de samenwerking tussen IWB en lossingsverantwoordelijken tot deze aanpassingen hebben geleid.

Een mooie vlucht gewenst dit weekend!

Bestuur NPO

Miranda op bezoek bij Hans de Ruig

Ik ben Miranda Walda ik ben 11 jaar en ik kom uit Marum (Groningen). Ik ben jeugdlid in Zuidhorn bij afdeling 10 sinds 2015 ben ik zelfstandig begonnen met duiven. Ik deed eerst samen met mijn vader, toen waren we een combinatie.

Miranda Walda

Ik ben op zaterdag 12 maart op hokbezoek geweest bij meneer De Ruig in Oude Bildtzijl (Friesland). Dat bezoek heb ik gewonnen op de NPO-jeugddag 2015 in Houten.

Miranda Walda2Na 50 minuten rijden kwam we aan in Oude Bildtzijl. We kwamen aanrijden en zagen van een afstand al een koppeltje duiven vliegen bij een mooi landgelegen huisje. We kwamen de oprit oprijden en stapten uit en daar kwam meneer De Ruig al aanlopen. We liepen naar de achtertuin en hij vroeg aan mij:  ‘wat gaan we eerst doen naar de duiven of iets drinken’. Ik zei natuurlijk duiven, want ik zou wel eens willen zien hoe hij het had. Dus we gingen naar het duivenhok. Eerst kwamen we in het jonge hok aan. Daarna bekeken we de kweekduivenren. Ik kreeg uitleg over diverse duiven. Toen kwamen we aan bij de doffers/ duivinnen en daar kregen we ook uitleg over prestaties. Ik mocht diverse duiven in de handen houden. Daarna kregen we uitleg over het voersysteem.

Daarna zijn we naar binnen gegaan waar we heerlijke koffie hebben gedronken. Met een lekkere koek. Hij liet nog wat foto’s zien van diverse topuitslagen,  en teletekstoverwinning eerste Limoges. En hij liet heel veel stambomen zien. Na het bakje koffie gingen we weer terug naar huis. Fam De Ruig, hartelijk dank voor de gastvrijheid!

Met vriendelijke groet Miranda Walda

Alle enquêtes zijn verstuurd

Vanaf vrijdag 29 april is op het Bureau hard gewerkt om, naast de 10.000 uitnodigingen die per mail verstuurd werden, ook nog 8.500 leden per brief uit te nodigen hun mening te geven over de NPO en de duivensport.

Met alle hens aan dek is het dan toch gelukt om 33 goed gevulde postzakken aan post.nl aan te bieden.

mailingfotos


Als u geen enquête via de mail hebt ontvangen, wordt deze komende dagen bezorgd en kunt u deze op papier invullen en terugsturen. U mag de enquête ook alsnog online invullen.

Zo’n 1800 leden hebben inmiddels al gebruik gemaakt van de mogelijkheid hun persoonlijke mening te laten horen. Als u dat nog niet gedaan heeft, dan heeft u tot 18 mei de kans dit alsnog te doen. 

Bureau gesloten

In verband met Pinksteren is het kantoor op maandag 16 mei gesloten.

Dinsdag 17 mei zijn wij weer geopend. 

Nationale Dagen NPO 19-20 november 2016 - Entree gratis!

Tijdens de beleidsdag van 11 april jl. kwam het bestuur al snel tot de conclusie dat onze Nationale Dagen een unieke gelegenheid bieden om één van haar doelstellingen te realiseren namelijk: Een organisatie realiseren, die verbondenheid en saamhorigheid uitstraalt, zowel intern als extern ofwel een grote familie, waar we tegen elkaar strijden echter toch een eenheid zijn. Een organisatie die bestaat uit een groep liefhebbers, die gefascineerd zijn in het spel met de duiven en die respect hebben voor elkaars prestaties.

Nationale Dagen 2013

Het bestuur ziet dan ook als taak deze grote familie op de Nationale Dagen bij elkaar te brengen om:

 • de nationale kampioenen en winnaars van de nationale vluchten te huldigen.
 • middels een specifieke duivenbeurs de kennis over de diverse duivenproducten te kunnen vergroten.
 • de kinderen en jongeren via een jeugddag nog meer bij onze sport te betrekken.
 • middels diverse lezingen meer inzicht te verschaffen over de toekomst van onze sport.

Kortom ‘bruisende dagen’ waarop ieder lid wordt verwacht. Wij begrijpen dan ook dat de beurs voor iedereen toegankelijk en bereikbaar moet zijn.
Om de toegankelijkheid te vergroten is gekozen om de beurs gratis te kunnen bezoeken.
Om de bereikbaarheid te vergroten wil het bestuur trachten in overleg met en voor die afdelingen, die ver van Houten verwijderd liggen busreizen te organiseren dan wel carpooling via de verenigingen.

Of je nu als professional of als amateur de sport bedrijft.
Of je als grote liefhebber veel of als kleine liefhebber weinig duiven inkorft.
Of je voor de speldiscipline fond dan wel voor de vitesse/midfond kiest.
Of je in het noorden dan wel in het zuiden van het land woont.

Gezamenlijk zullen wij de bij behorende werkzaamheden ten behoeve van de wedstrijden en vervoer dienen uit te voeren. Daarvoor is eenheid van bloedgroep nodig, bloedgroep Oké positief.

Het thema van de beurs zal daarom luiden: Eenheid in verscheidenheid

Het bestuur heeft de voorwaarden geschapen, het is nu aan u om er met ons een mooie respectvolle en sfeervolle Nationale Dagen van te maken.

 

Wij rekenen op jullie.

Bestuur NPO

Ledenenquête NPO 2016! Doe nog mee!

Tot 18 mei hadden alle leden de mogelijkheid om de ledenenquête NPO in te vullen. Elk lid heeft hiervoor óf een link via e-mail ontvangen, óf een enquête op papier thuisgestuurd gekregen.

Op dit moment zijn 4.250 enquêtes binnen, waarvan ruimt 3.500 digitaal en de op papier retour gekomen 750 stuks worden nu verwerkt

Dat is een behoorlijk aantal. Toch wil het bestuur en stuurgroep graag meer meningen verzamelen. Dit om een heel duidelijk beeld te verkrijgen hoe over onze organisatie, de NPO, wordt gedacht. Wat vinden de leden van hun afdeling en vereniging? Naar welke discipline gaat de voorkeur uit en willen de leden een ander soort competitie of de huidige in stand houden?

Iedereen wordt daarom nog in de gelegenheid gesteld om tot uiterlijk 31 mei de enquête in te vullen.

'Meneer Evert' op Petrus' Bandenschool in Venray

Op 15 april werd er in groep 6a van de Petrus' Bandenschool in Venray een gastles over postduiven gegeven. Evert Diepeveen heeft deze les verzorgd. 'Meneer Evert' werd enthousiast ontvangen.

Evert in Venray 2

Dit is wat de kinderen van groep 6a schreven:

Meneer Evert van de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie kwam in onze klas vertellen over duiven. We hadden van tevoren in onze teams vragen opgesteld die we wilden stellen.

Hij heeft ons heel veel geleerd over duiven. We wisten er nog niet veel vanaf. Aan het einde van de ochtend werden er ook nog duiven vrijgelaten en deze moesten zelf de weg terug naar huis vinden.

Juf Bregje zorgde nog voor een aantal leuke foto's.

Evert in Venray 5

Evert in Venray 4

Evert in Venray 3

Evert in Venray 1Evert in Venray 6Evert in Venray 7

Algemene Vergadering NPO live gestreamd

Vanavond wordt om 20.00 uur een Algemene Vergadering NPO in Wijchen gehouden. Deze is live te volgen.

Ga om 20.00 uur naar YouTube om de vergadering te zien.

Algemene Vergadering op 23 mei - 'Er is een mooie stap gemaakt’

Op 12 maart is het nieuwe bestuur enthousiast van start gegaan. De eerste stappen naar een krachtigere bond moesten gemaakt worden. Daarom was een Algemene Vergadering, buiten de reguliere vergaderingen om, nodig.

AV 23 mei bestuur

De vergadering is integraal te volgen via internet  

Voorzitter, Maurice van der Kruk, opent de vergadering met een moment stilte om kiesman Eddy Gryson en oud-medewerker Rina Marinus te herdenken. Beiden zijn onlangs overleden.
Hij vervolgt hierna zijn voorwoord. Secretaris Hans van Dijk is wegens vakantie afwezig. Daarom neemt de tweede secretaris, Harrie Meijners, het appèl der kiesmannen over. Er zijn 18 kiesmannen aanwezig.

Huishoudelijk Reglement

Op de vergadering van 12 maart is een voorstel dat Afdeling 8 had ingebracht aangenomen. Het betrof artikel 13 van het Huishoudelijk Reglement waarin de overgang van leden tussen afdelingen werd geregeld. Het bestuur heeft zich hierover laten informeren. Ook is advies aan mevrouw Olfers gevraagd. Zij gaf aan dat het verstandig was om in deze vergadering tot een ander besluit te komen.

Kiesman Kögging (afdeling 9) wil graag weten hoeveel  tucht- en geschillenzaken er de afgelopen twee jaar zijn geweest en hoeveel hiervan in beroep zijn beslist. Hij vraagt zich af hoeveel stukken hiervan, als de nieuwe situatie zou hebben gegolden, toch bij de NPO gebleven zouden zijn. Deze vragen worden binnen een aantal weken door het bestuur beantwoord.

Kiesman Jongh (afdeling 2) zegt opnieuw de overgangen binnen de eigen afdeling te missen. Doel is om dispensaties goed te regelen. Wat nu al in artikel 13 staat is juist en dat blijft dan ook in de nieuwe situatie in stand.

Kiesman Jacobs (afdeling 8) mist in het juridisch advies hoe het zit met het deelnemen aan wedvluchten. Stap één is volgens hem de vrijheid om overal lid te worden, maar hoe zit het dan met stap twee, de deelname aan wedstrijden.

De voorzitter licht toe dat de structuur zoals die nu in de organisatie bestaat, in stand blijft. Op het moment dat het coördinaat, waarvandaan je speelt in het werkgebied valt, kan spel bedreven worden.

Kiesman Roks (afdeling 4) vraagt ook aandacht voor leden uit het buitenland. Die moesten dwingend worden aangenomen.  

Bestuurslid Geitenbeek geeft aan dat mevrouw Olfers hier ook duidelijk over is geweest. In de mededelingenmap van de vorige vergadering was het advies opgenomen. Buitenlandse leden kunnen lid worden en meedoen.

Hierna wordt het voorstel van Bestuur NPO in stemming gebracht. Met 18 stemmen voor wordt het aangenomen.

Statutenwijziging

Er kan worden overgegaan tot het belangrijkste punt van deze avond, het wijzigen van de statuten van de organisatie. Het doel is om aan te sluiten bij de ISR en om de interne rechtspleging aan te passen.

De conceptstatuten zijn opgesteld en twee afdelingen hebben hierop via amendementen gereageerd. Kiesman Zeeman (afdeling 11) heeft door omstandigheden niet schriftelijk gereageerd. Hij heeft ook zijn juridische commissie ernaar laten kijken en nog wat schoonheidsfoutjes ontdekt. Deze zal hij na de vergadering overhandigen. Ook kiesman Jongh (afdeling 2) wijst op wat schoonheidsfoutjes . Deze zullen worden gecorrigeerd in de definitieve versie.

In Artikel 22 gaat het over ‘spelen met andermans duif’. Die omschrijving is volgens de heer Jongh onvoldoende dekkend. Bovendien moeten volgens hem naar de punten die administratieve afgehandeld worden, verwezen worden naar het Huishoudelijk Reglement.’  ‘We kunnen zo weer nieuwe puntjes ontdekken die daar ook onder ondergebracht moeten worden.’ Daarin kan iedereen zich vinden.

Kiesman Van der Veer (afdeling 7) vind artikel 37 lid 5 nogal zwaar. Hierin is geregeld dat het wijzigen van het doel ‘Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van duiven binnen de postduivenliefhebberij en de wedstrijdsport met postduiven’ alleen kan met algemene stemmen.

De voorzitter licht toe dat de postduivensport onder een vergrootglas ligt. In België zijn de afgelopen dagen uitbraken van paramyxo geweest en  het ministerie daar springt er bovenop. ‘Het welzijn van de postduiven moeten we als organisatie erg serieus nemen, als we zelfregulerend de sport willen bedrijven.’ Vandaar de formulering van dit artikel.

Er wordt nog gesproken over het tijdspad dat gevolgd moet gaan worden. Ook de afdelingen zullen op den duur hun statuten moet aanpassen. Op dit moment wil de voorzitter daar nog geen termijn aan verbinden. Pas na goedkeuring van de notulen van deze vergadering, kunnen de nieuwe statuten passeren bij de notaris. Geopperd wordt om het goedkeuren van de notulen schriftelijk af te handelen, om de gang erin te houden. Dat wordt door allen beaamd. De stuurgroep komt eind juni weer bij elkaar.

Nadat de statuten zijn goedgekeurd, zal ook gekeken worden of er weer modelstatuten voor de afdelingen en verenigingen kunnen worden gemaakt.

Met 18 stemmen voor worden de statuten goedgekeurd.

Reglement Rechtspleging  

Het Reglement Rechtspleging moet, hieraan gekoppeld, ook wijzigen. Ook de voorgestelde gewijzigde reglementen worden met volledigheid van stemmen aangenomen. Vanuit de vergadering komen geen opmerkingen.

Situatie Afdeling de Kuststrook

Dit punt staat op de agenda omdat er nog een formaliteit te regelen was. ‘Alle perikelen uit het afgelopen jaar die hebben plaatsgevonden, waren achter ons. De leden hebben weer spel’, aldus de voorzitter. In april heeft bestuur NPO afdeling de Kuststrook de aanzegging gedaan dat het lidmaatschap opgezegd gaat worden. Zij had nog een termijn waarbinnen zij hiertegen beroep kon aantekenen. Deze termijn is verlopen. Er is ook nog de ruimte geboden om tijdens deze vergadering beroep aan te tekenen tegen de opzegging, maar ook daar wordt geen gebruik van gemaakt. Daarmee is de Kuststrook geen lid meer van de NPO.

De afdeling Kuststrook heeft nog wel een afwikkeling te doen richting hun leden, namelijk een stukje verslaglegging en verantwoording. De voorzitter verzoekt het bestuur van de Kuststrook dit te doen. 

Voortgang enquête

Op dit moment zijn zo’n 4.500 enquêtes ontvangen. De termijn om de enquête in te vullen is verlengd tot 31 mei. ‘We zijn nog niet tevreden. De ambitie ligt een stuk hoger dan 25 procent’, meldt voorzitter Van der Kruk.

Hij geeft aan dat het niet gaat lukken om het iedereen naar de zin te maken, maar iedereen moet in ieder geval wel in de gelegenheid zijn geweest om input te leveren. Graag ontvangt hij ook van de criticasters in de sport de repons.

Op dit moment worden de papieren versies verwerkt door uitzendkrachten. De eerste overzichten van hoeveel leden per vereniging de enquête hebben ingevuld, zijn beschikbaar. Afdelings- en verenigingssecretarissen worden snel ingeschakeld bij het verzamelen van meer enquêtes.

Bestuursreglement

In de mededelingenmap is een bestuursreglement opgenomen. Hierover heeft niemand opmerkingen.

Losplaatsen België

Tijdens de rondvraag geeft kiesman Jongh (afdeling 2) aan dat ze met een groot probleem zitten. Er zijn te weinig losplaatsen in België en zijn afdeling moet een stuk in België gaan overslaan. Hij vraagt of er al stappen zijn genomen.

Voorzitter Van der Kruk noemt het ook het probleem van het bestuur. Hij raadt echter teen stelligste burgerlijke ongehoorzaamheid af. ‘Wij gaan de dialoog voeren en gaan op pad om te kijken welke mogelijkheden er zijn’. Het bestuur hoopt komende weken onder wat hogere druk met oplossingen te kunnen komen.

Kiesman Vos (afdeling 5) vraagt het bestuur om teletekst terug te nemen. Dat neemt het bestuur mee als suggestie.

Nationale Kampioenschappen 

Kiesman Jacobs (afdeling 8) wil graag duidelijkheid over het berekenen van de Nationale Kampioenschappen. ‘PigeonVillage maakte tussenstanden. Hoe krijgen we nu een totaaloverzicht van de vitesse?’

De voorzitter geeft aan dat Compuclub, de Nationale Rekenaar van dit jaar, regelt data zij ook de andere bestanden moeten krijgen. Hier wordt aan gewerkt.

Een stuk dat kiesman Wijfje (afdeling 6) heeft gestuurd naar het bestuur, is daar blijkbaar niet aangekomen.  Het ging over voorwaarden voor het inkorven in de eigen vereniging. Hij gaat er een voorstel voor maken voor de najaarsvergadering.


Gratis entree Nationale Dagen

De heer van Buiten van de FBCC wil als laatste graag weten waarom het entreegeld voor de beurs achterwege wordt gelaten. ‘Wie gaat dat betalen?’

De voorzitter meldt dat degene die de NPO altijd ondersteunde tijdens de organisatie van de Nationale dagen na een aantal gesprekken heeft besloten dit niet meer te doen. Hij deed dat betaald, dus daar is ruimte ontstaan. Er wordt nu gewerkt aan het draaiboek en wij streven ernaar de Nationale Dagen budgetneutraal te kunnen organiseren.

De voorzitter bedankt alle aanwezigen hartelijk voor hun bijdrage in deze vergadering ‘We hebben een mooie stap gemaakt’.

Hij doet als laatste nog een oproep om ervoor te zorgen dat alle jonge duiven geënt de mand in gaan. ‘We willen geen perikelen zoals in België, waar deze week paramyxo is geconstateerd’. Hoe het proces verloopt en waar eenieders verantwoordelijkheid ligt wordt toegelicht en deze week gepubliceerd.

Hij wenst iedereen succes met de vluchten en wel thuis.

Paramyxo-enting

Voor postduiven, zowel jonge als oude duiven, geldt een verplichte enting tegen het paramyxovirus. Voor kweekduiven waarmee niet wordt gevlogen wordt geen uitzondering gemaakt. Ook deze duiven moeten worden geënt. In onze buurlanden is door de overheden de enting eveneens verplicht gesteld. Onze eigen overheid ziet in Nederland toe op de naleving van deze regel, maar ook de Franse overheid wil de zekerheid dat alle duiven die Frankrijk bezoeken, geënt zijn tegen paramyxo! Een enting is gedurende twaalf maanden geldig. Een duif die bijvoorbeeld in november 2016 geënt is, mag dus het gehele wedvlucht seizoen 2017 meevliegen.

Paramyxo

Entingsformulier

Het formulier dient identiek dient te zijn aan het voorgeschreven model. Dit betekent dat het dus niet verplicht is om de tweevoudige genummerde formulieren te gebruiken. Ook de Compustam-uitdraai voldoet dus aan de juiste opmaak, evenals dat sommige werken vanuit een excel-bestand.  Deze zijn gewoon toegestaan. Belangrijkste eis is in principe dat er een originele handtekening onder staat en een stempel van de dierenarts.  

Controle op naleving

In Nederland ligt de verplichting om toe te zien op naleving van de entingsplicht bij de basisverenigingen. De makkelijkste manier van controle is door voor de eerste vlucht de hoklijsten en entingsbewijzen met elkaar te vergelijken. Uiteraard dient dit bij de eerste jongeduivenvlucht en bij de natour ook te gebeuren. Zoals is bepaald in het Wedvluchtreglement, moeten duiven die de voorgeschreven enting niet hebben gehad voor de wedvlucht worden geweigerd. Een enting is gedurende twaalf maanden geldig. Het Ministerie heeft aangegeven ook zelf controles uit te gaan voeren tijdens het inkorven. Van belang is daarom dat de entingsbewijzen of kopieën daarvan in het inkorflokaal van de vereniging worden bewaard. Een controle wordt namelijk niet vooraf aangekondigd. 

Tekst NPO wedvluchtreglement artikel 133

 1. Bestuur Basisvereniging ziet er op toe dat geen duiven worden ingekorfd die niet tegen paramyxo gevaccineerd zijn overeenkomstig artikel 54 van de 'Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s'. De opmaak van de entverklaring(en) dient in overeenstemming te zijn met bijlage 7 van deze regeling. 
 2. Het Basislid verstrekt  de originele en door een dierenarts van handtekening en stempel voorziene entverklaring(en) van de in te korven duiven aan Bestuur Basisvereniging van de eigen vereniging. Indien bij een andere vereniging dan de eigen Basisvereniging wordt ingekorfd wordt een kopie van de originele entverklaring(en) verstrekt aan Bestuur Basisvereniging van de andere vereniging. 
 3. Er mogen alleen ringnummers van elektronisch in te korven duiven in de verenigingscomputer staan waarvoor een geldige entverklaring aanwezig is.   

Resumé       

 • zorg voor correctheid formulier(volledigheid)
 • gebruik format/standaard entingsformulier
 • gekopieerde handtekeningen zijn niet toegestaan
 • controle op naleving bij basis vereniging, eindcontrole bij bestuur Afdeling
 • bij onregelmatigheden, melden bij afdelingsbestuur

Bestuur NPO

Praktijkstage vervoer en lossing van onze postduiven

In de werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek Welzijn Duiven (WOWD) hebben we het regelmatig over hoe de NPO het welzijn van onze duiven en met name het vervoer naar de losplaatsen kan verbeteren. Daarom wilde ik graag eens meemaken hoe het vervoer en een lossing in de praktijk in zijn werk gaat. Met de voorzitter van Afdeling 3 had ik afgesproken dat ik vrijdag 28 april 2016 de convoyeurs kon assisteren naar Laon. De weersverwachting voor de zaterdag was niet zo goed dus er diende voldoende proviand meegenomen te worden, zodat we konden overstaan naar de zondag indien nodig.

Overladen

Vrijdagavond om 23:15 uur kwamen de eerste wagens aan in de loods in Bladel. Er waren zoveel manden dat er met drie wagens naar de losplaats gereden moest worden. Tijdens het overladen van de manden uit de wagens van de diverse ophaalroutes werd zorgvuldig gekeken naar de indeling van de wagens waarbij er rekening gehouden werd met de lossingsgroepen. Dit vergemakkelijkt het lossen en voorkomt fouten bij het lossen.

De wagens van Afdeling 3 worden allen op dezelfde manier geventileerd. Aan de voorzijde van de wagen zit een luchthapper. Daarom zijn de trucks niet voorzien van een spoiler. In de luchthapper zitten tevens twee ventilatoren voor geforceerde luchtinblaas. De luchthapper is aangesloten middels een breed kanaalstelsel aan een inblaasplenum (grote bak waar lucht gelijkmatig uit stroomt) op de bodem van de gang tussen de manden. Boven in de gang zijn diverse dakluiken welke open staan en zijn voorzien van ventilatoren voor geforceerde afzuiging. De ventilatielucht wordt onder in de gang ingeblazen en kan de wagen boven verlaten. Tussen de manden wordt niet geventileerd.

Water

Gevulde drinkbak aan de achterzijde van de mand. De strip aan de bovenzijde van de drinkopeningen voorkomt dat de duiven hun vleugels blesseren.

Rond 00:45 uur waren we gereed met het overladen van de manden. Alle manden werden voorzien van een waterbak welke direct gevuld werd. Na het invullen van het papierwerk zijn we om 02:15 uur richting Laon vertrokken. Afdeling 3 werkt met losse waterbakken welke tijdens het rijden gevuld met water aan de manden blijven hangen. Indien gewenst kunnen de duiven dus drinken tijdens het rijden. Om de duiven rustig te houden gaat wel de verlichting uit. Op foto 1, waarop de achterzijde van de mand met waterbak zichtbaar is, ziet men dat een strip aan de bovenzijde van de drinkgaten is gemonteerd. Deze strip is noodzakelijk want de strip voorkomt dat de duiven hun vleugels door de gaten kunnen wringen en daardoor blesseren. Er zijn verenigingen of leden welke deze strips demonteren. Het is niet verstandig deze strips te demonteren aangezien ze een belangrijke functie hebben.

Van 04:30 uur tot 05:15 uur hebben we rust genomen op een parkeerplaats. Voordat de chauffeurs hun bed indoken werden eerst de deuren aan de zijkant geopend zodat de duiven voldoende frisse lucht kregen en werd gecontroleerd of de duiven nog voorzien waren van voldoende water.

Op de losplaats

Om 07:30 uur kwamen we aan op de losplaats. Laon is een prachtige losplaats op  een verouderd militair vliegveld (Foto 2). Het weer was niet goed, het was zwaar bewolkt en het regende een beetje. De verwachting was dat de duiven zeker niet vroeg en waarschijnlijk niet op zaterdag gelost zouden worden. Bij aankomst werden eerst de duiven verzorgd. De deuren werden op een kier gezet en er werd gecontroleerd of alle drinkbakken voorzien waren van water. Het bleek dat met de blauwe drinkbakjes nauwelijks water geknoeid wordt tijdens het rijden. Er was ongeveer een kwart van het water uit de bakken.

Nadat de duiven verzorgd waren doken we vlug onze slaapzak in want het waren een lange dag en nacht geweest met maar 45 minuten rust.

Drie wagens achter elkaar opgesteld op de losplaats, met de deuren op een kier zodat de duiven niet in de koude wind zitten.

Na een paar uur geslapen te hebben werd gebeld met de lossingscommissie hoe het weer was op de vluchtlijn. Op de losplaats was het langzaam aan het opklaren. De verwachting was dat zeker niet voor 12:00 uur gelost zou kunnen worden. Gezien de weersverwachting voor de middag zou veel later lossen dan 12:00 uur ook niet mogelijk zijn. We gingen er dus vanuit dat we tot zondag zouden overstaan. 

Temperatuurmetingen

Het wachten was op een mooie gelegenheid om temperatuurmetingen en warmteopnames met een infraroodcamera te maken in de wagens. Het bleek dat ondanks het koude weer (buitentemperatuur 10°C), het in de manden 20 tot 25°C was. Dus 10°C tot 15°C hoger dan de buitentemperatuur. Dit komt overeen met eerder uitgevoerde metingen in de wagens van Afdeling 9 [1,2].


In de Ruco-manden zaten 30 oude duiven. Het viel op dat de duiven en met name de doffers erg onrustig waren. De doffers waren veel aan het vechten, koeren en pikken. De convoyeurs gaven aan dat bij de vluchten waarbij 25 duiven in de Ruco-manden zitten, de duiven aanzienlijk rustiger zijn. Dit aantal komt sterk overeen met de oppervlakte per duif die geadviseerd wordt vanuit wetenschappelijk onderzoek. Het blijkt namelijk dat wanneer de duiven teveel op elkaar zitten deze extra activiteit hebben waardoor de warmteproductie in de manden exponentieel stijgt. Volgens Dr. Gorssen, die hiernaar in de jaren negentig uitvoerig fundamenteel onderzoek heeft gedaan, is een optimale mandbezetting 350 cm2/duif. Dit komt neer op 25 duiven per Ruco-mand [2,3]. De resultaten van Dr. Gorssen komen dus sterk overeen met de praktijkervaring.

Lossing

Om 12:00 uur wederom contact opgenomen met de lossingscommissie. Op de losplaats was het voldoende opgeklaard om te lossen. De vluchtlijn zag er goed uit, Afdeling 2 zou zojuist gelost hebben. Er werd afgesproken dat met deze Afdeling contact opgenomen zou worden over het vertrek van de duiven. Even later werd gemeld dat het vertrek van de duiven goed was en dat we ons klaar konden maken voor de lossing. We zouden in drie groepen lossen met tussenpozen van 15 minuten. De eerste groep ging los om 12:30 uur. Na 30 minuten hadden we de ca. 15.000 duiven gelost. Geweldig mooi om mee te maken hoe die duiven uit de manden stormen om zo snel mogelijk weder te keren naar hun vertrouwde thuis.

Er waren ca. 20 duiven welke niet uit zichzelf de mand uitstormden. De convoyeurs gingen meteen na lossing de containers in  om te controleren of de manden allemaal leeg waren en indien nodig werden de achterblijvers er uit gejaagd. Door deze snelle actie van de convoyeurs hadden deze duiven nauwelijks achterstand op de andere duiven.

Wegens het rijtijdenbesluit dienden we tot 16:15 uur in Laon te blijven staan om daarna richting de loods in Bladel te vertrekken. De wachttijd hebben we benut om te evalueren hoe het vervoer en de lossing in zijn werk ging. De convoyeurs verbaasden zich dat het 10 tot 15°C warmer was in de manden en waren het met mij eens dat het goed zou zijn om een temperatuursensor in een representatieve mand te plaatsen zodat de temperatuur in de mand in de gaten gehouden kan worden. Daarnaast lijkt het mij verstandig dat 1 à 2 dagen na de lossing geëvalueerd wordt hoe het vervoer, de lossing en de vlucht verlopen zijn. De doelstelling van het evalueren is dat de commissies dan steeds meer kennis zal opbouwen om de duiven optimaal te begeleiden en te lossen.

Middels dit verslag wil ik Jan Wijnen, Jan Paridaans, Henk Hendrix en Ger Cuppen bedanken voor het leuke en leerzame weekend. 

Namens de WOWD,
Roland den Blanken

[1] Winkel, A. en W. van Stralen, 2011. Optimalisatie ventilatie duivenwagens Afdeling Oost-Nederland - Deel 1: technische beoordeling van de wagens. Rapport van de werkgroep WOWD van februari 2011. 13 pag.

Winkel, A. en W. van Stralen, 2012. Optimalisatie ventilatie duivenwagens Afdeling Oost-Nederland - Deel 2 Klimaatmetingen in de duivenwagens, seizoen 2012. Rapport van de werkgroep WOWD van augustus 2012. 20 pag.

Winkel, A. en W. van Stralen, 2012. Optimalisatie ventilatie duivenwagens Oost-Nederland - Deel 3: technische beoordeling en klimaatmetingen in drie alternatieve typen duivenwagens, seizoen 2012. Rapport van de werkgroep WOWD van oktober 2012. 14 pag.

[2] WOWD, 2012. Adviesaanvraag m.b.t. minimale en maximale mandbezetting bij sectorale vluchten. Een brief en notitie van de werkgroep WOWD van 20 mei 2012. 4 pag.

[3]  Gorssen J., Hel van der W., 1993. Klimaatbehoeften van postduiven tijdens transport, fase I. Onderzoeksrapport Landbouw Universiteit Wageningen, vakgroep Veehouderij. 71 pag. 

Gorssen J., Koene P., 1994. Klimaatbehoeften van postduiven tijdens transport, fase IIa. Onderzoeksrapport Landbouw Universiteit Wageningen, vakgroep Veehouderij. 53 pag.

Gorssen J., Koene P., 1995. Klimaatbehoeften van postduiven tijdens transport, fase IIb. Onderzoeksrapport Landbouw Universiteit Wageningen, vakgroep Veehouderij. 24 pag.

Gorssen J., 1995. Thermoregulatory and behavioral characteristics of racing pigeons housed under transport conditions. Proefschrift/PhD thesis, Department of Animal Husbandry, Wageningen Agricultural University. 159 pp.

Drinkbak in wagen

Gevulde drinkbak aan de achterzijde van de mand. De strip aan de bovenzijde van de drinkopeningen voorkomt dat de duiven hun vleugels blesseren.
Drinkbak in wagen
Klik voor de volledige weergave van de afbeelding...
Grootte: 1341KB

Software-aanpassing voor Bricon Xtreme en Speedy

Voor de Bricon Xtreme en de Bricon Speedy Xtreme is er een softwareaanpassing. Dit in verband met de pouleniveau’s voor de ZLU. Deze versie is goedgekeurd en heeft nummer NPO 3.02.

Het is een verplichte update en dus de versie die elke gebruiker moet hebben. Ook als er geen ZLU wordt gespeeld. 

Raadpleeg de handleiding voor deze update. 
De update is door de gebruiker zelf uit te voeren. Volg hiervoor nauwkeurig de aanwijzingen.

Wij adviseren om de update na het weekend uit te voeren, er mogen geen vluchten actief zijn!

Vergeet niet zondag ja/nee instelling te controleren!
Voor de duidelijkheid: deze update is alleen bestemd voor de Xtrme en Speedy!

Wagens

Drie wagens achter elkaar opgesteld op de losplaats, met de deuren op een kier zodat de duiven niet in de koude wind zitten.
Wagens
Klik voor de volledige weergave van de afbeelding...
Grootte: 2437KB

Wagens

Drie wagens achter elkaar opgesteld op de losplaats, met de deuren op een kier zodat de duiven niet in de koude wind zitten.
Wagens
Klik voor de volledige weergave van de afbeelding...
Grootte: 2437KB

Bezoek aan de KBDB

Dinsdag 7 juni is de voorzitter van de NPO, samen met vertegenwoordiging van de commissie Losplaatsen en Vervoer en medewerkers van kantoor, op bezoek geweest bij de Belgische bond, de KBDB.

Overleg KBDB 7 juni 2016

Naast kennismaking was het onderwerp 'losplaatsen' een belangrijk onderwerp van gesprek. En er zijn daarover positieve afspraken gemaakt!

Wij hopen op korte termijn het aantal losplaatsen in België uit te kunnen breiden.

Andere zaken die aan de orde zijn geweest zijn een betere samenwerking op het gebied van dopingcontroles en elektronisch constateren. Zowel de NPO als de KBDB zijn hierover optimistisch.

Elektronisch constateren en Rekenprogramma’s

Maandag 6 juni jl. heeft een delegatie van het NPO-bestuur samen met de commissie elektronisch constateren een aantal aanbieders van systemen in combinatie met uitslagenberekening en rekenbureaus in Veenendaal ontvangen.

Doel van deze gesprekken was een inventarisatie van de stand van zaken in 2016 en de ontwikkelingen/ innovaties voor de toekomst. Belangrijke punten hierbij zijn online meldprogramma’s, Tracking systemen en het constateren over 10 jaar.

Het NPO-bestuur gaat hierbij een actievere rol vervullen in de coördinatie.

De besprekingen krijgen in de loop van dit jaar een vervolg.

Dopingbeleid 2016 en verder

Op 18 mei vond in Gilze een bespreking plaats over het beleid rondom het Oneigenlijk Gebruik van Substanties bij Postduiven. Hierbij waren Evert Diepeveen (Bestuur NPO), Patrick Derycke (adviseur dopingvraagstukken), Harry Steeghs (controleur), Frank Marinus (Bureaumanager) en Marjan van Berkel (Bureau NPO).

Internationaal dopingreglement FCI

Er werd gesproken over het internationale dopingreglement, dat de FCI (de overkoepelende internationale duivensportfederatie) volgend jaar wil laten vastleggen, de NPO werkt aan een voorstel voor een basisreglement waarmee ook landen die nog niet of niet veel met doping doen kunnen werken. 

Er wordt een bezoek gebracht aan Ducares, het laboratorium waar de mestmonsters getest worden. Hiervoor zal ook de Duitse Bond uitgenodigd worden, omdat we meer met hen willen gaan samenwerken op dit gebied.

Controles in Nederland

Dit seizoen zal het aantal controles uitgebreid worden en worden ook nieuwe methodes getest om meer controles mogelijk te maken binnen het bestaande budget. Hierover volgt later meer. 

Bij de controles zit sinds dit jaar een vragenlijst over de voeding en de verzorging van de duif. Nu het laboratorium veel kleinere hoeveelheden kan opsporen, kan het voorkomen dat in bepaalde voedingsmiddelen kleine concentraties zitten. Als wij daarvan op de hoogte zijn,  kan daar rekening mee worden gehouden in de beoordeling van de uitslag van het laboratorium. Deze beoordeling wordt gedaan door een commissie van deskundigen. Deze commissie ziet niet de naam van de liefhebber bij de te beoordelen uitslag, want de vragenlijst kan anoniem ingevuld worden. U kunt er ook voor kiezen dat deze alleen in het geval van een positieve uitslag geopend wordt en dat deze anders ongeopend retour komt.

Gecertificeerde Laboratoria

 • FAVV  te Gentbrugge (Belgie)
 • Labo CER te Marloie (België)
 • Ducares te Utrecht (Nederland)
 • National Horse Riding Authority te Johannesburg (Zuid-Afrika)

 

NDAD

De oprichting is nog in gang, op het moment worden de juridische mogelijkheden onderzocht om de NDAD onafhankelijk van het NPO-bestuur te laten bestaan. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de statutaire verplichting van de NPO om de kwaliteit van de controles te bewaken.

Laboratorium Ducares bezocht

Op 8 juni jl. heeft een groep mensen die zich bezighoudt met de controles op het Oneigenlijk Gebruik van Substanties bij Postduiven een bezoek gebracht aan het laboratorium Ducares in Utrecht. Daarbij waren ook de heer Groβ (voorzitter Duitse Bond) en mevrouw Peus (arts in de Taubenklinik van de Duitse Bond) aanwezig.

Het idee van dit bezoek is ontstaan tijdens een bijeenkomst die op 18 mei jl werd gehouden.

Op het laboratorium kregen zij uitleg hoe de monsters verwerkt worden, hoe de uitslagen tot stand komen en een rondleiding langs de apparatuur die ter beschikking staat.

Daarna vond een bespreking plaats over het internationale dopingreglement dat de FCI op de Olympiade wil vaststellen, over een internationale commissie voor het onafhankelijk beoordelen van uitslagen. Ook is gesproken over nauwere samenwerking met de Duitse Bond om de reglementen meer op elkaar af te stemmen en monsters gezamenlijk aan te leveren om zo de kosten te beperken.

Bezoek Ducares 
v.l.n.r. M. van Baak (Ducares), H. Steeghs (commissie OGS), E. Diepeveen (Bestuur NPO), T. Ebben (commissie OGS), P. Derycke (adviseur dopingvraagstukken), F. Marinus (Bureaumanager), G. Jehoel (Ducares), E. Peus (dierenarts Duitse Bond), R. Groβ (voorzitter Duitse Bond). 

Winver/ Autokon

Onlangs heeft er een update plaatsgevonden van het programma Winver van Compuclub (versie 16.04)

Om te zorgen dat alles correct verloopt is het noodzakelijk dat iedereen met de laatste uitgegeven versie van 
de bovengenoemde programma’s werkt.
Autokon              16.09
Winver                16.04
Hebt u deze versies nog niet, update deze dan direct.

Tipes Clubservice

De Firma Tipes heeft een programma clubservice op de markt gebracht.

Dit programma biedt nieuwe faciliteiten voor o.a. het printen van inkorf- en aankomstlijsten en
het inlezen in de rekenprogramma’s.
Bestuur NPO heeft besloten dit programma per direct toe te laten voor gebruik.

Twee duiven Nationaal St. Vincent ontsnapt

Helaas zijn gisteren tijdens het overladen van de duiven voor Nationaal St. Vincent twee duiven ontsnapt.

Door de uitgevoerde mandencontrole zijn de ringnummers van deze twee ontsnapte duiven bekend bij de organisatie.

De gedupeerde liefhebbers zijn ondertussen door hun afdeling op de hoogte gebracht van het gebeurde. Wij vinden het zeer vervelend voor deze liefhebbers en alle betrokkenen.

Bestuur NPO

Meldingen duiven volgen op de diverse sites

Tijdens de wedvlucht St. Vincent zijn wij erachter gekomen dat niet iedereen wist waar de meldingen te volgen waren. Via een aantal sites zijn de meldingen van de marathonvluchten te volgen.

Klik in het blok over de vlucht onder 'volg de meldingen' op de betreffende sector.

ZLU

De meldingen van de ZLU zijn te volgen via hun eigen site. U klikt op de button 'Meldpost' en klikt daarna 'Actuele vlucht' aan.

 Uitslagen St. Vincent

 De uitslagen van Nationaal St. Vincent zijn te downloaden

Uitslagen St. Vincent

De uitslagen van St. Vincent zijn te downloaden.
Kies de betreffende sector waarvan je de uitslag wilt bekijken of downloaden:

Voor de eerste tien winnaars is het ook mogelijk om een certificaat van de uitslag te downloaden en printen. 

Onvoldoende voorraad chipringen Unikon en Mega

Het aantal nabestelde chipringen is zodanig groot, dat een tweetal soorten op dit moment niet meer voorradig zijn. Het gaat om de Unikon Hitag-S en de Mega Hitag-S.

Uiteraard zijn beide soorten nabesteld bij de leverancier.

Unikon heeft aangegeven de chipringen half juli te kunnen leveren. Mega heeft nog geen levertijd aangegeven.

Heb je dus op korte termijn chipringen nodig, hou hiermee dan rekening bij het doorgeven van de bestelling aan je vereniging.

 

 

Oproep weekblad Margriet

In het weekblad ‘Margriet’ verschijnt binnenkort een portretserie over vrouwen die vertellen over de intensieve hobby van hun man. Drie vrouwen worden geïnterviewd. Ze gaan in op de hobby van hun man en de invloed daarvan op het gezinsleven.

Margriet oproep

‘Ik word gek van zijn hobby’

De schrijfster is voor dit portret ook op zoek naar  een postduivenliefhebber wiens vrouw of vriendin de postduiven stiekem af en toe best een beetje vervelend vindt. Maar uit de anekdotes, ervaringen en soms kleine ergernissen, blijkt weld at ondanks alles,  zij hem de hobby gunt.

Het interview

Het interview is telefonisch en wordt in overleg gehouden tussen 25 juli en 12 augustus.
Er wordt een foto gemaakt door een professionele fotograaf. Dat gebeurt in dezelfde periode.
Fotograaf en visagist komen hiervoor langs bij de ‘hobbyplek’

Reageren

Ben jij een postduivenliefhebber en is jouw vrouw/vriendin tussen de 40 en 60 jaar? Hebben jullie kinderen? Vind je vrouw het leuk om aan dit interview mee te werken?
Stuur dan een e-mail naar . Ook vragen kun je stellen via dit e-mailadres.

Reageren kan tot uiterlijk 21 juli.

En natuurlijk krijg je zelf ook een exemplaar van het blad!

Junior bezitters, Fa. Gebr. Oomens gaat stoppen!

Vanaf 1897 is de naam Gebr. Oomens een begrip in de duivensport. Sinds 1962 (bijna 55 jaar) wordt de Junior duivenklok in Nederland door ons geïmporteerd en verkocht. Onze technische dienst heeft al die jaren deze klokken in topconditie gehouden.

Echter, het gebruik van de klokken is de laatste jaren zo afgenomen, en daardoor ook het onderhoud  etc., dat dit ons heeft doen besluiten om met deze werkzaamheden te stoppen.

Per 1 augustus 2016 gaan wij stoppen.

Wij willen alle klanten bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. Na bijna 120 jaar in de duivensport actief te zijn geweest neemt Fa. Gebr. Oomens/ Junior Technische Dienst definitief afscheid.

Peter Oomens

Eerste resultaten enquête

31 mei jl. was de sluitingsdatum van de enquête. In juni zijn de handmatig toegezonden enquêtes verwerkt en zijn alle uitkomsten verzameld. De komende weken wordt gewerkt aan de verdere analyse van de resultaten. Op 29 augustus komt de Stuurgroep organisatie ontwikkeling weer bijeen om de resultaten van de enquête met elkaar te bespreken en de te nemen vervolgstappen.

Onderstaand alvast de eerste beknopte resultaten van de landelijke enquête.

De enquête is ingevuld door 5.000 leden en geeft dus een representatief beeld van de huidige duivensport in Nederland.

 • 71% van de leden speelt alleen en 22% in combinatie
 • 49% neemt deel aan het arbeidsproces en 47% niet
 • 11% besteedt ca. 1 uur per dag aan de duivensport; 26% ca. 2 uur; 19% ca. 3 uur; 19% ca. 4 uur.
 • 33% is actief als verenigingsbestuurder; 3% als afdelingsbestuurder en 0,5% binnen de NPO
 • Belangrijkste redenen om te stoppen met de duivensport: 18% te duur; 33% vanwege leeftijd/ gezondheid en 10% in verband met grote problemen met de roofvogels.

Wordt vervolgd!

Hans van Dijk, secretaris

Gezamenlijke verantwoordelijkheid!

Een aantal weken geleden schreven we al dat het regelmatig voorkomt dat duiven worden opgevangen door niet-liefhebbers. Op dit moment is dat aantal groter dan anders. Helaas kregen we hierdoor de afgelopen week te vaak berichten dat er NPO-leden zijn die niet netjes reageren richting de melder. Het kan niet zo zijn dat we anderen met onze duiven laten zitten!

Duif in doos

Er geldt eigenlijk maar één regel: Als een niet-liefhebber een duif verzorgt,  dan zorgen we ervoor dat deze zo snel mogelijk wordt opgehaald. 

Afgelopen weken hebben we regelmatig liefhebbers die in de buurt van een opgevangen duif wonen benaderd of ze de duif willen ophalen. Gelukkig hebben we zo alsnog probleemgevallen kunnen oplossen. 

Zoek zelf ook naar dit soort oplossingen! Word je gebeld door iemand die zelf geen duiven heeft en ben je niet in de gelegenheid zelf je duif snel op te halen, maak dan de afspraak dat je wat regelt. Natuurlijk willen we als NPO daar ook bij helpen. Vraag bij de  of er een liefhebber in de buurt te vinden is die kan inspringen. Maak  als duivenliefhebbers onderling de afspraak wat er verder met de duif moet gebeuren.

Uiteraard geldt ook dat, wanneer je andersom de vraag krijgt van een collega-liefhebber om een duif op te halen, je daar positief op reageert.

Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle leden om ervoor te zorgen dat ook niet-liefhebbers, die met heel veel goede bedoelingen voor een duif willen zorgen, onze sport kunnen waarderen!

Lossingsverantwoordelijken bijeen in Wijchen

Omdat er wel wat aan te merken was op het verloop van de vluchten een aantal weekenden op een rij, besloot bestuur NPO de lossingsverantwoordelijken van de afdelingen, afdelingsvoorzitters en de mensen van het IWB uit te nodigen voor een discussieavond. De bedoeling was om tot aanvaardbare afspraken te komen. Op 13 juli vond deze avond plaats in Wijchen.

Aanwezig:

 • Rinus Laban, Adrie Thys (Afdeling 1 Zeeland ’96)
 • Wim Jongh (Afdeling 2 Brabant 2000)
 • Jan Wijnen, Robbert Pijnenburg (Afdeling 3  Oost Brabant)
 • John Crombach, Harrie Roks (Afdeling 4 Limburg)
 • Danny de Vrede, Ruud den Dunnen, Harold van der Kruijk, (Afdeling 5 Zuid Holland)
 • Han Hoekstra (Afdeling 6 Noord Holland)
 • Hans Tap, Hans van der Veer (Afdeling 7 Midden Nederland)
 • Bram Scherpenzeel, Hein van de Berg, Dick Lindner (Afdeling 8 GOU)
 • Ben Geerink, Peter Janssen, Jan Visser (Afdeling 9 Oost Nederland)
 • Ton de Vries, Aart Bakker (Afdeling 10 Noord Oost Nederland)
 • Simon Zeeman, Jouke Rottiné (Afdeling 11 Friesland ‘96 )
 • Jan Lamers, Jelle Kooistra (Nationale Lossingscommissie)
 • Albert Winkel, Rudo Reiling (WOWD)
 • Arie van Dam, Kees Godschalk, Kees Elzinga (IWB)
 • Frank Marinus (NPO Bureau)
 • Maurice van der Kruk, Evert Diepeveen, Hans van Dijk, Ton Geitenbeek, Harrie Meijners (Bestuur NPO)

 


De vergadering werd om 20.15 uur geopend door voorzitter NPO Maurice van der Kruk. Hij heette ieder hartelijk welkom. De lossingsverantwoordelijken zoals wij hier zitten, de lossingscommissie en afdelingsvoorzitters, hebben een belangrijke taak in onze sport, zij zijn verantwoordelijk voor de toekomst van onze sport. Het begin van het seizoen was door de weersomstandigheden moeilijk. Daarna kregen we wat aardige weekenden, maar nu met de jonge duiven was het weer moeilijk. Er zijn verliezen geleden, hoewel we alles zo goed mogelijk geregeld hebben. De opzet van deze avond is een discussieavond, om te bespreken wat we in het vergaderseizoen moeten agenderen om verbeteringen door te voeren. Streven naar nog meer kwaliteit, eenduidigheid en uniformiteit zodat iedere liefhebber en buitenstaander kan volgen wat er besloten wordt op basis van welke gronden op het gebied van transport en lossingen.

Protocollen en uniformiteit

Er wordt gesproken over de protocollen, of deze nageleefd worden en of ze voldoen. We hebben protocollen die worden gevolgd dan is het vreemd dat iedere afdeling bij slecht weer met verschillende oplossingen komt.

Er zijn een drietal zaken die voor ons van groot belang zijn dat zijn:

 • Dierenwelzijn
 • Ledenbehoud
 • Zelfregulerend blijven.

Arie van Dam (IWB) is van mening dat het met de protocollen niet zo slecht gesteld is. Iedere afdeling neemt wel contact op met het IWB. Veel gebeurt via mailverkeer en men geeft de verwachte lossingstijden door aan IWB.

Een voorbeeld is afgelopen weekend: er waren 72 tot 82 lossingen, inclusief de jonge duiven. Hiervan waren 19 lossingen in een heel klein pijpenlaatje. Er zijn afdelingen die op zo’n klein gebied 8 tot 10 lossingen moeten doen. Maar deze lossingen zijn goed gegaan. Evert Diepeveen is van mening dat 19 lossingen in een klein pijpenlaatje te veel is en dat moet worden gekeken wat er fout gaat. Er moet meer breedte komen zodat men niet op een klein gebied hoeft te lossen. Ook veelvuldig contact hebben over en weer met zoveel lossingen, kan je niet van één of 2 personen verwachten, dat is onmogelijk. Dit zijn problemen waar het NPO bestuur komende periode en deze winter aan kan werken. Het IWB bestaat uit deskundigen,  de vraag is of er voldoende vertrouwen is in het IWB.

Het onafhankelijke karakter van het IWB mag nooit in het geding zijn.

advies en eindverantwoordelijkheid

Evert Diepeveen stelt dat duidelijk moet zijn wie welke rol heeft: wie is eindverantwoordelijk, wie adviseert? Hierover wordt gediscussieerd. Het IWB adviseert nu en de concoursgevende instantie beslist. Veelal is dat de afdeling die nu de autonomie heeft. Het is zaak dat deze autonomie niet de doodsteek van de duivensport wordt. Dus werken aan een nog volwaardiger Instituut Wedvluchtbegeleiding met alle noodzakelijkheden van dien.

Centrale leiding

De afdelingen kunnen goed werken met het IWB, maar voor de coördinatie en om de beslissingen beter uit te kunnen leggen aan de leden is het nuttig meer bronnen te hebben en ook een centrale leiding van vier of vijf personen. Veel afdelingen maken naast de MeteoGroup gebruik van Zimoa.

Evert Diepeveen stelt dat we wel van het vertrekpunt uitgaan, van één model. Dat model staat op www.neerslag.nl. Andere modellen kunnen een hulpmiddel zijn bij oplossingen, bij de inbreng naar IWB.

Waar nog meer aan gewerkt moet worden, en expertise nodig is, is de vertaling van de weersvoorspellingen naar goede voorspellingen voor onze duiven. Het IWB moet eenvoudiger kunnen zeggen hoe laat iedereen kan lossen. Dus is ook een meer coördinerende rol voor het IWB nodig.

Een voorbeeld: er waren twee weken geleden veel zwaardere buien om 12.30 uur dan door MeteoGroup verwacht. Evert Diepeveen antwoordt dat hij bij de MeteoGroup de modellen van dit weekend heeft gezien en geen van de verschillende weermodellen had dit voorzien, totdat het er was. Dus is de vertaling naar van de weersmodellen naar lossingsadviezen en van het lossingsadvies naar het verloop van de vlucht nodig en dit op een snelle en eenduidige manier.

Communicatie

Het Bestuur wil deze avond met de lossingsverantwoordelijken bespreken: “met wie moeten wij dit communiceren? Met de leden of met de afdelingen?”

Er kan met de afdelingen gecommuniceerd worden. Zij kunnen dan met hun leden communiceren. De afdelingen moeten het kunnen uitleggen aan de leden, zij zijn verantwoordelijk.

Een zwakte is dat de afdelingen autonoom zijn en het IWB alleen een zwaarwegend advies kan geven. Het IWB geeft aan dat het geen goede vluchten kan garanderen. Er zijn teveel incidenten. Bijvoorbeeld stapelwolken die wel of geen regenbui kunnen worden en buien die spontaan ontstaan. MeteoGroup geeft wel aan dat er buien komen, maar ze kunnen niet zeggen waar ze komen.

Men is het erover eens dat een advies wel eens niet kan kloppen door onvoorziene omstandigheden.

Berichten met betrekking tot de calamiteiten zouden naar de afdeling moeten gaan.

Evert Diepeveen meldt dat we met Meteogroup in gesprek zijn om de advisering te verbeteren.

Het IWB zou een zwaarwegende adviserende rol moeten krijgen. Het IWB  moet dan wel voldoende tools krijgen om juist te kunnen adviseren. Tevens is nog meer onderlinge duidelijkheid over hoe om te gaan met weersomstandigheden op de diverse vlieglijnen nodig. Voorbeeld is thema Inversie.

Inversies

Hierna wordt gesproken over inversies. Er zijn verschillende meningen hierover. Sommige inversies zijn gevaarlijk, maar niet allemaal. Niet iedere afdeling houdt er rekening mee. De suggestie om inversies op Teletekst nauwkeuriger te omschrijven wordt besproken.

Het IWB houdt zich aan de risicotabel van de WOWD uit 2008. Hierop vult Evert Diepeveen aan dat de vertaalslag naar duivenweer in deze periode van instabiel weer voor Meteo ook lastig blijft. Bovendien is het zo dat inversies bij bepaalde temperaturen oplossen. Het Bestuur zal de WOWD opdracht geven beschrijvingen te maken van de soorten inversies. 

De WOWD hield zich al bezig met warmtefront inversies en ochtendinversies. Er zijn veel gegevens bij MeteoGroup over de weersomstandigheden uit het verleden, deze wil men goed analyseren.

Ook op neerslag.nl staat veel informatie, zelfs valse reflectie kaarten, omdat dit voor ons van belang is.

De doelstelling dient opnieuw vastgesteld te worden en meer gebruik gemaakt te worden van automatisering. Tevens dient de risicotabel beoordeeld te worden en vastgesteld of die voor 2017 nog wel actueel is. Het vertrekpunt is een goede eenduidige basis, waarbij de vastleggingen uit het verleden gebruikt dienen te worden.

 

De afzonderlijke stappen tot aan de lossing

De WOWD stelt dat slechte vluchten verschillende oorzaken kunnen hebben. Naar hun mening kloppen de werkprocessen wel. Maar om het goed te doen moet je alle factoren meenemen, al vanaf de liefhebber thuis tot aan de lossing toe. Daar is specifieke informatie voor nodig. Daar is meer onderzoek nodig. Een aantal zaken is al benoemd: met welke inversies we te maken hebben of er niet meer dingen zijn dan we nu al weten. Het lossen van duiven is de laatste stap in een lange keten.

Suggesties die genoemd worden zijn: vervoer, verplichting voor afdelingen om te lossen op het tijdstip dat het IWB aangeeft, verzorging in de clubgebouwen en de te hanteren vlieglijnen.

Tevens wordt aangegeven dat momenteel wel eens andere factoren een rol kunnen spelen in minder verlopen wedvluchten. Het is goed ook daar meer onderzoek naar te gaan doen.

Aan het einde van deze avond dankt voorzitter Maurice van der Kruk alle aanwezigen voor hun inbreng. Hij denkt dat het lossen voor 80  tot 90 % hele goede vluchten oplevert en soms mindere vluchten maar met gevolgen. Om het aantal goed verlopen vluchten te vergroten zijn meer instrumenten nodig zoals ook de kennis en ervaring van onze lossingsverantwoordelijken. Dat fingerspitzengefuhl moet ook vertaald worden naar data die wij kunnen gebruiken bij de analyses en advisering. Ook het project met Dimapro, dat gaande is, geeft ons meer inzicht.

We hebben klimatologisch pittige tijden met instabiel weer en als wij ervan uitgaan dat dit zo zal blijven dienen wij de kennis te vergaren hoe daar mee om te gaan. Ook afspraken maken die op basis van de hedendaagse omstandigheden nodig zijn. Het bestuur NPO gaat naar aanleiding van de opmerkingen van vanavond verder met de volgende stappen:

 • Inrichting van databases die het IWB verder kan benutten ten behoeve van de advisering aan de concoursgevende instanties en de analyse van de lossingen dit ook ten behoeve van het informeren van haar leden.
 • Het herijken van de bestaande protocollen.
 • Het geven van de onderzoeksopdracht(en) aan de WOWD zoals eerder vanavond genoemd.
 • Werken aan de centraal geleide verkeersleiding.

 

Tenslotte wordt de aanwezigen veel wijsheid, succes en afstemming gewenst de komende maanden met het lossen van onze duiven in deze instabiele zomer. Er wordt veel van onze duiven, liefhebbers en verantwoordelijken gevraagd.

Dialoog

De afgelopen maanden is door het NPO bestuur en haar gesprekspartners veel tijd en energie gestoken in het voeren van gesprekken. Deze hebben veelal plaatsgevonden op ons Bureau in Veenendaal en dat met allerlei vertegenwoordigingen uit onze geliefde sport. Veelal waren het kennismakingsgesprekken die direct leidden tot een gesprek over het onderwerp in de diepte. Ook krijgen al deze gesprekken een vervolggesprek met bijbehorende acties en activiteiten.

Wat ons deugd doet, is dat de wekelijkse verschijning van Op de Hoogte goed gelezen wordt en voor velen aanleiding geeft om naar bestuursleden, maar ook anderen, te reageren.

De afgelopen weken zijn de berichten via allerlei media als Facebook, WhatsApp, Messenger of email binnengestroomd.

Wij merken dus dat de sport volop in beweging is en de dialoog over de door te voeren veranderingen die leiden tot verbeteringen in volle gang is. 

Dat wij niet met al onze leden een persoonlijk gesprek kunnen voeren is evident. Waar gelijkgestemden elkaar kunnen vinden en commentaar met visie op oplossingen combineren maken wij graag weer een avond vrij in onze volle agenda.  

De komende weken maken wij de enquêteresultaten bekend, dat zal zeker ook een mooie dialoog opleveren.  

Wij hopen op mooie vluchten in de maanden augustus en september. 

Veel succes en laat u horen!  

NPO bestuur

Alle chipringen weer leverbaar

Alle chipringsoorten zijn weer leverbaar.

Heb je chipringen nodig, neem dan contact op met de ringenadministrateur van je vereniging. Deze kan ze, wanneer nodig, bestellen bij de NPO.

Informatie Nationale Kampioenschappen

Over het algemeen zijn de regels rond de Nationale Kampioenschappen 2016 wel duidelijk, maar om misverstanden te voorkomen laten wij in deze notitie alle zaken nogmaals de revue passeren.

Om meer te weten te komen over de Nationale Kampioenschappen en de berekeningen voor 2016 klik hier!

Persbericht: Nationale Jonge Duivenvlucht en het weer

Zowel in Frankrijk als in Nederland verwachten we een weekend waarbij de temperaturen boven de 30 graden uitstijgen en dat terwijl de Nationale Jonge Duivenvlucht op de planning staat. Het bestuur van de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie is daarom al in overleg over mogelijk te nemen maatregelen.

Protocollen

Door de organisatie zijn de afgelopen jaren al afspraken gemaakt en protocollen vastgesteld over hoe om te gaan met de vluchten onder bepaalde weersomstandigheden. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek is onder meer een  risicotabel opgesteld. Bij het nemen van maatregelen, worden deze afspraken gehanteerd.

Of er voor komend weekend daadwerkelijk een aanpassing voor de vlucht met jonge duiven moet komen, wordt uiterlijk donderdag voor 12.00 uur besloten. De duiven zouden, normaal gesproken, op  donderdagavond in de manden gaan om vervoerd te worden naar Frankrijk.

Nationale Jonge Duivenvlucht een week uitgesteld

Morgen, donderdag 25 augustus, zouden de duiven voor de Nationale Jonge Duivenvlucht ingemand worden. Het wordt echter een zeer warm weekend in Frankrijk, België én Nederland. Op basis van artikel 13 van het Reglement Vervoer en Lossingen NPO heeft bestuur NPO daarom besloten deze Nationale vlucht te verplaatsen naar zaterdag 3 september. Inmanden op donderdag 1 september.

Bestuur NPO vaardigt verder de volgende richtlijnen uit voor zaterdag 27 en zondag 28 augustus. 

 • De duiven mogen maar één nacht mand hebben.
 • Een vlucht mag maximaal 300 km zijn, gerekend tot de verste afstand in de afdeling.
 • Bij de belading van de wagens moet rekening gehouden worden met een vermindering van het aantal duiven ten opzichte van de norm van 10%. Dit laatste kan op verschillende manieren bereikt worden, minder duiven in de mand of rijen openlaten voor meer ventilatie.

Bestuur NPO

KBDB akkoord over lossingen bereikt met Vlaamse regering

Bestuur NPO heeft vanuit België, via de KBDB, bericht ontvangen dat er een akkoord is bereikt met de Vlaamse Regering inzake de wedvluchten voor a.s. weekend en afspraken op langere termijn met betrekking tot het welzijn van de postduiven.

De Belgische vluchten tot afstand Parijs kunnen doorgang vinden met enkele aanvullende maatregelen. Voor de Nederlandse duivenliefhebbers is dit ook goed nieuws, omdat het gevaar bestond dat Belgische autoriteiten in de toekomst misschien een vervoersverbod voor buitenlandse postduiven over Belgisch grondgebied zouden afkondigen.

Bestuur NPO wenst U – ondanks de hitteperikelen – een geslaagd duivenweekend toe.

Bestuur NPO

 

Adverteren in Op (de) Hoogte

In de digitale nieuwsbrief van de NPO die wekelijks naar bijna 8.500 abonnees verstuurd wordt, kunnen advertenties in de vorm van banners geplaatst worden. 

Een banner is een grafisch vormgegeven reclame op digitale media. Door op een banner te klikken wordt de pagina geopend waar meer informatie over het geadverteerde te vinden is. Met een banner wordt de aandacht van de bezoeker getrokken. De informatie hoeft niet beperkt te zijn tot het logo van het bedrijf. Er mag ook andere informatie in geplaatst worden. 

De banners in Op (de) Hoogte worden geplaatst tussen de artikelen in.

 Afmetingen

 • Een banner is 800 pixels breed. De hoogte kan variëren van 190 tot 250 pixels.
 • Er wordt een link aan de banner gekoppeld naar de gewenste URL.

 

Prijzen

 • 1 week: € 150,00
 • 3 weken: € 400,00
 • 6 weken: € 750,00

 

 • genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
 • Op de) Hoogte verschijnt wekelijks op vrijdag.
 • Een advertentie moet op de woensdag voor verschijnen om uiterlijk 12.00 uur per e-mail aangeleverd worden t.a.v. de redactie, e-mailadres .
 • Advertenties, die naar de mening van de redactie schadelijk kunnen zijn voor de duivensport of op hinderlijke wijze onjuiste informatie weergeven, kunnen worden geweigerd.

Nationale Dagen 2016

Afgelopen woensdag, 24 augustus, zijn de mensen die de Nationale Dagen vorm moeten gaan geven, bij elkaar geweest om de voortgang te bespreken. Het moet een bruisend weekend worden waar voor iedereen wat te doen is.

Tentoonstelling

Er is uitgebreid gesproken over de Nationale Tentoonstelling. De meeste deelnemers aan de tentoonstellingen van de afgelopen jaren waren leden van De Keizer van de Show. Ook dit jaar verwachten we deze groep weer met hun mooiste duiven, maar ook de leden van ZEBRA hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn om te komen. Ook komt er dit jaar weer een tentoonstelling met vliegduiven. De tentoonstellingscommissie maakt de voorwaarden voor deelname heel snel bekend.
Alle winnaars krijgen in ieder geval uitgebreid aandacht in Het Spoor der Kampioenen.

Exposanten

Er is een groot aantal mogelijke exposanten benaderd via een mailing. De eerste inschrijvingen zijn al binnen. Ook een aantal standhouders die de afgelopen jaren niet op de beurs aanwezig waren, hebben zich gemeld. Het zou leuk zijn als ook andere standhouders, binnen en buiten de duivensport, binnengehaald kunnen worden. Alle ideeën over wat interessant zou kunnen zijn voor de bezoekers zijn welkom.

Kampioenen

Zowel de Nationale Kampioenen als de sectorwinnaars worden op zowel zaterdag als zondag uitgebreid in het zonnetje gezet. De jeugdkampioenen komen op het podium bij de jeugddag. Voor de huldigingen van de senioren wordt een podium in een andere hal geplaatst.

Gezelligheid

De hal waar het podium voor de kampioenenhuldiging komt, wordt helemaal in kerstsfeer ingericht. Behalve een plek waar de kampioenen uitgebreid de aandacht krijgen, moet het ook een ontmoetingsplek voor de bezoekers zijn.

De bedoeling is zeker om ook een artiest op te laten treden om de sfeer te verhogen.

Jeugddag

De zaterdag is weer een dag waar alle jeugdleden én hun broertjes, zusjes en vriendjes deel kunnen nemen aan heel veel leuke activiteiten. Kinderen die op zondag komen, worden echter ook niet vergeten. Er wordt voor gezorgd dat er ook activiteiten op zondag zijn.

Andere activiteiten

Er is al eerder beloofd dat er voor iedereen wat leuks te doen is. Behalve een ‘kerstmarkt’, wordt op dit moment bekeken welke workshops leuk zijn voor met name de vrouwen die de Nationale Dagen bezoeken.

Bonnenverkoop

Aan deze dagen is ook een verkoop gekoppeld. De verkoop van de geschonken bonnen verloopt alleen via internet. Er is geen afsluitende zaalverkoop. De sectorwinnaars hebben al allemaal een bon geschonken. Er worden ook andere aansprekende liefhebbers benaderd om topbonnen te schenken.

Olympiade 2017 in Brussel

Nu het vliegseizoen 2017 stilaan ten einde loopt is het goed om onze aandacht te gaan vestigen op de komende Olympiade te Brussel. Deze wordt gehouden van vrijdag 27 januari t/m zondag 29 januari 2017. De NPO, lid van de FCI (La Fédération Colombophile Internationale), stelt haar leden in staat om deel te nemen aan deze Olympiade.

Internationaal staat de Olympiade van de postduiven gewoontegetrouw ruimschoots in de belangstelling. Veel aandacht is er met name voor de deelnemende duiven in zowel de Sport- als Standaardduiven. Respectievelijk worden voor de beide klassen na selectie 24 en 14 duiven uitgezonden. Uiteraard willen we als organisatie ons van de allerbeste kant laten zien op de komende Olympiade. Vandaar dat er tijdig gestart wordt met verschaffen van informatie, zodat eind januari de sterkst mogelijke delegatie duiven naar Brussel wordt afgevaardigd. Tot aan de Olympiade zal alle  informatie over de Olympiade 2017 bij regelmaat gepubliceerd worden in Op (de) Hoogte. 

Al sinds jaren regelt de Olympiadecommissie in opdracht van het bestuur  NPO alle zaken rond de Olympiade o.a. de selectie duiven voor standaardklasse en de vertegenwoordiging van de sportklasse.  Op 5 april 2016 heeft de Olympiadecommissie aan een delegatie van het bestuur NPO de voorstellen voorgelegd aangaande  organisatie Olympiade 2017. Deze voorstellen zijn later alle door het bestuur van de NPO geaccordeerd. Voor zowel de Standaard- als Sportklasse zijn er een aantal wezenlijke veranderingen in selectie/vertegenwoordiging van de duiven opgetreden.

De belangrijkste veranderingen zijn:

 • Alle publicaties inzake de Olympiade vinden plaats in “Op (de) Hoogte”. De NPO stuurt deze voor publicatie door naar 'Het Spoor';
 • De duiven voor de Sportklasse worden voor alle acht klassen door de rekenaar van de NPO Compuclub geselecteerd. De geselecteerde sportduiven zullen vroegtijdig worden gepubliceerd, zodat reclame mogelijk is;
 • De voorselectie van de Standaardduiven vindt enkel plaats op zaterdag 19 november a.s. tijdens de Nationale NPO-dagen te Houten;
 • Onder de liefhebbers van de voorlopig geselecteerde Standaard duiven voor de eindselectie te Elst worden twee Olympiade arrangementen verloot (één doffers en één duivinnen). Elk arrangement bestaat uit één nacht hotel van zaterdag op zondag ( 2 personen), € 100,- zakgeld en maximale reiskosten van € 50,-;
 • Een mini-reportage van de liefhebber van elke definitief geselecteerde duif in Sport- en Standaardklasse.


Ga naar de voorwaarden die gelden voor de Olympiade 2017.

Voor vragen over de selectie van de duiven voor de Sportklasse kan contact worden opgenomen met de secretaris van de Olympiadecommissie Aike Jan Veninga. Het liefst, maar telefonisch kan ook: (0599) 583875.

Voor vragen over de selectie van de duiven voor de Standaardklasse kan contact worden opgenomen met commissielid Wout de Vries. Het liefst via , maar telefonisch kan ook: (030) 6021434.

Namens De Olympiadecommissie,
, voorzitter
telefoon (0546) 631502

Olympiademanden

De Olympiadeduiven zullen in het vervolg naar de te organiseren Olympiades vervoerd worden in speciaal hiervoor vervaardigde manden.

Tijdens de Olympiade in Boedapest, in januari 2015, had Italië al de beschikking over deze manden. Voor de Olympiadecommissie was dit aanleiding om actie te ondernemen om in het vervolg ook de Nederlandse duiven conform de Italiaanse te vervoeren.

Met medewerking van de firma 5Kronen in Soest is een en ander gerealiseerd.

Op de foto is duidelijk te zien dat voor de manden een voorziening is gemaakt om voor elke duif afzonderlijk bakjes en potjes voer en water te plaatsen. De duiven kunnen tijdens de reis daarom blijven drinken en eten.

Ook zijn de vakken extra breed gemaakt, zodat de duiven wat meer bewegingsruimte hebben.

Eigen chipring NPO

Er is nog een voorraad chipringen van afgelopen seizoen aanwezig die nog besteld kunnen worden, maar voor 2017 gaat er wat veranderen.

In het nieuwe seizoen komt de NPO met een eigen chipring, de NPO Hitag-S.  Achterliggende gedachte bij deze keuze is kostenbesparing voor zowel de liefhebbers als de NPO. Doordat grotere hoeveelheden  ingekocht kunnen worden, kan de ring nu goedkoper worden aangeboden en wel voor € 1,25 per stuk.

Bestuur NPO heeft eisen opgesteld waaraan deze ring moet voldoen en vervolgens zijn alle leveranciers benaderd voor een prijsopgave. Omdat het bij elke leverancier om dezelfde kwaliteit ring gaat (de NPO heeft immers de eisen gesteld) is gekozen voor de goedkoopste aanbieder.

Nadat de bestaande voorraad chipringen is uitgeleverd, is dus alleen nog de NPO Hitag-S te verkrijgen. Bekijk hier een overzicht voor de prijzen van de ringen 2017.

Extra informatie Olympiade 2017 in Brussel

Direct na de publicatie over de aankomende Olympiade kwamen de eerste vragen binnen. Het is goed om te weten dat de Olympiade in de belangstelling staat.

Zoals aangegeven is er een afvaardiging van standaard- en sportduiven naar de Olympiade. De standaardduiven worden door keurmeesters van de Groep van Keurmeesters van Postduiven geselecteerd en de sportduiven door de rekenaar van de NPO, Compuclub.

Selectie Standaardduiven Nationale Dagen te Houten

Op zaterdag 19 november 2016 zal de selectie van de standaardduiven plaatsvinden, deze wordt aangevangen met een voor-  en eindselectie.
Aanmeldingen voor de voorselectie dienen plaats te vinden uiterlijk tot 14 november 2016 per e-mail naar W. de Vries te Nieuwegein.
Iedere inzender heeft een maximum aan te houden van drie oude doffers en drie oude duivinnen, twee jonge doffers en twee jonge duivinnen.

De voorwaarden voor deelname aan deze klasse zijn:

KlasseAfstand in KMMin. totale afstand in kmdeeln.aant. duivenprijzen
Oude doffers 100 of meer

2500 km in 2015 en 2016, waarvan minimaal 750 km in 2016

20 150 1:5
Oude duivinnen 100 of meer

2000 km in 2015 en 2016, waarvan minimaal 600 km in 2016

20 150 1:5
Jonge doffers 100 of meer 3 prijzen en 300 km in 2016 20 150 1:5
Jonge duivinnen 100 of meer 3 prijzen en 300 km in 2016 20 150 1:5

Maximum

Tijdens de voorselectie in Houten op zaterdag 19 november worden maximaal twintig oude doffers en duivinnen en tien jonge doffers en jonge duivinnen geselecteerd. Er is uiteraard geen inschrijfgeld per duif of liefhebber voor deze voorselectie. De reiskosten naar Houten v.v. worden niet vergoed. De entree voor de beurs is gratis. Aan iedere inzender zullen enkele consumptiebonnen ter beschikking worden gesteld.

De eindselectie van de Standaardduiven is op 25 of 26 januari 2017 te Elst. De reiskosten naar Elst v.v. zullen worden vergoed. Na de eindselectie worden de Standaardduiven tegelijk met de Sportduiven per auto vanuit Elst vervoerd naar Brussel.

Onder de liefhebbers van de geselecteerde duiven voor de afvaardiging naar de Olympiade zullen twee Olympiade arrangementen worden verloot ( één doffers en één duivinnen ). Dit arrangement bestaat uit: reiskosten maximaal € 50,- één nacht hotel ( twee personen ) van zaterdag op zondag en € 100,—zakgeld.

Aan alle liefhebbers die een duif afvaardigen naar Brussel in zowel Standaard- als Sportklasse zal  in “Op (de) Hoogte” en in Het Spoor der Kampioenen aandacht geschonken worden.  

Niet door de rui

Uiteraard zal er bij de selectie rekening mee gehouden worden dat de duiven tijdens de voorselectie nog niet geheel door de rui zijn. We hebben het als commissie aangedurfd om de voorselectie te vervroegen, omdat de praktijk leert dat fouten in de pluim meestal geen betrekking hebben op de laatste slag- en staartpennen. Bovendien mochten deze onverhoopt toch nog ontstaan, dan is er nog keuze uit meerdere doffers en duivinnen tijdens de eindselectie.

Keurmeesters van de G. van K. zijn bereid om bij eventuele vragen over geschiktheid van een duif voor de voorselectie de liefhebbers met raad en daad bij te staan. Schroom niet om in te schrijven, want ook nu doet het gezegde opgeld “niet geschoten is altijd mis.’

Voor vragen over de selectie van de duiven voor de Standaardklasse kan contact worden opgenomen met commissielid Wout de Vries. Het liefst via , maar telefonisch kan ook: (030) 6021434.

Namens De Olympiadecommissie,
, voorzitter
telefoon (0546) 631502 

 

NPO in gesprek met ZLU

Op 15 augustus jl. hadden enkele NPO bestuurders een overleg met het bestuur van de ZLU. Doel was de samenwerking dusdanig te verstevigen, zodat aan de fondliefhebbers een zowel kwalitatief als kwantitatief goed vluchtprogramma 2017 kan worden aangeboden.

Tijdens deze bijeenkomst kwam tevens de opzet van de Nationale Dagen in Houten aan de orde. Met de gratis toegang wordt getracht de toegankelijkheid te vergroten en de duivensport als een grote familie te kunnen beleven.

Het bestuur van de ZLU wil, gezien de te verwachten grote opkomst van de leden, op deze Nationale Dagen graag in gesprek gaan met de (fond)liefhebbers en hun wensen en ideeën voor de toekomst horen.  Zij hebben daarom besloten om zich aan te melden als standhouder van de Nationale Dagen.

Interimmanager Fred an Haack

Graag stel ik mij even voor. Mijn naam is Fred an Haack, ik ben 55 jaar en woonachtig in Houten vlakbij Utrecht. Ik ben getrouwd en de trotse vader van 3 dochters. Wanneer ik niet aan het werk ben besteed ik mijn tijd aan mijn gezin, vind ik het fijn om hard te lopen, ben ik bestuurslid bij een voetbalclub in mijn woonplaats, besteed ik veel tijd en aandacht aan mijn vrienden en ben ik een enorme fan van het eiland Mallorca.

In mijn werkzame leven ben ik van oudsher een HR professional. Ik heb verschillende HR klussen gedaan bij een aantal mooie werkgevers. Ik ben werkzaam geweest in het bedrijfsleven, bij de NS, bij een groot aannemersbedrijf en mijn meest recente werkgever was de KNVB. Hier heb ik met veel plezier gewerkt tot juli 2015.

Vanaf dat moment heb ik een droom gevolgd en ben ik als zelfstandig ondernemer aan de slag gegaan met een eigen adviesbureau op het gebied van HR, projectmanagement en interim opdrachten. Inmiddels ben ik tevens mede eigenaar van een bureau, genaamd Peoplez,  een bureau dat zich bezig houdt met het ontzorgen van het MKB op het hele domein van HR.

Ik ben een HR professional die graag met vernieuwen, innoveren en veranderen bezig is, en daar ook goed in is. Niet zomaar, het behalen van resultaten en klanttevredenheid staat altijd voorop. Ik heb een positieve kijk op zaken, door mijn goed ontwikkelde organisatiesensitiviteit en mijn ervaring in het werken met mensen streef ik altijd naar de optimale afstemming tussen wat goed is voor de organisatie en wat goed is voor de mens in de organisatie. Kernwoorden voor mijn stijl van leidinggeven zijn stimuleren, motiveren, coachen en ontwikkelen met als doel medewerkers zo te faciliteren dat zij zich verder ontplooien en daarmee zichzelf en de organisatie verder helpen.

Met veel enthousiasme ben ik op 1 september begonnen aan mijn opdracht bij het NPO bureau. Ik ga mij als interim bureaumanager bezig houden met het richting geven aan de toekomstige organisatie, strategie, imago en samenwerkingsverbanden van en met het NPO Veenendaal. Begrippen als mensen, middelen, financiën, competenties en processen maken integraal onderdeel uit van deze (nieuwe) richting.

Ik ga dit doen door het maken van een beleidsplan voor de komende jaren en een daarbij horend actieplan. Ook de uitvoering van die acties zal ik waar mogelijk zo snel mogelijk in gang zetten.

Uiteraard kan ik dit niet alleen daar heb ik alle stakeholders binnen deze mooie sport voor nodig. Na een aantal goede gesprekken met het bestuur heb ik er alle vertrouwen in dat we gezamenlijk van deze opdracht een succes gaan maken met als resultaat een toekomstbestendige Nederlandse Postduivenhouders Organisatie.

Vechten tegen de bierkaai

Vechten tegen de bierkaai betekent 'het onmogelijke proberen te bereiken, een verloren strijd aangaan'. Deze uitdrukking is ontstaan in Amsterdam. De bewoners van de Bierkade (een deel van de Oudezijds Voorburgwal, gelegen bij de Oude Kerk) stonden bekend als echte vechtersbazen. Wie het tegen hen wilde opnemen, kon er bij voorbaat zeker van zijn de strijd te verliezen.

Nu is het niet Amsterdam het strijdtoneel maar Veenendaal. De afgelopen maanden is er door bestuur NPO met Bureau en commissies hard gewerkt aan het inzetten van de noodzakelijke veranderingen om de continuïteit van onze geliefde sport veilig te stellen. Ook de positiviteit te hervinden en vooral met elkaar te delen en weer uit te dragen.

Het karakter van onze sport, een individualistische, maakt het niet eenvoudig, zoniet onmogelijk het iedereen naar de zin te maken, maar de rode draad is wel helder:

Duivenliefhebbers willen met hun duiven spelen en als het even kan tegen acceptabele kosten waarbij de technologische mogelijkheden van deze tijd voor het plezier en toekomst van de sport onontbeerlijk zijn!

Dan breekt september aan en lanceer je als NPO bestuur een discussiestuk en een ding is zeker, de discussie is losgebarsten. Goed voor onze sport en via de dialoog worden ook de tradities, vastgeroeste patronen en mogelijke vernieuwingen aan de orde gesteld. Dat het niet voor iedereen mogelijk is om naast alles af te breken en af te kraken ook tot suggesties en visie te komen is een gegeven, en zonder weerstand geen verandering. Het doet mij deugd dat velen de handschoen willen oppakken om in gezamenlijkheid de discussies te gaan voeren en met voorstellen te komen.

'O ja beste NPO, wilt u wel even zorgen voor geschikte losplaatsen', is een veelgehoorde vraag, sommigen met kracht bijgezet tot een 'eis'. En dan krijg je in de staart van het seizoen bijgaand schrijven dat niet het eerste schrijven is dit seizoen maar hopelijk wel het laatste ooit.

Vechten tegen de bierkaai?

Zover uw gemotiveerde voorzitter van een gedreven bestuur.

Maurice van der Kruk

Duivensportpromotie op Open Monumentendag

Zaterdag 10 september was er de Open Monumentendag in Nederland. In Oudewater, een stadje aan de Hollandse IJssel, werd dit ook gevierd. Het stadcentrum is op deze dag toegankelijk voor het publiek, van stadhuis tot de enkele musea welke het stadje rijk is, tevens werd er de kans geboden om verenigingen zich te laten voorstellen aan een breed publiek.

Zo ook voor de plaatselijke postduivenvereniging ‘de Zwaluw’. Met een stand op de markt trokken zij veel bekijks van het publiek, ook van de burgemeester dhr. Verhoeve. Met een promohokje en promotie materiaal van de NPO en natuurlijk de nodige duiven werd een plek op de markt ingericht.

Ieder uur werd door de leden van de duivenclub een lossing gedaan op de brug. Met folders voor de geïnteresseerden en kleurplaten voor de kleintjes werd de aandacht van het publiek getrokken en konden deze kennismaken met de duivensport.

Met dank aan de mannen die het mogelijk maakten, Cor de Koning,  Barend Stekelenburg en niet te vergeten de organisatie door Wim Groen en enkele anderen.


Barend poseert voor het promohokje met de originele jas welke op het diploma ook te zien is.

Een prachtige dag met mooie promotie voor de hobby.

Extra aanvullende informatie Olympiade 2017

Het seizoen 2016 is voor nagenoeg alle afdelingen afgelopen. Het is nu de tijd om de balans op te maken. Nog niet zo lang geleden werd dan potlood en papier gepakt en werd er gerekend. Nu hebben de duiven amper hun inspanningen van de wedvlucht verwerkt of hun ringnummer prijkt al dan niet op de uitslag van hun vlucht.

Inmiddels zijn de meeste eindstanden ook bekend en kan elke liefhebber over zijn totale resultaten  van het afgelopen seizoen beschikken. De periode van het wikken en wegen over welke duiven de selectie kunnen doorstaan, is de eventuele nieuwe inbreng de versterking gebleken die werd verwacht, welke koppelingen pakten goed uit, etc. breekt nu aan.

Maar voor velen is het ook nagenieten van de prachtige prestaties van het afgelopen seizoen. Ze verheugen zich op de prijsuitreikingen en de mooie woorden die ongetwijfeld hen ten deel zal vallen. Echter er zijn ook al liefhebbers met de echte ‘witte raven’ onder hun pannen, die al aan het rekenen zijn geslagen om hun eventuele kans op deelname aan een van de acht categorieën van de aankomende Olympiade te Brussel in te schatten.

Compuclub

De rekenaar van de NPO Compuclub berekent voor het eerst voor de acht rubrieken de eindstanden. In overleg met de rekenaar zullen deze eindstanden voor november a.s. alle bekend zijn. Er zal voldoende gelegenheid zijn voor reclame. Dit kan vooral van belang zijn voor de leden van de afdelingen 3 (Oost-Brabant) en 4 (Limburg), omdat van hen mogelijk niet alle U(itslagen)-bestanden bij Compuclub bekend zijn.

De formule voor de berekening coëfficiënt Sportklasse Olympiade 2017

 1. Voor de zeven klassen A:Snelheid, B:Midfond, C:Fond, D:Allround, F:Jong (ring 2016), G:Jaarlingen (ring 2015) en H:Oude duiven (ring t/m 2014) geldt de formule:

       Plaats op de uitslag  x 1000 : Aantal deelnemende duiven (max. 5000)

     Opmerkingen:

 • Er mogen wel meer duiven in concours staan, maar er tellen maximaal 5000 duiven;
 • De duif met de minste punten in zijn klasse  eindigt als eerste in het algemeen klassement.

Voorbeeld berekening coëfficiënt:  

 • Aantal duiven in concours 398. Prijs verhouding 1:5. Dus 80 prijzen. Een duif behaalt de 3e prijs. Berekening coëfficiënt: (3x1000) : 398 = 7,538;
 • Aantal duiven in concours 6600 en 10e prijs. Maximaal 5000 duiven in formule.

       Berekening coëfficiënt: (10x1000):5000 = 20

    2. Voor de klasse E: Marathonduiven geldt de dezelfde formule, maar is het aantal duiven in de formule niet beperkt.

 Voorbeeld berekening coëfficiënt:

 • Een duif behaalt in een concours van 12020 duiven een 10e plaats.
 • Berekening: (10x1000):12020 = 0,832


Namens De Olympiadecommissie,
Theo Hutten, voorzitter
E-mail: t.hutten@hotmail.com
Telefoon 0546-631502

Nieuws van de Nationale Tentoonstellingscommissie

Op 19 en 20 november 2016 worden voor de Nederlandse duivenliefhebbers weer de Nationale Dagen in de Expo te Houten georganiseerd. Alle leden van de Nederlandse Postduiven Organisatie (NPO) kunnen aan de tentoonstelling deelnemen met bevlogen en onbevlogen duiven.

Onbevlogen duiven:

Er kan worden ingeschreven met oude en jonge onbevlogen duiven. De indeling van de klasses is als volgt:

 • oude doffers
 • jonge doffers
 • oude duivinnen
 • jonge duivinnen.

Tevens kunt u deelnemen met een viertal. Dit viertal bestaat uit een oude doffer, oude duivin, jonge doffer en een jonge duivin. De duiven moeten donderdag 17 november 2016 tussen 19.00 uur en 20.30 uur worden ingezet. Tijdens het inzetten wordt ook aan de inwendige mens gedacht.

Er zal brood, soep en koffie aanwezig zijn.

Op zondag 20 november kunnen de duiven weer worden opgehaald. Voor principiële liefhebbers bestaat de mogelijkheid om de duiven zaterdag 19 november om 16.00 uur  op te halen.

Bevlogen duiven:

Dit jaar is er ook weer de mogelijkheid om bevlogen/sport duiven in te schrijven.
Er kan worden ingeschreven met een viertal. Dit viertal bestaat uit een oude doffer, oude duivin, jonge doffer en een jonge duivin. De duiven dienen ook donderdag 17 november tussen 19.00 en 20.30 uur te worden ingezet. Op zondag 20 november kunnen deze duiven weer worden opgehaald. Voor principiële liefhebbers zaterdag om 16.00 uur.

De inleg bedraagt 2 euro per duif en 8 euro voor een viertal.

De prijswinnaars van zowel de onbevlogen- als van de bevlogen klassen worden op TT bekend gemaakt. Ook zal er een reportage in het Spoor der kampioenen worden gepubliceerd.

De prijsuitreiking zal plaatsvinden op zaterdagmiddag 19 november.

Inschrijfformulieren dient uzelf aan te vragen bij het secretariaat van het NPO. Het e-mailadres is: secretariaat@npoveenendaal.nl, tevens is het inschrijfformulier te downloaden of telefonisch aan te vragen.

De inschrijvingen dienen uiterlijk 11 november 2016 te zijn ingediend bij het secretariaat van de TT commissie.

Graag tot 19 en 20 november in de Expo te houten.

Secretaris TT commissie
B.G. Prasing

Herberekende kampioenschappen Dagfond per 16 september

De afgelopen weken zijn enkele aanpassingen gedaan door de Nationale Rekenaar Compuclub. Hierdoor zijn rangen en standen gewijzigd.

Reclame is nog steeds mogelijk tot 28 september 2016 op de categorie Dagfond.
U kunt uw reclame indienen door een e-mail te sturen naar .

Bekijk alle Nationale Kampioenschappen 2016

Je eigen gegevens in mijn.npoveenendaal.nl

Het is mogelijk om zelf je telefoonnummer of e-mailadres te wijzigen in de ledenadministratie van de NPO. Ook kun je zien welke duiven op je naam staan en kun je bijvoorbeeld direct een duplicaateigendomsbewijs aanvragen.

E-mailadres

Belangrijk is dat je een e-mailadres hebt in de ledenadministratie. Zonder een e-mailadres is inloggen niet mogelijk. Dus zorg ervoor, via je verenigingsledenadministrateur, dat dit adres bekend is. Je kunt ook een formulier invullen. Daarna kun je je account aanmaken. 

Account aanmaken

Voordat je in kunt loggen, moet je zelf een nieuw account aanmaken. Dat gaat als volgt:

Ga naar http://mijn.npoveenendaal.nl

Je komt dan op het inlogscherm waar je achter ‘mijn lidnummer’ je verenigingslidnummer ingeeft.  Doe dit zonder spatie, streepje of puntje. Dus acht cijfers achter elkaar. Ook moet het je eigen lidnummer zijn, dus niet het lidnummer van de combinatie.

Vervolgens selecteer je  ‘Nee, ik maak een nieuw account en daarna klik je op de button ‘inloggen’.

Afbeelding 1 inloggen

Je komt dan in het scherm waar je je inloggegevens gaat aanmaken.

Achter ‘ e-mailadres’ typ je het adres  in dat in de ledenadministratie bij je lidnummer staat geregistreerd. Twijfel je of het e-mailadres bekend is? Probeer dan eerst of het aanvragen werkt. Lukt het niet, vraag dan na bij de verenigingsledenadministrateur of er een adres bekend is of vul het formulier in.

Kies vervolgens zelf een wachtwoord. Dat wachtwoord voer je twee keer in daarna klik je op de button ‘verzenden’

Afbeelding 2 inloggen

Hierna wordt een e-mail gestuurd naar het ingevoerde e-mailadres. Je moet op de link in dit bericht klikken om het e-mailadres te bevestigen. Hierna kun je inloggen.

Afbeelding 3 inloggen

 

Aan de linkerkant van het scherm zie  nu alle menu-items waar je rechten voor hebt.

Mijn NPO

Alle items onder ‘mijn NPO’  zijn van jou persoonlijk. Hier kun je zelf bekijken welke ringen op naam staan, kun je je eigen gegevens inzien en bewerken en kun je een duplicaat aanvragen.

Gezocht: Official Sponsor Nationale Dagen NPO

Zoals bekend heeft elk groot evenement tegenwoordig een ‘Official Sponsor’. Zo is Heineken de official sponsor van de Champions League. De Nationale Dagen is voor ons als duivenliefhebbers een jaarlijks evenement met huldigingen, jeugddag, lezingen en een specifieke duivenbeurs. Welke duivengerelateerde ondernemer eigent zich voor dit evenement de titel Official Sponsor toe?

Logo ND

Voordelen Official Sponsorschap

 • In elke editie van Op (de) Hoogte waarin de rubriek Nationale Dagen is opgenomen wordt uw banner geplaatst.
 • Bij de kampioenenhuldigingen wordt uw logo opgehangen.
 • Bij de beamerpresentatie van de kampioenen wordt uw logo en titel herhaaldelijk in beeld gebracht.
 • In de speciale Op (de) Hoogte beurseditie wordt uw bedrijfspresentatie geplaatst.
 • Bij al uw reclame-uitingen mag u de titel ´Official Sponsor Nationale Dagen 2016' gebruiken.

 

 Geïnteresseerd?

 met het secretariaat in Veenendaal.

Olympiade 2017 Brussel

Terwijl wij samen met de ruiende duiven intens kunnen genieten van de prachtige nazomer, wordt er door de rekenaar van de NPO naarstig gewerkt aan de afwikkeling van de uitslagen seizoen 2016. Een hele tour om alle zaken netjes op een rij te krijgen, want uit een brij van samenspelen, rayons, districten, concourscommissies, etc., die soms naar ongebreidelde willekeur zijn samengesteld, is het niet altijd even gemakkelijk om tot volwaardige uitslagen te komen. Zoals reeds eerder bericht zal Compuclub de Olympiadecommissie terzijde staan met de selectie van de sportduiven en zal ze de controle verzorgen of de geselecteerde standaardduiven aan de gestelde voorwaarden voldoen qua vliegprestaties.

Sportklasse

Eind september hoopt Compuclub voor de acht rubrieken van de sportklasse een voorlopige eindstand te hebben berekend. Deze stand zal gepubliceerd worden voor reclame. Hiervoor zal ruimschoots tijd zijn. Leden van afdeling 4, Limburg, waarvan mogelijk de U-bestanden niet voorhanden zijn bij Compuclub, krijgen alle gelegenheid om hun duiven schriftelijk per mail aan te melden bij onze secretaris Aike Jan Veninga. Zo nodig kunnen zij bij hem de formulieren ter invulling voor opgave van hun sportduiven aanvragen. Zijn e-mailadres is  adveko@online.nl en zijn telefoonnummer 0599-583875.

Standaardduiven

De voorselectie van deze duiven vindt enkel plaats op de NPO-dagen te Houten op zaterdag 19 november a.s.. De duiven voor deze selectie kunnen uiterlijk tot 14 november per mail worden opgegeven bij ons commissielid Wout de Vries. Zijn e-mailadres is woutenhanny@gmail.com Telefoon 030-6021434. Iedere inzender dient een maximum aan te houden van drie oude doffers, drie oude duivinnen en van de jonge doffers en duivinnen elk twee. Een maximum van tien duiven per liefhebber. Uit de voorgeselecteerde duiven zal op woensdag voor de Olympiade tijdens de eindkeuring te Elst de definitieve afvaardiging naar Brussel worden samengesteld.

Twee Olympiade-arrangementen

Onder de liefhebbers die deelnemen aan de voorselectie voor de afvaardiging naar de Olympiade zullen twee Olympiade arrangementen worden verloot ( één doffers en één duivinnen ). Dit arrangement bestaat uit: reiskosten maximaal € 50,- één nacht hotel ( twee personen ) van zaterdag op zondag en € 100,—zakgeld.

Aan alle liefhebbers die een duif afvaardigen naar Brussel in zowel Standaard- als Sportklasse zal  in 'Op (de) Hoogte' en in Het Spoor der Kampioenen aandacht geschonken worden.  

‘Mister Olympiade’

Zestien keer was hij al op een Olympiade met duiven vertegenwoordigd. Voor de komende te Brussel heeft hij acht duiven op het oog voor de voorselectie. “Ze zullen wel niet geheel door de rui zijn, maar na de voorlopige selectie is er voldoende tijd voor de duiven om helemaal klaar te zijn voor de Olympiade. Het karkas van de duif en de pluim blijven bij goede verzorging onveranderd en daarom is het ook best mogelijk de eerste selectie vroegtijdig te doen. Ik hoop vurig om voor de zeventiende keer te kunnen deelnemen.”, aldus Henk Schepens uit Moergestel, die als ‘Mister Olympiade’ zondermeer weet waar hij over praat. We gunnen het hem van harte dat hij weer tot de deelnemers gaat behoren, maar we hopen en dat wil hij zelf ook graag dat er flinke concurrentie zal zijn, zodat we op de komende Olympiade weer meedingen naar de podium prijzen.

Voor nadere informatie mag u altijd contact opnemen.

Namens De Olympiadecommissie,
Theo Hutten, voorzitter
e-mail: t.hutten@hotmail.com
telefoon 0546-631502

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.