Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws

Nieuws

Ter Overweging ... 4) Ziektezorg-Wormen - Door Peter Boskamp

Ter Overweging ... 4) Ziektezorg-Wormen - Door Peter Boskamp

Bij de ziektezorg is dus sprake van echt zieke dieren die met medicatie geholpen dienen te worden. Toen ik onlangs op locatie duivenonderzoek deed kwam er een liefhebber met een duif, die een half jaar gezworven had. De duif zag er op het eerste gezicht goed uit. Niet direct het type duif dat gezworven heeft. De liefhebber had de duif dan ook niet in quarantaine geplaatst, maar tussen zijn overige duiven teruggeplaatst.

Lees verder...

Stichting Neerlands Postduiven Orgaan

Als voorzitter NPO wil ik in de eerste plaats de initiatiefnemers, Ruud Moes, John Rimmelzwaan en Arend Klaas Kramer van harte feliciteren met de opzet van dit nieuwe initiatief.

Lees verder...

Hessel Ploeg op hokbezoek bij Hans de Ruig

Hessel Ploeg op hokbezoek bij Hans de Ruig

Mijn naam is Hessel Ploeg en ik ben 17 jaar oud. Ik ben zelfstandig spelend jeugdlid bij PV Maarssen, waar 19 actieve vliegende spelers zijn. Op de NPO beurs in Houten heb ik een hokbezoek gewonnen van Hans de Ruig.

Lees verder...

Centraal Hok in Smilde gesloten

Helaas heeft de eigenaar van het Centraal Hok in Smilde moeten besluiten met deze werkzaamheden te stoppen. De belangrijkste reden is dat veel liefhebbers helaas niet de moeite nemen hun duif op te halen.

Lees verder...

Kantoor in Veenendaal gesloten

Kantoor in Veenendaal gesloten

Hou er rekening mee dat op de volgende dagen het kantoor in Veenendaal is gesloten:

Lees verder...

 Jan Lamers, Nationale Lossingscommissie, overleden

Jan Lamers, Nationale Lossingscommissie, overleden

Zondag 21 mei Jan Lamers uit Kaatsheuvel, op 68-jarige leeftijd, geheel onverwacht overleden.

Lees verder...

Vacature NPO Bestuur - Secretaris

Vacature NPO Bestuur - Secretaris

Bent u degene die mee wil bouwen aan een professionele organisatie?

Lees verder...

Ledenraad gemist?

Ledenraad gemist?

Gisteren is de eerste stap naar vernieuwing gezet!

Lees verder...

Agenda en stukken Ledenraad 15 mei 2017

Op maandag 15 mei wordt de ledenraad NPO gehouden. Deze vindt plaats in Zaal Verploegen, Woeziksestraat 100 te Wijchen.

Lees verder...

Verzending ODH naar @ziggo, @home en @chello

Verzending ODH naar @ziggo, @home en @chello

Afgelopen weken hebben abonnees met de e-mailadressen van Ziggo geen nieuwsbrief ontvangen. De nieuwsbrieven werden tegengehouden door het spamfilter van Ziggo.

Lees verder...

Hokbezoek bij Combinatie Kroese/Helmholt

Hokbezoek bij Combinatie Kroese/Helmholt

Vorig jaar toen de NPO jeugddag voorbij was, had ik de dag daarna deze combinatie gebeld om een afspraak te maken, wanneer ik een keer mocht komen kijken, op het hok van deze combinatie. Ik had toen Jaap Kroese aan de telefoon. Jaap zei toen tegen mij dat ik tussen eind februari begin maart nog eens moest terugbellen om een afspraak te maken.

Lees verder...

Bestuursbesluit - Aanpassing reglement

De duif mag behoudens zijn vaste voetring, herkenningsring, gummi en/of chipring tijdens wedvluchten en oefenvluchten die door één of meerdere verenigingen of een afdeling worden georganiseerd niet worden belast met het dragen van extra materialen/apparatuur, tenzij voor wetenschappelijke doeleinden met goedkeuring van Bestuur NPO.

Lees verder...

Losplaatsen in België

Losplaatsen in België

Afgelopen week heeft u in het gezamenlijk persbericht van de NPO en KBDB kunnen lezen dat er de afgelopen maanden zeer intensief overleg is geweest. Dit overleg tussen de vertegenwoordigers van de Provinciale Entiteiten in België de KBDB en de NPO heeft geresulteerd in een aantal nieuwe losplaatsen.

Lees verder...

Maarheeze primeur op Koningsdag met duivenvlucht

Het Noord-Brabantse Maarheeze had Koningsdag 2017 een gevederde primeur: een duivenvlucht in plaats van ballonnen. PV De Grenspost uit Budel zorgde voor bijna 200 duiven van 20 liefhebbers. Alle kinderen konden zich aanmelden om mee te doen met de duivenwedstrijd.

Lees verder...

Koninklijke onderscheiding voor de heer Jac van der Aa uit Bladel

Koninklijke onderscheiding voor de heer Jac van der Aa uit Bladel

Jac van der Aa is op 26 april 2017 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van waarnemend burgemeester Peter Maas.

Lees verder...

Jaarlijks overleg KBDB en NPO

Jaarlijks overleg KBDB en NPO

Woensdag 22/03/2017 om 10u00 vond de jaarlijkse vergadering plaats tussen de KBDB en de NPO op de zetel van Belgische Federatie te Halle. Tijdens deze vergadering werden de afgevaardigden van de beide federaties rond de tafel gebracht met als uniek gegeven de aanwezigheid van de voorzitters van de onderscheidenlijke PE’s en SPE’s van de KBDB.

Lees verder...

Opleervluchten en opleerduiven

De uitleg in het land over het onderwerp invliegduiven, trainingsduiven of opleerduiven heeft nog niet tot de duidelijkheid geleid waardoor een eenduidige uitleg en werkinstructie in het land leeft over hoe om te gaan met deze problematiek. Hierbij de verduidelijking.

Lees verder...

Ter Overweging ... 3) De natuurlijke aanpak - Door Peter Boskamp

Ter Overweging ... 3) De natuurlijke aanpak - Door Peter Boskamp

Vorige week kreeg ik een oudere nieuwsbrief onder ogen op mijn FB pagina. Dat kwam omdat een liefhebber die deze nieuwsbrief op zijn FB had geplaatst mij getagd had. Ik las de nieuwsbrief door en kwam tot de slotsom dat de tekst nog steeds actueel is. Vandaar dat ik hem met enkele aanpassingen hier nogmaals wil aanbieden.

Lees verder...

Opgevangen duiven niet meer telefonisch melden!

Opgevangen duiven niet meer telefonisch melden!

De telefoonlijn voor opgevangen duiven is al een tijdje uit de lucht en nu is ook duidelijk dat deze lijn ook niet meer terugkomt. Sinds een half jaar is het nieuwe online programma voor de leden- en ringenadministratie in gebruik. Een programma waarbij de leden en verenigingen veel meer zelf kunnen dan voorheen. De telefoonlijn voor opgevangen duiven opnieuw aan dit programma koppelen, was technisch niet eenvoudig. De kosten die hiervoor gemaakt moesten worden, wegen niet op tegen het aantal gebruikers dat deze lijn nog had. Bovendien is er een goed alternatief.

Lees verder...

Presentaties GPS2021 in alle Afdelingen

Presentaties GPS2021 in alle Afdelingen

Kort verslag van de GPS2021 presentatie die door het NPO bestuur de afgelopen weken zijn gedaan in alle 11 afdelingen. Bij een drietal presentaties was eveneens aanwezig Prof. mr. Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht aan de VU te Amsterdam. In alle afdelingen is dezelfde presentatie getoond met aanvulling van de specifieke situatie m.b.t. enquête gegevens met de daarbij behorende cijfers over de terugloop van het aantal leden en en de leeftijdsopbouw van betreffende afdeling.

Lees verder...

The Passion - Pasen, The Passion en onze passie voor de duiven(sport)!

The Passion - Pasen, The Passion en onze passie voor de duiven(sport)!

The Passion is een vertelling van de laatste uren van het leven van Jezus in de vorm van een groot muzikaal evenement. Het doel is om het grote publiek op eigentijdse manier kennis te laten maken met het verhaal van Jezus Christus. Deze voorstelling die de laatste jaren wordt gegeven vind op Witte Donderdag dit jaar plaats in Leeuwarden. Dit weekend vieren wij op zondag en maandag Pasen 2017. Het christendom is met name gebaseerd op het leven en lijden én de opstanding uit de dood van Jezus Christus. Pasen is de belangrijkste christelijke feestdag. Men viert de opstanding van Jezus uit de dood nadat hij op Goede Vrijdag gestorven is.

Lees verder...

Controleer je gegevens!

Controleer je gegevens!

Bij de vluchten van afgelopen weekenden is gebleken dat toch nog bij een behoorlijk aantal leden de coördinaten ontbreken. De verenigingen hebben hierover een bericht ontvangen met het verzoek alle leden nog eens na te lopen en ontbrekende coördinaten aan te vullen.

Lees verder...

Daan op bezoek bij Comb van Essen/Sieben

Daan op bezoek bij Comb van Essen/Sieben

Op de Nationale Dagen (Jeugddag) heb ik een hokbezoek gewonnen van een combinatie uit afdeling 7. Zelf speel ik in afdeling 8 GOU regio 3. Deze combinatie heet van Essen/Sieben. Na met deze mannen te hebben gebeld en geappt, mocht ik in februari op bezoek komen. Samen met mijn opa en oma ben ik naar Baarn geweest.

Lees verder...

Instructies Vliegseizoen 2017

Instructies Vliegseizoen 2017

Dit weekend gaat officiële vliegseizoen 2017 van start. Ten opzichte van het vorige seizoen zijn er wat wijzigingen, al dan niet van overheidswege opgelegd, waarover door de Ledenraad van de NPO is besloten en waarnaar wij allemaal moeten handelen.

Lees verder...

Huldiging Nationale Dagfondspiegel 2016

Op Zaterdag 25 maart werd de derde kampioenenhuldiging van de Nationale Dagfondspiegel gehouden. Onder leiding van spreekstalmeester André van de Wiel werden de winnaars in het zonnetje gezet. Het was een gezellige middag en avond waarbij eenieder kon genieten van een hapje en een drankje. Deze dag kreeg nog een extra inhoudelijke rand toen Voorzitter van de NPO Maurice van der Kruk kwam praten over de plannen van GPS2021.

Lees verder...

Ter Overweging ... 2) Ziektezorg - Door Peter Boskamp

Ter Overweging ... 2) Ziektezorg - Door Peter Boskamp

Wanneer we de lijn ziektezorg, gezondheidszorg en prestatiezorg langslopen, dan moeten we onder ziektezorg verstaan, het behandelen van dieren die klinisch ziek zijn. Dit is geheel iets anders dan het verstrekken van antibiotica en chemotherapeutica ter preventie van ziekten die niet zijn vastgesteld. Dit laatste is jarenlang heel gebruikelijk geweest binnen de diergeneeskunde. Zelfs de overheid deed hier in de jaren tachtig van de vorige eeuw nog aan mee. Deze weg wordt binnen de diergeneeskunde nu meer en meer verlaten. Antibiotica zijn volgens de nieuwste inzichten voorbehouden ter behandeling van vastgestelde ziekten. Dat geldt tegenwoordig voor vrijwel alle voorkomende gevallen van ziekten bij alle diersoorten, dus ook voor de duiven en de duivensport.

Lees verder...

Maatregelen Vogelgriep Nederland, België en Frankrijk

Hoewel er geen beschermings- en toezichtsgebieden meer zijn in Nederland vanwege de vogelgriep, zijn de maatregelen die de overheid eerder nam, nog steeds van kracht. Dit omdat het risico op vogelgriepbesmetting door wilde watervogels hoog blijft en men het risico op besmetting wil minimaliseren. Voor postduiven gelden echter geen maatregelen. Deze mogen gewoon uitvliegen!

Lees verder...

... Brabantse Superleague zal hij heten

Positief nieuws uit duivenmelkersland. Ik mag u de 'geboorte' aankondigen van een nieuwe samenwerking tussen de vier Westbrabantse IFC's op ZLU-gebied. Vanaf het seizoen 2017 gaan de IFC's uit Steenbergen, Hoogerheide, Werkendam en Tilburg onderling de degens kruisen op de internationale vluchten. Het is een OPEN competitie en dat wil zeggen dat alle deelnemende liefhebbers die bij een van voornoemde inkorfcentra hun duiven hebben ingekorfd automatisch en zonder extra kosten op de uitslag van Brabantse Superleague worden geplaatst.

Lees verder...

Open dag bij Gerard Koopman 2017

Open dag bij Gerard Koopman 2017

Samen met Cees Korf op naar Emerveen-Emmen, in mijn Tom-Tom gaf hij Emmen aan, we kwamen gelukkig op de goede plek aan, we waren hier nog nooit geweest, maar bij aankomst keken wij onze ogen uit.

Lees verder...

Uitstel Ledenraad 11 maart 2017

Op nadrukkelijk verzoek van meerdere afdelingen, hebben wij als NPO bestuur gemeend om de geplande Ledenraad op 11 maart a.s. met een aantal weken uit te moeten stellen. Zodra er een nieuwe datum is vastgesteld, ontvangt u hierover zo spoedig mogelijk bericht.

Lees verder...

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.